Professionele ontwikkeling: wat kost de trainerslicentie?

instructeur licentiekosten

Bent u op zoek naar een veelzijdige, professionele uitdaging? Wellicht is het dan voor u aantrekkelijk om de specialisten van morgen te mogen coachen. Als trainer open je niet alleen nieuwe carrièremogelijkheden, je komt ook in aanraking met een grote diversiteit aan karakters en bent mede verantwoordelijk voor de professionele, soms ook persoonlijke ontwikkeling van jongeren. In Duitsland is het IHK-trainercertificaat een voorwaarde voor deze activiteit. Over wat deze extra kwalificatie kost en andere waardevolle tips hebben we in dit artikel verzameld.

Wat gaat mij dit kosten?

Kostentracker: aangezien er verschillende manieren zijn om het trainercertificaat te behalen, kan deze vraag niet over de hele linie worden beantwoord. Een uniforme vergoeding is niet vereist.

providersVoorbereidingscursus kostenKosten examengeldtotale prijs
IHK400 - 500 EUR125 - 200 EUR600 - 750 EUR
Afstandsonderwijs  650 - 1.300 EUR
particuliere aanbieders350 - 600 EUR125 - 200 EUR475 - 800 EUR

Een deel van de aangeboden cursussen is afgestemd op specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld winkeliers of ambachtslieden, en verschillen daarom ook in prijs. Cursussen in het weekend of na het werk zijn vaak iets duurder dan compacte cursussen, waarvoor je een paar dagen vrij moet nemen. In tegenstelling tot andere branches zijn schriftelijke cursussen niet automatisch goedkoper.

Wie draagt ​​de kosten voor de instructeurslicentie?

Kostentracker: in theorie moet u dit zelf betalen, omdat de AdA (training voor trainers) wordt beschouwd als een beroepsopleiding waarvoor geen overheidsfinanciering bestaat. Het loont echter de moeite om met uw werkgever te overleggen. Die laatste neemt vaak de kosten op zich, aangezien deze kwalificatie ook voor het bedrijf erg waardevol is.

Instructeurslicentie, instructeursgeschiktheid, AdA-licentie, AEVO-licentie - wat zijn de verschillen?

Kostentracker: dit zijn geen cursussen met verschillende graden voor verschillende beroepen. De volgende tabel werpt licht op de gangbare namen:

termijnUitleg
Bekwaamheid van de instructeurAbsoluut noodzakelijk om überhaupt te kunnen trainen. Dit wordt bepaald door middel van een examen bij de bevoegde kamer (IHK of HWK) conform artikel 2 van de AEVO-trainersbekwaamheidsregeling. Als u hiervoor slaagt, ontvangt u het "Bewijs van beroeps- en werkpedagogische geschiktheid".
AEVOKort formulier voor het reguleren van de bekwaamheid van trainers. Deze afkorting is vaak te vinden op het certificaat van geschiktheid van de trainer, aangezien het IHK- of HWK-examen hierop is gebaseerd.
Instructeur proeve van bekwaamheidU moet hiervoor slagen om een ​​bewijs van geschiktheid van de trainer te ontvangen.
Opleiding van trainers AdAEen andere naam voor de AEVO.
Professionele en werkpedagogische geschiktheidIn het verleden stond het ook bekend als een trainerscertificaat, AdA-certificaat of AEVO-certificaat. Deze termen kloppen echter niet meer, aangezien dit bewijs op zichzelf niet meer geldig is. Sinds 1 augustus 2009 moet u de nodige specialistische kennis aantonen.

Belangrijk: Alleen degenen die de vaardigheid van de trainer en de autorisatie van de trainer kunnen tonen, mogen in Duitsland trainen.

Welke vereisten moet ik hebben?

instructeur licentiekosten

In principe kan iedereen trainer worden

Kostentracker: u hoeft niet aan enige formele vereisten te voldoen om het trainercertificaat te behalen. Noch een specifiek einddiploma, noch andere pre-kwalificaties zijn verplicht.

U moet echter al een opleiding hebben gevolgd in een commercieel, technisch of serviceberoep en dus over de nodige specialistische kennis beschikken. Ook kan worden erkend dat er jarenlange professionele ervaring is.

Je moet goed kunnen communiceren en onderwijstalent hebben. Voor het examen zelf zijn geen toelatingseisen, je kunt je daar inschrijven zonder de voorbereidingscursus te hebben gevolgd.

Mag iedereen trainen?

Kostentracker: volgens §29 van de opleidingswet is het volgende niet geschikt:

  • Wie mag geen kinderen en jongeren in dienst nemen en / of
  • deze wet of de op grond van deze wet gegeven bepalingen herhaaldelijk of ernstig heeft overtreden.

Welke cursussen zijn er?

Kostentracker: de cursussen worden aangeboden door de kamers van koophandel en verschillende particuliere onderwijsinstellingen. De individuele aanbieders verschillen in prijs, de cursussen zijn wat verschillend en vinden op verschillende tijdstippen plaats.

De juiste koers vinden is niet altijd gemakkelijk. Uw werkgever of collega kan u wellicht een cursus aanbevelen waarmee u goede ervaring heeft. Ook de homepage van de onderwijsinstelling of de Kamer van Koophandel blijkt behulpzaam te zijn bij het vinden van de ideale opleiding voor jou.

Kan ik me zelf op het examen voorbereiden?

Kostentracker: in principe werkt het Op de website van de Kamer van Koophandel en Fabrieken vind je de sets met oefeningen van eerdere examens en oefeningen ter voorbereiding op het examen. Welke tools u voor de oplossing kunt gebruiken, staat vermeld in de bijgevoegde lijst met tools. Met een beetje huiselijke ijver is het heel goed mogelijk om je op eigen gelegenheid met succes op het examen voor te bereiden.

