Rioolrevalidatie met inliners en short liners - wat zijn de kosten?

rioolherstel-inliner-kosten
Rioolrevalidatie kan enkele dagen duren

Lekkende rioolbuizen brengen tal van risico's met zich mee: als water uit lekkende leidingen de grond binnendringt, is de schade vaak groot. In een interview laat de cost tracker-expert zien hoe u rioolbuizen kunt saneren en welke kosten en kostenvoordelen voortvloeien uit inliner rehabilitatie.

Vraag: Waarom zijn lekkende riolen zo'n groot probleem, en zijn ze in de eerste plaats een probleem voor huiseigenaren?

Cost tracker expert: de problemen die kunnen ontstaan ​​door lekkende rioolbuizen voor vastgoedeigenaren worden helaas vaak onderschat. De dichtheid van de leidingen wordt echter vaak overschat.

U dient er rekening mee te houden dat een lekkende rioolleiding ook voor u als huiseigenaar problematische gevolgen kan hebben. En dat op verschillende manieren:

Als alleen openbare riolering wordt gesaneerd, maar de grondwaterleidingen niet worden gesaneerd, kan dit leiden tot een stijging van het grondwater. Bovendien kan door het constant weglopende water op het eigen terrein na verloop van tijd holtes ontstaan ​​- dit kan op zijn beurt leiden tot bezinking van gebouwen met de bijbehorende gevolgen (scheurvorming, tot instorting).

Lekkende leidingen zorgen er ook voor dat de wortels in de rioolbuizen groeien. Hierdoor wordt de bestaande schade steeds groter en bovendien vormen de ingegroeide gebieden een steeds groter stromingsobstakel met kans op opstuwing.

En je moet natuurlijk niet vergeten dat het vuile water dat de grond in stroomt je eigendom vervuilt.

Vraag: De directe gevolgen van onhygiënische, lekkende rioolbuizen zijn in potentie zelfs ernstig. Zijn er ook indirecte gevolgen?

Kostentracker-expert: die zijn er natuurlijk ook - en als huiseigenaar voel je vaak de indirecte gevolgen.

rioolherstel-inliner-kosten

Scheuren in de rioolbuizen kunnen fatale gevolgen hebben

Scheuren in de riolering leiden ook tot infiltratie van zogenaamd vreemd water. Voor afvalwaterverwijdering betekent dit een ongeplande extra inspanning en de noodzaak om rioolstelsels uit te breiden - wat uiteraard vervolgens wordt doorberekend aan de afvalwaterbijdrage en gevolgen heeft voor de betaler.

Door de hogere inspanning worden ook de rioolwaterzuiveringsinstallaties overbelast, die minder afvalwater verwachten en waarvan de reinigingsprestaties dan zwakker worden. Dit betekent dat er meer verontreinigende stoffen in het water komen en op de lange termijn kunnen drainage-effecten ook leiden tot een verlaging van het grondwater. Dit leidt soms tot schade aan constructies en ook aan vegetatie.

Vraag: Hoe kun je rioolbuizen saneren?

Kostentracker-expert: in wezen op twee manieren: één manier is om defecte of lekkende waterleidingen eenvoudig te vervangen door nieuwe en lekvrije leidingen. Dit betekent echter dat u eerst de oude leidingen moet opgraven - in sommige gevallen vooral bij diepliggende leidingen een tijdrovende en kostbare onderneming.

De veel gemakkelijkere manier om lekkende leidingen weer strak te krijgen, is door ze te renoveren met zogenaamde short liners of inliners. Hier hoeft u niet te graven, de afdichting wordt gemaakt vanuit de buis. In de praktijk is dit proces vaak tot wel 50% goedkoper dan het vervangen van leidingen. Daarnaast kun je vooraf heel precies de kosten aangeven, er zijn geen ongeplande kostenstijgingen zoals soms bij graafwerkzaamheden.

Vraag: Hoe werkt het precies?

Kostentracker expert: Na een uitgebreide leidingreiniging en een lektest wordt de omvang van de schade bepaald. Bij renovatie worden slangen van bepaalde weefsels of glasvezel eenvoudig in de buis geschoven.

