Wat kost de opleiding tot ergotherapeut?

opleidingskosten ergotherapie

De term ergotherapie komt uit het Grieks en betekent: "Herstel door actie en werk". Ergotherapeuten ondersteunen mensen bij het terugwinnen van fysieke functies die verloren zijn gegaan door een handicap, ziekte of letsel. De training vindt plaats op een vakschool of aan een corresponderende universiteit. Het artikel van vandaag behandelt de kosten van deze kwalificatie, evenals de vereisten en het cursusprogramma.

Welke kosten moet ik verwachten voor de training?

Kostentracker: het schoolonderwijs duurt drie jaar en is, zoals bij veel medische beroepen, niet altijd gratis. Hoe duur dit uiteindelijk wordt, is afhankelijk van verschillende factoren, zoals blijkt uit onderstaande tabel:

Kostenoverzichtprijs
Schoolgeld (maandelijks)gratis - 500 EUR
Examengeld aan het einde van de training150 - 375 EUR
Lesmateriaal250 - 600 EUR
Kosten voor vaccinaties, medische verklaring, verklaring van de politie en werkkledingongeveer 250 EUR
Toegangsprijsgratis - 130 EUR

Deze cijfers kunnen echter slechts een globale leidraad vormen, aangezien elke school onafhankelijk de te betalen leges kan bepalen. Als je tijdens je opleiding niet gratis bij je ouders kunt wonen, moet je extra kosten betalen voor accommodatie, maaltijden en weekendtrips naar huis.

Zijn er uniforme toelatingseisen voor dit beroep?

Kostentracker: deze zijn niet landelijk uniform gereguleerd, aangezien persoonlijke geschiktheid ook een belangrijke rol speelt in deze functie. In ieder geval moet je een grote interesse hebben in het omgaan met mensen, empathie, tolerantie, flexibiliteit en het vermogen om in teamverband te werken.

De formele toelatingseisen van veel scholen zijn vergelijkbaar:

 • Je hebt de middenband, Abitur of een algemene of vakspecifieke toelatingsexamen voor de universiteit nodig
 • Bijna alle scholen aanvaarden ook een diploma van het secundair onderwijs met een voltooide beroepsopleiding, bij voorkeur op medisch gebied.
 • U moet uw lichamelijke en psychische geschiktheid aantonen met een door de arts ondertekend formulier.
 • Een verklaring van de politie is ook vereist.

Veel scholen bevelen ook een voorstudiestage in een therapeutisch of verpleegkundig beroep aan. Laat dit schriftelijk bevestigen en vraag om een ​​assessment om uw persoonlijke geschiktheid voor deze training te bewijzen.

Kun je ook ergotherapie studeren?

opleidingskosten ergotherapie

Ergotherapie kan ook worden bestudeerd

Kostentracker: ja, dit is mogelijk. Inhoudelijk verschillen de opleidingen aan de individuele universiteiten, die veelal privé zijn, sterk van elkaar. Kijk daarom voordat je je inschrijft welke wegingen van vakken er zijn bij de door jou gekozen faculteit en bepaal of dit past in je toekomstige carrièreplannen.

Het gemaakte collegegeld is vergelijkbaar met het collegegeld op particuliere beroepsscholen. Ze bedragen ongeveer € 200 tot 500 per maand.

Als je een wetenschappelijke carrière nastreeft, kun je aan je bachelordiploma zelfs een master ergotherapie toevoegen. Afhankelijk van de universiteit is er bij deze opleiding de mogelijkheid om je te specialiseren in een bepaald vakgebied. Het is ook mogelijk om een ​​masterdiploma af te ronden in een aanverwant vak, zoals natuurgeneeskunde.

Is het mogelijk om in het buitenland te studeren of een semester te studeren?

Kostentracker: het is buitengewoon aantrekkelijk voor jongeren om een ​​opleiding tot ergotherapeut in het buitenland te volgen. Je moet echter hetzelfde school- of collegegeld verwachten als in Duitsland. Daarnaast zijn er niet onaanzienlijke huur- en woonlasten.

Ondanks de hogere kosten wordt minimaal één semester in het buitenland aanbevolen. Hierin krijg je niet alleen inzicht in andere manieren van werken, maar kun je ook je vaardigheden in vreemde talen verbeteren en interculturele vaardigheden opdoen die in dit beroep enorm waardevol zijn.

