Huis renoveren - wat zijn de kosten?

huis-renovatie-kosten

De tand des tijds knaagt ook aan huizen - en renovaties zijn onvermijdelijk nodig voor huizen die al enkele decennia oud zijn. De kostentracker-expert legt in een interview uitgebreid uit wat dit kan kosten.

Vraag: Wat zijn de belangrijkste renovatiegebieden?

Kostentracker-expert: de laatste jaren lag de focus vooral op het op een modern energieniveau brengen van oudere huizen.

De EnEV, de Energiebesparingsverordening, bepaalt al dat als 10% van een onderdeel (bijv. Raam, dak, gevel) wordt vernieuwd of gerenoveerd, er ook een zogenaamde energetische renovatie moet plaatsvinden - dat wil zeggen moeten de componenten na renovatie voldoen aan de huidige energienormen (warmteoverdrachtswaarden). Hierop zijn alleen uitzonderingen voor monumentale panden en als een energetische renovatie zeer oneconomisch zou zijn, wat in de meeste gevallen nauwelijks kan worden aangenomen voor bewoonde gebouwen.

Bepaalde thermische isolatienormen bestonden al in vroegere jaren via de staatsverordeningen voor thermische isolatie (WSchV) - met name in 1977, 1984 en 1995 - maar de specificaties waren niet zo streng als ze nu zijn met de EnEV, en de technische of structurele vereisten waren zelfs op veel gebieden niet vermeld. Gebouwen die dateren uit deze bouwjaren of later, hebben echter minstens een bepaalde "minimumnorm" van thermische isolatie waarop tijdens renovaties kan worden gebouwd. Gebouwen van vóór 1977 hebben daarentegen meestal een catastrofale energienorm, die op veel gebieden fundamenteel moet worden verbeterd.

Daarnaast gaat het natuurlijk ook heel duidelijk om de financiële belangen van de verhuurder: de exploitatiekosten moeten dalen, de stijging van de verwarmingskosten moet op de lange termijn opgevangen worden en het wooncomfort moet, indien mogelijk, ook toenemen. Met het gebruik van zonne-energie of fotovoltaïsche zonne-energie willen velen ook de grootst mogelijke onafhankelijkheid bereiken van veelal gemonopoliseerde energieleveranciers.

Energiezuinig renoveren kan dat zeker, maar het is niet altijd gegarandeerd dat elk van de maatregelen op lange termijn ook daadwerkelijk zijn vruchten afwerpt. Op dit gebied moet u altijd terugvallen op realistische rentabiliteitsberekeningen - en om kostenredenen gewoon de ene of de andere maat laten staan, want die loont niet.

Vraag: Wat kost een verbouwing doorgaans?

huis-renovatie-kosten

Vaak loont het om een ​​woning helemaal te renoveren

Kostentracker-expert: dat kun je natuurlijk niet over de hele linie zeggen - het hangt altijd af van de individuele renovatiebehoeften van een gebouw en de doelen die je met de renovatie wilt bereiken.

Een renovatie naar een KfW Efficiency House 40 (die slechts 40% van de energiebehoefte heeft ten opzichte van de huidige EnEV-norm) zal in een oud gebouw zeker aanzienlijk meer geld opslokken dan alleen het behalen van de vereiste EnEV-norm op de meeste gevoelige gebieden.

Vooral bij oudere gebouwen loont het de moeite om de individuele maatregelen te combineren tot een grotere bundel en de renovatie af te ronden. Om de kosten te dekken zijn er ook laagrentende leningen en overheidssubsidies.

Voor een huis voor 1977 moet u bijna 40% van de aankoopprijs van de aankoopprijs betalen voor zo'n gebouw als renovatiekosten - voor vooroorlogse gebouwen zonder enige thermische isolatie standaard kan dit gemakkelijk 50% tot 60% van de aankoopprijs. Daar moet u bij het kopen van zo'n huis over nadenken - de mogelijk vrij lage aankoopprijs mag niet verhullen dat er zeker hoge extra investeringen nodig zullen zijn.

Een kostenvoorbeeld uit de praktijk:

In ons oude pand uit 1972, dat tot nu toe slechts spaarzaam is gerenoveerd, hebben we het bovenverdiepingsplafond en het kelderplafond geïsoleerd, de ramen vervangen en de gevel geïsoleerd met isolerende klinkersteen om de gevelverf te bewaren voor de volgende enkele jaren en voldoende om isolatie te bereiken.

  • Dakoppervlak: 120 m²
  • Te isoleren geveloppervlak: 110 m²
  • Vloerplafond en kelderplafond: elk 70 m²
  • Aantal ramen: 12
Renovatiemaatregelprijs
Dek het dak weer af14.400 EUR
Isoleer het vloerplafond en het kelderplafondEUR 5.600
Raamvervanging, 12 ramen6.900 EUR
Gevelisolatie met isolerende klinkerEUR 20.900
totale prijsEUR 47.800
KfW investeringssubsidiemin € 4.780
eigen kosten:EUR 43.020

Dit zijn slechts individuele kosten die maar voor één gebouw gelden. De kosten kunnen ook aanzienlijk verschillen voor andere gebouwen.

