Energiecertificaat - welke kosten moet u betalen?

kosten energiecertificaat

Steeds weer is er onzekerheid over wie een energiecertificaat eigenlijk nodig heeft - en wat je ervoor moet betalen. In ons nader interview legt de kostentracker-expert uit wie welk energiecertificaat nodig heeft en welke kosten er eventueel gemaakt kunnen worden.

Vraag: Waar gaat het energieprestatiecertificaat over? Wat is het doel precies?

Kostentracker-expert: de Duitse energiebesparingsverordening (EnEV) regelt veel meer dingen dan alleen het isoleren van huizen. Ook op andere terreinen zijn er voorschriften van de EnEV die in acht moeten worden genomen omdat er anders kans op een boete bestaat.

In principe moeten alle eigenaren van een gebouw (inclusief verhuurders) en verkopers van een gebouw een energieprestatiecertificaat hebben. Voor advertenties voorbij

 • Verhuur
 • Verkoop of
 • Huren

Daarnaast moet voor woongebouwen altijd informatie over het energieverbruik worden verstrekt, anders kan er een boete worden opgelegd. Bij nieuwbouw moet er ook een energiecertificaat voor het gebouw worden afgegeven - maar de architect doet dit automatisch bij het plannen van het gebouw.

Wil je een pand huren zonder energiecertificaat, dan riskeer je een zeer pijnlijke boete.

kosten energiecertificaat

Het energiecertificaat moet bij de hand zijn bij het bezichtigen van de woning

Energiecertificaten zijn verplicht voor alle soorten gebouwen (inclusief kantoor- of bedrijfsgebouwen), ook als de eisen voor energie-efficiëntie verschillen tussen woningen en bedrijfsgebouwen. Een energiepas moet tijdens de rondleiding aan iedereen die geïnteresseerd is worden getoond - ongeacht het type gebouw.

Bij grotere particuliere gebouwen (met een oppervlakte van 500 m² of meer) moet de energiepas ook openbaar worden getoond.

Er zijn twee soorten energiecertificering:

 • het energie-eiscertificaat en
 • het energieverbruikscertificaat

Een energiecertificaat voor een woongebouw moet de volgende informatie bevatten:

 • Type energiecertificaat
 • Uitgavedatum
 • Type verlichting
 • Bouwjaar
 • Energie-efficiëntieklasse van het gebouw
 • Energieverbruik of energiebehoefte (afhankelijk van het type ID)

Het hangt altijd van het gebouw af welke van de twee pasjes daadwerkelijk nodig is. De kosten tussen de twee energiecertificaten zijn ook verschillend. Overigens is de term 'energiepas' achterhaald en wordt deze vandaag niet meer gebruikt.

Vraag: Wat kost een energieprestatiecertificaat?

Kostentracker-expert: dat hangt af van het type energiecertificaat dat u nodig heeft.

Het energieverbruikscertificaat voor woongebouwen kost doorgaans tussen de € 70 en € 100.

Een energiebehoefte-certificaat daarentegen kost beduidend meer - voor een woongebouw moet je meestal rekening houden met € 400 à € 500.

In het geval van meergezinswoningen of meergezinswoningen met meerdere wooneenheden is dit bedrag doorgaans ongeveer 50 EUR per wooneenheid.

kosten energiecertificaat

Te goedkope aanbiedingen op internet zijn vaak niet serieus

Goedkopere aanbiedingen zijn weliswaar vaak op internet te vinden, maar dit zijn niet altijd gerenommeerde aanbieders die energiecertificaten mogen afgeven. Bij te goedkope aanbiedingen (bijv. Minder dan 50 euro voor het energieverbruikscertificaat of minder dan 300 euro voor het energiebehoefte-certificaat) moet men daarom voorzichtig zijn en de aanbieder vragen om te verklaren dat hij bevoegd is om energie af te geven. certificaten.

Wie overigens een energiecertificaat als sjabloon downloadt van internet en zelf uitgeeft, riskeert een boete van 15.000 euro voor deze misdaad. Dezelfde boete dreigt overigens ook als belangrijke (verplichte) informatie ontbreekt op de energiepas.

Een klein kostenvoorbeeld uit de praktijk:

Wij willen onze niet meer gebruikte twee onder één kap woning van onze woning uit 1971 verhuren en hebben daarom een ​​nieuw energiecertificaat nodig.

