Wijziging kadastrale inschrijving: welke kosten zijn te verwachten?

kadaster-inschrijving-wijzigingskosten
De kosten voor het wijzigen van een kadastrale vermelding zijn afhankelijk van verschillende factoren

De kadastrale vermelding bevat niet alleen informatie over de eigendomsstructuur van een onroerend goed, maar ook tal van andere belangrijke gegevens met betrekking tot het huis of onroerend goed - zoals bestaande pandrechten, verblijfsrechten of doorgangsrechten. In sommige gevallen kan het nodig zijn om de vermeldingen in het kadaster te wijzigen. In ons gesprek bespreken we de kosten die hiermee gemoeid zijn met de cost tracker expert.

Vraag: Wat kost het om kadastrale gegevens te wijzigen?

Kostentracker-expert: dat hangt altijd af van wat voor soort wijziging in welke invoer is. Een eigendomsoverdracht van de woning of eigendom kost uiteraard beduidend meer dan de simpele aanvullende registratie van een verblijfsrecht.

Allereerst een voorbeeld van kosten.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

In de kadastrale inschrijving voor ons huis staat nog een bestelde grondheffing van de bank. Maar we hebben onze lening al afbetaald en willen ons huis graag zonder lasten aan toekomstige kopers aanbieden. Om deze reden vragen wij bij de notaris om de kadastrale inschrijving te schrappen. Het bedrag van de geregistreerde grondrechten bedraagt ​​150.000 euro.

Postprijs
Aanvraag tot annulering machtiging, uitvoering van de transactie (notariskosten)177 EUR
Schrapping van de grondheffing (kadasterkosten)197 EUR
BTW op notariskosten33,63 EUR
Totale kosten ermee407,63 EUR

De hier getoonde kosten hebben alleen betrekking op de kosten die gemaakt zijn voor het schrappen van een grondheffing tot een bepaald bedrag. De kosten voor andere verwijderings- of wijzigingsprocessen kunnen ook aanzienlijk variëren.

Vraag: Wat is de prijsklasse voor wijzigingen in de kadastrale inschrijving?

Kostentracker-expert: dat kan over een groot bereik bewegen.

Voor een eigendomsoverdracht in het kadaster kunt u de kosten grofweg schatten van 1% tot 2% van de aankoopprijs, ongeveer een derde van deze kosten komt voor rekening van kadasterkosten en de rest van de notaris.

Als alleen een grondheffing moet worden geschrapt, bedragen de kosten slechts ongeveer 0,2% tot 0,4% van de grondheffing. Omgekeerd, als er een grondheffing wordt besteld, zijn de kosten ongeveer drie keer zo hoog.

Indien er verblijfs- of doorgangsrechten in het kadaster moeten worden ingeschreven, worden de vergoedingen altijd gebaseerd op de vastgestelde waarde van deze rechten. U kunt op dit punt meer te weten komen over de kosten die worden gemaakt bij het registreren van doorgangsrechten, het bouwen van lasten en andere zogenaamde erfdienstbaarheden.

Vraag: Waar zijn de kosten voor wijzigingen in de kadastrale inschrijving in het algemeen van afhankelijk?

Kostentracker-expert: in principe zijn het volgende hier doorslaggevend:

  • het wettelijk tariefschema voor notariskosten en kadasterkosten
  • de desbetreffende waarde (aankoopprijs, bedrag van de grondrechten, waarde van het verblijfsrecht, enz.) in het individuele geval
  • de individuele vormgeving van het onderliggende juridische proces en de (extra) inspanning van de notaris

Een wijziging in het kadaster kan zeer verschillende kosten met zich meebrengen - de eigendomsoverdracht van een onroerend goed aan een ander kan enkele duizenden euro's kosten.

Vraag: Wat zijn erfdienstbaarheden?

Kostentracker-expert: een erfdienstbaarheid is een verplichting van een huiseigenaar om te betalen aan een ander, naburig onroerend goed. Als deze openbaar wordt gemaakt in het kadaster, is deze prestatieverplichting niet langer persoonlijk maar een zogenaamd zakelijk recht.

Zo kan de zogenaamde "dienende eigenschap" worden verplicht om een ​​erachter gelegen eigendom zonder wegverbinding voorrang en recht te verlenen om een ​​lijn te voeren. Deze in het kadaster ingeschreven rechten blijven dan onverminderd van kracht, ook bij verkoop. De nieuwe eigenaar moet dan aan deze verplichting blijven voldoen - ook als hij deze niet persoonlijk is aangegaan.

Easements hoeven niet per se in het kadaster te worden ingeschreven - in de praktijk wordt dit altijd aanbevolen. Bij de inschrijving van een erfdienstbaarheid is er altijd een verandering in de waarde van de twee betreffende eigendommen: het 'dienende' eigendom, dat bijvoorbeeld een voorrang moet verlenen, verliest dan waarde, het heersende goed dat dit recht ontvangt, wint in waarde. Waardeverlies kan financieel worden gecompenseerd door middel van een overeenkomstige overeenkomst.

Bij de juiste waardering van grond moet rekening worden gehouden met bestaande erfdienstbaarheden, daarom moeten ze altijd worden ingevoerd om de werkelijke waarde-relaties niet te verstoren.