Huis erven: wat zijn de kosten?

kosten van erfrecht

Over het algemeen kan het hebben van een huis als een uitkomst worden beschouwd. Dit is echter niet in alle gevallen het geval. Daarnaast zijn er voor u kosten verbonden aan een erfenis. In ons gesprek met de kostentracker bespreken we de te verwachten kosten als je een woning erft.

Vraag: Wat zijn de kosten om een ​​woning te erven?

kosten van erfrecht


Hij is onder andere kosten voor insschrijving in het kadaster.

Kostentracker expert: Die grundsätzlich möglichen Kosten sind:

  • de vergoeding voor het afgeven van een erfrechtverklaring
  • de vergoeding voor de inschrijving in het kadaster als nieuwe eigenaar (zogenaamde kadastraalcorrectie)
  • de erfbelasting

Deze kosten kunnen in alle gevallen wel of niet worden gemaakt. De hoogte van de kosten is ook afhankelijk van de waarde van de erfenis, in dit geval de waarde van de woning.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

De overledene schonk zijn zoon een huis ter waarde van 180.000 euro.

Postprijs
Geef een erfrechtverklaring af0 EUR (niet nodig, aangezien een notarieel testament kan worden voorgelegd)
Kadastrale correctie0 EUR (binnen 2 jaar na de opening van het testament, dus gratis)
verschuldigde successierechten0 EUR (omdat de waarde lager is dan de belastingvrijstelling)
Totale kosten ermee0 EUR

De hier getoonde kosten hebben betrekking op een specifieke erfeniszaak met bepaalde eisen. In andere gevallen kunnen de kosten aanzienlijk zijn.

Vraag: Wat is de prijsklasse voor het erven van een huis?

Kostentracker expert: hier moet u alle drie de mogelijke kostenposten afzonderlijk opnieuw bekijken:

  • de eventuele kosten van de akte van erfrecht
  • de mogelijke kosten voor de kadastrale correctie
  • eventueel verschuldigde successierechten

Kosten van de akte van erfrecht

Om als nieuwe eigenaar van het onroerend goed te worden geregistreerd, moet u aantonen dat u erfgenaam bent. Meestal gebeurt dit door middel van een erfrechtverklaring, die moet worden aangevraagd.

Aan de afgifte van een erfrechtverklaring zijn vergoedingen verbonden die zijn gebaseerd op de waarde van de erfenis. Het honorarium wordt berekend volgens de Wet griffierechten en notarissen GNotKG en tabel B staat daar vermeld als een zogenaamd 1.0-honorarium. Naast de akte van erfrecht, moet de vergoeding voor de notarisering van een beëdigde verklaring worden betaald dat de informatie die door de erfrechtgerechtigde is verstrekt, waar is.

Vergoeding voorbeeld:

Waarde van erfenisVergoeding voor het afgeven van de akte van erfrecht en de beëdigde verklaring
50.000 EUR330 EUR
100.000 EUR546 EUR
150.000 EUR708 EUR
300.000 euro1.270 EUR
500.000 EUR1.870 EUR

Geen verklaring van erfrecht vereist

Als er een notarieel testament beschikbaar is en het openingsprotocol wordt ook voorgelegd, kan van een erfrechtverklaring worden afgezien om de status van de erfgenaam te bewijzen. Op basis van het testament en het openingsprotocol wordt officieel voldoende bewijs geleverd van de status van erfgenaam. Dit elimineert ook de kosten van de akte van erfrecht.

Kadastrale correctie

Inschrijving in het kadaster als nieuwe eigenaar van het onroerend goed is in principe kosteloos mogelijk als een aanvraag wordt gedaan binnen 2 jaar na de erfenis.

Daarna zijn er kosten van toepassing, die op hun beurt worden berekend op basis van de waarde van het huis en onroerend goed. Met een waarde van het onroerend goed tussen 100.000 EUR en 250.000 EUR, zijn vergoedingen in het bedrag van ongeveer 200 EURO tot 450 EURO te verwachten. Hoe meer de woning waard is, hoe hoger de vergoeding.

Deze leges kunnen echter ook worden vermeden door eenvoudig tijdig de kadastrale correctie aan te vragen.

Erfbelasting

Voor de erfbelasting is er in eerste instantie een vrijstelling. De hoogte van de belastingvrijstelling is gebaseerd op de nauwe relatie.

kosten van erfrecht


Bij het erven van een huis moet ook rekening is geëerd met versnelde.

Erbt man von seinem Ehepartner oder Lebenspartner, liegt der Freibetrag bei 500.000 EUR. Erbt man von seinen Eltern oder Stiefeltern, liegt der Freibetrag bei 400.000 EUR. Sind die eigenen Eltern bereits verstorben und erbt man von den Großeltern, gilt dieser Freibetrag auch. Ansonsten (bei noch lebenden eigenen Eltern) kann man als Enkelkind nur noch einen Freibetrag von 200.000 EUR geltend machen. Erben Eltern und Großeltern von ihren Kindern oder Enkelkindern, liegt der Freibetrag nur noch bei 100.000 EUR. In allen diesen Fällen gilt die günstige Steuerklasse I.

Als de relatie niet in een directe (verticale) lijn ligt, is belastingklasse I niet meer van toepassing, maar belastingklasse II voor de erfenis. Voor broers en zussen, kinderen van broers en zussen en schoonkinderen geldt dan slechts een toelage van 20.000 euro.

Niet-verwante erfgenamen vallen in belastingklasse III, de belastingvrijstelling bedraagt ​​eveneens 20.000 euro.

Hoogte erfbelasting

De hoogte van de successierechten is enerzijds afhankelijk van de belastingsklasse en anderzijds van de waarde van de erfenis die de belastingvrijstelling te boven gaat. Erfbelasting is alleen verschuldigd over het deel dat de toepasselijke belastingvrijstelling overschrijdt. Een klein overzicht van de geldende belastingtarieven vindt u in onderstaande tabel.

Waarde boven de vergoedingBelastingtarief successierechten klasse I.Belastingtarief successierechten klasse IIBelastingtarief successierechten klasse III
tot 75.000 euro boven de belastingvrijstelling7%15%30%
van € 300.000 tot € 599.000 boven de fiscale aftrekbaarheid11%20%30%
van € 600.000 tot € 5.999.999 boven de vrijstelling15%25%30%

Zoals ik al eerder zei: erfbelasting is alleen verschuldigd voor dat deel dat boven de toepasselijke belastingvrijstelling ligt.

Vraag: Waarvan zijn de kosten van het erven van een huis afhankelijk?

Kostentracker expert: relevant hier is:

  • de waarde van het onroerend goed
  • of een akte van erfrecht vereist is om de status van de erfgenaam te bewijzen (akte van betaling)
  • of de kadastrale correctie pas wordt toegepast gedurende 2 jaar nadat de erfenis heeft plaatsgevonden (vergoeding voor de kadastercorrectie is van toepassing)
  • of er erfbelasting verschuldigd is en wat voor relatie u hebt met de erflater