Postprijs
Energiebehoefte certificaat400 EUR
voor 2 wooneenheden100 EUR
totale prijs500 EUR

Dit zijn echter slechts voorbeeldkosten die voor een heel specifiek gebouwtype gelden. Ook voor andere soorten gebouwen kunnen de kosten aanzienlijk verschillen. Dit geldt met name voor gebouwen met een recenter bouwjaar.

Dit toont al aan dat er aanzienlijke kosten kunnen zijn voor het energiecertificaat.

Vraag: Van welke factoren zijn de kosten voor het energiecertificaat afhankelijk?

Kostentracker-expert: dit gaat duidelijk over drie dingen:

 • het type gebouw
 • het bouwjaar en
 • de energetische toestand van het gebouw

Deze drie factoren bepalen welke ID moet worden aangevraagd. Er kunnen ook kleine kostenafwijkingen zijn van aanbieder tot aanbieder, aangezien de prijzen tussen de gebouweigenaar en de exposant wettelijk vrij bespreekbaar zijn. Dit betekent dat de exposanten rekenen naar hun eigen inspanning en vaak tot verschillende prijzen komen afhankelijk van de inspanning.

Vraag: In hoeverre bepaalt het type gebouw welk energiecertificaat vereist is?

Kostentracker-expert: in dit geval moet u onderscheid maken tussen

 • Commerciëel vastgoed
 • Nieuwe gebouwen
 • Residentieel vastgoed (oude gebouwen) tot 5 wooneenheden
 • Woningen (oude gebouwen) met 5 of meer wooneenheden

Eigenaren van commercieel vastgoed zijn in principe vrij om te kiezen welk energiecertificaat ze voor hun gebouw aanvragen.

Bij nieuwbouw (gebouwd na 2008) dient een energie-eiscertificaat te worden aangevraagd. Dus het wordt hier duurder.

Eigenaren van oude gebouwen (gebouwd voor 2008) kunnen bijna altijd een energieverbruikscertificaat aanvragen - tenzij de energetische toestand dit verbiedt.

Vraag: Dus het bouwjaar heeft betrekking op de vraag of het een nieuw of oud gebouw is?

Kostentracker-expert: precies. Alles wat voor 2008 is gebouwd, geldt als oud gebouw. Elk woongebouw dat gebouwd is na 2008 telt als nieuwbouw en heeft daarom zonder uitzondering het duurdere energiebehoefte-certificaat nodig.

Vraag: In hoeverre speelt de energetische toestand van het gebouw een rol?

kosten energiecertificaat

Een gebouw moet voldoen aan bepaalde voorschriften inzake thermische isolatie

Kostentracker-expert: zelfs vóór de EnEV waren er wetten die bepaalde thermische isolatie-eisen oplegden aan gebouwen om het energieverbruik te beperken. Een van de eerste van deze wetten was de verordening inzake thermische isolatie van 1977 (WSchV 77).

Indien een oud gebouw minder dan 5 appartementen heeft en het wel voldoet aan de eisen van de Warmte-isolatie Verordening van 1977, moet ook het duurdere energie-eiscertificaat worden aangevraagd.

Om te weten of dit van toepassing is, moet u meestal een energieadviseur raadplegen. Hij heeft de mogelijkheid om met behulp van bepaalde gebouwgegevens (waaronder type gebouw, wanddikte, bestaande isolatie en type ramen) te berekenen of aan de specificaties van WSchV 77 wordt voldaan.

Voor alle gebouwen waarvoor de bouwaanvraag is ingediend na 31 oktober 1977, mag u er gerust vanuit gaan dat tijdens de bouw aan WSchV 77 is voldaan.

Vraag: Kunnen we dit nog eens kort samenvatten - wie heeft welk energiecertificaat nodig?

Kostentracker-expert: Je kunt het beste nog eens kijken welke ID-kaart voor welk gebouw moet worden aangevraagd:

Energiebehoefte certificaatEnergieverbruik certificaat
alle woongebouwen gebouwd na 2008 | Alle woongebouwen met minder dan 5 appartementen gebouwd vóór 2008 en niet in overeenstemming met WSchV 77Commercieel onroerend goed | alle woongebouwen vóór 2008 met meer dan 5 appartementen | alle woongebouwen gebouwd vóór 1977 met minder dan 5 appartementen en voldeden aan WSchV 77 | alle gebouwen met een bouwaanvraag tussen 31 oktober 1977 en 1 januari 2008

Hier ziet u eenvoudig wie welk energiecertificaat moet aanvragen.

