Filter achteraf op een houtkachel monteren: welke kosten mag men verwachten?

fijnstoffilter-voor-haard-retrofit

De overgangsperioden voor niveau 2 van de 1e BImSchV raken langzaam maar zeker op - en het wordt tijd om na te denken of u uw oven in de toekomst nog kunt laten draaien. Bij sommige ovens zal noodzakelijkerwijs een overeenkomstig filter achteraf moeten worden gemonteerd. Ontdek in ons uitgebreid interview met welke kosten u rekening moet houden.

Vraag: Wat kost het om een ​​filter achteraf te monteren?

Kostentracker-expert: het is in het algemeen niet zo eenvoudig te zeggen. De kosten zijn afhankelijk van of een filter überhaupt achteraf moet worden ingebouwd en zo ja, welk type filter u achteraf kiest.

Allereerst moet u bij het achteraf inbouwen onderscheid maken tussen:

  • actieve filters voor de kachel en
  • passieve filters voor de kachel

Actieve filters

Met een actief filter worden de fijne stofdeeltjes elektrostatisch afgescheiden, d.w.z. met deelname van elektrische spanning. Actieve filters zorgen ook voor (kleine) extra elektriciteitskosten tijdens bedrijf. Hiervoor hebben ze een zeer hoog rendement van meestal meer dan 90%, de installatie van actieve filters is in bijna alle ovenmodellen noodzakelijk.

De kosten voor het filter zelf liggen in de range van ongeveer 1.000 EUR. Daarnaast moeten echter de kosten voor installatie door de specialist worden berekend. Indien er nabij de opstellingsplaats geen stroomaansluiting aanwezig is waarmee het filter bediend kan worden, komen daar ook de kosten voor de elektricien bij.

De lopende kosten bij het gebruik van het filter worden alleen gemaakt vanwege de elektriciteitskosten, maar deze kosten zijn zelfs over het jaar zeer laag.

Passieve filters

fijnstoffilter-voor-haard-retrofit

Een passief filter is aanzienlijk goedkoper dan een actief filter

Een passief filter heeft geen stroomaansluiting nodig, ze werken zonder stroom. De luchtverontreinigingen in de langsstromende uitlaatgassen worden via een katalytisch effect omgezet in minder schadelijke stoffen, het fijne stof wordt uitgefilterd en afgezet op de katalysator. Een deel van het fijnstof wordt ook verbrand door de hitte op de katalysator en verliest daarmee direct zijn schadelijke werking.

De efficiëntie van passieve filters is over het algemeen wat lager, ze zijn altijd afhankelijk van de staat van de filtercassette in het filter.

De kosten voor dergelijke passieve filters zijn beduidend lager dan voor actieve filtersystemen; zuivere filterkosten van ongeveer 300 EUR zijn te verwachten. Daarnaast zijn er echter niet de kosten voor de constant noodzakelijke filterwisselingen. De vervangingsintervallen zijn afhankelijk van de gebruiksintensiteit van de oven, in de meeste gevallen moeten filtercassettes jaarlijks of om de twee jaar worden vervangen.

Weeg installatiekosten en lopende kosten af

Ook al lijkt het elektrostatisch werkende filter aanvankelijk een goede keuze omdat er geen doorlopende vervangingskosten zijn, in individuele gevallen kan het vervangen van de haardcassette toch de goedkopere optie zijn.

Zelfs met cassettes die jaarlijks worden vervangen, worden zelfs na vele jaren de kosten van een elektrostatisch filter inclusief de installatie ervan vaak niet gehaald, en wanneer de haard zelden wordt gebruikt, zijn de vervangingskosten zelfs nog lager.

Met passieve filters kunt u zelf vaak de installatiekosten besparen door een specialist, aangezien sommige passieve systemen ook zelf geïnstalleerd kunnen worden.

De variant met lopende bedrijfskosten is daarom in sommige gevallen op de lange termijn nog steeds de goedkopere variant.

Sample kosten

Een oude kachel die lange tijd in het bezit is van de familie, moet op een eigentijdse manier worden opgewaardeerd met een actief filter.

Postprijs
Filtersysteemkosten (actief filter)1.150 EUR
Montage (specialist)650 EUR
Stroomaansluiting laten maken (elektricien)120 EUR
Totale kosten voor aanpassing achteraf1.920 EUR
Operatie kostenminimale elektriciteitskosten

De genoemde kosten gelden alleen voor het achteraf aanbrengen van een filter in een individuele houtkachel in een bepaalde inbouwsituatie. Voor montage achteraf in andere gevallen kunnen aanzienlijk verschillende kosten ontstaan.

Vraag: Wat bepaalt welke kosten worden gemaakt voor montage achteraf?

Kostentracker-expert: de doorslaggevende factor is:

fijnstoffilter-voor-haard-retrofit

Het is niet altijd nodig om achteraf een fijnstoffilter aan te brengen

  • of montage achteraf überhaupt nodig is (informatie van de schoorsteenveger)
  • of er een passief of een actief filtersysteem wordt gebruikt
  • welke kosten in individuele gevallen worden gemaakt voor de installatie en inbedrijfstelling van het filter
  • welke inbouwsituatie ter plaatse is
  • welke kosten worden gemaakt na montage achteraf tijdens bedrijf

Vraag: Is aanpassing achteraf zelfs financieel de moeite waard?

Kostentracker-expert: dat hangt grotendeels af van het type kachel.

Simpele, kleine werkplaatskachels of eenvoudige houtkachels voor de woonkamer zijn nieuw en vaak zelfs goedkoper dan het filter voor de oude kachel zou kosten zonder dat filters achteraf moeten worden gemonteerd.

Voor een vast geïnstalleerde schouw of zelfs een hoogwaardige tegelkachel ziet het er natuurlijk anders uit. Bij basiskachels gelden echter sowieso andere overgangstermijnen en grenswaarden; het is ook mogelijk om indien nodig de complete inbouwhaard achteraf in te bouwen en zo toelaatbare rookgaswaarden te bereiken.

Zelfs bij zeer oude of waardevolle ovens waaraan erg gehecht is, zult u waarschijnlijk in veel gevallen overwegen om deze achteraf in te bouwen om de oven in bedrijf te kunnen houden. Anders zou het enige mogelijke alternatief een officiële sluiting van de oven zijn. De kachel wordt dan een louter decoratief item zonder enige functie en mag nooit meer worden gebruikt.

Of het achteraf aanbrengen met een filter de moeite waard is, hangt altijd af van het specifieke ovenmodel en de waarde ervan. Als u überhaupt alleen een kachel wilt, koopt u in veel gevallen een nieuwe kachel die voldoet aan de geldende grenswaarden in plaats van achteraf een filter op uw oude kachel te monteren.