Huisaansluiting voor water: Welke kosten zijn te verwachten?

huis aansluiting water kosten

In Duitsland is aansluiting verplicht, wat betekent dat elk huis moet worden aangesloten op het openbare water- en rioolnet. Uitzonderingen worden alleen toegestaan ​​in uiterst zeldzame gevallen en alleen wanneer openbare voorzieningen niet beschikbaar zijn. De kosten voor de benodigde aansluitingen worden bij nieuwbouw vaak onderschat. In ons interview hebben we de kostentracker gevraagd welke kosten er te verwachten zijn voor de wateraansluiting in een gebouw.

Vraag: Wat kost de wateraansluiting in een gebouw?

Kostentracker-expert: de kosten kunnen variëren afhankelijk van de locatie van het huis en het gebied. De individuele regionale leveranciers rekenen verschillende aansluitkosten.

Zijn nodig voor de water- en rioolaansluiting

 • het aanleggen van een drinkwateraansluiting
 • de productie van de zoetwaterleiding die over het terrein loopt
 • de productie van een transportschacht voor afvalwater
 • de aanleg van de rioolbuizen die door het pand lopen
huis aansluiting water kosten
Er zijn verschillende kostenposten voor een wateraansluiting.

Voor de wateraansluiting voor huishoudelijk gebruik worden meestal ongeveer 1.000 EUR in rekening gebracht, voor de zoetwaterlijn zijn er kosten van van ongeveer 40 EUR tot 50 EUR per lopende meter. De afvalwaterschacht kost ongeveer 500 EUR, de afvalwaterleidingen kosten ongeveer 50 EUR tot 60 EUR per strekkende meter.

De afstand tussen de woning en de woning is bepalend voor de totale kosten. Gewoonlijk liggen de kosten voor het opzetten van de verbinding tussen ongeveer 3.000 EUR en 5.000 EUR, maar op ongunstige locaties en voor huizen die ver van de eigendomsgrens liggen, kan dit aanzienlijk meer zijn.

Allereerst een voorbeeld van kosten.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

Voor ons nieuwe pand verzorgen wij de aanleg van de water- en rioolaansluitingen. De benodigde kabellengte is 12 m.

Postprijs
Productiekosten wateraansluiting (vast tarief)980 EUR
Kosten voor zoetwaterleidingen540 EUR
Overbrengingsas voor vuil water420 EUR
Rioolbuis624 EUR
Totale kosten ermee2.564 EUR

De hier getoonde kosten hebben betrekking op een specifieke nieuwbouw. Afhankelijk van de verantwoordelijke leverancier en individuele lokale omstandigheden kunnen de kosten ook aanzienlijk variëren.

Vraag: In welke prijsklasse zijn de kosten voor een wateraansluiting in een gebouw?

huis aansluiting water kosten
Een wateraansluiting kost tot 2500 EUR.

Kostentracker-expert: de vaste verbindingstarieven liggen meestal tussen ongeveer 1.500 EUR en 2.500 EUR voor zoet water en afvalwater, afhankelijk van welke leverancier verantwoordelijk is

Bovendien, afhankelijk van de lengte van de benodigde lijn over het terrein, ongeveer 100 EUR per meter. Als u de twee bij elkaar optelt, kunt u de kosten voor de zoetwater- en afvalwateraansluiting in individuele gevallen meestal vrij goed inschatten.

De lengtes tussen het aanvoerpunt en de eerste zogenaamde afsluiter in de woning (voor de watermeter, de zogenaamde hoofdafsluiting) worden berekend.

In plaats van het aansluitingsforfait of naast het aansluitforfait kan ook een bouwkostensubsidie ​​voor de water- en rioolleidingen worden aangevraagd. In sommige gevallen is noch een bouwkostensubsidie, noch een forfaitaire installatievergoeding vereist. Dat hangt altijd af van welke leverancier verantwoordelijk is in de regio en hoe hij zijn kosten berekent.

Bouwsubsidie

Hoe de bouwkostensubsidie ​​wordt berekend door de waterleverancier kan variëren. Het volgende is mogelijk:

 • Vaste tarieven per wooneenheid
 • Berekening met een vast tarief per vierkante meter bruikbare oppervlakte van het gebouw
 • Berekening op basis van de lengte van de voorstraat van het pand

Welk type afrekening wordt gebruikt en hoe hoog de kosten zijn, hangt af van de betreffende waterleverancier.

Grondwerkkosten

De kosten voor eventuele grondwerken zijn relatief hoog. In de praktijk mag u zeker rekenen op kosten van rond de 100 à 200 euro per lopende meter als de leverancier het grondwerk overneemt. Deze kosten kunnen echter worden bespaard als de grondwerken in eigen beheer worden uitgevoerd.

Bijkomende kosten voor aanleg wateraansluiting

Ook de kosten voor een tijdelijke wateraansluiting tijdens de bouwfase (aanlegwateraansluiting) kunnen per waterleverancier verschillen. In veel gevallen wordt u een vast tarief van in rekening gebracht

Vraag: Waarvan zijn de kosten voor de wateraansluiting en de rioolaansluiting afhankelijk?

huis aansluiting water kosten
De kosten voor een wateraansluiting zijn afhankelijk van verschillende factoren.

Kostentracker-expert: relevant hier is:

 • de prijsstelling van de regionaal verantwoordelijke waterleverancier
 • of er een bouwkostensubsidie ​​in rekening wordt gebracht en hoe deze wordt berekend
 • de locatie van het gebouw op het terrein (afstand vanaf de eigendomslijn of vanaf het leveringspunt)
 • of er grondwerken ontstaan ​​of dat de benodigde grondwerken in eigen huis worden gedaan