Keramische vulling: met deze kosten moet u rekening houden

keramische vulkosten

Conventionele tandvullingen voldoen niet altijd aan de eisen voor duurzaamheid en esthetiek. Tandkleurige keramische vullingen (inlays) zijn een hoogwaardig alternatief. In een interview met de cost tracker experts maken we duidelijk welke kosten je moet verwachten voor deze inlay vullingen, of de zorgverzekeraar gaat bijdragen aan de kosten en welke voordelen en nadelen inlays hebben.

Wat is een keramische vulling?

Kostentracker: keramische vullingen behoren tot de inlegvullingen. Ze worden indirect, d.w.z. buiten de mond, in het tandtechnisch laboratorium vervaardigd en vervolgens stevig op de tand gelijmd.

Het gebruikte keramische materiaal is extreem stabiel. Het kan exact op de tandkleur worden afgestemd zodat de vulling niet zichtbaar is als je lacht of spreekt. Bovendien verkleurt keramiek niet, ook niet als je graag koffie, thee of rode wijn drinkt of rookt. Keramische vullingen, die zeer duurzaam zijn, zijn geschikt voor zowel de voor- als de achtertanden.

Wat kost een keramische vulling?

Kostentracker: Inlays worden gefactureerd volgens GOZ. De kosten zijn onder meer afhankelijk van hoeveel zijden van de tand zijn beschadigd:

grootteOmschrijvingToegekend nummer vergoedingsschema tandartsen (GOZ)
enkel oppervlakKauwoppervlak van de tand2150
tweezijdigKauwvlak en een zijvlak2160
multi-oppervlakKauwvlak en 2 zijvlakken2170

De totale door de tandarts opgegeven kosten omvatten de volgende diensten:

 • Voorbereiding van de tand,
 • Afdruk van de kaak,
 • Productie van de inlay in het tandtechnisch laboratorium,
 • Aanpassing en permanente integratie van de keramische vulling,
 • Vervolgcontroles en eventuele correcties.
keramische vulkosten

Een keramische vulling is goedkoper dan een vulling van goud

Ondanks de complexe verwerking zijn keramische inlays veel goedkoper dan inlegvullingen van goud. Voor deze levering moet u rekening houden met kosten tussen de 350 en 550 EUR.

Het werkelijk te betalen bedrag hangt af van de individuele vereisten. De talrijke noodzakelijke bewerkings- en behandelingsstappen zijn van invloed op de prijs van deze hoogwaardige vulling. Naast het tandheelkundig honorarium en de kosten voor de door de tandarts gebruikte materialen zijn er laboratoriumkosten of anders de kosten voor het Cerec-systeem.

Deze kunnen naar boven en naar beneden variëren, afhankelijk van de regio waarin u woont, de behandelende tandarts en het tandtechnisch laboratorium waarmee ze werken. Laat daarom vóór de behandeling de behandeling en het kostenplan aan u overhandigen, waarin alle kosten gedetailleerd staan ​​vermeld.

Hoeveel bedraagt ​​de vergoeding van de zorgverzekeraar?

Kostentracker: Inlays zijn geen dienst van de wettelijke ziektekostenverzekering, omdat ze niet worden beschouwd als een kunstgebit in de zin van de richtlijnen voor zorgverzekeringen. Daarom ontvangt u in veel gevallen slechts een extra vergoeding die gelijk is aan het bedrag dat nodig zou zijn voor een eenvoudige amalgaamvulling. De kosten voor de inlay worden met ongeveer 20 à 50 EUR verlaagd, afhankelijk van de grootte van het te vullen gat. De overige kosten, die 300 en 500 EUR bedragen, moeten uit eigen zak worden betaald.

Als normale vullingen niet bruikbaar zijn, kan de wettelijke ziektekostenverzekering een hogere subsidie ​​toekennen. Neem in dat geval contact op met de zorgverzekeraar en dien een bijbehorende aanvraag in.

Dekt de aanvullende tandartsverzekering een keramische vulling?

Kostentracker: dat hangt af van het contract. In veel gevallen vergoedt de aanvullende tandartsverzekering in ieder geval een deel van de kosten van de keramische inleg. In veel gevallen krijgen privépatiënten ook de volledige kosten van de keramische vulling terug van hun ziektekostenverzekering.

Is het bonussysteem van toepassing op keramische vullingen?

Kostentracker: Aangezien er geen vaste subsidie ​​van de ziektekostenverzekeraar is voor keramische inlays, is het bonussysteem niet van toepassing. De eigen bijdrage is altijd ongeveer 85 tot 90 procent van de gemaakte kosten, tenzij de zorgverzekeraar op verzoek een hogere subsidie ​​toekent.

De hardheidsregeling is ook niet van toepassing op keramische vullingen. Ook als uw inkomen relatief laag is, zult u de hierboven genoemde inlegkosten moeten betalen.

Waar zijn keramische inlays van gemaakt?

Kostentracker: Keramische vullingen bestaan ​​uit zeer fijne kwartskristallen die zijn ingebed in een basismassa van veldspaat. In tegenstelling tot plastic vullingen is dit materiaal extreem inert. Daarom komen allergieën voor keramische inlays bijna nooit voor.

Wanneer is een keramische vulling zinvol?

Cost tracker: Inlays worden bij voorkeur gebruikt voor beschadigde posterieure tanden. Met de vulling die in het laboratorium wordt gemaakt, kan elke knobbel en elke fijne groef op een functionele en visueel aantrekkelijke manier worden gereproduceerd.

Inlays bieden ook de volgende voordelen:

 • De tandkleurige look voldoet aan alle esthetische eisen. Niemand herkent bij het lachen of spreken een verschil met de natuurlijke tandsubstantie.
 • Inlays zijn de voorkeursmethode voor middelgrote tot grote gebitsafwijkingen omdat ze aanzienlijk stabieler en duurzamer zijn dan kunststofvullingen met een groot oppervlak. Door de hechting vormen inlays een dusdanige stevige verbinding met de tandsubstantie dat zelfs een vastgezette hoek langdurig kauwdruk kan weerstaan ​​en de tand bij grote beschadigingen extra wordt gestabiliseerd.
 • Omdat er nauwelijks allergieën zijn voor het materiaal, zijn keramische inlays een goed alternatief voor plastic of amalgaamvullingen.
 • Net als composietvullingen worden ze geclassificeerd als minimaal invasieve procedures. U hoeft voor deze restauratie heel weinig gezonde tandstructuur op te offeren.

Bovendien zijn keramische vullingen extreem duurzaam en vertonen ze zelfs na vele jaren nauwelijks meer tekenen van slijtage dan natuurlijke tanden. De thermische diffusie is vergelijkbaar met die van tandglazuur. In tegenstelling tot gouden inlays zijn de tanden niet gevoeliger voor temperatuur.

Wanneer kunnen keramische inlays niet worden gebruikt?

Kostentracker: ze zijn niet geschikt om kleine defecten in te vullen. Als gevolg van de noodzakelijke voorbereiding zou teveel tandsubstantie moeten worden opgeofferd. Andere contra-indicaties zijn:

 • Onvoldoende resterende tandsubstantie. Dit maakt een gedeeltelijke of volledige kroon noodzakelijk.
 • Een ontkalking rondom de tand. Door de instabiliteit is hier bijna altijd een kroon nodig.
 • Als de buitenste tandoppervlakken of die naar de mond gericht ontbreken, kan in veel gevallen geen inlay worden geplaatst.
 • Ernstig tandenknarsen. In dit geval is een inleg van gegoten goud de betere keuze.
 • Onverenigbaarheid met de bevestigingscomponenten.
 • Slechte mondhygiëne.

- Hoe is de behandeling?

