Wat zijn de kosten van een gastouder?

gastouder kosten

Wil je zo snel mogelijk na de geboorte van een kind weer aan het werk of heb je zorg nodig voor het nageslacht op momenten dat de kinderopvang gesloten is, dan is een gastouder een populair alternatief. Maar wat kost een gastouder en waar moet je op letten bij het inhuren? De kostentracker-expert beantwoordt deze en vele andere vragen in het volgende interview.

Wat doet een gastouder?

Kostentracker: onthaalouders houden toezicht op een klein aantal kinderen, meestal tussen twee en vijf, in hun eigen huis. Dagmoeders moeten een wettelijk vereiste kwalificatie behalen. Dit omvat minimaal 160 uur instructie waarin de nodige kennis over kinderopvang en kinderopvang wordt bijgebracht. De kamers waarin u voor de kinderen wilt zorgen, moeten hiervoor geschikt zijn.

Wat zijn de kosten van een gastouder?

Kostentracker: er zijn geen vaste tarieven voor kinderoppassen, aangezien ze freelancers zijn op basis van een vergoeding. Het is zelfs moeilijk om een ​​preciezere indicatie te geven van de kosten die kunnen ontstaan, aangezien de zorgkosten afhankelijk zijn van de volgende punten:

 • De regio waarin u woont.
 • Hoe hoog het gezinsinkomen is.
 • Voor hoeveel broers en zussen moet er worden gezorgd.
 • Hoeveel uur je de gastouder nodig hebt en of er aan een incidentele overnachting wordt gedacht.
gastouder kosten

Wat een gastouder kost, hangt af van verschillende factoren

U moet rekening houden met kosten tussen 9 en 25 EUR per uur. Daarnaast is er bijna altijd een maaltijdvergoeding en een onkostenvergoeding voor excursies of ophalen op de kleuterschool. Speciale vereisten zoals het speciale dieet voor voedselintoleranties worden meestal ook apart in rekening gebracht.

Dit resulteert in kosten voor dertig uur zorg per week, die tussen de 250 en 900 EUR kunnen liggen.

Onze tip: De zorgkosten kunnen worden verlaagd door bijvoorbeeld luiers of flesvoeding te verstrekken. Op afspraak kunt u het eten ook meegeven en de gastouder warmt het alleen op.

Moet ik deze kosten altijd alleen dragen?

Kostentracker: Afhankelijk van je inkomen kun je van de dienst jeugdzorg een subsidie ​​krijgen voor kosten kinderopvang. Voorwaarde hiervoor is:

 • Het gezinsinkomen, dat bepaalde grenzen niet mag overschrijden.
 • Dat je een baan hebt of een stage.

In dat geval kan de dienst jeugdzorg op verzoek de kosten van de gastouder geheel of gedeeltelijk vergoeden conform artikel 90 lid 2 SGB VII.

Zorgkosten hebben een belastingverlagend effect. Twee derde van de uitgaven voor de zorg voor kinderen die de leeftijd van 14 jaar nog niet hebben bereikt, kunt u declareren als bijzondere uitgaven. Dit geldt echter slechts tot een bedrag van € 4.000, -.

Let op: aangezien sommige gemeenten niet aan hun wettelijke recht op kinderopvang kunnen voldoen, bieden ze ouders die geen plek hebben gevonden in een kinderdagverblijf hulp bij het financieren van een aanbieder van kinderopvang. Informatie hierover kunt u opvragen bij het bevoegd gezag.

Soms geeft de werkgever ook een tegemoetkoming in de kosten van een gastouder. Dit is echter een vrijwillige aanvullende uitkering die meestal alleen wordt betaald voor een niet-leerplichtig kind.

Hoe vind ik een gastouder?

Kostentracker: je kunt gastouders vinden via de gemeente, goede doelen of het bureau jeugdzorg. Daarnaast staan ​​er incidenteel advertenties in het dagblad waarin vacatures worden geplaatst. Misschien kennen vrienden of bekenden een gastouder die net een kinderopvang ter beschikking heeft.

Bespreek de volgende punten zeker met de gastouder in kwestie:

gastouder kosten

De taken van de gastouder moeten vooraf worden verduidelijkt

 • Hoe lang moet er voor het kind worden gezorgd?
 • Op welke tijden kan het nageslacht worden gebracht en weer opgehaald?
 • Heeft de gastouder een zorgvergunning of andere kwalificaties?
 • Wanneer plant ze uw vakantie en hoeveel dagen neemt ze elk jaar op?
 • Is er een plaatsvervanger voor het geval de gastouder ziek wordt? (Als de jeugdwelzijnsdienst de gastouder regelt, is een vervangende ziekte verplicht!)
 • Op hoeveel meer kinderen wordt toezicht gehouden?
 • Hoe zijn de normale dagen en maaltijden?
 • Welke pedagogische en educatieve doelen worden nagestreefd?

Last but not least is het ook doorslaggevend of je de gastouder leuk vindt. Alleen als de chemie klopt en er regelmatig uitwisseling plaatsvindt, zullen je kind en jij zich helemaal op je gemak voelen bij deze vorm van opvang. Een hoogopgeleide en zeer dure gastouder heeft geen zin als uw kind het niet prettig vindt of als u als ouder niet zo enthousiast over deze persoon bent.

Hoe moet het appartement van de gastouder eruitzien?

