Kapotte leiding: welke kosten zijn te verwachten en wat betaalt de verzekeringsmaatschappij?

pijpbreukkosten

Schade kan niet alleen optreden bij zeer oude leidingen in het metselwerk - dit komt ook af en toe voor bij een nieuwere installatie, maar veel minder vaak. In beide gevallen is het hetzelfde dat een gesprongen buis meestal grote schade veroorzaakt. Met de kosten tracker experts bespreken we welke kosten er te verwachten zijn voor het herstel van deze schade en wat door welke verzekering wordt vergoed.

Vraag: Wat zijn de kosten van een gesprongen leiding?

pijpbreukkosten
De kosten na een leidingbreuk zijn niet generaliseerbaar.

Kostentracker-expert: het soort schade kan natuurlijk heel verschillend zijn - niet alle gesprongen leidingen zijn hetzelfde. Voor de hoeveelheid schade die optreedt, is het altijd belangrijk waar de schade zich in de leiding bevindt. Als het beschadigde gebied zich in het woongedeelte van een huis bevindt, resulteert dit meestal in aanzienlijk hogere schade dan een gesprongen leiding in de kelder of in het gebied van de algemene voorzieningen van appartementsgebouwen.

Hoe hoog de schade en de kosten van verwijdering zijn, hangt altijd af van het specifieke individuele geval. Volgens de verzekeringsmaatschappijen bedraagt ​​de totale schade veroorzaakt door gesprongen leidingen alleen al in Duitsland meer dan 750 miljoen euro per jaar. En dat is gewoon de directe schade die verzekeringsmaatschappijen dekken.

pijpbreukkosten
De totale schade na een leidingbreuk bestaat uit meerdere punten.

Het volledige schadebedrag na een leidingbreuk bestaat uit:

  • de kosten voor het openen van de muur en het repareren (meestal vervangen) van de aangetaste waterleiding en eventuele andere leidingen die mogelijk zijn aangetast
  • de kosten voor de benodigde bouwdroging
  • de kosten voor het herstellen van de bouwconstructie (herstel van muren, plafonds, vloeren en vloerbedekkingen)
  • de kosten voor roerende voorwerpen die beschadigd zijn door het lekkende water (meubels, tapijten, elektrische en elektronische apparatuur en andere voorwerpen in de kamer)

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

We vermoeden dat een waterleiding in onze kelder is gesprongen omdat de keldermuur erg doorweekt is. We draaien het water dicht, maken foto's voor de verzekeringsmaatschappij en bellen de loodgieter. Gelukkig merkten we de gesprongen waterleiding relatief vroeg op en konden we snel reageren, waardoor de schade nog enigszins beperkt was. We tellen onze schade op. In totaal 3 meter muuroppervlak is zwaar vochtig en moet worden gerenoveerd.

Postprijs
Herstel van schade (vervanging van leidingen) door de installateur385 EUR
Drogen van gebouwen (inclusief elektriciteitskosten)450 EUR
Renovatiekosten wandoppervlak en vloerrand (3 strekkende meter)340 EUR
Schade aan het meubilair (vloerbedekking aan de muur, aanschafwaarde)180 EUR
Totale schade en reparatiekosten ermee1.405 EUR

De schade kan in andere gevallen ook beduidend hoger zijn, afhankelijk van waar de schade zich voordoet, de mate waarin de aangetaste leiding is beschadigd (alleen lek of helemaal gesprongen) en hoe lang het duurt om het water dicht te draaien. In nogal wat gevallen zijn de renovatiekosten een veelvoud van het hier getoonde bedrag.

Vraag: Wat zijn de kosten in geval van leidingbreuk?

Kostentracker-expert: dat is in het algemeen moeilijk te zeggen, de doorslaggevende factor is altijd hoe groot de schade aan de betreffende buis is, hoe lang het water stroomt voordat het wordt uitgeschakeld - en wat er in zit de nabijheid van het muuroppervlak waarbinnen de gebroken buis ligt.

pijpbreukkosten
De kosten voor het repareren van een kapotte leiding zijn altijd individueel.

De schade kan oplopen tot enkele honderden, maar ook vele duizenden euro's. Zeker bij een leidingbreuk in de woonruimte is de vervolgschade in de meeste gevallen natuurlijk beduidend hoger.

De meeste schade wordt hoe dan ook gedekt door de betreffende verzekering.

Vraag: Waar zijn de kosten na leidingbreuk van afhankelijk?

pijpbreukkosten
De kosten na het barsten van een waterleiding zijn afhankelijk van verschillende punten.

Kostentracker-expert: dit kan verschillende kosten met zich meebrengen:

  • de kosten voor het repareren of vervangen van de aangetaste buis
  • de kosten van het drogen van het metselwerk (en eventueel ook het aftappen van vloeren of plafonds)
  • de kosten voor het herstellen van plafonds, wanden en vloeren alsmede vloerbedekkingen (eventueel volledige vernieuwing van vochtige vloerbedekkingen)
  • de kosten van het vervangen van beschadigd meubilair
  • de kosten voor het vervangen van beschadigde elektrische en elektronische apparatuur of andere items in de kamer
  • indien nodig de kosten voor een vervangend appartement tijdens de droogperiode

Vraag: Welke kosten dekt de verzekering na een leidingbreuk?

Kostentracker-expert: de opstalverzekering vergoedt alle schade aan het gebouw zelf, d.w.z. aan de muren, plafonds en vloeren. Het betaalt ook voor het waterverlies veroorzaakt door de leidingbreuk en de reparatiekosten na de leidingbreuk. In het geval van een gehuurd appartement is dit de verzekering van de verhuurder.

Voor alle schade aan roerende zaken (meubels, apparaten, voorwerpen) is de inboedelverzekering altijd gedekt. Dit is als huurder uw eigen opstalverzekering. De huidige verzekeringsvoorwaarden voor waterschade moeten van tijd tot tijd worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat al het nodige wordt betaald in geval van schade. De kosten voor vervangende appartementen worden niet altijd door alle verzekeringen gedekt en andere soorten schade kunnen soms worden uitgesloten of beperkt. U moet dit vroegtijdig controleren en indien nodig wijzigen.

Vraag: Kunt u zich beschermen tegen gesprongen leidingen?

Cost tracker expert: Er zijn zogenaamde lekbeveiligingen die reageren op een plotselinge hoge wateronttrekking en direct de installatie blokkeren zodat er geen water meer kan stromen. Dit kan de schade indien nodig beperken.

Dit is natuurlijk geen honderd procent bescherming tegen gesprongen leidingen - vooral omdat een leidingbreuk meestal een geleidelijk proces is waarbij lang van tevoren lekken in de leiding optreden. Een groot waterverlies is dan pas het hoogtepunt van een langlopende gebeurtenis.

pijpbreukkosten
Je kunt je nauwelijks beschermen tegen een gesprongen pijp; u kunt de leidingen echter regelmatig laten controleren.

De beste manier om uzelf verstandig te beschermen is om altijd aandacht te besteden aan de staat van de waterleidingen en deze indien nodig te laten controleren door een specialist. De levensduur van de drinkwaterinstallatie is beperkt en in veel gevallen slechts rond de 20-30 jaar. Indien nodig dienen de waterleidingen binnen deze termijn te worden vervangen. Oude metalen buizen moeten indien mogelijk worden vervangen door de veel duurzamere plastic buizen.

Aan het vernieuwen van de gehele drinkwaterinstallatie zijn natuurlijk ook aanzienlijke kosten verbonden. U kunt op dit punt lezen hoeveel u in het algemeen moet berekenen.