Huishoudhulp aanmelden - wat zijn de kosten?

Schoonmaak teken prijzen

Als iemand regelmatig in het huishouden helpt en niet staat ingeschreven, is dit illegaal werk. De werkgever is verantwoordelijk voor de aanmelding van huishoudelijke hulp als mini jobbers. De kostentracker-expert legt in ons interview uit welke kosten er zijn voor de registratie en welke daarvan fiscaal kunnen worden gedeclareerd.

Vraag: Wat kost het om uw eigen huishoudelijke hulp in te schrijven?

Kostentracker-expert: Dat kun je niet over de hele linie zeggen, want de kosten worden altijd berekend op basis van de verdiensten van de huishoudelijke hulp of je salaris. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen, moeten verschillende bedragen aan de belastingdienst worden betaald.

Hier moet eerst een onderscheid worden gemaakt

  • of de huishoudelijke hulp minder verdient dan 450 EUR
  • of de huishoudelijke hulp meer dan 450 EUR krijgt

De mini-jobgrens was een belangrijk criterium, aangezien er sprake is van een sociaal verzekeringsplichtige arbeidsrelatie van meer dan € 450, waarvoor een heel andere inschrijving noodzakelijk is en waarvoor totaal andere kosten ontstaan.

Een registratie met een inkomen onder de 450 EUR vindt plaats in het mini-banencentrum in Essen. Dit kan ook online; alleen uw eigen gegevens en die van de medewerker zijn nodig.

De kosten voor de particuliere werkgever bedragen maximaal 14,8% van het loon. Afhankelijk van de situatie (afstand van pensioenverzekering) kunt u ook lager zijn.

Thuishulp belasting

De uitgaven voor huishoudelijke hulp zijn gedeeltelijk aftrekbaar van de belasting

Als particuliere werkgever kunt u echter maximaal 20% van de totale uitgaven voor huishoudelijke hulp declareren op uw eigen belastingaangifte. Dit is echter alleen mogelijk tot een maximum van € 510, - per jaar.

Met inkomsten van meer dan 450 EUR is het een reguliere arbeidsrelatie die onderhevig is aan sociale verzekering. De huishoudelijke hulp moet dan worden aangemeld bij de zorgverzekeraar; hiervoor moeten de premies ziektekosten- en pensioenverzekeringen volledig worden betaald.

De kosten die hieruit voortvloeien zijn afhankelijk van de exacte omstandigheden van het dienstverband en de werknemer, maar u kunt rekenen op minimaal circa 20% extra over het brutoloon. De huishoudelijke hulp moet dan ook belasting betalen voor hun tewerkstelling en komt uiteindelijk alleen uit op het nettoloon, dat ver onder het brutoloon ligt.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

Wij hebben een huishoudster in dienst die 200 euro per maand ontvangt voor schoonmaakwerkzaamheden in huis en klein onderhoud in onze tuin.

Het salaris voor huishoudelijke hulp is € 200, - per maand.

activiteitEenmalige kosten
5% bijdrage aan de ziektekostenverzekering10 EUR
18,6% bijdrage aan pensioenverzekering37,20 EUR
1,6% bijdrage aan ongevallenverzekering3,20 EUR
0,9% bijdrage U11,80 EUR
0,19% bijdrage U20,38 EUR
2% forfaitaire belasting (forfaitaire loonbelasting)4 EUR
Werknemersaandeel pensioenverzekering (betaalt huishoudelijke hulp)min € 27,20
Totaal maandelijks te betalen29.38 EUR
Dus aandeel in het loon14,69%

Dit kostenvoorbeeld is een berekening op basis van individuele vereisten. De kosten voor de werkgever kunnen ook in andere gevallen anders zijn (ander salaris, andere eisen).

In ons voorbeeld moet de huishoudhulp ook bedragen betalen - namelijk 27,20 euro per maand voor de pensioenverzekering.

Onder bepaalde omstandigheden kan ze echter ook worden vrijgesteld van de verplichte pensioenverzekering - dan is er geen pensioenpremie verschuldigd voor huishoudelijke hulp. De werkgever betaalt dan een extra vast tarief van slechts 5% over het inkomen.

Voor het huishoudhulppensioen worden echter geen aanvullende voorzieningen getroffen.

Vraag: Wat zijn de eisen aan mijn kosten als werkgever?

Kostentracker-expert: er zijn een paar dingen waarmee u rekening moet houden:

Huishoudhulp aanmelden is logisch

Ondanks de bijkomende kosten heeft het zin om huishoudelijke hulp aan te melden

  • of het een minibaan is (maximaal € 450, - per maand of € 5.400, - per jaar)
  • welk salaris de huishoudelijke hulp krijgt
  • of er premies voor pensioenverzekeringen worden betaald of dat de huishoudelijke hulp een vrijstelling heeft aangevraagd van de verplichte pensioenverzekering
  • of de huishoudelijke hulp wettelijk sociaal verzekerd is (nevenactiviteit, familiale verzekering enz.)
  • of de loonbelasting ineens wordt betaald of wordt geheven volgens de loonbelastingkenmerken van het verantwoordelijke belastingkantoor

Vraag: Hoeveel kan ik maandelijks van mijn belasting aftrekken?

Kostentracker-expert: in principe kunt u 20% van de totale uitgaven die u heeft aan belasting terugvorderen, maar dit is beperkt tot maximaal 510 EUR per jaar (komt overeen met 42,50 EUR per maand).

In het bovenstaande voorbeeld is de som van uw uitgaven € 200 + € 29,38 kosten, ofwel € 229,38. Hiervan kunt u als particulier € 42,50 claimen op uw belastingaangifte.

Vraag: Waar moet ik nog meer op letten?

Kostentracker-expert: door zich in te schrijven als mini-jobber krijgt de huishoudelijke hulp ook vakantierechten en recht op doorbetaling bij ziekte strong >. Dat moet je niet vergeten en er altijd rekening mee houden bij het plannen van je eigen optreden.

Indien nodig moet u op zoek naar een vervanger voor de downtime of afzien van de service.

Er moet ook worden opgemerkt dat in Duitsland een minimumloon van toepassing is. Momenteel bedraagt ​​deze 9,19 euro per uur. Vanaf 1 januari 2020 wordt het verhoogd naar 9,35 euro.

Wat gebeurt er als de huishoudelijke hulp niet wettelijk verzekerd is (meeverzekerd etc.)?

Kostentracker-expert: dan zijn de 5% vaste kosten ziektekostenverzekeringspremies niet meer van toepassing voor jou als werkgever.

Vraag: Is het überhaupt de moeite waard om te registreren?

Kostentracker-expert: u moet deze vraag omdraaien: is het de moeite waard om de huishoudelijke hulp niet te registreren?

Daar kun je met een duidelijk “nee” op antwoorden - dat zou illegaal werk zijn en aan particulieren kan een boete van maximaal 5.000 euro worden opgelegd. Je kunt het lange tijd laten schoonmaken.

De kosten voor de werkgever en de bureaucratische inspanning staan ​​niet in verhouding tot mogelijke sancties.

Ook als de huishoudelijke hulp op het werk letsel oploopt, is er een risico: als niet-werkende werkgever bent u verplicht de kosten te betalen die voortvloeien uit het ongeval. In het ergste geval kan dit leiden tot levenslange pensioenuitkeringen.