Gas-doorstroomboiler: welke kosten moet u verwachten bij aanschaf en gebruik?

gas boiler kosten

Iedereen die niet centraal zijn warmwaterbereiding (bijvoorbeeld in een boiler of via een warmwaterboiler voor de verwarming) maar wel een gasaansluiting in huis heeft, kan direct het benodigde warme water aanmaken. Hiervoor is een boiler nodig. In tegenstelling tot elektrische boilers werken boilers relatief zuinig op gas. In ons interview hebben we de experts op het gebied van kostentracering gevraagd welke kosten er te verwachten zijn voor acquisitie en exploitatie.

Vraag: Wat kost een doorstroomboiler op gas?

Kostentracker-expert: dat hangt natuurlijk altijd af van de prestaties en het ontwerp van het apparaat.

gas boiler kosten
Ketels die maar één apparaat leveren, zijn vrij goedkoop in aanschaf.

Apparaten met een laag stroomverbruik die slechts één wastafel of gootsteen voeden, zijn meestal beschikbaar voor EUR 200 tot EUR 500. Apparaten met een groter vermogen, zoals die nodig zijn voor gebruik in de douche of bad of wanneer meerdere tappunten voor warm water tegelijkertijd moeten worden bediend, zijn echter aanzienlijk duurder. De limiet van 1.000 euro wordt hier vaak overschreden.

De genoemde kosten hebben in eerste instantie alleen betrekking op de aanschafkosten voor het toestel zelf, daarnaast zijn er aansluitkosten, die al gauw oplopen tot enkele honderden euro's.

Bij het aansluiten dient te worden opgemerkt dat zowel een aansluiting naar buiten (afvoer van de verbrandingsgassen) op de plaats van het apparaat aanwezig moet zijn, als een aansluiting voor verse luchttoevoer (verplicht voor luchtonafhankelijke apparaten). Hiervoor is natuurlijk ook een gasaansluiting op het betreffende punt nodig, en hiervoor moeten mogelijk extra gasleidingen worden aangelegd.

Als al deze aansluitingen niet op de juiste plaats aanwezig zijn, maar eerst gemaakt moeten worden, kan de aansluiting van een gas-doorstroomboiler erg duur zijn.

Bedrijfskosten

gas boiler kosten
De boiler is maar heel grof te regelen.

In tegenstelling tot hoogwaardige elektrische modellen, is er geen constante temperatuurregeling met gasboilers. De watertemperatuur wordt voornamelijk bepaald door het debiet en is slechts zeer grof te regelen. Om deze reden moet u vertrouwen op overeenkomstig hoge apparaatvermogens met een hoger verwacht debiet (baden, douchen, meerdere aftappunten).

De bedrijfskosten zijn echter over het algemeen aanzienlijk lager dan bij elektrische modellen. Waar 1 kWh elektriciteit ongeveer 30 cent kost, zijn de kosten voor 1 kWh gas ongeveer 6 cent. Dezelfde warmteafgifte met doorstroomtoestellen op gas kost slechts 1/5 van wat zou moeten worden betaald voor doorstroomtoestellen op elektriciteit.

Rekent u met gemiddelde waarden voor een tweepersoonshuishouden, dan kunnen er met een elektriciteitgestuurde boiler elektriciteitskosten tot € 500, - of € 600, - per jaar gemaakt worden. Met een doorstroomboiler op gas zouden deze kosten worden teruggebracht tot ongeveer 100 à 120 euro, dus de jaarlijkse besparing zou ongeveer 400 euro bedragen. Dit betekent dat de hogere aanschaf- en installatiekosten van de gasgestookte doorstroomboiler zichzelf vaak zeer snel terugverdienen.

Overigens vindt u op dit punt meer over de aanschaf- en exploitatiekosten van elektrisch aangedreven doorstroomboilers .

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

We kopen een nieuwe gasboiler als onderbouwunit. Er is een ventilatie-optie beschikbaar en de luchttoevoer naar het apparaat kan vrij eenvoudig worden geïmplementeerd. In de directe omgeving is een gasaansluiting aanwezig.

Postprijs
Gas-doorstroomboiler 8 kW445 EUR
Verlengstukken, aansluitaccessoires180 EUR
Installatie voltooid360 EUR
Totale kosten ermee985 EUR

De hier getoonde kosten gelden voor een klein onderbouwapparaat dat alleen bedoeld is voor gebruik op één afzuigpunt en voor lage stroomsnelheden. De omstandigheden ter plaatse zijn ideaal voor montage.

Vraag: Wat bepaalt de kosten van een doorstroomboiler op gas?

gas boiler kosten
De kosten van de gasboiler zijn voornamelijk afhankelijk van de prestaties.

Kostentracker-expert: bij aankoop van:

  • het vermogen van het apparaat (uitgedrukt in kW)
  • de apparaatversie en de apparaatfabrikant
  • eventueel benodigde uitbreidingsonderdelen
  • de plaatselijke omstandigheden en de mogelijkheden om de verbrandingsgassen af ​​te voeren, verse lucht aan te voeren en op de gastoevoer aan te sluiten

Bij de exploitatiekosten moet met het volgende rekening worden gehouden:

  • hoe lang de boiler in bedrijf is geweest
  • welke hoeveelheid warm water wordt onttrokken (debiet)
  • de efficiëntie van het apparaat
  • welke watertemperatuur is ingesteld

Met de laagst mogelijke wateropname en de laagst mogelijke zettingtemperatuur kunt u een aanzienlijk positief effect hebben op de bedrijfskosten.