Laminaat weggooien: wat zijn de kosten?

verwijderingskosten voor laminaat

Laminaatvloeren hebben een levensduur van ongeveer 10 jaar, waarna ze moeten worden afgevoerd. