Kelder van buitenaf afdichten: wat zijn de kosten?

kelder waterdicht maken-buiten-kosten

Een vochtige kelder is niet alleen oncomfortabel, maar vormt ook een ernstige bedreiging voor de gehele structuur van het huis. De kostentracker-expert legt in detail uit welke externe kosten kunnen worden gemaakt voor een kelderrenovatie.

Vraag: Wanneer moet een kelder van buitenaf worden afgesloten?

Kostentracker-expert: het afdichten van de kelder van buitenaf is als het ware de standaardprocedure voor vochtige kelders. Het is echter altijd het beste om na een uitgebreide beoordeling te beslissen welke waterdichtheid zinvol is.

Welk type renovatie mogelijk is, hangt voornamelijk af van het huidige belastingsgeval, d.w.z. waar het vocht in de keldermuren of op de keldervloer daadwerkelijk vandaan komt. Dit is in individuele gevallen vaak niet zo eenvoudig in te schatten. Als externe afdichting niet nodig is, zijn er een paar andere methoden voor kelderafdichting van binnenuit, die aanzienlijk kosteneffectiever zijn. De kelderafdichting van buitenaf is verreweg de duurste methode.

Vraag: Wat kost een kelderafdichting van buitenaf meestal?

kelder waterdicht maken-buiten-kosten

De kosten voor het waterdicht maken van de kelder van buitenaf variëren van 500 tot 1000 € per meter huisomtrek

Kostentracker-expert: de kosten kunnen hier heel verschillend zijn - afhankelijk van de lokale omstandigheden en welk extra werk er nog moet worden uitgevoerd.

Voor een zuivere afdichting moet u over het algemeen vanaf ongeveer 500 EUR per meter huisomtrek rekenen. In veel gevallen kunnen deze kosten gemakkelijk verdubbelen - tot 1.000 EUR per meter huisomtrek zijn zeker niet ongewoon.

Daarnaast zijn er vaak andere renovatieservices die de kosten in individuele gevallen nog duurder kunnen maken.

Een kostenvoorbeeld uit de praktijk:

In een huis uit 1962 is de kelder erg vochtig. De bouwdeskundige wordt geroepen en bepaalt dat de buitenmuren van de kelder van buitenaf moeten worden afgedicht en dat er een voeg moet worden aangebracht in de voeg tussen de keldermuur en de vloer om deze volledig af te dichten. Ons huis meet 10 mx 7 m en heeft dus een omtrek van 34 m.

Postprijs
Beoordeling door experts250 EUR
GrondwerkenEUR 12.580
Perimeterisolatie van de buitenste keldermuren7.225 EUR
Drukken op de voeg tussen de basis en de muur2.550 EUR
Installatie van een horizontale barrière met behulp van de wandzaagmethode5.355 EUR
totale prijsEUR 27.960

Dit is natuurlijk slechts een kostenvoorbeeld dat alleen geldt voor een specifiek huis en voor een specifiek belastinggeval. Voor andere huizen met verschillende schade en verschillende lokale omstandigheden kunnen deze kosten ook aanzienlijk verschillen.

Ons kostenvoorbeeld laat al duidelijk zien welke enorme kosten een kelderafdichting van buitenaf kan veroorzaken. In ons voorbeeld zijn dit nog relatief zeer lage arbeidsprijzen.

De kosten voor de binnenrenovatie, de kosten voor een kelderdroging en de kosten voor een (meestal verstandige) waterdicht maken van de keldervloer werden hier niet in overweging genomen.

Vraag: Waarvan zijn de kosten voor een kelderafdichting van buitenaf in wezen afhankelijk?

Kostentracker-expert: de kosten zijn hier afhankelijk van een aantal factoren:

  • de inspanning van grondwerken
  • ook op het type perimeterisolatie
  • van het benodigde extra werk

De beoordeling door de deskundige kan ook van geval tot geval kostbaar zijn, aangezien de oorzaak niet altijd gemakkelijk te achterhalen is. Over het algemeen spelen deze kostenverschillen nauwelijks een rol van betekenis in de totale kosten.

Vraag: Wat zijn de kosten van de grondwerken?

kelder waterdicht maken-buiten-kosten

Voor de grondwerken wordt minimaal € 350, - per meter geraamd

Kostentracker-expert: dat hangt sterk af van de moeite die moet worden gedaan om het op te graven.

In het algemeen kunt u uitgaan van ongeveer 350 euro per meter tot 450 euro per meter keldermuur. Deze inspanning kan echter ook aanzienlijk hoger zijn als de bodemgesteldheid navenant moeilijk is.