Kostentracker: in tegenstelling tot conventionele vullingen, moet u voor keramische vullingen twee keer in de tandartsstoel zitten.

keramische vulkosten

De tand moet worden uitgehold

 • Nadat de tandarts de behandeling tot in detail heeft gepland, wordt in de eerste behandelstap het gebit geprepareerd. Carieuze defecten worden volledig verwijderd onder plaatselijke verdoving en de tandholte wordt grondig gedesinfecteerd.
 • Er wordt een afdruk van de tanden gemaakt en de exacte tandkleur wordt bepaald.
 • De tandarts gebruikt een tijdelijke plastic vulling.
 • De tandtechnicus gebruikt de opdruk om de keramische inleg in omslachtig handwerk te vervaardigen.
 • Bij uw tweede afspraak wordt de uitzendkracht eerst verwijderd.
 • Om een ​​optimale grip te garanderen, wordt de tandholte opgeruwd met een chemische substantie.
 • De inlay wordt geplaatst, de pasvorm wordt zorgvuldig gecontroleerd en stabiel aan de tand gehecht door middel van lijmtechnologie.
 • Na het verlijmen mag u drie tot vier uur niets eten, omdat de lijm goed moet drogen voor een volledige randafdichting.

De optimaal aangepaste keramische inlay is na het inbrengen niet meer visueel te onderscheiden van het tandoppervlak.

Mijn tandarts biedt keramische vullingen aan die gemaakt zijn met het Cerec-systeem. Waar gaat dit over?

Kostentracker: De Cerec-procedure is een heel nieuwe procedure waarbij de keramische inlay rechtstreeks in de tandartspraktijk in slechts één sessie wordt gemaakt.

Ten eerste wordt de te vullen tand nauwkeurig gemeten met een 3D-camera die is aangesloten op een computer. De computer stelt een model van de keramische vulling voor, die vervolgens wordt doorgegeven aan een slijpmachine. Deze maalt binnen ongeveer 15 minuten een precies passende inlay uit een klein keramisch blokje. Qua precisie doet deze vulling geenszins onder voor een conventioneel vervaardigd tandtechnisch laboratorium.

De afgewerkte inlay wordt met een speciale lijmtechniek ingebracht en na ongeveer een uur kunt u de tandartspraktijk verlaten met een esthetisch verantwoorde tandrestauratie.

Hoe lang gaan keramische inlays mee?

Kostentracker: de hoge kosten voor keramische inlays werpen hun vruchten af. Door de uitstekende materiaaleigenschappen van moderne keramische vullingen in combinatie met de uiterst stabiele lijmverbinding is deze restauratie zeer duurzaam. Ongeveer 90 procent van de inlays is na 15 jaar nog intact. Bij goede tandverzorging gaan keramische inlays zelfs beduidend langer mee.

Zijn er risico's?

Kostentracker: keramische inlays worden zeer goed verdragen. U krijgt voor de behandeling een plaatselijke verdoving zodat deze pijnloos verloopt. Er zijn echter de volgende risico's:

 • Breuk van de inlay tijdens het passen.
 • Marginale cariës door onvoldoende aanbrenging van bevestigingsmateriaal.
 • Tandvleesontsteking of gevoeligheid van de tanden.
 • Verlies of breuk van de inlay.

Conclusie: Keramische vullingen zijn extreem duurzaam en voldoen ook aan alle esthetische eisen, aangezien ze visueel niet te onderscheiden zijn van uw eigen tanden. Vanwege de uitstekende compatibiliteit van het materiaal zijn ze niet alleen een goed alternatief voor plastic vullingen of metalen inlays voor mensen met een allergie.Keramische vullingen vallen echter niet onder de ziektekostenverzekering; alleen de kosten die een amalgaamvulling zou veroorzaken, worden vergoed. . U moet dus een eigen bijdrage verwachten tussen de 300 en 500 EUR.