Volledig nieuw dak: wat zijn de kosten?

dak-volledig-nieuwe-kosten

In veel oudere gebouwen is het dak een van de grootste probleemgebieden. Oudere, slecht onderhouden daken zijn vaak in zeer slechte staat en moeten volledig vervangen worden. In ons interview bespreken we met de cost tracker de kosten die je moet verwachten als je een dak helemaal opnieuw moet bouwen.

Vraag: Wat zijn de kosten als u een dak volledig moet vervangen?

Cost tracker expert: dat hangt natuurlijk altijd af van het type en de grootte van het betreffende dak. Ook de dakvorm, de dakgeometrie en de dakhelling hebben invloed op de kosten.

In principe moet u onderscheid maken tussen een klassiek hellend dak en een plat dak. Beide zijn zeer verschillende dakvormen, die ook zeer verschillende kosten met zich mee kunnen brengen.

Vernieuw het schuine dak volledig


In het ergste geval moet de gehele dakconstructie worden vernieuwd.

Bij een schuin dak kan de omvang van de schade heel verschillend zijn: in het ergste geval is de gehele dakconstructie niet meer voldoende draagkrachtig en moet deze volledig worden herbouwd. De kosten hiervoor liggen gewoonlijk tussen ongeveer 60 EUR per m² en 90 EUR per m² alleen al om de dakconstructie opnieuw op te bouwen.

Indien alleen individuele schade hersteld dient te worden (bijv. Vervanging van losse balken of spanten), zijn de kosten altijd gebaseerd op de omvang van de schade en de uit te voeren reparatiewerkzaamheden.

Kosten die bijna altijd voorkomen bij een vervallen dak zijn de kosten van sloop van het oude dak. Hiervoor moet u in de praktijk meestal 10 EUR per m² tot 15 EUR per m² berekenen. Steun- en tengellatten worden meestal ook verwijderd, omdat een nieuwe dakbedekking bijna altijd andere panlatafstanden vereist.

Voor het opnieuw bedekken van het dak moet u ongeveer ongeveer 20 EUR per m² tot 30 EUR per m² berekenen, plus de kosten voor het afdekmateriaal. Afhankelijk van of u betonblokken of verschillende soorten kleidakpannen als afdekmateriaal kiest, kunnen de kosten variëren van ongeveer 6 EUR per m² tot 50 EUR per m².

Dakpannen en andere, minder gangbare bedekkingen bevinden zich meestal in het bovenste bereik van dit assortiment, hoogwaardige Eternit of klassieke leisteen kan ook ver boven deze prijsklasse liggen (bijv. Hoogwaardige leisteen in een klassiek type afdekking tot 250 EUR per stuk). m²).

Als het dak ook moet worden geïsoleerd (bijvoorbeeld omdat er een zolderuitbreiding is gepland), liggen de kosten dan in een heel andere ruimte. Alleen al voor de nieuwe bekleding en isolatie van het dak moet u meestal tussen 150 EUR per m² en 250 EUR per m² rekenen, plus de kosten voor het plaatsen van voldoende lichte oppervlakken. Je leest op dit punt wat precies de zogenaamde dakisolatiekosten zijn.

Plat dak volledig vernieuwen

Platte daken vereisen veel zorg en voortdurend onderhoudswerk. Als dit in het verleden niet is gebeurd, moet het dak vaak helemaal opnieuw worden opgebouwd.

Volwaardige, geïsoleerde platte daken hebben productiekosten die variëren van ongeveer 100 EUR per m² tot 200 EUR per m². U moet deze kosten ook berekenen als een oud plat dak wordt verwijderd en volledig opnieuw wordt opgebouwd.

Indien de zogenaamde gebouwsluiting (d.w.z. de draagconstructie voor het platte dak) volledig vernieuwd moet worden, komt daar ongeveer 180 EUR per m² tot 250 EUR per m² bij. Bij bijzonder complexe constructieve eisen kunnen deze kosten in individuele gevallen zelfs worden overschreden.


Als alleen de bitumenfolie vernieuwd moet worden, zijn de kosten lager.

Als het daarentegen alleen een kwestie is van het vernieuwen van de dakafdichting (bitumen beplating) op daken zonder isolatie of met nog intacte isolatie, dan zijn de kosten doorgaans beduidend lager. In deze gevallen hoeft u slechts kosten te verwachten van ongeveer 40 EUR per m² tot 60 EUR per m² .

Bijkomende kosten

Naast al deze werkzaamheden moet ook rekening worden gehouden met de incidentele kosten en nevenwerkzaamheden: dit kan bijvoorbeeld het vernieuwen van de dakafwatering zijn (vanaf circa 800 EUR), het aanbrengen van dakconstructies (plaatsing van solar systemen, dakdoorvoeren, sneeuwbeschermers, etc.) of iets anders. Steigerkosten (ca. 6 EUR per m² tot 12 EUR per m² geveloppervlak dat gesteund wordt), machinekosten en bijvoorbeeld bijkomende kosten voor de wettelijk verplichte bevestiging van stormclips op individuele dakpannen dienen eveneens te worden voorzien.

Sample kosten

Het bestaande platte dak op een oud gebouw in Bauhaus-stijl moet volledig worden vernieuwd omdat het in zeer slechte staat verkeert. De draagconstructie (betonnen plafond) is echter nog intact. Vanwege de huidige EnEV-eisen moeten we nu ook het nieuw gebouwde platte dak isoleren. De grootte van ons dakoppervlak is 80 m². Na de nieuwbouw wordt het platte dak grind.

Postprijs
Vernieuwing van platte daken (afvoer van oude waterdichting, heropbouw als warm dak)6.400 EUR
Kosten van isolatie2.800 EUR
Volledige vernieuwing van de dakafvoer850 EUR
totale prijs€ 10.050, -
Totale vernieuwingskosten per m² ermee125,63 EUR per m²

De kosten in dit voorbeeld hebben betrekking op het werk van een specifiek dakdekker op een specifiek plat dak. Er is in dit geval geen rekening gehouden met de steigerkosten omdat het dak goed bereikbaar is.

Vraag: Wat bepaalt de kosten van het volledig vernieuwen van een dak?


Het herontwerp van schuine daken is meestal duurder dan platte daken.

Kostentracker-expert: hiermee moet rekening worden gehouden:

  • wat voor soort dak het is (plat dak of klassiek schuin dak)
  • of de draagconstructie (draagconstructie plat dak of dakconstructie bij schuin dak) nog intact is, of er reparaties of een complete nieuwbouw nodig zijn
  • of het dak tegelijkertijd geïsoleerd moet worden (hokken verwarmd of onverwarmd)
  • hoe groot het dak is
  • welke afdekmaterialen worden gebruikt voor hellende daken (betonnen dakpannen, kleidakpannen, dakpanelen, etc.)
  • de hoeveelheid werk die nodig is om het dak te vervangen
  • de grootte van het dak en het dakoppervlak
  • welke arbeids- en materiaalkosten worden geschat door het uitvoerende bedrijf
  • Eventuele bijkomende kosten (steigerkosten, noodzakelijke kosten voor de dakvernieuwing, etc.)

Een dakvernieuwing dient altijd zorgvuldig te gebeuren en rekening houdend met alle kostenposten, inclusief bijbehorende werkzaamheden. In de praktijk zijn de kosten meestal aanzienlijk hoger dan u in eerste instantie denkt.