Geothermische verwarming: wat zijn de kosten?

geothermische verwarmingskosten

Het gebruik van aardwarmte voor verwarmingsdoeleinden is een van de nieuwere technologieën in de verwarmingssector. De kostentracker-expert legt in een interview uitgebreid uit wat de aanschaf van aardwarmte kan kosten en welke kosten er bij de exploitatie worden gemaakt.

Vraag: Hoe werkt aardwarmte überhaupt - en waar moet je op letten?

Kostentracker-expert: Geothermische verwarming is een speciale vorm van warmtepompverwarming.

Een warmtepomp onttrekt de warmte altijd aan een bepaald medium en geeft deze vervolgens af aan het verwarmingsmedium, dat door de verwarmingsbuizen stroomt en zo de kamers verwarmt.

Het principe werkt precies andersom dan een koelkast: hij onttrekt de warmte aan het voedsel in een afgesloten ruimte via een circulerende koelvloeistof en geeft deze af aan de omgeving. Een warmtepomp leidt de koelvloeistof door een extern medium, onttrekt de warmte eraan en geeft deze vervolgens af aan de gesloten binnenkant.

Bij geothermische verwarming is het medium waaruit de warmte wordt onttrokken de grond. Dit is vooral voordelig omdat er steeds meer warmte beschikbaar komt met toenemende diepte in de grond.

Een bodem is permanent vorstvrij vanaf een diepte van circa 60 - 80 cm (dit gegeven wordt bijvoorbeeld gebruikt voor een vorstvrije fundering), hoe dieper je gaat, hoe warmer het wordt.

Het koelmiddel bij geothermische verwarming circuleert ofwel relatief oppervlakkig over een groot gebied of op een paar punten in een buis verticaal de diepte in (geothermische sonde). De manier waarop aardwarmte wordt ontwikkeld heeft een grote impact op de benodigde ruimte voor aardwarmte en de kosten.

Een punt waar u op moet letten is: elektriciteit.

Om de koelvloeistof te laten circuleren, is elektriciteit nodig - veel. De warmtepomp is in feite gewoon een elektrische kachel, maar met een aanzienlijk verbeterd rendement.

Dat heeft impact

1. over ecologie en
2. over kosten

geothermische verwarmingskosten

Aardwarmte is alleen ecologisch als de elektriciteit ervoor ecologisch wordt geproduceerd

Geothermische verwarming kan alleen zo ecologisch zijn als de elektriciteit die ervoor zorgt. Als deze elektriciteit bijvoorbeeld afkomstig is van een kolencentrale (waarvan er nog een aanzienlijk deel in Duitsland draait), is het ecologische evenwicht van zo'n verwarmingssysteem natuurlijk rampzalig. Als de elektriciteit daarentegen uit een fotovoltaïsch systeem wordt gehaald, werkt de verwarming praktisch volledig CO [sub] 2 [/ sub] -neutraal. Hier is het dus essentieel om een ​​beetje kritisch te zijn bij het kiezen van elektriciteit als u op een ecologisch verantwoorde manier wilt verwarmen.

De grote afhankelijkheid van aardwarmte van elektriciteit heeft uiteraard ook gevolgen voor de exploitatiekosten: als de elektriciteitsprijs stijgt, stijgen ook de stookkosten. Met name geothermische verwarmingssystemen zijn sterk afhankelijk van goedkope (of verlaagde) elektriciteitstarieven. Als deze niet meer beschikbaar zijn, wordt de verwarmingsinstallatie - vooral vanwege de hoge aanschafkosten - snel onrendabel.

Vraag: Hoeveel kost geothermische verwarming om te kopen?

Kostentracker expert: dat hangt natuurlijk altijd af van de warmteafgifte die het systeem nodig heeft en het type verwarmingssysteem dat je wilt gebruiken.

Het verwarmingssysteem zelf is niet te duur met kosten van 5.000 EUR tot 10.000 EUR, maar de installatiekosten en de kosten voor het aftappen van de warmtebron moeten ook worden opgeteld.

