Wat zijn de kosten van kortdurende zorg?

kosten van kortdurende zorg

Kortdurende zorg biedt zorgzame familieleden de mogelijkheid om te ontspannen van de stress van alledaagse zorg. Ook voor zorgbehoevenden is het een verandering van omgeving die een positief effect kan hebben op de algemene situatie. Wat kortdurende zorg precies is, wie er recht op heeft en welke kosten u kunt maken als gevolg van deze vorm van zorg, maken wij duidelijk in een uitgebreid gesprek met de kostentracker-expert.

Wat is kortdurende zorg?

Kostentracker: kortdurende zorg is een tijdelijk thuisverblijf. Als u thuis voor een familielid zorgt, bent u mogelijk al in de positie gekomen dat u de zorgbehoevende tijdelijk niet binnen uw eigen vier muren kunt verzorgen. Zelfs als u eindelijk wilt ontspannen en reizen, kunt u uw familieleden een tijdje volledig intramurale zorg bieden. Als u de klok rond tijdelijk afhankelijk bent van hulp, krijgt u uitgebreide kortdurende zorg.

Is deze zorg erg duur?

kosten van kortdurende zorg
Kortdurende zorg omvat drie hoofdpunten.

Kostentracker: De uitgaven voor dagopvang bestaan ​​uit de kosten voor:

  • Accommodatie en maaltijden,
  • Investeringskosten (onderhoudskosten etc.),
  • evenals de onderhoudskosten

samen.

Momenteel is het gemiddelde dagtarief voor kortdurende zorg op zorgniveau 2 ongeveer 60 EUR, voor zorgniveau 5 ongeveer 90 EUR.

Kostenoverzichtprijs
Zorgdiensten, accommodatie en maaltijden15 tot 40 EUR
Investeringskosten5 tot 15 EUR

Deze waarden fluctueren echter aanzienlijk in Duitsland. Sommige faciliteiten brengen ook speciale verzoeken in rekening, zoals speciale maaltijden, een eenpersoonskamer met toegang tot de tuin of werkaanbiedingen. Een dag in kortdurende zorg kan meer dan 100 EUR kosten.

In tegenstelling tot wat veel patiënten denken, worden niet alle kosten gedekt door de langdurige zorg of ziektekostenverzekering en is er bijna altijd een niet onaanzienlijke bijdrage te betalen. Zoek daarom van tevoren precies uit welke uitgaven u moet betalen en hoeveel u uit eigen zak moet financieren.

Draagt ​​het verpleegkundig fonds bij in de kosten?

Kostentracker: u krijgt een deel van de kosten vergoed vanuit de zorgverzekering.

ZorgniveauSubsidies fonds langdurige zorg
10 EUR
2 - 51.612 EUR plus 50 procent van het ongebruikte budget voor preventieve zorg. In totaal kunt u maximaal € 3.224, - per jaar ontvangen.

Er is momenteel weinig bekend dat u aanvullende ondersteunings- en hulpdiensten kunt krijgen voor een bedrag van 125 EUR per maand. In het kader van kortdurende zorg kunt u hiervan ook gebruik maken voor verblijfskosten.

Het loont de moeite om kortdurende en preventieve zorg te combineren. Als de volledige zes weken preventieve zorg niet worden gebruikt, kan de resterende tijd worden overgedragen naar kortdurende zorg. Met de resterende contingenten kunt u een deel van de uitgaven voor kortdurende zorg vergoed krijgen. U ontvangt maximaal 3.224 EUR per jaar

Ongebruikte diensten van de twee voorgaande jaren kunnen ook worden gebruikt. Dit betekent dat er als het ware een bepaald bedrag kan worden gespaard. Omdat dit allemaal wat ingewikkeld is, dient u vooraf uitgebreid advies in te winnen bij de verzekeraar voor langdurige zorg of een andere instantie.