De slangen zijn ofwel geïmpregneerd met epoxyhars (voor de korte voering) of worden ter plaatse gedrenkt in kunsthars (voor de inliner). De slang wordt vervolgens langzaam met perslucht en een speciale trommel in het kanaal gedrukt. Nadat de kunsthars is uitgehard (in het geval van de inliner wordt hiervoor circulerend heet water gebruikt) wordt de buis weer afgedicht en is er geen drainage en geen indringing van vreemd water.

Vraag: Wat is het verschil tussen inliners en short liners?

rioolherstel-inliner-kosten

Kurzliner is de korte versie van de inliner

Kostentracker-expert: Short liners zijn, zoals de naam al doet vermoeden, de korte versie van de inliner. Bij het aanbrengen van de korte liner wordt alleen gebruik gemaakt van een zogenaamde packer, een apparaat dat met behulp van perslucht de slang tegen de buitenkant van de buis drukt totdat de kunsthars is uitgehard. Water kan door de packer stromen, zodat het riool tijdens de renovatie alsnog kan worden gebruikt.

Bij de inliner, die wordt gebruikt voor langere afdichtingsafstanden (tot 100 meter is in één keer mogelijk bij sanering van ondergrondse leidingen), moet het rioolstelsel korte tijd buiten gebruik worden gesteld.

Vraag: Wat zijn de kosten van inliner renovatie?

Kostentracker-expert: in een specifiek geval kunnen de kosten zeer nauwkeurig worden voorspeld na de lektest en de leidinginspectie, maar over het algemeen kunnen ze sterk variëren afhankelijk van de lokale omstandigheden.

Voor korte ritten beginnen de totale kosten bij ongeveer 300 - 400 EUR.

In het algemeen kan men uitgaan van kosten in het bereik van 1.000 tot in totaal 6.000 EUR voor een woning van gemiddelde grootte, maar dit kan ook tot 30% hoger zijn. In individuele gevallen kan er dus 8.000 EUR op de rekening staan.

Voor een short liner mag je rekenen vanaf ongeveer 150 euro, voor een inliner moet je minimaal tussen de 150 en 250 euro per meter rekenen.

Een voorbeeld uit de praktijk:

Een wortelkanaal op een terrein moet worden hersteld. Hiervoor waren 14 korte liners nodig. De werktijd was 2 dagen, de totale kosten voor de huiseigenaar bedroegen ongeveer 3.500 EUR.

Vraag: Waar zijn de kosten in wezen van afhankelijk?

Kostentracker-expert: de kosten van inliner-renovatie zijn afhankelijk van verschillende factoren, en daarom zijn ze zo moeilijk te voorspellen:

 • voornamelijk natuurlijk op de lengte van de getroffen lijn en
 • het verloop van de lijn en de vertakkingsgraad van de lijnen
 • de bereikbaarheid voor bouwwerkzaamheden (inspectiekokers)
 • het soort en de omvang van de schade

Daarnaast zijn er regionale verschillen en verschillen in de prijsstelling van het uitvoerende gespecialiseerde bedrijf. In de praktijk kan dit ook voor grote kostenverschillen van plaats tot plaats zorgen.

Het betreffende lijnstuk beslist dan ook of de inliner- of de shortliner-methode wordt gebruikt.

Vraag: Wat is er nog meer nodig naast het plaatsen van de buisvoeringen?

Kostentracker-expert: in principe zijn bepaalde ondersteunende werkzaamheden vereist voor en na de renovatie.

rioolherstel-inliner-kosten

De staat van het kanaal wordt gecontroleerd met een camera

In ieder geval is het reinigen van leidingen vereist voordat met de werkzaamheden wordt begonnen. De schade wordt vervolgens beoordeeld met behulp van een tv-camera die in de buis wordt gestoken. Op deze manier kan de schade zeer nauwkeurig worden ingeschat en de omvang van de schade zeer nauwkeurig worden ingeschat.

Als ingegroeide wortels of andere obstakels moeten worden verwijderd, gebeurt dit ook van tevoren. Indien nodig worden speciale apparaten gebruikt die zelfs sterke wortels netjes kunnen scheiden en verwijderen.