In dit geval kunnen de kosten van de cursus worden bespaard. U dient zich echter zelf in te schrijven voor het examen en de kosten van 125 - 200 EUR. te betalen

Moet ik een examen afleggen?

Kostentracker: Zonder dit is het niet meer mogelijk, omdat het opleidingseigenaarsexamen al enkele jaren weer landelijk verplicht is.

De regeling voor opleidersgeschiktheid bestond jaren geleden, maar is tijdelijk opgeschort om bedrijven te motiveren meer opleidingsplaatsen aan te bieden. Helaas heeft deze stap de kwaliteit van de training niet verbeterd en daarom is in 2009 de momenteel geldende kwalificatieregeling voor trainers van kracht geworden.

Als je het "oude trainerscertificaat" hebt behaald vóór 2009, hoef je geen verder examen af ​​te leggen en kun je zonder enige beperking verder werken als trainer. Voor bepaalde masteropleidingen van de Kamer van Ambachten, bedrijfsadministrateurs en degenen die anderszins hun geschiktheid kunnen aantonen, is geen nieuw bewijs nodig.

instructeur licentiekosten

Als schilder heb je geen opleidingslicentie nodig

Als u echter niet eerder als instructeur in opleiding of in het volwassenenonderwijs heeft gewerkt en u kunt uw opleidingsactiviteit niet aantonen, moet u eerst de proeve van bekwaamheid van instructeur afleggen als u in een erkend beroep wilt trainen.

Uitgesloten van deze regeling zijn wetenschappelijke, artistieke, literaire, onderwijzende of educatieve beroepen die niet onder het handelsreglement vallen. Dit zijn de zogenaamde vrije beroepen, bijvoorbeeld schrijvers, schilders of beeldhouwers.

Is de AEVO-cursus de moeite waard, ook al is deze niet verplicht?

Kostentracker: aangezien u uw uitgebreide kennis op vier gebieden moet bewijzen, wordt een dergelijke cursus sterk aanbevolen. U moet in staat zijn om:

Oppervlakteinhoud
Controleer de trainingsvereisten en plan de trainingVoordelen en voordelen van in-company training. Kies geschikte leerlingplaatsen voor het bedrijf. Planning van trainingsbehoeften.
Competent deelnemen aan de selectie en werving van stagiaires.Maak een opleidingsplan, neem er vakscholen in op, stel opleidingscontracten op.
Voer de training zelfstandig uit.Organiseer de proefperiode van de stagiaires verstandig. Kies geschikte trainingsmethoden voor de hele leerperiode. Prestatiebeoordeling en evaluatie.
Maak het onderwijs af.Bereid stagiaires voor op het examen en neem deel aan het opstellen van opleidingscertificaten.

De inhoud van de AEVA kunt u uitvoerig nalezen in het desbetreffende rechtsblad.

Hoe werkt het examen?

Kostentracker: u moet dit indienen bij de kamer die voor u verantwoordelijk is, wat een langere reis kan inhouden.

Het examen zelf is opgedeeld in twee delen:

  • Een schriftelijke theorie-test in een multiple choice procedure
  • evenals een mondeling-praktisch gedeelte.

Het schriftelijke examen is vrij uitgebreid, dus plan er ongeveer drie uur voor. Het mondelinge gedeelte wordt geschat op 30 minuten. Of je moet hier in de vorm van een presentatie laten zien hoe je een kenmerkende opleidingssituatie onder de knie hebt, of je mag, vaak in vakmanschap, laten zien hoe je een leerling in de praktijk zou begeleiden. Dit deel wordt gevolgd door een korte technische discussie waarin je uitlegt waarom je de trainingstaak op de getoonde manier hebt benaderd.

U krijgt een cijfer op basis van het aantal behaalde punten. Als dit in beide secties minimaal “voldoende” is, ben je geslaagd.

Ik ben niet geslaagd voor het examen - kan ik het opnieuw doen?

Kostentracker: als je een slechte dag hebt gehad, kan het gebeuren dat je een ervaring deelt met je toekomstige cursisten: hoe goed je ook bent voorbereid, je kunt een examen niet halen.

In dat geval kunt u de proeve van bekwaamheid van de instructeur nog twee keer herhalen. Als je maar een deel van het tentamen hebt gezakt, hoef je het behaalde deel niet opnieuw te doen.

U zult echter opnieuw moeten betalen omdat u het examengeld van 125 - 200 EUR opnieuw moet betalen. Als u maar één onderdeel van het examen hoeft te herhalen, hoeft u alleen dit onderdeel te betalen.

Wat kan ik verwachten na het behalen van het examen?

U ontvangt een certificaat van de Kamer van Koophandel dat u identificeert als gecertificeerd trainer. U bent nu bevoegd om stagiaires te instrueren en te begeleiden. Deze belangrijke sleutelkwalificatie kan een zeer positief effect hebben op uw professionele ontwikkeling en een springplank zijn voor verdere vooruitgang. Er is momenteel veel vraag naar trainers bij bedrijven, dus je kunt hopen op loonsverhoging.

Zijn er alternatieve manieren om de instructeurslicentie te verkrijgen?

Kostentracker: niet veel. Bij sommige universitaire opleidingen, zoals technisch onderwijs, technisch onderwijs en andere onderwijslezingen, kun je soms het trainercertificaat halen. Informatie hierover kun je opvragen bij de studieadviesdienst van je universiteit.