Gasverwarming installeren: met deze kosten moet u rekening houden

gas-verwarming-installatie-kosten

Aardgas is nog steeds een van de goedkoopste verwarmingsmiddelen in Duitsland. De beslissing om een ​​gaskachel te installeren is in veel gevallen een kosteneffectieve beslissing. Wat het installeren van een gaskachel kost, leest u in ons nader interview bij de kostentracker-expert.

Vraag: Wat kost het om een ​​gaskachel te laten plaatsen?

Kostentracker-expert: het is natuurlijk altijd erg moeilijk om in algemene termen te zeggen. Dat hangt af van het type en de grootte van het verwarmingssysteem en ook heel erg van de individuele omstandigheden ter plaatse. Gasverwarmingssystemen behoren tot de goedkopere verwarmingssystemen, althans wat betreft investeringskosten bij het installeren.

Allereerst moet u onderscheid maken tussen:

 • of er al een gasaansluiting aanwezig is
 • of er een gaskachel of een gasboiler moet worden geïnstalleerd
 • of er een condensatieketel moet worden geïnstalleerd
 • of er financiering kan worden verkregen voor de ombouw van het verwarmingssysteem
 • of de gasverwarming wordt gecombineerd met een bijverwarming uit hernieuwbare energiebronnen
 • of de gaskachel een vloeibaar gaskachel is

Als er nog geen gasaansluiting is, zijn aanzienlijk hogere kosten te verwachten.

In de meeste gevallen liggen de kosten voor een nieuwe gasaansluiting tussen de € 1.500 en € 2.500. Dit geldt in ieder geval voor de gevallen waarin een aardgasaanvoerleiding in de directe omgeving van de woning loopt (dit is eigenlijk op veel plaatsen in Duitsland het geval).

De meerkosten voor de gasaansluiting kunnen duurder worden als er op korte afstand geen toevoerleiding te vinden is. In deze gevallen zijn de kosten soms tot 5.000 EUR.

Bij het onderscheid tussen gasverwarming of gasketel gaat het niet alleen om de aanschafkosten, maar ook om de installatie-inspanning.

gas-verwarming-installatie-kosten

Zowel de aanschaf als de installatie zijn lager voor een gasketel in vergelijking met een gasketel

De aanschafkosten van een gasboiler (die ook een kleine eengezinswoning kan voorzien) zijn iets lager dan voor een gewone gasboiler - het kostenverschil is meestal een paar duizend euro.

De installatiekosten voor een gasketel met rond de € 1.000 tot € 1.500 zijn vaak maar half zo hoog als voor een klassieke gasketel ( € 2.000 tot € 3.000).

Indien moderne condensatietechniek wordt toegepast, stijgen de installatiekosten door bijkomende kosten voor de installatie van de condensatietechniek en de nodige aanpassingen en mogelijk ook de renovatie van de schoorsteen.

De totale kosten voor het installeren van condensatietechnologie liggen tussen 1.500 EUR en 2.500 EUR, en kunnen in individuele gevallen met problematische installatiesituaties ook iets hoger zijn.

Als het gaat om de aanschaf- en installatiekosten, hebben mogelijke subsidies altijd een enigszins kostenverlagend effect. Onder bepaalde voorwaarden kunnen subsidies worden verkregen voor een verwarmingsvernieuwing in een oud gebouw.

Indien in de loop van de verwarmingsrenovatie volgens de KfW-efficiëntiehuisnorm 10% - 30% van de kosten voor de aanschaf en installatie van condensatieketels kan worden gesubsidieerd. In andere gevallen kan enkel een inruilpremie van 500 euro als subsidie ​​bekomen worden, tenzij de gasverwarming gecombineerd wordt met een zonnesysteem.

Als aanvullende verwarmingstechnologieën uit hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt, moeten extra kosten in de orde van grootte van ongeveer 8.000 EUR tot 10.000 EUR worden verwacht. In ruil daarvoor wordt echter een hogere subsidie ​​verleend voor het plaatsen van verwarming.

