Een vermelding in het kadaster verwijderen: wat zijn de kosten?

verwijderingskosten kadaster
De kosten voor het doorhalen van een kadastrale inschrijving zijn afhankelijk van het geregistreerde grondgeld

Omdat een huis altijd een huidige eigenaar moet hebben, kunnen inschrijvingen in het kadaster niet zomaar worden verwijderd. De woning kan alleen worden overgedragen aan een nieuwe eigenaar of een geregistreerde grondbelasting kan worden verwijderd. De kosten die hieraan verbonden zijn bespreken we in ons gesprek met de kostentracker-expert.

Vraag: Wat kost het om het kadaster te verwijderen?

Kostentracker-expert: alleen een geregistreerde grondheffing kan daadwerkelijk worden verwijderd uit het kadaster. Dit kan altijd als de lening voor de woning is afgelost.

Als de woning een nieuwe eigenaar krijgt, vervalt ook het geregistreerde grondrecht van de oude eigenaar. In dat geval moet er echter toch sprake zijn van een eigendomsoverdracht in het kadaster. In de loop van de eigendomsoverdracht wordt ook het oude grondrecht verwijderd.

Als de verwijdering op verzoek als een enkel proces plaatsvindt, is ruwweg ongeveer 0,2% tot 0,4% van het geregistreerde grondrecht te verwachten.

Allereerst een voorbeeld van kosten.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

We hebben de lening voor ons huis afbetaald. Om ervoor te zorgen dat ons huis onbezwaard in het kadaster verschijnt, laten wij op verzoek het grondgeld schrappen. Het door de bank geregistreerde bedrag van het grondgeld bedraagt ​​150.000 euro. De bank heeft het certificaat al voorbereid.

Postprijs
Legalisatie van handtekeningen70 EUR
Annulering van grondheffing197 EUR
BTW notaris13,30 EUR
Totale kosten ermeeEUR 280,30

De hier getoonde kosten hebben betrekking op de wettelijke leges met betrekking tot de hiervoor genoemde grondrechten.

Als de transactie moet worden afgerond omdat de bank geen document heeft opgesteld, bedragen de kosten € 407,63.

Afhankelijk van de dienstverlening van de notaris tijdens de schrapping, kan de notaris ook kleine bijkomende kosten aanrekenen (individuele kosten, portokosten, telefoonkosten, enz.). Het totaalbedrag kan dus in individuele gevallen ook licht variëren.

Vraag: Wat is de prijsklasse voor het annuleren van een grondheffing?

Kostentracker-expert: de wettelijk vastgestelde tarieven zijn altijd gebaseerd op het bedrag van de grondrechten. In het geval van financiering komt het bedrag over het algemeen overeen met het geleende bedrag dat door de bank is toegekend.

De berekening van de erelonen is gebaseerd op het bedrag van de geregistreerde grondrechten, indien nodig kan de notaris ook individuele diensten in rekening brengen.

Alle in rekening gebrachte vergoedingen zijn echter altijd gebaseerd op exacte wettelijke vereisten en zijn daarom altijd traceerbaar.

Vraag: Waarvan zijn de kosten voor het schrappen van een grondheffing in het kadaster afhankelijk?

Kostentracker-expert: het volgende is doorslaggevend:

  • het bedrag van de geregistreerde grondrechten
  • de individuele (aanvullende) dienstverlening van de notaris
  • of de transactie moet worden afgerond of dat de bank de akte al heeft opgesteld

De bank mag geen kosten in rekening brengen voor het verlenen van een annuleringsvergunning. Het blijft dus altijd bij de notaris- en kadasterkosten.

Vraag: Moet u in ieder geval schrapping van het geregistreerde grondrecht aanvragen?

Kostentracker-expert: verwijderen is in principe niet absoluut noodzakelijk. Met een latere verkoop in gedachten kan het echter zinvol zijn om een ​​niet-verontreinigd huis of onroerend goed te hebben, omdat kopers dat over het algemeen op prijs stellen. Het schrappen van een grondrechten kan ook handig zijn als de woning opnieuw moet worden beveiligd (bijvoorbeeld een nieuwe lening).

In principe is het niet absoluut noodzakelijk om de grondbijdrage te schrappen om de woning of eigendom te verkopen. Ook als u de woning wilt verkopen kan het grondgeld geregistreerd blijven.

Onder bepaalde omstandigheden kan de koper bij de financiering van de aankoop zelfs de bestaande grondrechten op zich nemen. Dit zou hem de notaris- en kadasterkosten besparen bij het bestellen van een nieuwe grondheffing.