Uiteindelijk bedragen de kosten voor het volledige verwarmingssysteem vaak 15.000 EUR tot 25.000 EUR.

Biomassaverwarming (pellets, houtsnippers) is door de benodigde opslag vaak net zo duur, traditionele gasverwarming kost vaak maar de helft.

Een deel van de extra kosten wordt echter gecompenseerd door een navenant hoge financiering. Dit wordt voornamelijk gedaan door de staat om het gebruik van aardwarmte als bron van verwarmingsenergie te bevorderen, vooral in de particuliere sector.

Daarom staat aardwarmte onder grote druk om zich, vooral door de lage exploitatiekosten, weer enorm terug te verdienen.

Een klein kostenvoorbeeld uit de praktijk:

In een relatief nieuwe, goed geïsoleerde gezinswoning vervangen we de oude verwarmingsinstallatie door een aardwarmtepomp (JAZ 4.5). In ons geval wordt de warmtebron ontwikkeld met behulp van een aardwarmtesonde.

Postprijs
Warmtepomp inclusief installatie en hydraulische inregelingEUR 11.500
Ontwikkeling (diepe boringen, geothermische sonde)EUR 8.800
totale prijsEUR 20.300
vooruitgangmin 4.500 EUR
eigen kosten15.800 EUR

Dit is natuurlijk maar een eenmalig kostenvoorbeeld voor een heel specifiek verwarmingssysteem en een specifieke inbouwsituatie. In andere gevallen - vooral als de lokale omstandigheden verschillen - kunnen de kosten ook aanzienlijk verschillen.

geothermische verwarmingskosten

De ontwikkelingswerkzaamheden vormen het grootste deel van de kosten

In ons kostenvoorbeeld is al duidelijk hoe hoog de kosten voor de ontwikkeling kunnen zijn en wat voor een belangrijk deel ze uitmaken in de totale kosten voor aardwarmte. Kijk dus niet alleen naar de kosten voor de verwarmingsinstallatie, maar houd altijd de mogelijke ontwikkelingskosten op uw eigen terrein in de gaten.

Bij een ontwikkeling aan de oppervlakte (bv. Met aardwarmtecollectoren) zouden de kosten aanzienlijk lager zijn geweest, maar in ons geval zou bijna 300 m² nodig zijn geweest. Dat wilden we vermijden.

Vraag: Van welke factoren zijn de kosten voor aardwarmte in de praktijk afhankelijk?

Kostentracker-expert: natuurlijk spelen hier verschillende factoren een rol:

  • het type en ontwerp van de warmtepomp en het nominale vermogen van de warmtepomp
  • het gekozen toegangstype en de lokale omstandigheden
  • de warmtevraag die het gebouw heeft

Deze drie factoren spelen altijd samen als het gaat om de kosten van geothermische verwarming.

De individuele verwarmingsbehoeften van het gebouw zijn bijzonder belangrijk als het om kosten gaat, en daarom moeten deze van tevoren zeer nauwkeurig worden bepaald.

Voor de juiste dimensionering van het systeem moet voldoende rekening worden gehouden met de klimatologische extremen in de ruimte (bv. Zeer koude winterdagen) om voldoende systeemvermogen beschikbaar te hebben wanneer dat nodig is en om hogere warmtebehoefte zonder bijverwarming te kunnen dekken.

Bij het dimensioneren mogen geen fouten worden gemaakt, want er is nauwelijks iets dat achteraf kan worden gecorrigeerd. Zorgvuldige en uitgebreide berekeningen vooraf zijn daarom belangrijk. Ze moeten in elk geval worden uitgevoerd door een ervaren specialist.

Vraag: Welke ontwikkelingskosten kunnen ontstaan?