Wat leer ik tijdens de training?

Kostentracker: de opleiding tot ergotherapeut is qua omvang uniform geregeld. Tenminste:

 • 2.700 theoretische en praktische lessen
 • evenals 1.700 uur praktijktraining voor patiënten.

Het rooster bevat inhoud zoals:

 • Algemene ziektetheorie
 • Bijzondere pathologie (orthopedie, reumatologie, chirurgie, psychiatrie, psychosomatiek)
 • Basisprincipes van gezondheid en hygiëne
 • Biologie, anatomie en fysiologie
 • Ambachtelijke en ontwerptechnieken met een grote verscheidenheid aan materialen
 • Games, tools en technische media
 • Apotheek
 • Basisprincipes van arbeidsgeneeskunde
 • Handicap onderwijs
 • gerontologie
 • Basisprincipes van ergotherapie
 • Motorische, neuropsychologische, psychosociale en werktherapeutische behandelmethoden
 • Preventie en revalidatie.

Het rooster van de individuele instituten kan onderling verschillen, omdat de huidige opleidings- en examenregeling mbo-scholen bewust ruimte geeft bij het stellen van prioriteiten. Dit bevordert de verwerving van bijzondere specialistische kennis.

De training wordt afgesloten met een eindexamen met een schriftelijk, mondeling en theoretisch gedeelte.

Wat verdien ik tijdens mijn opleiding?

Kostentracker: aangezien dit een leertijd op school is, ontvangt u geen salaris.

Hoe kan ik de training financieren?

Kostencontrole: hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:

FinancieringsmogelijkheidWie kan er van genieten?Waar te solliciteren
Student BAföGGericht op studenten in de basisopleiding die de leeftijd van 30 nog niet hebben bereikt. Volledige subsidie ​​die niet hoeft te worden terugbetaald.Bureau voor educatieve ondersteuning van het stads- of districtsbestuur
Ouderonafhankelijke BAföGWordt alleen in uitzonderlijke gevallen uitbetaald, bijvoorbeeld als de aanvrager wees is of als er geen onderhoudsverplichting van de ouders is. Degenen die vóór het begin van hun opleiding ouder zijn dan 30, kunnen ook recht hebben, zo wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met ouderschapsverlof. Omdat de juridische situatie ingewikkeld is, is het essentieel om advies in te winnen.Bureau voor educatieve ondersteuning van het stads- of districtsbestuur
BAföG in de tweede trainingBijscholing kan onder bepaalde voorwaarden ook worden bekostigd. Dit is bijvoorbeeld het geval als de afgeronde initiële opleiding met een duur van minimaal drie jaar heeft geleid tot een kwalificerende beroepskwalificatie. De juridische situatie is ingewikkeld, dus vraag advies.Bureau voor educatieve ondersteuning van het stads- of districtsbestuur
Opleidingscheque van het uitzendbureauWerklozen of werklozen kunnen deze voucher aanvragen bij het arbeidsbureau. Als onderdeel van een beoordeling van geval tot geval wordt nagegaan of de financiering zinvol is om te herintegreren op het werk of om toekomstige werkloosheid te voorkomen. De opleidingscheque moet worden getoond voordat de opleiding tot ergotherapeut begint.Uitzendbureau van Residence
Onderwijs leningDeze lening met een lage rente wordt aangeboden als ondersteuning in gevorderde opleidingsfasen. Het kan naast of na BAföG worden aangevraagd. Vier jaar nadat de eerste betaling verschuldigd is, moet de educatieve lening in maandelijkse termijnen worden terugbetaald.KfW, Duitse Education AG
IFIaSDit initiatief ter ondersteuning van structurele veranderingen is bedoeld om het tekort aan geschoolde arbeidskrachten op te vangen. Er wordt financiering verstrekt aan degenen die weer aan het werk gaan, degenen die weer aan het werk gaan, begunstigden met geen of slechts lage kwalificaties en werknemers zonder beroepsopleiding.Uitzendbureau
Federale Dienst voor Beroepsbevordering van de Strijdkrachten (BFD)Bevordert initiële en tweede training, evenals pre-job-specifieke training. Een voorafgaand overleg is vereist.BFD van de Duitse strijdkrachten
KinderbijslagDit wordt gegeven aan elk kind dat een beroepsopleiding volgt en de leeftijd van 25 (tijdelijk 27 jaar) nog niet heeft bereikt. Als bewijs is een certificaat van de vakschool vereist.Uitzendbureau
BelastingbesparingOuders kunnen op scholen voor beroepsonderwijs tot 5.000 euro aanspraak maken op schoolgeld (tot 30 procent van de kosten). Vanwege de complexe belastingwetgeving moet u advies inwinnen.Belastingadviseur, bijstand inkomstenbelasting, belastingkantoor

