Graafmachine huren - wat zijn de kosten?

huurkosten graafmachine

Grondwerken zijn extreem duur als je ze laat doen. Reden genoeg voor velen om na te denken over het huren van een graafmachine en zelf aan het werk te gaan. De kostentracker-expert legt in een interview uitgebreid uit wat dit kan kosten.

Vraag: Wat zijn in de praktijk de problemen met zelfbaggeren?

Kostentracker-expert: Ten eerste is het heel prijzenswaardig als iemand zelf aan het werk wil gaan in plaats van 'hem te laten werken' - ook al zijn alleen de hoge kosten voor een professioneel bedrijf de reden .

Er zijn echter een paar dingen die u vooraf moet overwegen:

 • de vereiste vaardigheden
 • de grootte van de benodigde uitgraving
 • de verwijderingskosten voor de bodem
 • de noodzakelijke professionele constructie, vooral van graafkuilen, en de aansprakelijkheid daarvoor
 • de ervaring en vaardigheid die nodig zijn om een ​​gebied te egaliseren of op te vullen (als beginner kun je hier wanhopen)
 • het risico op ongevallen als u weinig oefening heeft en in gevaarlijke situaties terechtkomt.

Allereerst natuurlijk: je kunt leren graafmachine besturen, en met de juiste instructies en een beetje oefening zullen de zaken snel verbeteren. U zult uw werk op een gegeven moment zeker af krijgen, zelfs als u de tijdsperioden ervoor niet eens op afstand kunt meten met die welke professionals ervoor nodig hebben.

Bij grotere grondwerken kan dit echter om andere redenen een probleem worden: als u zich letterlijk onder de graafmachine vandaan graaft, zal het op een gegeven moment, vooral met een kleine graafmachine, moeilijk zijn om een ​​veilige stand te vinden van waaruit staan ​​kan blijven werken. Hier worden veel rampzalige fouten gemaakt, die af en toe tot ernstige ongelukken leiden: zelfs een micrograafmachine is behoorlijk zwaar als hij eenmaal bovenop je staat - en hij veroorzaakt daarbij zeer ernstige verwondingen.

huurkosten graafmachine

Belangrijk baggerwerk moet worden overgelaten aan een professional

Een ander punt betreft de kwaliteit van het eigen werk: graafputten moeten altijd zeer vakkundig ontgonnen worden, zeker bij zeer losse grond, omdat vooral los, fijnkorrelig grondmateriaal zeer gemakkelijk gaat glijden. Het zou fataal zijn als de randen van de bouwkuip naar beneden glijden terwijl er iemand in de kuil zit, bijvoorbeeld bezig met het waterdicht maken van de keldermuren. Aansprakelijkheid voor dergelijke zaken geldt sowieso voor jou als bouwer sowieso, maar als je de opgraving zelf hebt gemaakt, dan treft het je dubbel, zeker als het “niet goed uitgevoerd” is.

Als het om kosten gaat, moet je niet te naïef zijn: een deel van de zeer hoge kosten voor professionele grondwerken is gebaseerd op het feit dat de verwijderingskosten voor grond op de stortplaats extreem duur zijn. Ook als u zelf graaft, moet u in veel gevallen ook de kosten van de afvoer dragen - afvoer met containers is vaak nog duurder dan bij professionele bedrijven. Als je niet oppast, kan het zelfs extreem duur zijn.

Vraag: Wat zijn de kosten voor een graafmachine als u zelf wilt graven?

Kostentracker-expert: dat hangt natuurlijk af van welk type graafmachine u nodig heeft voor de klus - en voor hoelang.

De zuivere huurprijzen beginnen meestal bij ongeveer 120 EUR per dag en worden vaak aanzienlijk verlaagd bij langere huren. In veel gevallen kunt u zelfs 60 EUR - 80 EUR per dag verwachten voor langere termijn verhuur.

Voor grotere graafmachines dan de gebruikelijke mini- en micro-graafmachines is het natuurlijk navenant duurder.

