Kleine afvalwaterzuiveringsinstallatie: wat zijn de kosten?

kleinschalige facilitaire kosten

Als aansluiting op het openbare rioolnet niet mogelijk is voor een woning die ver van grotere woongebieden ligt, is de enige mogelijkheid om een ​​kleine rioolwaterzuiveringsinstallatie op te zetten. In ons interview legt de kostentracker-expert uit welke kosten te verwachten zijn en waarvan de kosten afhankelijk zijn.

Vraag: Wat kost een kleine afvalwaterzuiveringsinstallatie?

Kostentracker-expert: dat kun je over de hele linie nauwelijks zeggen. De kosten zijn afhankelijk van het type kleine rioolwaterzuiveringsinstallatie, de grootte en de lokale omstandigheden.

Voor de kleine rioolwaterzuiveringsinstallatie zelf moet u echter rekening houden met kosten in de orde van grootte tussen 3.500 EUR en 4.500 EUR voor een huishouden van 4 personen (kleinste gebruikelijke systeemgrootte).

Daarnaast zijn er kosten voor de installatie van ongeveer 2.500 euro tot 3.500 euro.

Dit geldt voor volledig biologische kleine rioolwaterzuiveringsinstallaties. De kosten voor een drainloze septic tank of voor een plantaardig rioolwaterzuiveringssysteem zijn totaal verschillend.

Men moet eerst onderscheid maken tussen:

  • de zuivere aanschaf- en bouwkosten voor de kleine rioolwaterzuiveringsinstallatie en
  • de kosten tijdens bedrijf

De aanschaf- en bouwkosten zijn afhankelijk van het type systeem en de afmetingen (1 bewoner=1 persoon in het huishouden), maar over het algemeen moet je ook de kleinste volledig biologische systemen (bijv.SBR) opnemen Verwacht minstens 7.000 EUR.

kleinschalige facilitaire kosten

Kleine rioolwaterzuiveringsinstallaties hebben regelmatig onderhoud nodig, wat extra kosten met zich meebrengt

De kosten tijdens bedrijf bestaan ​​uit de onderhoudskosten van het systeem, de vergoedingen voor voorgeschreven testen en de kosten voor slibverwijdering.

Voor slibverwijdering moet u een of twee keer per jaar ongeveer 250 tot 350 EUR berekenen voor systemen van normale huishoudelijke omvang. De onderhoudskosten voor dergelijke systemen bedragen gewoonlijk 250 EUR per jaar. De tarieven voor het keuren van het systeem variëren van gemeente tot gemeente en van systeemtype tot systeemtype. Indien nodig zijn ook de elektriciteitskosten inbegrepen.

In totaal bedragen de jaarlijkse kosten voor de meeste volledig biologische kleine rioolwaterzuiveringsinstallaties minstens 500 EUR per jaar.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

Een eengezinswoning ver buiten wordt voorzien van een kleine rioolwaterzuiveringsinstallatie met SBR-technologie. Reinigingsklasse C wordt voorgeschreven door de gemeente, het systeem is gedimensioneerd voor een maat 4 PE.

Postprijs
acquisitie kosten4.200 EUR
Installatie, verbinding3.400 EUR
totale prijsEUR 7.600

Dit kostenvoorbeeld zijn de kosten voor een individueel individueel geval met een bepaald systeemmodel en bepaalde lokale omstandigheden. In andere gevallen kunnen de kosten voor een kleine afvalwaterzuiveringsinstallatie ook aanzienlijk verschillen.

Vraag: Waarvan zijn de kosten voor een kleine afvalwaterzuiveringsinstallatie afhankelijk?

Kostentracker-expert: er zijn een paar dingen waarmee u rekening moet houden:

kleinschalige facilitaire kosten

Dimensionering en type systeem zijn slechts twee van de vele kostenfactoren

  • het type te installeren systeem (SBR is het meest voorkomende systeem)
  • welke afmetingen het systeem moet hebben
  • welk reinigingsniveau individueel is voorgeschreven voor de betreffende locatie
  • welk systeemmodel is geïnstalleerd
  • hoe de septic tank moet worden ontworpen (er zijn tanks van kunststof en beton)
  • de individuele lokale omstandigheden (mogelijk reeds bestaande containers, bodemgesteldheid, grondwatersituatie, etc.)
  • welk uitrustingsniveau is geselecteerd voor het systeem (bijv. bewakingssysteem op afstand, extra functies, enz.)

Afhankelijk van het type en het individuele ontwerp kunnen de prijzen voor een kleine afvalwaterzuiveringsinstallatie sterk verschillen. Het is echter vooral de dimensionering van het systeem die de prijs bepaalt, zowel voor aanschafkosten als voor kosten tijdens bedrijf.

Vraag: Welke soorten kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties zijn er?

Kostentracker-expert: SBR-systemen (Sequencing Batch Reactor) worden tegenwoordig het meest gebruikt - ze zijn de quasi-standaard in alle volledig biologische kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Systemen zonder biologische reinigingsstap zijn niet langer toegestaan ​​en moeten dienovereenkomstig worden aangepast.

In sommige gemeenten is het ook mogelijk om een ​​vergunning te krijgen voor een plantaardige rioolwaterzuivering als er voldoende oppervlakte beschikbaar is. Plantaardige rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn echter niet altijd erkend.

De kosten hiervoor zijn aanzienlijk lager, kits voor zelfbouw zijn al beschikbaar vanaf ongeveer 1.000 EUR inclusief geïntegreerde voorreiniging.
De onderhouds- en bedrijfskosten van een plantaardig rioolwaterzuiveringssysteem zijn ook aanzienlijk lager.

Als alternatief - vooral voor weinig gebruikte huizen - zijn er nog steeds afvoerloze opvangputten. Hoewel ze niet duur zijn om te bouwen, kan de noodzakelijke lediging op de lange termijn hoge kosten met zich meebrengen als het gebouw intensiever wordt gebruikt.

Vraag: Welke reinigingsniveaus kunnen worden voorgeschreven?

Kostentracker-expert: in de meeste gebieden is alleen reinigingsklasse C (koolstofreductie) vereist.

In individuele gevallen kan de overheid echter ook andere schoonmaakvereisten stellen, die dan met aparte afkortingen worden aangegeven. N en D staan ​​voor nitrificatie of denitrificatie, + P en + H geven de voorgeschreven fosfaatverwijdering en de voorgeschreven sanering voor waterbehandeling aan.

Extra schoonmaakvereisten verhogen in ieder geval de prijs van de kleine rioolwaterzuiveringsinstallatie.