In ons geval was het waarschijnlijk de moeite waard geweest om het verwarmingssysteem te vervangen - maar die kosten wilden we voorlopig niet op ons nemen.

Vraag: Van welke factoren zijn de kosten voor een renovatie afhankelijk?

Kostentracker-expert: natuurlijk spelen hier een groot aantal factoren een rol:

  • de grootte van het gebouw
  • het bouwjaar van het gebouw
  • de energetische toestand van het gebouw
  • de aard van de vereiste actie
  • de kwaliteit en kosten van de nieuwe componenten
  • de terugverdientijd van de individuele renovatiemaatregelen

Vraag: In hoeverre speelt de grootte van het gebouw een rol bij de renovatiekosten?

huis-renovatie-kosten

De kosten voor een renovatie worden meestal berekend op basis van vierkante meters

Kostentracker-expert: bijna alle renovatiemaatregelen kunnen worden verlaagd naar vierkante meterprijzen.

Het opnieuw bedekken van een dak kost bijvoorbeeld ongeveer ongeveer 100 EUR per m² tot 140 EUR per m², met dakisolatie van minstens 150 EUR per m² tot 170 EUR per m².

De vierkante meterprijzen voor individuele maatregelen laten ook een vergelijking toe van de totale kosten voor individuele maatregelen - een ETICS (thermisch isolerend composietsysteem) op de gevel kost gewoonlijk 140 EUR per m² tot 150 EUR per m², terwijl de kosten voor isolatie zijn inclusief. Isolerende klinkers liggen meestal tussen 180 EUR per m² en 190 EUR per m².

In ons geval wilden we ons echter het reguliere schilderen van de gevel besparen en deze over een paar jaar niet opnieuw moeten pleisteren. Dit maakte de hogere kosten voor ons acceptabel.

Vraag: Wat zijn de kosten voor het vervangen van een raam?

Kostentracker-expert: in het algemeen moet u minimaal 500 tot 600 EUR per venster berekenen als u de gebruikelijke vensterafmetingen heeft. Afhankelijk van de ontwerpeisen kan deze prijs gemakkelijk twee keer zo hoog zijn.

Voor voldoende thermische isolatie kunt u uw doel meestal tegen lage kosten bereiken.

Vraag: Wat kost het om een ​​kachel te vervangen door een modern, energiebesparend systeem?

Kostentracker-expert: dat hangt in wezen af ​​van het type verwarming. De kosten hiervoor kunnen variëren van ongeveer 5.000 euro tot 25.000 euro. Doorslaggevend is welke stookkosten u uiteindelijk nastreeft en wat u voor verwarming wilt gebruiken.

Vraag: Is energetische financiering op lange termijn de moeite waard?

Kostentracker-expert: dat moet u altijd in elk afzonderlijk geval beoordelen.

In principe kan men er echter van uitgaan dat de verwarmingsbehoefte significant zal afnemen bij een energetische renovatie.

Dit wordt ook weergegeven in de onderstaande tabel:

Bouwconditie, leeftijdVerwarmingsbehoefte in kWh / m² / jaar
vóór 1977, niet gerenoveerd230 kWh / m² / jaar - 290 kWh / m² / jaar
WSchV 1977150 kWh / m² / jaar - 230 kWh / m² / jaar
WSchV 198480 kWh / m² / jaar - 150 kWh / m² / jaar
WSchV 199550 kWh / m² / jaar - 100 kWh / m² / jaar
EnEV - huidige standaard40 kWh / m² / jaar - 70 kWh / m² / jaar
Energiezuinig huis20 kWh / m² / jaar - 40 kWh / m² / jaar

Dit laat zien hoe sterk energetische renovaties de verwarmingskosten kunnen beïnvloeden.

In ons geval konden we de jaarlijkse warmtebehoefte voor een woning van 140 m² terugbrengen van ongeveer 200 kWh / m² / jaar naar ongeveer 50 kWh / m² / jaar.

huis-renovatie-kosten

Renovatie van de verwarmingsinstallatie loont meestal

Met olieverwarming betekent dit momenteel een verlaging van de stookkosten van 1.820 euro naar 455 euro - de renovatie zal zich dus binnen 30 jaar alleen al door de stookkosten terugbetalen.

Dit is een lange periode, maar nog steeds realistisch. U moet echter altijd exact berekenen en vooral de "kosteloze kosten" berekenen (zoals onze nieuwe dakbedekking die verplicht was).

Dan ziet het er in ons voorbeeld anders uit met de afschrijving: Als je de dakvernieuwing buiten beschouwing laat, zijn de kosten in dit geval na 20 jaar terugverdiend.

De kosten van het vervangen van de kachel zouden - als de oude kachel nog draait - ook niet op lange termijn de moeite waard zijn.