Vloeibaar gas verwarming

Heel anders ligt het als het geen aardgaskachel is maar een vloeibaar gas kachel (LNG, Liquid Natural Gas).

Naast de installatiekosten moeten de kosten voor de gastank en de installatie ervan worden opgeteld, maar de kosten voor een gasaansluiting zijn niet inbegrepen.

Vloeibaar gasverwarming is aanzienlijk duurder in gebruik dan klassieke gasverwarming. In dit geval kunnen subsidies niet worden gebruikt om installatiekosten te verlagen.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

Een condensatieketel op gas wordt geïnstalleerd in een eengezinswoning met een woonoppervlakte van 140 m².

Postprijs
Aansluitkosten voor gasaansluiting2.100 EUR
Condensatieketel (aanschafkosten)3.650 EUR
Warmwatertank (aanschafkosten)1.300 EUR
Installatie van condensatietechniek, aanpassing van de schoorsteen2.200 EUR
Installatiekosten gasverwarming en warmwaterboiler compleet2.700 EUR
hydraulisch in evenwicht brengend verwarmingssysteem650 EUR
totale prijsEUR 12.600
minus bonus voor het uitwisselen van boilersminder dan 500 euro
kosten voor eigen rekeningEUR 12.100
pure installatiekosten / aansluitkostenEUR 7.650

Het gegeven kostenvoorbeeld heeft alleen betrekking op de kosten voor een specifiek verwarmingssysteem en installatie in het geval van individuele lokale omstandigheden. De kosten kunnen ook in andere gevallen variëren.

Vraag: Van welke factoren zijn de kosten voor het installeren van een gaskachel afhankelijk?

Kostentracker-expert: er zijn een aantal factoren waarmee u rekening moet houden:

gas-verwarming-installatie-kosten

De kosten voor het installeren van gasverwarming zijn afhankelijk van veel factoren

 • of er ook een gasaansluiting nodig is
 • of aardgas of vloeibaar petroleumgas (LNG) wordt gebruikt
 • of er een gaskachel of een gasboiler wordt aangeschaft
 • welke prestatie de ketel of het thermaalbad heeft (aanschafkosten)
 • of er een wateropslagtank wordt ingebouwd
 • of condensatietechnologie wordt gebruikt
 • of er ook een thermische zonne-installatie is geïnstalleerd
 • of de installatie plaatsvindt in een nieuw gebouw of in een oud gebouw (warmte-uitwisseling, verwarmingsvernieuwing)
 • of er ook een energetische renovatie zal plaatsvinden (financiering KfW)
 • welke kosten worden gemaakt voor hydraulische balancering
 • de omstandigheden ter plaatse (installatie-inspanning)
 • de prijsstelling van het uitvoerende bedrijf

Al deze zaken moeten in elk afzonderlijk geval worden overwogen en spelen een rol bij de kosten voor het installeren van een gaskachel.

Vraag: Waar hangt de prijs van een gasaansluiting van af?

Kostentracker-expert: het basiskostencriterium is hier allereerst de afstand van de volgende aanvoerlijn tot het huis.

Als een aanvoerlijn dichtbij de eigendomslijn loopt, liggen de kosten tussen de € 1.500 en € 2.500. Indien de aanvoerleiding niet direct langs het huis loopt, zijn altijd hogere kosten te verwachten.

Andere factoren die een rol spelen bij de bouwkosten zijn:

 • de ligging van het gebouw op het terrein (vanaf een aansluitlengte van meer dan 30 m nemen de kosten voor de aansluiting toe)
 • de omvang van de geplande huisinstallatie (bedrading in huis)
 • of aanpassingen aan het uitlaatsysteem nodig zijn
 • of voorzieningen voor verse luchttoevoer nodig zijn

Aanpassingen aan het rookgasafvoersysteem zijn zowel nodig voor de condensatietechniek als voor het omzetten van een andere verwarmingstechniek op gas. Beide kunnen meestal tegelijkertijd worden gedaan, dus deze kosten worden maar één keer gemaakt bij gascondensatieketels.

Vraag: Welke installatiekosten worden gemaakt bij verwarming op vloeibaar gas in vergelijking met verwarming op aardgas?

Kostentracker-expert: vloeibaar gas is een alternatief, vooral waar een gasaansluiting niet mogelijk is. Het benodigde gas komt uit een tank die regelmatig gevuld moet worden.

Bij verwarming op vloeibaar gas vallen de kosten voor de gasaansluiting weg, maar hiervoor moet wel een tank worden aangeschaft. In het geval van een eengezinswoning moet u 2.000 EUR tot 4.000 EUR extra berekenen voor de tank en de installatie.

Vloeibaar-gaskachels zijn niet zo snel terugverdiend als aardgaskachels, omdat de aanschafkosten iets hoger zijn en de verbruikskosten ook hoger door de duurdere vloeibaar-gasprijs.

Vraag: Wat zijn de verschillen tussen een gasboiler en een gasboiler?

gas-verwarming-installatie-kosten

Een gasboiler is kleiner en iets goedkoper

Kostentracker-expert: de gasboiler is in feite een verkleinde versie van de klassieke gasboiler. Hij is ook minder krachtig, maar neemt nauwelijks ruimte in beslag. Gasketels kunnen eenvoudig aan de muur worden gehangen.

Bij het installeren van een gasketel liggen de kosten doorgaans slechts tussen de 1.000 tot 1.500 EUR, bij gasketels moet je meestal dubbel zoveel verwachten.

Er zijn verschillende installatiemogelijkheden voor gasketels:

 • als zogenaamde gasvloerverwarming voor een hele verdieping
 • als gasboiler voor individuele appartementen in een flatgebouw
 • als enige verwarming voor kleine eengezinswoningen met lage verwarmingsbehoefte (hoogwaardige isolatie van het gebouw)

Bij vloerverwarming op gas zijn de aanschaf- en installatiekosten uiteraard meervoudig, een keer per verdieping met eigen verwarming.

Vraag: Wat zijn de kosten voor warmwateropslagtanks?

Kostentracker-expert: de aanschafkosten voor de gebruikelijke bufferopslaggroottes in eengezinswoningen liggen rond de tussen 800 EUR en 1.600 EUR.

De installatiekosten zijn niet exact te berekenen omdat de installatie samen met de ketel plaatsvindt. De kosten voor het plaatsen van de warmwaterboiler zijn dan ook inbegrepen in de totale installatiekosten voor de verwarming.

Vraag: Is het de kosten waard om condensatietechnologie te installeren?

Kostentracker-expert: ja, absoluut. De technologie loont in de exploitatiekosten van het verwarmingssysteem, vooral later.

Condensatietechniek zorgt ervoor dat de warmte die erin zit (latente warmte) wordt onttrokken aan het hete rookgas op weg door de schoorsteen, en deze extra warmte wordt vervolgens teruggevoerd naar het verwarmingssysteem. Dit verhoogt het verwarmingsrendement tot een theoretische 110% - dat wil zeggen dat er meer warmte aan het gas wordt onttrokken dan er feitelijk in het gas zelf zit.

Dit vermindert de bedrijfskosten voor verwarming met ongeveer 20% in vergelijking met gasverwarming of gasboiler zonder condensatietechniek. Een besparing van 20% op verwarmingskosten maakt de bijkomende kosten van 1.500 EUR tot 2.500 EUR voor de condensatietechnologie zeker af.

Vraag: Wat zijn de kosten voor hydraulische inregeling en kunnen deze kosten worden bespaard?

Kostentracker-expert: het uitvoeren van hydraulische inregeling is al een aantal jaren een wettelijke vereiste bij het installeren van een nieuw verwarmingssysteem. Deze kosten kunnen dus niet worden bespaard.

De kosten kunnen per gebouw verschillen. In sommige gevallen komt dit ook door het vervangen van de circulatiepompen. In de meeste eengezinswoningen kunnen de kosten oplopen van 400 tot 600 EUR, of iets hoger als de circulatiepompen vervangen moeten worden.

In dit artikel vindt u meer informatie over de kosten van hydraulische inregeling .