Kostentracker-expert: dat hangt sterk af van het type ontwikkeling. Er zijn in totaal drie opties:

  • de ontwikkeling via vlakke plaatcollectoren
  • de ontwikkeling via sleufcollectoren (Künetten)
  • de ontwikkeling via geothermische sondes

Vlakke collectoren zijn buizen die naast elkaar zijn gelegd in kronkelige lijnen die alleen op een geringe diepte zijn geïnstalleerd. Ze zijn het meest kosteneffectieve type ontwikkeling, maar voor gemiddelde eengezinswoningen hebben ze meestal een oppervlakte nodig van 300 m² tot 350 m², afhankelijk van de verwarmingsbehoefte. Met ongeveer 10 EUR per m² tot 15 EUR per m² zijn de kosten vrij goedkoop. De energieopbrengst is ongeveer 25 W per m².

Geulcollectoren of geulcollectoren zijn vlakke plaatcollectoren die onder elkaar zijn gerangschikt. Ze liggen in een spiraal op elkaar. De afzonderlijke spiralen zijn naast elkaar in een greppel opgesteld.

Bij een gemiddelde verwarmingsbehoefte in een eengezinswoning zijn meestal sleuflengtes van 80 m tot 100 m te verwachten, maar dit kan ook in meerdere sleuven worden verdeeld. Als de grond goed is (geen hoge bodemklasse), bedragen de kosten voor een meter sleuf ongeveer 30 EUR tot 40 EUR. De energieopbrengst is hier ongeveer 100 W per sleufmeter.

Hierdoor zijn trays een perfect compromis tussen benodigde ruimte en kosten. Bij moeilijke bodemgesteldheid kan dit echter ook aanzienlijk duurder zijn - vlakke collectoren zijn hier vaak de betere oplossing.

Geothermische sondes zijn de duurste en meest complexe ontwikkelmethode, maar nemen tegelijkertijd ook de kleinste ruimte in beslag.

geothermische verwarmingskosten

Hoe dieper de sonde, hoe meer energie hij produceert

De energieopbrengst is hier erg hoog, in de regel kan men doorgaans uitgaan van een goede 50 W per meter boordiepte. Hiervoor zijn voor een gemiddelde eengezinswoning een boordiepte nodig van 160 tot 180 meter. Omdat boren onder de 100 m echter alleen in uitzonderlijke gevallen is toegestaan, worden de boringen meestal verdeeld over twee of meer boorgaten.
De boormeter kost ongeveer 50 EUR tot 60 EUR omdat het proces ingewikkeld en bovendien moet een groot aantal (betaalde) vergunningen worden verkregen. Bij problematische bodemgesteldheid kunnen deze kosten echter enorm oplopen.

De aardwarmtesonde is dus de duurste en qua kosten ook de meest risicovolle ontwikkeling.

Vraag: Deze cijfers gaan uit van een verwarmingsbehoefte van ongeveer 8.000 kWh per jaar voor een gemiddelde eengezinswoning - is dat realistisch? Welke afwijkingen zijn er?

Kostentracker-expert: in principe is dit erg realistisch als het een modern, redelijk goed geïsoleerd huis is.

Uiteraard kan de daadwerkelijke warmtebehoefte van woning tot woning ook wat fluctueren, hierbij spelen veel bouwkundige factoren een rol, zoals het type raam of de dikte van de isolatielaag.

Oudere of niet-geïsoleerde huizen hebben echter vaak een aanzienlijk hogere verwarmingsbehoefte. In welke gebieden u kunt zien aan de hand van de onderstaande richtwaarden:

Type gebouw, bouwjaarVerwarmingsbehoefte in kWh / m² per jaar
Huizen gebouwd voor 1977, niet gerenoveerdongeveer 220 kWh / m² - 280 kWh / m² per jaar
Huis gebouwd na 1977, standaard WSchV 1977ongeveer 150 kWh / m² - 230 kWh / m² per jaar
Huis volgens de WschV 1984 normongeveer 80 kWh / m² - 150 kWh / m² per jaar
Huis volgens de WSchV 1995 normongeveer 50 kWh / m² - 100 kWh / m² per jaar
Woning volgens de EnEV 2009 normongeveer 50 kWh / m² - 70 kWh / m² per jaar
Energiezuinig huisongeveer 30 kWh / m² - 50 kWh / m² per jaar
Passief huisminder dan 15-20 kWh / m² per jaar

Dit zijn natuurlijk slechts grove richtlijnen, zoals gezegd kan de daadwerkelijke warmtebehoefte dan altijd een beetje fluctueren. Uit het overzicht blijkt echter al dat oudere, niet-gerenoveerde woningen vaak een significant hogere verwarmingsbehoefte hebben.