Na afronding van de werkzaamheden moeten de aansluitingen naar de zij-instromen weer geopend worden met een kleine freesrobot. Daarna volgt een lektest, die in sommige gevallen ook verplicht is. De camerabeelden worden vervolgens gebundeld tot voor en na documentatie, die meestal ook aan klanten wordt verstrekt.

De werkstappen zijn samengevat:

 • Pijpreiniging
 • Inspectie, schadebeoordeling
 • eventueel lektest
 • eventueel het verwijderen van verstoppingen en obstakels in de leiding
 • Leidingrevalidatie
 • Opening van de zijtakken
 • Lektest
 • Documentatie van de voor- en nastatus en de uitgevoerde werkzaamheden

Vraag: Hoe houd je de kosten laag bij het renoveren van leidingen met inliners?

Kostentracker-expert: dat is lastig omdat je geen invloed hebt op het werk zelf - en eigenlijk ook niet op de schade. Dergelijke schade kan gemakkelijk ontstaan.

Wat altijd de moeite waard is, is om er vooraf voor te zorgen dat rioolbuizen echt goed gelegd en ingebed worden en vooral dat er voldoende inspectieschachten worden ingebouwd. Hierdoor blijven de kosten aanzienlijk lager voor een latere verbouwing.

Het gebruikte buismateriaal is ook niet geheel onbelangrijk - juist hier moet u bij het bouwen van een nieuwe niet aan het verkeerde einde besparen.

rioolherstel-inliner-kosten

Het is raadzaam om prijzen van verschillende bedrijven te vergelijken

Voor het werk aan uzelf loont het de moeite om vooraf zorgvuldig aanbiedingen en prijslijsten van verschillende gespecialiseerde bedrijven te vergelijken. Er kunnen aanzienlijke prijsverschillen zijn van bedrijf tot bedrijf. Gespecialiseerde bedrijven noemen bijna altijd pas een bepaalde prijs na een inspectie van de buis, maar je kunt vooraf iets over het prijsniveau van de individuele bedrijven te weten komen en dezelfde diensten vooraf vergelijken.

Vraag: Is het mogelijk om de kosten van rioolherstel in mindering te brengen op de belasting, of zijn er subsidies?

Er zijn momenteel geen expliciete subsidies voor particuliere woningbezitters, maar de NRW-Bank verstrekt in ieder geval voor NRW leningen tegen een lage rente.

De zuivere arbeidskosten kunnen - zoals bij alle andere ambachtelijke diensten - worden afgetrokken van de inkomstenbelasting tot een bepaald jaarlijks maximumbedrag. Voorwaarde hiervoor is dat de nota niet contant wordt betaald, maar wordt overgemaakt, en dat het loon apart op de nota van het specialistenbedrijf staat.
U kunt dan een deel van dit loon aangeven bij de inkomstenbelasting.

Vraag: Enkele jaren geleden waren er gevallen van rioolherstelfraude. Waar moet je op letten?

Kostentracker-expert: ja, dat klopt. Dubieuze bedrijven proberen keer op keer mensen over te halen rioolherstel. Als er prijzen worden aangeboden die ver onder het niveau van andere gespecialiseerde bedrijven liggen, of als er gericht gebruik wordt gemaakt van angst zaaien, moet u zeker opletten.

Dergelijke bedrijven kwamen steeds vaker voor toen elke huiseigenaar wettelijk verplicht was om hun rioolbuizen op lekken te laten controleren. Dat was rond 2015 toen de wettelijke deadline langzaam afliep. Dit is tegenwoordig zeldzaam.

Je moet natuurlijk altijd goed luisteren als er iets te goedkoop wordt aangeboden, en je mag natuurlijk nooit bestellingen plaatsen aan de voordeur als er een zogenaamde “vakman” aanbelt.

Tips en trucs

Een renovatie is altijd absoluut noodzakelijk als er constant verstoppingen zijn in de ondergrondse leiding, of als er regelmatig wortels, scheuren of fragmenten zijn. Verplaatste mouwen of uitstekende afdichtingen kunnen ook een reden zijn. Als de dichtheidstest van leidingen niet wordt doorstaan, is renovatie noodzakelijk en snel.