Inschrijving in het kadaster: wat zijn de kosten?

registratie-kadasterkosten

Bij het kopen van een huis of pand worden de incidentele kosten, met name de notaris- en kadasterkosten, vaak onderschat. Ze kunnen echter aanzienlijk zijn. De kostentracker-expert legt in ons interview uit welke kosten er berekend moeten worden voor de inschrijving in het kadaster en hoe deze zijn samengesteld.

Vraag: Wat kost de inschrijving in het kadaster?

Kostentracker-expert: dat is in het algemeen moeilijk te zeggen omdat de kosten altijd gebaseerd zijn op de omstandigheden in het individuele geval.

Als grove richtlijn kunt u echter in eerste instantie uitgaan van 1% tot 2% van de aankoopprijs van de woning.

Men moet onderscheid maken tussen:

 • de kosten voor de notaris en
 • de kadasterkosten

Notariskosten

registratie-kadasterkosten

De notariskosten bedragen ongeveer een derde van de totale kosten

De kosten voor de notaris zijn wettelijk vastgelegd. Ze zijn gebaseerd op het Kostenoverzicht voor notarissen, waar de kosten voor individuele diensten kunnen worden bepaald aan de hand van de bijbehorende tabellen.

De procedure voorzien in het ereloonreglement bepaalt een bepaald aantal uniforme erelonen (fee unit) voor elke individuele activiteit van de notaris. Hoe hoog deze individuele erelooneenheid is, hangt weer af van de aankoopprijs van het onroerend goed. Bepaalde schaalverdelingen worden gebruikt - tot 300.000 euro wordt verdeeld in stappen van 50.000 euro, daarboven in stappen van 100.000 euro. (Dus: tot 50.000 EUR - tot 100.000 EUR - tot 150.000 EUR enz.)

De notariskosten maken ongeveer tweederde van de totale kosten uit, het resterende derde komt voor rekening van de kadasterkosten.

Kadasterkosten

De kadastrale kosten zijn ook gebaseerd op de aankoopprijs van het onroerend goed en worden op een vergelijkbare manier berekend uit tabellen, maar de tabellen zijn soms ingewikkelder.

Zoals reeds vermeld, vertegenwoordigt de som van de kadasterkosten ongeveer een derde van de totale kosten.

Naast de algemene registratiekosten, moet u rekening houden met speciale vergoedingen, afhankelijk van het individuele geval:

 • het bestellen en annuleren van grondrechten
 • het invoeren van kennisgevingen van vervoer
 • de betaling van de koopprijs
 • de afwikkeling van de aankoop via een notaris-derdenrekening
 • de registratie van verblijfsrecht en doorgangsrechten

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

Na aankoop van een woning (koopsom € 177.000, -) dient deze te worden ingeschreven in het kadaster. Aangezien we de aankoop van het huis via een bank hebben gefinancierd, wordt er een grondheffing van 150.000 EUR geregistreerd.

PostprijsKadaster / notaris
Leg het koopcontract vast816 EURnotaris
Voer een bericht van overdracht in204 EURLand register
Bestel grondheffing (met handhavingsclausule)354 EURnotaris
Registreer landbelasting354 EURLand register
Verwerking van de aankoop via de notaris (notaris derdenrekening)408 EURnotaris
Registratie als eigenaar408 EURLand register
Verwijder bericht van overdracht25 EURLand register
Onderhoudsvergoeding voor het koopcontract204 EURnotaris
Begeleidingsbijdrage voor de grondheffing177 EURnotaris
Handhavingsactiviteiten204 EURnotaris
totale prijs3.154 EURNotaris en kadaster
BTW voor notariskosten (er is geen BTW voor de kadasterkosten)410,97 EURnotaris
Totale kosten inclusief btwEUR 3.564,97Notaris en kadaster

Dit is slechts een voorbeeld van kosten voor een specifiek individueel geval. De kosten in andere gevallen kunnen ook afwijken als de inkoopprijzen of voorwaarden afwijken.

In ons geval is de verhouding tussen notariskosten en kadasterkosten € 991 (kadasterkosten) tot € 2.573,97 (notariskosten inclusief btw). In ons geval zijn de geëxtrapoleerde kosten voor de inzending 2,01% van de aankoopprijs.

Vraag: Van welke factoren zijn de kosten voor inschrijving op het kadaster afhankelijk?

Kostentracker-expert: Relevant zijn hier:

registratie-kadasterkosten

De kosten van een kadastrale inschrijving hangen in grote mate af van de waarde van het onroerend goed

 • de aankoopprijs van het huis of onroerend goed
 • of de koopsom wordt verrekend met de notaris (notaris derdenrekening)
 • of er een grondheffing is vastgesteld
 • of er een handhavingsclausule (ZVK) van toepassing is op de grondrechten
 • of een oud grondrecht (van de verkoper) tijdens de registratie wordt verwijderd
 • of meerdere notarisafspraken nodig zijn (verhoogt de kosten)
 • of er aanvullende vermeldingen zoals een voorrang moeten worden gemaakt
 • of in individuele gevallen aanvullende maatregelen nodig zijn

Vraag: Is het mogelijk om de registratiekosten te verlagen?

Kostentracker-expert: in de praktijk heb je weinig invloed op de kosten, aangezien de meeste processen precies zo moeten worden uitgevoerd zoals ze wettelijk zijn bedoeld en de bijbehorende kosten worden gemaakt.

Een aanbeveling om de kosten zo laag mogelijk te houden is in ieder geval af te zien van een notaris escrow-rekening en, indien mogelijk, het koopcontract en de vaststelling van de grondheffing op één datum af te wikkelen. Dat alleen al kan de vergoedingen met enkele honderden euro's verlagen.

Alle benodigde documenten moeten ook volledig beschikbaar zijn; het is raadzaam om vooraf te weten wat er nodig is (bijv. Een negatief attest van de stad). Dat scheelt ook nog eens kosten.