Vraag: Hoe zit het met de verwarmingskosten voor geothermische verwarming - hoeveel is dat goedkoper? De aanschafkosten zijn veel hoger dan bij bijvoorbeeld gasverwarming.

Kostentracker-expert: De stookkosten die ontstaan ​​bij een specifieke warmtepomp zijn goed te berekenen - de sleutel is de JAZ van de warmtepomp.

Een JAZ (jaarlijkse prestatiefactor) van 1,0 zou betekenen dat de warmtepomp ook 1 kWh warmte opwekt uit 1 kWh. Maar een luchtverhitter kan dat ook.

De warmtepomp in ons voorbeeld heeft een JAZ van 4,5 - dat wil zeggen, je moet 1 kWh elektriciteit gebruiken om 4,5 kWh warmte op te wekken. Dat is een veel betere verhouding.

Veel aanbieders bieden een verlaagd stroomtarief voor warmtepompen, soms een combinatie voor hoog- en laaglasttijden. Verlaagde tarieven kosten meestal ongeveer 19 cent / kWh, anders betaal je de normale elektriciteitsprijs.

Als u uw verwarmingsbehoefte kent (bijv. Van de vorige verwarming), kunt u eenvoudig de kosten berekenen.

8.000 kWh verwarmingsbehoefte met een JAZ van 4,5 betekent 1.777 kWh elektriciteitsbehoefte. Met een verlaagd stroomtarief komt dit neer op ongeveer 337 euro verwarmingskosten per jaar, met normale elektriciteit ongeveer 497 euro verwarmingskosten per jaar.

Een kleine vergelijking:

Verwarmingsbehoefte 8.000 kWh / jaar, stookkosten voor diverse verwarmingssystemen

Type verwarmingJaarlijkse verwarmingskosten
Geothermische verwarming JAZ 4.5337 EUR / 497 EUR / 213 EUR * * met zelf opgewekte fotovoltaïsche elektriciteit, gemiddelde waarde
Gasverwarming (calorische waarde)436 EUR
Pellet verwarming400 EUR
Houtsnippers verwarming280 EUR - 300 EUR
geothermische verwarmingskosten

Of aardwarmte rendabel is, hangt af van de ontwikkeling van de elektriciteitsprijzen

Houd er rekening mee dat aardwarmte erg afhankelijk is van de elektriciteitsprijs. Als dit toeneemt (zoals de afgelopen jaren vrijwel continu het geval is geweest) of als het verlaagde tarief komt te vervallen, wordt aardwarmte al snel het duurste alternatief.

Voor biomassa zoals pellets of houtsnippers zijn de prijzen daarentegen al jaren hetzelfde - aangezien dit hernieuwbare grondstoffen zijn en veelal slechts licht verwerkt afval van houtverwerking, is er weinig reden voor prijsstijgingen. Bij dergelijke kachels geeft dit ook een beetje zekerheid voor de toekomst.

De gasverwarming scoort bij aanschaf met enkele duizenden euro's kostenvoordeel, wat een aardwarmte pas op zeer lange termijn kan terugverdienen.

De gasprijs voor aardgas, die in de toekomst zeker zal stijgen, zou, in ieder geval op lange termijn, de verhouding kunnen verschuiven ten gunste van aardwarmte als de elektriciteitsprijs niet in dezelfde mate stijgt.

Voordat u aardwarmte aanschaft, is het essentieel om zorgvuldig te berekenen en te overwegen.