Let op: de kosten voor kortdurende zorg worden alleen door de langdurige zorgverzekering vergoed als de gekozen instelling de juiste goedkeuring heeft.

Wat is preventieve zorg?

kosten van kortdurende zorg
Preventiezorg wordt op de gebruikelijke locatie door iemand anders overgenomen.

Kostentracker: in tegenstelling tot preventieve zorg betreft kortdurende zorg altijd tijdelijke opname in een instelling. Bij preventieve zorg daarentegen wordt de te verzorgen persoon gedurende maximaal zes weken door een plaatsvervanger in de thuisomgeving verzorgd. Daarnaast kunt u alleen preventieve zorg aanvragen als de te verzorgen nabestaanden minimaal zes maanden door u worden verzorgd.

Wie betaalt de bijkomende kosten?

Kostentracker: als de kosten van kortdurende zorg hoger zijn dan het bedrag dat u van het zorgfonds ontvangt, moet u deze uit eigen zak betalen. Als het inkomen onvoldoende is, kan de sociale dienst optreden. Dit is echter alleen het geval als de financiële mogelijkheden volledig zijn uitgeput. De nabestaanden moeten dan mogelijk een bepaald bedrag subsidiëren.

Wat is de gebruikelijke duur?

kosten van kortdurende zorg
U kunt 56 dagen per jaar profiteren van kortdurende zorg.

Kostentracker: de periode waarvoor u een gezinslid kortdurende zorg kunt geven, is wettelijk beperkt tot 56 dagen per jaar. Zoals reeds vermeld, kunt u kortdurende zorg combineren met preventieve zorg en de periode verlengen tot maximaal acht weken.

Zijn er bepaalde vereisten?

Kostentracker: iedereen die zorg nodig heeft en is ingedeeld in zorgniveau 2 tot 5, kan profiteren van kortdurende zorg. Ook mensen die door een ongeval of een onvoorziene ziekte hulp nodig hebben, kunnen kortdurende zorg krijgen.

Als de zorgbehoevende een extra handicap heeft, is het mogelijk om voor kortdurende zorg te kiezen voor niet-erkende woonruimte. In dat geval kunt u bijvoorbeeld overstappen naar een bijzondere voorziening waar op een bijzondere manier met de eisen wordt omgegaan.

kosten van kortdurende zorg
Als u door een kuur de zorg zelf niet kunt betalen, kan de verzorger ook met u reizen en andere zorg krijgen.

Als u als verzorger een kuur of revalidatiemaatregel nodig heeft, kan uw geliefde met u reizen. U kunt hem dan in dezelfde kliniek of een nabijgelegen instelling laten verzorgen, ook als deze geen vergunning voor kortdurende zorg heeft.

Hoe lang van tevoren moet ik me aanmelden voor de plaats?

Kostentracker: het is niet altijd gemakkelijk om een ​​plaats te krijgen voor kortdurende zorg, vooral tijdens piektijden. Informeer daarom zo vroeg mogelijk en meld de zorgbehoevende tijdig aan.

Wanneer heeft iemand die zorg nodig heeft: recht op deze vorm van zorg?

Kostentracker: de kortdurende zorg is bedoeld om opvangplekken te creëren voor de zorgzame familieleden of om tijden van crisis te overbruggen.

Mensen die zorg nodig hebben vanaf zorgniveau twee hebben recht als ze:

  • Worden tot nu toe in de thuisomgeving verzorgd, maar zijn na een ziekenhuisopname niet gezond genoeg om thuis te worden verzorgd.
  • Leef alleen en heb na ziekte of ongeval maar een beperkte tijd zorg nodig.
  • De zorgbehoefte neemt plots toe en de nabestaanden kunnen de extra zorgkosten in eerste instantie niet alleen betalen.
  • U heeft onverwacht zorg nodig en de gezinsleden moeten de zorg eerst regelen.
  • Moet langdurig in een woning of zorginstelling worden ondergebracht, maar er is nog geen ruimte
  • willen uitproberen of u zich gedurende een beperkte tijd op uw gemak zult voelen in de instelling en of er wordt overwogen om later te verhuizen.

