Kernboren - wat zijn de kosten?

kernboorkosten

Gaten in de muur zijn meestal de boeman van elke huiseigenaar - maar soms heb je er ook echt een nodig: bijvoorbeeld om een ​​afzuigkap aan te sluiten. In dit geval wordt een kerngat gemaakt. De kostentracker-expert legt in een interview uitgebreid uit wat dit kan kosten.

Vraag: Waar zijn kernboren nodig?

Kostentracker-expert: eigenlijk overal waar het een kwestie is van iets door de muur naar buiten kanaliseren of omgekeerd van buiten naar binnen.

De reeds genoemde afzuigkap is hier een veel voorkomend voorbeeld van, maar ook voor de installatie van een decentraal ventilatiesysteem heb je op elk punt een kernboorgat nodig. In technisch jargon wordt dit ook wel "blinde gaten en doorlopende gaten maken" genoemd.

Strikt genomen gaat het om beton- of wandzaagwerk dat wordt uitgevoerd door hierin gespecialiseerde bedrijven.

De apparaten die voor dit werk worden gebruikt, lijken erg op de gatenzaagopzetstukken die ook verkrijgbaar zijn als accessoires voor de normale boormachine - echter alles is dan wat groter en krachtiger en de boor is met diamant gezet en extreem hard.

kernboorkosten

Bij het boren wordt de boor gekoeld met water

Meestal wordt de natte boormethode gebruikt, het benodigde water wordt met druk over de bewegende boorkop gedrukt. Dit is nodig om voor voldoende koeling te zorgen, aangezien er tijdens het boorproces enorme warmte wordt gegenereerd.

De boor wordt met deuvels aan het te boren metselwerk bevestigd om de soms zeer grote krachten te kunnen opvangen. Dit zou met de hand onmogelijk zijn - zelfs niet met meerdere arbeiders. Dit bevestigingswerk moet meestal worden betaald als “bouwplaatsuitrusting”.

Theoretisch zouden de gaten natuurlijk ook in het metselwerk kunnen worden gebeiteld - maar in de praktijk kan het boorwerk natuurlijk veel sneller, schoner en minder problematisch worden gedaan. De kosten hiervoor zijn ook niet overdreven hoog, zodat het meestal de moeite waard is.

Vraag: Dat zou de volgende vraag zijn geweest: wat kost kernboren?

Kostentracker-expert: kort gezegd, dat hangt natuurlijk af van hoe groot het gat moet zijn - en waar het in moet worden geboord.

In de praktijk zal u echter in de meeste gevallen slechts rekening moeten houden met kosten van 1 EUR tot 2 EUR per centimeter metselwerkdiepte met de gebruikelijke diameters van 10 cm - 15 cm. Daarnaast zijn er de eerder genoemde kosten voor de bouwplaatsuitrusting, die meestal rond de 100 EUR bedragen.

Naarmate de diameter toeneemt, nemen de kosten langzaam toe - bij een boordiameter van 20 cm worden meestal kosten van ongeveer 3 EUR per centimeter boordiepte gemaakt.

Het wordt iets duurder voor materialen die moeilijk te verwerken zijn - bijvoorbeeld gewapend beton. Hiervoor kunnen dan toeslagen in rekening worden gebracht.

Een klein voorbeeld van kosten uit de praktijk

Postprijs
Routebeschrijving20 EUR
Bouwplaatsuitrusting115 EUR
Kernboordiameter 130 mm, 36 cm metselwerk64.08 EUR
totale prijs199.08 EUR

Dit is natuurlijk slechts een eenmalig kostenvoorbeeld voor de uitvoering van zeer specifieke werkzaamheden door één bedrijf. In andere gevallen kunnen de kosten voor een kernboring ook aanzienlijk verschillen, vooral bij wanden van verschillende materialen.

Vraag: Waar zijn de kosten van kernboren in het algemeen van afhankelijk?

kernboorkosten

De wanddikte heeft een doorslaggevende invloed op de prijs

Kostentracker-expert: hier hoeft u maar vier dingen te overwegen:

 • de boordiameter
 • de wanddikte
 • het materiaal waarvan de muur is gemaakt
 • de extra gemaakte kosten (bouwplaatsuitrusting, eventueel afplakken met beschermfolie, steigers, etc.)

Hieruit kan in de meeste gevallen de prijs zeer nauwkeurig worden afgeleid.

Vraag: Welke toeslagen kunnen gelden voor materialen die bijzonder moeilijk te boren zijn?

Cost tracker expert: hierbij is het altijd afhankelijk van het materiaal welke toeslagen in rekening worden gebracht. Soms rekenen bedrijven hier ook heel verschillende toeslagen.

Zo kan er bijvoorbeeld een zogeheten “staaltoeslag” worden geheven als tijdens het boren ook staal moet worden gezaagd. Dit is nodig omdat bij het doorsnijden van staal de boor zeer snel slijt. Deze toeslag wordt dan meestal berekend op basis van het oppervlak aan staal (in cm²) dat bij het boren moest worden doorgesneden.

Welke andere extra kosten kunnen er ontstaan?

Kostentracker-expert: extra kosten kunnen nog steeds worden veroorzaakt door de volgende noodzakelijke services:

 • meer inspanning bij het opzetten van de bouwplaats (moeilijke opstelling)
 • grotere werkhoogte (vanaf ca. 2 m werkhoogte is steiger noodzakelijk)
 • Hellende gaten (meerprijs afhankelijk van de hoek)
 • Bovenboren (vaak verschillende toeslagen afhankelijk van de gewenste werkwijze)
 • noodzakelijke verplaatsing van de boorinstallatie (kan vaak ook in rekening worden gebracht volgens het uurtarief)
 • Het water afzuigen voor de boorkoeling
 • Weekend- en vakantietoeslagen

Indien nodig worden ook de kosten voor het afvoeren van de boorkern in rekening gebracht.

De meeste toeslagen zijn echter maar erg laag - zo kost waterwinning tijdens het boren vaak slechts een vast tarief van ongeveer 10 EUR per boorproces, terwijl bovengronds werk slechts een toeslag is van 20 tot 30 EUR in veel gevallen op. De verwijderingskosten voor een boorkern liggen vaak tussen de 3 EUR en 6 EUR per boorkern.

Vraag: Kunnen er vaste prijzen worden afgesproken voor de werkzaamheden?

Kostentracker-expert: dat is in veel gevallen mogelijk, ja. Dit is natuurlijk vooral interessant wanneer er op een bouwplaats meerdere gaten geboord moeten worden - bijvoorbeeld bij het op meerdere plaatsen aanbrengen van een ventilatiesysteem in de gevel.

Bekwaam onderhandelen kan vaak leiden tot aanzienlijke prijsverlagingen.