Renovatie Okal House: welke kosten zijn te verwachten?

okal-huis-renovatie-kosten

De prefabhuisleverancier Okal bestaat nog steeds. Hij wijst op meer dan 80 jaar ervaring in prefab woningbouw, adverteert met gecertificeerde duurzaamheid en hoge kwaliteit van zijn huizen. Het is veel minder populair bij iedereen die een ouder geprefabriceerd huis van de fabrikant koopt, vooral vanaf begin jaren 70: het aantal 'bouwzonden' dat toen werd begaan en de hoeveelheid vervuilende stoffen die in alle delen van het huis aanwezig waren op dat moment werden gebouwd, maken renovaties extreem duur. In ons interview vroegen we de kostentracker-expert welke renovatiekosten er doorgaans verwacht mogen worden in een oud Okal-huis.

Vraag: Hoe duur is de renovatie van een oud Okal-huis?

Kostentracker-expert: de lijst met schade die met name duidelijk is in huizen door Okal uit de jaren 70 is ongelooflijk lang: het varieert van massale schimmelvorming tot schade aan het bouwweefsel met houtbeschermingsmiddelen, met PCP en Particle platen vervuild met formaldehyde, dakbalken vervuild met lindaan, grote hoeveelheden chlooranisolen en asbest in de gevel.

Een luchtdichte buitenschil werd in die tijd niet overwogen toen de huizen werden gebouwd, wat tegenwoordig leidt tot talrijke, bijna "typische" schimmelbeschadigingen in deze huizen.

okal-huis-renovatie-kosten
Voor de renovatie dient de woning vakkundig te worden onderzocht.

Om u te helpen beslissen of een renovatie nog steeds de moeite waard is, moeten eerst professionele beoordelingen en een uitgebreide analyse van verontreinigende stoffen worden uitgevoerd. De (ingebouwde) vervuilende stoffen die in huizen aanwezig zijn, zijn niet te ruiken of te voelen en moeten daarom aan het licht worden gebracht door middel van een passende analyse. Voor een dergelijke analyse moet minimaal € 1.000 tot € 1.500 inclusief de bijbehorende steekproef worden berekend.

Dit dient gevolgd te worden door een structurele beoordeling om een ​​globaal overzicht te krijgen van de noodzakelijke renovatiemaatregelen, mogelijke renovatieoplossingen en hun kosten.

In veel gevallen zal dit resulteren in een volledige stripping, met gelijktijdige (dure) afvoer van veel vervuilde componenten. Voor een dergelijke kernrenovatie, waarbij het houten raamwerk op de begane grond vaak wordt vervangen door metselwerk, moeten de kosten van minstens 1.000 EUR per m² woonoppervlak worden geraamd, in bijzonder moeilijke individuele gevallen mogelijk meer .

Gewoonlijk worden, zelfs bij normale kernrenovaties, renovatiekosten verondersteld bijna 100% van de aankoopprijs te bedragen, in het geval van Okal-huizen zijn nog hogere kosten te verwachten, aangezien de draagconstructie ( moeten) worden vervangen in delen en in de Verwijderingskosten kan ook de hoge vervuiling van de afzonderlijke componenten die moeten worden verwijderd, leiden tot aanzienlijke kostenstijgingen in vergelijking met "normale" kernrenovaties.

In dit geval moet er rekening mee worden gehouden dat sloop waarschijnlijk ook niet gunstig is als er een overeenkomstige vervuiling is. Het afvoeren van de vervuilde componenten kan extreem duur zijn, zelfs als ze worden gesloopt.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

Wij laten een Okal-huis uit 1973 met een woonoppervlakte van 120 m² en in structureel beschadigde staat volledig opknappen, inclusief vervanging van de gehele begane grond door metselwerk.

Postprijs
Renovatiekosten (kernrenovatie) volledig146.000 EUR
Kosten per m² woonoppervlak1.216,66 EUR

De hier getoonde kosten hebben betrekking op individuele renovatiemaatregelen voor één Okal-woning, die worden uitgevoerd door bepaalde gespecialiseerde bedrijven. Afhankelijk van de individuele renovatiebehoefte en de daadwerkelijke renovatie-inspanning, kunnen de kosten voor andere woningen ook variëren.

Vraag: In welke prijsklasse zijn de verwachte kosten voor een oud Okal huis?

okal-huis-renovatie-kosten
Er is geen algemeen antwoord op wat de renovatie gaat kosten.

Kostentracker-expert: dat hangt in wezen af ​​van de toestand en vooral van de gegeven vervuiling van de individuele woning. Dit kan niet gezegd worden zonder een gedetailleerde analyse van welke renovatiemaatregelen werkelijk nodig zijn.

Dan is het zaak om mogelijke oplossingen voor de nodige renovatiewerken te vinden en de kosten te plannen. U vindt meer informatie over de kosten die in het algemeen kunnen worden verwacht voor een kernrenovatie op dit punt.

Als sloop ook een optie is, vindt u op dit punt informatie over de kosten.

In beide gevallen moet u rekening houden met aanzienlijke kostenstijgingen vanwege de doorgaans zeer hoge vervuilingsniveaus in bijna alle onderdelen van een Okal-huis.

Vraag: Waar zijn de kosten van het renoveren van een Okal-woning van afhankelijk?

okal-huis-renovatie-kosten
De kosten van de renovatie zijn afhankelijk van verschillende factoren.

Kostentracker-expert: de sleutel hier is:

  • de grootte en het bouwjaar van het huis
  • de individuele vervuiling van het betreffende huis
  • de technische staat van het huis
  • de omvang van de saneringswerken en de toegepaste saneringsmethoden
  • de prijsstelling van het uitvoerende bedrijf

Het vernieuwen van de gehele elektrische installatie en de water- en rioolleidingen moet zeker worden overwogen in woningen uit begin jaren 70. De elektrische installatie voldoet dan niet meer aan de moderne eisen (“classic zeroing” geïnstalleerd) en de water- en rioolleidingen hebben al het einde van hun levensduur bereikt als ze niet vooraf zijn gerenoveerd.