Afvoer van groenafval: wat zijn de kosten?

green-cut-verwijdering-kosten

Of de heg nu wordt gekapt, de bomen worden gesnoeid of het gras wordt gemaaid: bij al dit werk gaat het om zogenaamd groen snoeien. Iedereen die geen composthoop heeft of te maken heeft met grote hoeveelheden groenafval, moet het maaisel laten verwijderen. In ons interview bespreken we met de cost tracker experts welke kosten er te verwachten zijn.

Vraag: Wat kost het om groenafval te laten verwijderen?

Kostentracker-expert: de kosten kunnen aanzienlijk variëren, afhankelijk van de opberglocatie en het af te voeren bedrag. Allereerst een concreet voorbeeld:

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

green-cut-verwijdering-kosten

Bij het maaien van het gazon komt ook tuinafval vrij.

De afgelopen weken zijn we aan het tuinieren geweest: de heg is op de stok gezet, de fruitbomen zijn gekapt, het gazon is gemaaid en onze overwoekerde vlindertuin is gemaaid. Dit leverde veel groenafval op, dat we nu in een container kunnen afvoeren. Bij de containerservice bestellen we een container van 5 m³ voor groenafval.

Postprijs
Container, totaalprijs inclusief afvoer205 EUR
Inrichtingsvergunning voor plaatsing op openbaar terrein (straat)79 EUR
Totale kosten ermee284 EUR

De kosten in dit kostenvoorbeeld hebben betrekking op de berging van een bepaalde hoeveelheid groenafval op een bepaalde bergingslocatie. In andere gevallen kunnen de kosten voor het opruimen van groenafval echter ook aanzienlijk variëren.

Vraag: Wat zijn de gemiddelde kosten voor het verwijderen van groenafval?

Cost tracker expert: Indien verwijdering plaatsvindt via een gehuurde container, moeten in de praktijk kosten tussen 20 EUR per m³ en 40 EUR per m³ worden verwacht.

green-cut-verwijdering-kosten

Over het algemeen geldt: hoe groter de hoeveelheid, hoe lager de kosten.

Hoe groter het afzetvolume, hoe lager de prijs doorgaans wordt. De totale kosten (levering, stilstand, ophaling en afvoer) van een container van 5 m³ liggen bijvoorbeeld rond de € 150 à € 200, terwijl een container van 10 m³ die twee keer zo groot is meestal slechts € 200 à 250 kost.

De verwijderingskosten voor groenafval zijn regionaal verschillend. De gemaakte kosten kunnen dus aanzienlijk verschillen van regio tot regio. De prijsstelling van individuele containerservices kan ook verschillen.

Kosten voor extra services

Met all-inclusive prijzen (forfaitaire verrekening) zijn alle gemaakte kosten voor de container al gedekt. Daarnaast kunnen er kosten zijn voor bepaalde extra diensten die de containerservice moet leveren:

  • Het verkrijgen van een installatievergunning van de verantwoordelijke gemeente
  • zogenaamde lege runs van de containerservice
  • handmatig opnieuw sorteren

Een installatievergunning is altijd vereist als de container op openbaar terrein moet worden geplaatst. Dit is altijd het geval als er niet genoeg ruimte is op het eigen terrein of de doorgangsbreedte voor de bestelwagen te klein is.

Meestal vraagt ​​de containerservice zelf de installatievergunning rechtstreeks bij de gemeente aan. De kosten hiervoor worden echter doorberekend. In de praktijk liggen ze meestal tussen de ongeveer € 50 tot € 100.

Een lege rit wordt altijd in rekening gebracht als de containerservice de container bij de eerste poging niet kan afleveren of ophalen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de container te vol is (maximale vulhoogte is 10 cm onder de bovenrand). U moet absoluut lege ritten vermijden, aangezien deze meestal erg duur zijn (100 EUR en meer voor elke mislukte poging om er te komen).

Een handmatige hersortering is altijd vereist als de container gevuld is met niet-toegestane stoffen. Bij groenafvalcontainers moet er vooral op worden gelet dat er geen houtafval (dikke takken, stronken, etc.) of aarde in de container zit. Voor deze materialen moeten aparte containers worden besteld als ze moeten worden afgevoerd.

Vraag: Waarvan zijn de kosten voor de afvoer van groenafval afhankelijk?

Kostentracker-expert: om hier in overweging te nemen:

green-cut-verwijdering-kosten

De kosten voor verwijdering zijn meestal afhankelijk van de grootte van de container.

  • de bergingslocatie (regionale verschillen in kosten)
  • welke hoeveelheden moeten worden afgevoerd (verpakkingsgrootte)
  • welke containerservice wordt uitgevoerd en welk factureringsmodel wordt gebruikt (meestal forfaitaire facturering)
  • welke extra kosten ontstaan ​​bij het afvoeren van containers