Energieadviseurs van KfW - welke kosten moet u berekenen?

energieadviseur autokosten

In veel gevallen kan een uitgebreid energieadvies zeker de moeite waard zijn. Als er een groter besparingspotentieel wordt ontdekt of in ruil daarvoor geen onrendabele investeringen worden gedaan, kan dit in individuele gevallen veel geld waard zijn. De kosten voor de energieadviseur zelf zijn natuurlijk altijd een aandachtspunt. Welke kosten u van de experts op het gebied van kostentracker kunt verwachten, leest u in ons interview.

Vraag: Welke kosten moet u verwachten van een energieadviseur?

Kostentracker-expert: dat hangt altijd volledig af van de omvang en het onderwerp van het betreffende consult, en natuurlijk ook van de grootte van de woning. Als er speciale tests of onderzoeken worden toegevoegd (bijvoorbeeld een Blower Door Test of thermografie), zal het natuurlijk navenant duurder zijn.

energieadviseur autokosten
Er zijn verschillende facturatiemodellen voor de energieadviseur.

Als het om kosten gaat, heeft u altijd de keuze om te betalen volgens uurtarieven of een vooraf overeengekomen vast bedrag.

Voor een eengezinswoning bedraagt ​​het gemiddelde forfaitaire tarief voor een gebruikelijk eerste energieconsult met een analyse van alle mogelijke zwakke punten en verstandige renovatie-opties ongeveer 500 tot 1.000 EUR. Voor grotere gebouwen, zoals een flatgebouw, kan dit ook 1.500 EUR tot 2.000 EUR kosten.

Als u in rekening wordt gebracht op basis van het uurtarief, kunt u schatten tussen 45 EUR en 65 EUR per uur, dagtarieven worden meestal in rekening gebracht tussen 300 EUR en 400 EUR .

Daarnaast kunnen er reiskosten en extra kosten zijn die nodig zijn in de loop van het consult, evenals de kosten voor de respectievelijke uitgevoerde tests.

Subsidies voor energieadvies

U kunt energieadvies krijgen bij het Federale Bureau voor Economie en Exportcontrole (BAFA). tot 60% van de kosten van energieadviseurs zijn gedekt. Voor een aanvullende toelichting op de resultaten kan de subsidie ​​indien nodig worden verhoogd. Houd er echter rekening mee dat de ingeschakelde energieadviseur BAFA-goedkeuring moet hebben.

energieadviseur autokosten
KfW ondersteunt nieuwbouw met energieadvies tot 50%

KfW ondersteunt tot 50% van de bouwbegeleiding door een energieadviseur, tot een maximum bedrag van € 4.000 per project. In het geval van bouwbegeleiding worden meestal de uurtarieven aangerekend; ook hier kunt u uitgaan van tarieven tussen ongeveer 45 EUR tot ongeveer 65 EUR per uur, in individuele gevallen zelfs meer.

Hierbij dient u er ook rekening mee te houden dat veel renovatiesubsidies alleen worden toegekend als een door KfW erkende energieadviseur het project begeleidt (bv. Bewijs dat het een KfW-efficiëntiehuis is). In het geval van nieuwe verwarmingssystemen kost de energieadviseur meestal slechts 150 EUR tot 200 EUR voor de aanvraag, voor andere maatregelen kan een extra 300 EUR tot 500 EUR worden aangerekend voor de energieadviseur bij het aanvragen van financiering.

Er zijn geen aparte subsidies voor deze kosten, maar de ontvangen subsidies voor de maatregel zelf dekken in de meeste gevallen de kosten voor de energieadviseur.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

Wij laten onze oudere eengezinswoning met een woonoppervlakte van 140 m² taxeren door een BAFA-erkend energieadviseur en bespreken met hem mogelijke renovatiemaatregelen en hun rentabiliteit.

Postprijs
Reiskosten0,00 EUR (inbegrepen in het pakket)
Advies - vast tarief650 EUR
bovendien thermografie260 EUR
totale prijs910 EUR
minder BAFA (EBW) -financieringmin 390, - euro
kosten voor eigen rekening520 EUR

De hier getoonde kosten hebben betrekking op individueel advies per geval en het honorarium van een individuele energieadviseur. Houd er in dit verband rekening mee dat de ontvangen subsidie ​​niet aan u wordt uitgekeerd, maar aan de energieadviseur , die wel de ontvangen subsidie ​​moet verrekenen met de gevraagde kosten.

Vraag: Waar zijn de kosten voor een energieadviseur van afhankelijk?

energieadviseur autokosten
De kosten voor een energieadviseur zijn afhankelijk van meerdere punten.

Kostentracker-expert: let op:

  • Om wat voor soort advies gaat het (individueel basisadvies, advies over individuele renovatiemaatregelen, bouwbegeleiding)
  • de reikwijdte van de adviesdienst
  • of de ingeschakelde energieadviseur forfaitaire tarieven hanteert voor een bepaalde omvang van de diensten of facturen volgens een uur- of dagtarief
  • welke onderzoeken er ook worden uitgevoerd (bijv. blowerdoortest, thermografie, etc.)
  • welke subsidies komen in aanmerking