Naast de pure huurkosten moet u rekening houden met enkele andere kosten:

 • de kosten van bezorgen en ophalen
 • de brandstofkosten voor de graafmachine
 • eventuele extra kosten aan de zijde van de aanbieder (bijv. zogenaamde "slijtagekosten")

Enkele prijsvoorbeelden uit de praktijk

Graafmachine modelKosten per werkdag
Rupsgraafmachine 13,7 t, 55 kW, gieklengte 4.300 mm330 EUR per dag
Rupsgraafmachine, 14 t, 70 kW, gieklengte 4.650 mm390 EUR per dag
Rupsgraafmachine 15,1 t, 70 kW, verstelbare giek420 EUR per dag
Minigraafmachine 1.100 kg, zonder cabine, graafdiepte 1,78 m99 EUR per dag
Minigraafmachine 1.900 kg met cabine, graafdiepte 2,55 m135 EUR per dag
Minigraafmachine, 3,65 t, graafdiepte 3,45 m175 EUR per dag
hydraulische sloophamer voor minigraafmachines (1,9 t)115 EUR per dag

Dit zijn slechts individuele, willekeurig geselecteerde kostenvoorbeelden van verschillende aanbieders. Maar ze bieden al een redelijk goede gids voor welke prijzen gebruikelijk zijn in welke klassen.

Vraag: Waarvan zijn de kosten voor de verhuur van een graafmachine afhankelijk?

Cost Tracker-expert: hier zijn een paar dingen die u moet overwegen:

 • het bereik en de graafdiepte die de graafmachine in ieder geval voor het project moet hebben
 • het vermogen dat de graafmachine verstandig moet hebben voor het project
 • de beoogde huurperiode
 • de prijsstelling van de verhuurder
 • de extra kosten die de aanbieder in rekening brengt (extra gebruiksuren, slijtagekosten, voorbereidingskosten, schoonmaakkosten etc.)
 • de brandstofkosten die tijdens de werkzaamheden worden gemaakt

Er zijn dus een heleboel zaken waar naast de daadwerkelijke huurkosten ook rekening mee gehouden moet worden. Met wat extra kosten moet je er vaak expliciet naar vragen voordat je daadwerkelijk geïnformeerd wordt.

Vraag: Wat voor extra kosten kunnen hier ontstaan?

huurkosten graafmachine

Naast de maat hebben ook meerkosten invloed op de prijs

Kostentracker-expert: in de bovenstaande lijst staan ​​enkele al vermeld als voorbeelden.

Schoonmaakkosten, die de verhuurder vaak achteraf in rekening brengt, worden vaak over het hoofd gezien - dat kunnen bedragen zijn van ongeveer 100 EUR per uur voor schoonmaak.

De kosten van terbeschikkingstelling en transport kunt u meestal vooraf informeren - ook dit is aan te raden om later niet voor onaangename verrassingen te staan. De transportkosten zijn natuurlijk altijd gebaseerd op de respectievelijke afstand - dus zoek je best een aanbieder die momenteel niet in een andere deelstaat is gevestigd.

Vergeet niet om de tank te tanken voordat u hem inlevert - veel verhuurders rekenen dan vaak aanzienlijk hogere tarieven voor het bijvullen van brandstof - soms tot twee keer de prijs bij het tankstation.

Ook de zogenaamde "extra uren" zijn bijzonder lastig: bij de meeste aanbieders is een daghuur inclusief 8 draaiuren. Als u met plezier langer graaft, moet u mogelijk een achtste van het dagtarief betalen voor elk extra uur per dag. Let je hier niet op, dan kan dit over langere tijd leiden tot forse huurverhogingen.

Vraag: Wat kost het om de grond te laten verwijderen?

Kostentracker-expert: in de praktijk werkt dit wanneer u zich over een container heen graaft.

Bij containerhuur, aflever- en ophaal- en verwijderingskosten zult u in de meeste gevallen rekening moeten houden met kosten van rond de 20 euro per m³ tot 30 euro per m³ grond.

U moet echter heel voorzichtig zijn met wat u weggooit: bovengrond is waardevol en mag in geen geval worden verwijderd. Mocht je hem voor later niet meer nodig hebben, dan kan je hem ook privé verkopen.

Met de resterende grond die u ter verwijdering geeft, moet u ervoor zorgen dat deze geen vreemde stoffen bevat:

 • dode plantendelen
 • Bouwpuin van het oppervlak
 • te veel stenen of stukken rots

Anders kan de verwijdering onder bepaalde omstandigheden erg duur zijn, aangezien stortplaatsen dan vaak aanzienlijk hogere kosten inschatten. Het is dus het beste om de grond altijd vanaf een diepte van circa 1 m in de container te plaatsen om de (dure) aanwezigheid van vreemde stoffen veilig te vermijden.