Vaak is dit terug te zien in de bodemklasse: vanaf bodemklasse 5 kunnen de kosten zich vermenigvuldigen, bij bodemklasse 6 of 7 kunnen de kosten voor ontgraven 5 - 8 keer zo hoog zijn als in bodemklasse 3 of 4. De bodemklasse kan zijn gevonden in het Bodemonderzoek, dat meestal vóór de bouw werd opgesteld.

De uitgegraven aarde is ook de grootste kostenfactor bij de latere isolatie van de keldermuren van buitenaf. Na het ontgraven dient een voldoende veilige bouwput gemaakt te worden; na afloop van de werkzaamheden dient de grond opgevuld, vastgezet en verdicht te worden.

Vraag: Wat kost de perimeterisolatie van de keldermuren?

Kostentracker-expert: De perimeterisolatie vindt gelijktijdig met de waterdichtheid plaats en, inclusief de waterdichtingsmaatregelen, kost gewoonlijk ongeveer [sterk 60 EUR per m² tot 100 EUR per m² keldermuuroppervlak].

De kosten zijn afhankelijk van het gekozen proces en het gebruikte materiaal, evenals de hoeveelheid werk die nodig is voor afdichting en isolatie.

Vraag: Welk ander werk kan er nog worden gedaan?

Kostentracker-expert: Heel vaak moet ook de voeg tussen de keldervloer en de muuroppervlakken tegelijkertijd worden afgedicht - zoals in ons voorbeeld. Dit veroorzaakt kosten van 50 EUR per lopende meter tot 70 EUR per lopende meter als regelmatig beton wordt ingegoten. In individuele gevallen kunnen de kosten ook iets hoger zijn.

Wat bij oudere huizen (gebouwd tussen 1930 en 1960) heel vaak het geval is, is het volledig ontbreken van een horizontale barrière. Bij woningen gebouwd tussen 1960 en 1980 is de horizontale vergrendeling vaak defect of werkt deze niet meer naar behoren. De horizontale barrière voorkomt dat vocht uit de grond opstijgt door de capillaire werking van de muren en geleidelijk de hele structuur van het huis dempt.

Om een ​​horizontale barrière achteraf te monteren, zijn er verschillende methoden die ook in prijs verschillen. De prijs wordt hier berekend volgens m² doorsnede - d.w.z. de omtrek van de keldermuren x wanddikte.

De prijzen van de individuele procedures in vergelijking:

ProcedurePrijs per m² wanddoorsnede
Chroomplaat hameren proces (eerder ongeschikt voor oudere of minder stabiele huizen)200 EURO per m² tot 300 EURO per m² buisdoorsnede
Wandzaagproces350 EUR per m² tot 650 EUR per m² wanddoorsnede
Muurvervangingsproces400 EURO per m² tot 800 EURO per m² buisdoorsnede
verschillende injectiemethoden100 euro per m² tot 300 euro per m² buisdoorsnede

Ook hier kunnen aanzienlijke meerkosten ontstaan.

Vraag: Welke andere kosten kunnen er ontstaan?

Cost tracker expert: Als je kijkt naar een complete verbouwing, dan zijn er nog veel meer kosten waar je ook rekening mee moet houden:

  • de binnenrenovatie (bv. herbepleistering muren ongeveer 10 EUR per m² muuroppervlak)
  • Het afdichten van de vloer is vaak ook nodig ( ongeveer 40 EUR per m² tot 60 EUR per m² vloeroppervlak)
  • plafondisolatie van het kelderplafond is vaak nuttig
  • Uiteraard moet de kelder ook worden gedroogd voordat met de werkzaamheden wordt begonnen

In individuele gevallen - vooral bij de renovatie van de binnenkant van de kelder - kunnen andere aanvullende maatregelen nodig zijn. De kosten kunnen hier dus ook oplopen tot aanzienlijke bedragen.

Vraag: Hoe kunt u kosten besparen op externe afdichting - door het zelf te doen?

Cost tracker expert: Zelf verzegelen is niet aan te raden: hier mogen geen fouten worden gemaakt, de juiste materialen moeten worden gebruikt en het moet vakkundig worden uitgevoerd. Dat kun je als leek nauwelijks schoon krijgen.

Met grondwerken kunt u echter veel kosten besparen: als u in ieder geval de ontgraving overneemt, heeft u al een zeer substantieel deel van de kosten bespaard. Maar je moet de moeite niet onderschatten. Daarnaast moeten de werkkuilen goed worden gegraven zodat er geen veiligheidsvoorschriften worden overtreden en iemand letsel oploopt. Een leek kan dat echter goed doen.