Vraag: Hoe is het in een woongebouw met flatgebouwen - welk energiecertificaat wordt daar aangevraagd en wie betaalt ervoor?

Kostentracker expert: Er is een speciale regeling voor flatgebouwen: in dit geval geldt het energiecertificaat altijd voor het hele gebouw en wordt het gedeponeerd bij de vastgoedbeheerder. De kosten voor het aanmaken van het energiecertificaat (afhankelijk van het aantal appartementen en energetische status ofwel energiebehoeftecertificaat ofwel energieverbruikscertificaat) worden altijd gedragen door de vereniging van huiseigenaren, dwz alle partijen in de woning proportioneel .

Vraag: Welke informatie geeft het energieverbruikscertificaat en het energiebehoeftecertificaat - wat is het verschil?

Cost tracker expert: het enige verschil is dat in het ene geval het energieverbruik en in het andere geval de energievraag wordt gegeven.

kosten energiecertificaat

Het energieverbruik wordt eenvoudig berekend op basis van gegevens van de afgelopen jaren

Het energieverbruik van het gebouw is eenvoudig af te leiden uit de rekeningen van de afgelopen jaren. Ze zijn ook "weersafhankelijk", dat wil zeggen dat ongebruikelijke temperaturen (met name warme of koude winters) statistisch worden verwijderd, zodat ze de waarde niet vervalsen. Dit is relatief eenvoudig te doen - daarom is het energieverbruikscertificaat ook goedkoper. Het is echter niet altijd 100% zinvol, aangezien het aantal mensen in het huishouden en de manier waarop ze het gebouw gebruiken altijd het energieverbruik beïnvloeden.

Bij het energiebehoefte-certificaat daarentegen wordt de energiebehoefte bepaald uit de constructieve kenmerken van het gebouw. Dit is veel complexer omdat de warmteoverdrachtswaarden van de muren, het dak en de ramen moeten worden bepaald - hieruit wordt vervolgens de basisenergiebehoefte berekend. Deze waarde is iets betekenisvoller en betrouwbaarder omdat het betrekking heeft op het gebouw zelf en niet op het gebruik.

Vraag: Wie mag überhaupt energiecertificaten afgeven?

Kostentracker-expert: ook hier zijn er verschillen in de EnEV voor oude en nieuwe gebouwen, evenals voor residentiële en commerciële gebouwen.

De EnEV vermeldt expliciet welke groepen mensen welke ID's mogen uitgeven. Dit geldt echter alleen voor oude gebouwen. Bij nieuwbouw is dit een kwestie van staat en verschilt aanzienlijk van staat tot staat.

Energiecertificaten voor woongebouwen kunt u in de regel altijd laten afgeven door architecten, burgerlijk ingenieurs, maar ook vakmensen uit de bouw en schoorsteenvegers met de juiste bijscholing.

In het geval van commercieel gebruikte gebouwen is de tentoonstelling uitsluitend voorbehouden aan universitair afgestudeerden in de bouwsector (bijv. Architecten).

Vraag: Zijn er “nieuwe” en “oude” energiecertificaten? Hoe lang is zo'n energiecertificaat geldig?

Kostentracker-expert: energiecertificaten zijn over het algemeen geldig tot 10 jaar na uitgifte. Dan moet er een nieuwe ID worden aangevraagd.

Er zijn momenteel twee versies van de ID-kaarten - de modernere van de twee bevat ook de indicatie van de energie-efficiëntieklasse waarin het gebouw valt. Dit moet de energiepas transparanter maken voor consumenten en geïnteresseerden in gebouwen.

Vraag: Kunnen de kosten als verhuurder worden doorberekend aan de huurders of kunnen de kosten voor het energiecertificaat worden afgetrokken van de belasting?

Kostentracker-expert: de toerekening van kosten aan huurders is niet voorzien - de eigenaar (verhuurder) kan de kosten echter declareren als uitgaven in de loop van zijn aangifte inkomstenbelasting over de inkomsten uit huur en lease .