Kostentracker: laten we u de kamers laten zien waarin voor de kinderen wordt gezorgd. Deze moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Over het algemeen een goede hygiëne hebben.
 • Genoeg ruimte om te spelen, maar ook rust te bieden.
 • Hoge stoelen en geschikte stoelen om samen te eten moeten in voldoende aantallen aanwezig zijn.
 • Er moeten ontwikkelingsbevorderende werkgelegenheid zijn voor alle leeftijdsgroepen onder toezicht.
 • Open ruimte voor zonnige dagen moet gemakkelijk toegankelijk zijn of er moet een privétuin beschikbaar zijn.

Onze tip: deze punten worden niet alleen gecontroleerd door het bureau jeugdzorg als onderdeel van het goedkeuringsproces. Als de gastouder een opvangvergunning heeft, komt het kantoor regelmatig bij haar langs en toetst haar geschiktheid.

Ik heb 's ochtends een kinderdagverblijf en heb alleen' s middags een gastouder nodig. Is de?

Kostentracker: ja, dit is mogelijk. Dankzij de flexibiliteit van de gastouder zijn veel kinderopvangmodellen denkbaar. Afhankelijk van de individuele regeling kunnen zij uw kind zelfs ophalen bij de instelling en 's middags voor hen zorgen. Als je drie dagen in de week een kinderdagverblijf krijgt, kun je met steun van een gastouder wellicht de resterende twee dagen overbruggen. Als je in ploegendienst werkt, kan een gastouder zorg verlenen in het weekend of 's nachts.

Crèche of gastouder - wat zijn de voor- en nadelen?

Kostentracker: In de volgende tabel hebben we duidelijk de voor- en nadelen van de zorgopties weergegeven:

Kunstvoordelennadeel
KinderdagverblijfContact met veel andere kinderenverlegen en gereserveerde kinderen worden soms overweldigd
 Betrouwbare kwaliteit door getrainde specialistenAfhankelijk van waar je woont, langere wachttijden tot er een plek vrijkomt
 Relatief iets goedkoperVerzorgingstijden minder flexibel
 Er wordt een breed scala aan werkgelegenheidskansen en leersuggesties aangebodenafhankelijk van de instelling zijn alleen fulltime plaatsen beschikbaar
OppasGekwalificeerde zorg, vaak samen met de eigen kinderen van de gastouderKosten relatief hoog
 Kleine familiegroepKarakter "van het kind afhankelijk van de opvoedingsstijl en de gewoonten van de gastouder of zijn gezin
 persoonlijke referentiepersoonKwaliteit hangt af van de verzorger
 flexibele tijden, op afspraak is opvang zelfs 's avonds of in het weekend mogelijk 

Wanneer kan een kind worden opgevangen door de gastouder?

gastouder kosten

Baby's kunnen ook worden opgevangen door een gastouder

Kostentracker: vanaf het einde van het wettelijk zwangerschapsverlof kunt u uw kind laten verzorgen door een gastouder. Vanaf dit moment moet u echter zelf beslissen of en wanneer uw kind klaar is om begeleid te worden door een gastouder en of u de opvoeding tijdelijk wilt stopzetten.

Waar gaat de zorgvergunning over?

Kostentracker: zodra een persoon:

 • meer dan 15 uur per week
 • langer dan drie maanden
 • tegen betaling

Als u voor kinderen in uw eigen huishouden wilt zorgen, heeft u een zorgvergunning nodig van het bureau jeugdzorg. Voorwaarde hiervoor is het volgen van een kwalificatiecursus.

Om deze van het bureau jeugdzorg te krijgen, moet de gastouder na een succesvolle opleiding de volgende bewijzen overleggen:

 • strafblad certificaat,
 • Gezondheidscertificaat,
 • Bewijs van een voltooide EHBO-cursus,
 • Bewijs van een bestaande ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering.
 • Is de gastouder verzekerd?

Kostentracker: de nationale ongevallenverzekering is van toepassing op gastouders met een zorgvergunning. De gastouder dient ook een particuliere of beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.

Borstvoeding en gastouder, kan dat werken?

Kostentracker: als u nog steeds borstvoeding geeft, is de organisatie iets moeilijker, maar de levering van moedermelk aan de gastouder is niet onmogelijk. Veel moeders kolven moedermelk af, die vervolgens kan worden opgewarmd en gevoerd. U kunt uw kind ook tijdens de lunchpauze kort bezoeken om borstvoeding te geven. De ervaring leert dat deze processen snel routine worden.

Ik heb een geweldige gastouder gevonden. Wat moet er nu in het contract staan?

Kostentracker: het is belangrijk om alle voorwaarden van de arbeidsrelatie af te sluiten. Dit kan misverstanden en problemen achteraf voorkomen. Daarnaast zijn niet alleen u, maar ook de gastouder verzekerd.

De volgende gegevens moeten schriftelijk worden vastgelegd:

 • Gegevens van de gastouder, de ouders en het kind.
 • De afgesproken zorgtijden.
 • Het loon van de gastouder.
 • Eventuele vervangende zorg bij ziekte.
 • De verzekering.
 • Het aantal vakantiedagen en hoe lang van tevoren de vakantie moet worden afgesproken.
 • Opzegtermijnen.
 • Individuele voorschriften met betrekking tot voeding en / of opvoedingsstijl.