Als de nabestaanden de stressvolle dagelijkse zorg willen verlaten of op vakantie willen gaan, is tijdelijke huisvesting in een kortdurende zorginstelling ook een optie.

Hebben patiënten zonder verpleegkundige opleiding ook recht op kortdurende zorg?

Kostentracker: mensen zonder zorgniveau werden voorheen uitgesloten van kortdurende zorg. Deze maas in de wet werd gedicht door een wetswijziging die op 1 januari 2016 van kracht werd. Sindsdien hebben mensen zonder enige zorg die door ziekte of een ongeval plotseling zorg nodig hebben, recht op kortdurende zorg.

Wie betaalt dan de kosten?

Kostentracker: in dit geval is het niet de langdurige zorgverzekering maar de zorgverzekering die de kosten betaalt. De diensten komen overeen met degenen met zorgniveau. Ze hebben echter alleen betrekking op zorgdiensten. De patiënt dient zowel de verblijfskosten als de investeringskosten zelf te betalen.

Als u kortdurende zorg nodig heeft na een ziekenhuisopname, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de sociale dienst van het ziekenhuis. De medewerkers helpen en ondersteunen u bij de aanvraag voor de zorgverzekering of langdurige zorgverzekering.

Zijn er speciale voorzieningen voor mensen met dementie en hun speciale behoeften?

kosten van kortdurende zorg
Er zijn speciale voorzieningen voor kortdurende zorg voor mensen met dementie.

Kostentracker: mensen die aan dementie lijden, hebben zeer individuele eisen en hebben vaak moeite om spontaan de weg naar een nieuwe omgeving te vinden. Voor deze groep mensen zijn er voorzieningen voor kortdurende zorg die op deze behoeften zijn afgestemd. Mensen met dementie hebben volledig recht op kortdurende zorg en vergoeding binnen bovengenoemde kaders.

Wie moet de aanvraag voor kortdurende zorg indienen?

Kostentracker: dit kan worden geleverd door de persoon die zorg nodig heeft of door hun wettelijke voogd (gemachtigde vertegenwoordiger). Als u een zekere mate van zorg heeft, ontvangt u de desbetreffende aanvragen van de fondsen voor langdurige zorg of anderszins van de zorgverzekeraars.

De formulieren moeten zeer zorgvuldig worden ingevuld. U kunt daarbij ondersteuning krijgen van de zorgverzekeraars, de sociale en verpleegkundige diensten, de sociale dienst van het ziekenhuis of verenigingen zoals de VdK.

Een plotselinge crisissituatie kan het nodig maken om snel opgenomen te worden in de kortdurende zorg. In dat geval kunt u de aanvragen later indienen. Als bewijs van de noodzaak is een mondelinge verklaring van de mantelzorger, de verpleging of het socialezekerheidskantoor voldoende.

Wat doet kortdurende zorg?

Kostentracker: bij kortdurende zorg ontvangt de persoon die zorg nodig heeft kost en inwoning. In de regel zijn er ten minste vier maaltijden en drankjes die zijn afgestemd op de individuele behoeften .

De faciliteiten hebben gemeenschappelijke ruimtes zodat de te verzorgen persoon contacten kan leggen. Bijna altijd worden er werkgelegenheidsprogramma's aangeboden die voor afwisseling zorgen.

De diensten omvatten ook gekwalificeerde basis- en behandelingszorg. De zorgbehoevende wordt ondersteund met persoonlijke hygiëne, aan- en uitkleden en, indien nodig, met eten.

De controle van wonden, verbandwissels, mobiliserende oefeningen, regelmatige bloedsuiker- en bloeddrukmetingen en het toedienen van medicatie behoren ook tot de diensten voor kortdurende zorg.