Kernboren in de schoorsteen: wat zijn de kosten?

kernboren schoorsteen kosten

Voor de aansluiting van de kachel is vaak een kernboring nodig. Dergelijke boringen dienen altijd door een gespecialiseerd bedrijf te worden uitgevoerd - alleen al om veiligheidsredenen. In ons interview hebben we de cost tracker gevraagd welke kosten er te verwachten zijn van de kernboring voor een schoorsteenaansluiting en waar de hoogte van de kosten van afhangt.

Vraag: Wat kost een kernboor voor een schoorsteenaansluiting?

Cost tracker expert: het hangt altijd af van het materiaal waar doorheen geboord moet worden en natuurlijk van de boordiepte en de diameter van het gat.

kernboren schoorsteen kosten
Voor het boren kunt u rekenen op kosten tot 180 euro.

Veel bedrijven bieden een vast tarief inclusief alle services voor dergelijke boringen voor de meest voorkomende diameters. In de meeste gevallen zult u dan rekening moeten houden met ongeveer 120 EUR tot 180 EUR voor het boren.

Allereerst een voorbeeld van kosten.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

Om onze externe roestvrijstalen schoorsteen aan te sluiten, hebben we een kernboorgat door de buitenmuur nodig. Het gat moet een diameter hebben van 155 mm,

Postprijs
Routebeschrijving36 EUR
Vast tarief: muurboringen tot 300 mm diep en 160 mm in diameter150 EUR
Totale kosten om ermee te boren186 EUR

De hier getoonde kosten hebben betrekking op de prijsstelling van een individueel bedrijf voor een bepaalde put. De kosten voor grotere of diepere gaten en de kosten bij andere bedrijven kunnen ook variëren.

Vraag: In welke prijsklasse zijn de kosten voor kernboringen in het schoorsteengebied?

Cost tracker expert: De boordiameter ligt hier in de meeste gevallen tussen ongeveer 12 cm en 20 cm. De boordieptes kunnen echter verschillen, afhankelijk van het type boring.

kernboren schoorsteen kosten
Vaak wordt voor het boren een vast tarief in rekening gebracht.

Veel bedrijven bieden dergelijke kernboringen aan voor een vast tarief, dat meestal tussen ongeveer 120 EUR en 180 EUR ligt.

Als de berekening is gebaseerd op de boordiameter en boordiepte, moet men echter berekenen volgens de afzonderlijke services:

  • Routebeschrijving
  • Oprichting van de bouwplaats
  • Extra werk- en wachttijden (meestal tegen een uurtarief)
  • Indien nodig speciale kosten voor het zagen van ijzer (bijv. Bij het boren door gewapend beton)
  • van toepassing zijnde minimumkosten per bestelling of per gat

Voor het opzetten van de bouwplaats en het voorbereiden en afbreken van de boor worden doorgaans vaste tarieven in rekening gebracht, die tussen de € 70 en € 100 liggen. Deze kosten zijn altijd te verwachten. Als er op verschillende vloeren meerdere gaten geboord moeten worden, worden meestal ook ombouwkosten voor de boor in rekening gebracht. Verhuizen naar een andere verdieping kost meestal slechts ongeveer € 20 tot € 40.

De boordiameter is bepalend voor de prijs van het gat zelf. Een gat met een diameter van 100 mm kost doorgaans € 1,50 tot € 2,00 per cm boordiepte. Een 36 cm dikke buitenmuur kost dus tussen de 54 en 72 euro.

Voor een boordiameter van 180 mm wordt doorgaans 2,50 tot 3 euro per cm boordiepte in rekening gebracht. Bij een 36 cm dikke buitenmuur bedragen de kosten voor zo'n gat dan € 90 à € 108, -.

Boren door betonnen of gewapende betonnen muren is meestal iets duurder (kostenverschil tussen de € 0,10 en € 0,30 per cm boordiepte). Er kunnen ook extra kosten ontstaan ​​als er tijdens het boren ijzer moet worden gesneden. Ook hier zijn er meestal maar kleine meerkosten.

Veel bedrijven hebben een vaste minimumprijs per hole. Ook als de kosten van het boren volgens de prijslijst goedkoper zijn, wordt altijd de minimumprijs in rekening gebracht. Als alternatief kan er een minimumprijs per bestelling gelden.

Vraag: Waarvan zijn de kosten voor een kernboor in de buurt van de schoorsteen afhankelijk?

kernboren schoorsteen kosten
De kosten van het gat zijn vaak afhankelijk van de diameter.

Kostentracker-expert: relevant hier is:

  • welke gatdiameter is vereist in welk materiaal
  • hoe groot de boordiepte is (wanddikte)
  • welk bedrijf de opdracht krijgt voor het boren
  • de prijzen van het bedrijf (reiskosten, opstartkosten, boorkosten, toepasselijke minimumprijzen)
  • of er goedkope forfaitaire prijzen worden aangeboden voor het boren