Wat verdien ik na het voltooien van mijn opleiding en zijn er doorgroeimogelijkheden?

Kostentracker: de latere vergoeding is afhankelijk van waar u werkt. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

 • Ziekenhuizen, bijv. Preventieve of revalidatieklinieken
 • Bejaardentehuizen en bejaardenhuizen
 • Voorzieningen voor de integratie en zorg voor mensen met een handicap
 • Slaapzalen voor mensen met een handicap
 • poliklinische sociale diensten
 • Praktijken voor ergotherapie.

Het startsalaris ligt tussen de € 1.500 en € 2.500. Gemiddeld wordt ongeveer € 2.200 bruto betaald in privépraktijken en ongeveer € 2.500 in openbare diensten.

Door bijscholing kunnen de verdiensten verder worden verhoogd. Je kunt jezelf trainen om:

 • Bedrijfseconoom voor sociale zaken
 • Fitness specialist
 • Specialist in de zorg
 • Bedrijfseconoom voor management in de zorg.
opleidingskosten ergotherapie

Er is veel werk voor ergotherapeuten

Ergotherapeuten zijn gewilde specialisten, dus de vooruitzichten op een baan zijn zeer goed. Specialisatie en focus op een doelgroep, bijvoorbeeld senioren of mensen met bepaalde fysieke beperkingen, wordt aanbevolen, aangezien dit de kansen verder vergroot. van vooruitgang. In een leidinggevende functie bedragen de inkomsten maximaal 3.000 euro per maand.

Wat doe ik als goed opgeleide ergotherapeut?

Kostentracker: het doel van uw werk is om zieke, gewonde of bejaarde mensen mobieler te maken. Daarom heeft u in uw dagelijkse werk veel met mensen te maken. Je moet niet alleen empathisch zijn voor je patiënten, maar ook in teamverband werken met doktoren en verpleegkundigen.

Uw verantwoordelijkheidsgebied omvat:

 • De behandeling van mensen met functiestoornissen van het bewegingsapparaat (bijv. Dwarslaesie, prothesetraining).
 • De therapie van ziekten van het centrale zenuwstelsel (beroerte, tumor, de ziekte van Parkinson, enz.).
 • Om de beperkingen van ouderen met chronische of acute klachten te verlichten.
 • Om kinderen en jongeren met fysieke, mentale en emotionele ontwikkelingsachterstanden of handicaps te ondersteunen.
 • Om kinderen en adolescenten te helpen die lijden aan grove en fijne motorische stoornissen of schrijf- en leesproblemen.
 • Om kinderen en volwassenen met psychotische, neurotische of psychosomatische aandoeningen te ondersteunen.
 • Om het vermogen om te werken te herstellen van mensen die een handicap hebben als gevolg van een fysieke, mentale of psychische aandoening.

Ook in deze baan kun je niet zonder dingen schrijven. U moet onder meer:

 • Rapporten schrijven,
 • Logboek behandelingen,
 • Bewaar patiëntendossiers,
 • Breng de kosten in rekening bij de zorgverzekeraars.

Onze conclusie: door de verscheidenheid aan werkterreinen zijn de kansen het grootst om direct na de opleiding een vaste baan te vinden. De vooruitzichten voor de toekomst zijn ook erg goed, aangezien steeds meer ouderen hulp nodig hebben bij het omgaan met het dagelijkse leven. Daarom, als u dit beroep wilt beginnen, moet u zich niet laten afschrikken door de opleidingskosten die kunnen ontstaan.