Gemengde afvalcontainers: wat zijn de kosten?

container-mixed-garbage-kosten

Afvalbedrijven hebben strikte regels als het gaat om het scheiden van afval. Bouwpuin, groenafval en uitgegraven aarde moeten elk in een eigen container zitten. Er zijn ook containers voor gemengd afval. In het interview legt de kostentracker-expert de kosten uit die te verwachten zijn voor de containerafvoer van gemengd afval.

Vraag: Wat kost een container voor gemengd afval?

Kostentracker-expert: de kosten variëren afhankelijk van de grootte van de container en het soort verwijdering.

Allereerst moet u onderscheiden welk type verwijdering wordt aangeboden door het betreffende afvalverwerkingsbedrijf:

  • het ter beschikking stellen van containers en het afvoeren naar gewicht
  • verwijdering tegen een vast tarief volgens de grootte van de container

Als op gewicht wordt weggegooid, kunt u uitgaan van kosten in de range van ongeveer 25 EUR per kg.

Daarnaast zijn er de voorbereidingskosten en de standkosten voor de container. Deze kosten variëren afhankelijk van het verwijderingsbedrijf en de grootte van de container. In de meeste gevallen kunt u ongeveer 80 EUR - 150 EUR verwachten inclusief stilstand en transport voor een container van 5 m³.

Als er daarentegen een vast tarief wordt gefactureerd, betaalt u alleen een vaste prijs, afhankelijk van de containergrootte. De verwijderingskosten zijn al inbegrepen.

container-mixed-garbage-kosten

De prijzen zijn onder meer afhankelijk van de grootte van de container

Gebruikelijke containerafmetingen voor particuliere huishoudens zijn 5 m³, 7 m³ en 10 m³. Sommige afvalverwerkingsbedrijven bieden ook kleinere containers aan van 2 m³ en 3 m³, maar kleine formaten zijn niet bij alle professionele afvalverwerkingsbedrijven verkrijgbaar.

De forfaitaire prijzen voor containers van 5 m³ liggen tussen 300 EUR en 400 EUR, afhankelijk van het verwijderingsbedrijf, indien het gemengd afval betreft. Grotere containers zijn goedkoper, een container van 10 m³ kost een vast tarief ca. EUR 600 tot EUR 700.

Voor speciale diensten (opstellingslocatie in de openbare ruimte, leegloop, niet naleven van de richtlijnen afvalscheiding) kunnen dan in beide gevallen extra kosten ontstaan.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

We hebben gemengd afval weggegooid en bestellen tegen een vast tarief een container bij de containerservice. Omdat de ingang van ons terrein te smal is, moet de container op de openbare weg worden geplaatst. De containerservice zorgt voor de juiste keuring.

Postprijs
Container, 7 m³, voor gemengd afval - forfaitair505 EUR
Levensduur 14 dagen0 EUR (inbegrepen)
Goedkeuring voor installatie in openbare ruimtes56 EUR
totale prijs561 EUR

Dit kostenvoorbeeld heeft alleen betrekking op een specifiek verwijderingsbedrijf in een bepaald gebied. De kosten voor andere containers van andere afvalverwerkingsbedrijven kunnen variëren.

Vraag: Van welke factoren zijn de kosten van een container voor gemengd afval afhankelijk?

Kostentracker-expert: moet hier worden overwogen:

container-mixed-garbage-kosten

Kosten van ongeveer 25 € zijn te verwachten per kilo

  • of het verwijderingsbedrijf een vast tarief of naar gewicht rekent
  • welke hoeveelheid afval (gewicht of vereiste containermaat) wordt gegenereerd
  • of een langere levensduur nodig is
  • of een vergunning nodig is voor het opstellen van de container in de openbare ruimte
  • of er aanvullende diensten in rekening moeten worden gebracht

Vraag: Welke extra kosten kunnen er ontstaan ​​naast de gebruikelijke verwijderingskosten?

Kostentracker-expert: de meest voorkomende kosten zijn voor installatievergunningen in openbare ruimtes. Ze verschillen van gemeente tot gemeente. In de meeste gevallen zijn ze tussen 50 EUR en 100 EUR.

Indien containers te vol zijn (10 cm onder de rand van de container moet altijd vrij blijven), mag de containerservice deze containers niet meer vervoeren.

Ophalen is dan pas mogelijk nadat de container tot het toegestane vulpeil is leeggemaakt. In dit geval rekenen de containerdiensten een zogenaamde "empty trip" als extra vergoeding voor het ophalen van de container dat niet mogelijk is. Dergelijke lege ritten kunnen 100 EUR en meer kosten.

Als de verwijderingsrichtlijnen niet worden nageleefd en er bevindt zich afval in de gemengde container dat daar niet is toegestaan ​​(bv. Bouwpuin), dan voert het verwijderingsbedrijf een handmatige hersortering uit. Dit zorgt voor hoge meerkosten, die afhankelijk van het containervolume enkele honderden euro's kunnen bedragen. Om deze reden moet u altijd de richtlijnen voor afvalverwerking zeer zorgvuldig volgen en containers 's nachts afdekken of vergrendelen, anders kan het verwijderen erg duur zijn.