Kernrenovatie - wat zijn de kosten?

kern renovatiekosten

Oudere, niet-gerenoveerde huizen zijn vaak niet duur in aanschaf of worden af ​​en toe geërfd. Er is een grote renovatie nodig om ze up-to-date te brengen. De kostentracker-expert legt in een interview uitgebreid uit wat dit kan kosten.

Vraag: Wat houdt kernrenovatie in, welke maatregelen moeten er genomen worden en wanneer is het de moeite waard?

Kostentracker-expert: om te beginnen met het eerste deel van de vraag: een kernrenovatie is de ontmanteling van een gebouw tot aan de kernstructuren en de daaropvolgende reconstructie. Dit is nodig voor oudere gebouwen waar, grofweg, niets up-to-date is.

Een kernrenovatie is een uitgebreide renovatietaak die alle essentiële onderdelen van het huis betreft:

 • de dakconstructie en dakbedekking
 • de gehele gevel
 • Ramen en deuren
 • de kelder (afdichting van de keldermuren, volledige kelderrenovatie, eventueel kelderdroging)
 • het verwarmingssysteem
 • de in-house installatie: sanitair, elektrisch en eventueel ook de gasinstallatie
 • de constructie van volledige thermische isolatie voor het hele gebouw

Afhankelijk van de staat van de bouw van het huis, is het mogelijk dat individuele gebieden minder renovatiewerkzaamheden nodig hebben - bij een klassieke kernrenovatie moeten echter alle genoemde gebieden daadwerkelijk worden vernieuwd.

Dit betekent natuurlijk zeer hoge kosten - in de praktijk komt het bijna in de buurt van de kosten van een nieuw gebouw.

kern renovatiekosten

Een complete renovatie is niet altijd de moeite waard

Bijzonder problematisch bij kernrenovaties is het feit dat volgens de wettelijke bepalingen van de EnEV een energetische minimumnorm moet worden gehaald, waarvoor bij goed bewaard gebleven oude gebouwen een hoge renovatie-inspanning nodig is. Dit maakt bij een kernrenovatie de renovatiekosten nog duurder omdat naast de "technische" renovatie ook aan de huidige thermische isolatie-eisen moet worden voldaan.

Monumentale gebouwen zijn nog problematischer, met tal van andere vereisten die in acht moeten worden genomen.

Hier bespaart u in sommige gebieden op thermische isolatie, maar een getrouwe reconstructie, zoals vereist voor monumentbescherming, kan extreem duur zijn. Zelfs ramen of deuren die origineel moeten worden gereproduceerd, kunnen enorme kosten veroorzaken die niet eens in de buurt komen van moderne kunststof ramen.

Of een grote renovatie voor een gebouw de moeite waard is, kan alleen per geval worden beoordeeld. Dit vereist een intensieve en zeer diepgaande evaluatie van het gebouw vooraf. U kunt de kernrenovatie het beste met een specialist bespreken en eerst een deskundig oordeel geven over de staat van de woning.

In de loop van de rapportage kunnen dan renovatievoorstellen worden gedaan, waarvoor al een eerste, ruwe kostenraming bestaat. Op basis van deze kostenraming weet u dan in ieder geval in welke orde van grootte de mogelijke kosten voor een kernrenovatie zullen zijn en heeft u in ieder geval een solide basis om voor of tegen te beslissen.

Na de ruwe planning moet een gedetailleerde planning worden gemaakt. De coördinatie en begeleiding van de benodigde individuele werkzaamheden dient het beste te worden uitgevoerd door een specialist; continue bouwbegeleiding en documentatie is zeker aan te raden.

Kortom, een kernrenovatie kan vandaag de dag nog steeds de moeite waard zijn - sloop kost immers behoorlijk wat geld. In individuele gevallen moet u echter altijd beslissen of u de nodige kosten kunt en wilt verhogen. Dat is uiteindelijk meer een persoonlijke vraag.

Vraag: Welke kosten veroorzaken kernrenovaties?

Kostentracker-expert: Het is onmogelijk om dat over de hele linie te zeggen - het hangt sterk af van de situatie ter plaatse, de bestaande schade aan het gebouw en de daadwerkelijke renovatie.

In de praktijk kun je echter een paar grove richtwaarden gebruiken om je een beetje te kunnen oriënteren.

kern renovatiekosten

Hoe ouder het gebouw, hoe duurder de renovatie

Om een ​​ietwat intact gebouw uit de jaren 70 en 80 up-to-date te brengen, moet je ongeveer 20% van de aankoopprijs uitgeven, voor een gebouw uit de jaren 50 en 60 is het rond 40% van de koopsom voor alle vooroorlogse panden die nog redelijk intact zijn, moet je bij een normale renovatie meestal rekening houden met 50% - 60% van de koopsom.

In het geval van gebouwen die aan een ingrijpende renovatie toe zijn, betaalt u in de meeste gevallen echter bijna 100% van de aankoopprijs of zelfs meer.

Dat zou globaal de investeringsuitgaven moeten weergeven die men moet visualiseren.

Een kostenvoorbeeld uit de praktijk:

We willen een oud gebouw uit de jaren 60 volledig laten renoveren. Het is een gelijkvloerse woning met een woonoppervlakte van 90 m² en een zadeldak. Het dakoppervlak bedraagt ​​127 m².

Postprijs
Vernieuw de dakconstructie9.500 EUR
Vernieuw de dakbedekking met dakisolatie15.240 EUR
Herstel de gevel en voorzie deze van ETICS24.000 euro
Kelder volledig waterdicht van buitenaf27.000 euro
Isoleer de vloer en het kelderplafond9.000 EUR
Vernieuw het raam en de deur volledig5.500 EUR
Vernieuwing van sanitaire installaties8.500 EUR
Vernieuwing van elektrische installatiesEUR 5.400
nieuwe gasverwarming12.000 euro
totale prijs115.140
Totale kosten per m² woonoppervlak1.279 EUR per m²
ter vergelijking - gemiddelde nieuwbouwkostenongeveer 1.400 EUR per m² - 1.900 EUR per m²

Dit is natuurlijk slechts een eenmalig kostenvoorbeeld dat van toepassing is op een specifiek huis in een specifieke staat. De kosten bij andere woningen kunnen ook heel anders zijn.

Voor een eerste ruwe oriëntatie over de kernrenovatiekosten van andere huizen, kan men zeker de kosten in ons voorbeeld gebruiken - het zijn altijd vrij gemiddelde en gebruikelijke waarden voor de individuele renovatiewerkzaamheden.

Na de grote verbouwing zouden we ons huis in een eigentijdse, energetisch perfecte staat hebben gebracht met lage exploitatiekosten en een solide bouwkundige staat.

Vraag: Van welke factoren zijn de kosten voor een kernrenovatie doorgaans afhankelijk?

Kostentracker-expert: er zijn een paar dingen waarmee u rekening moet houden:

 • de algehele staat van het huis
 • het bouwjaar van het huis
 • de grootte van het huis
 • de toch al duidelijk herkenbare schade
 • de mogelijkheden voor eigen inbreng (als u minimaal één bouwvak kunt overnemen, kunt u de kosten vaak aanzienlijk verlagen)

Zoals eerder vermeld, is de doorslaggevende factor altijd de individuele analyse van de toestand en de planning van maatregelen door een ervaren specialist. Zonder deze basis zou niemand aan een grote renovatie moeten beginnen.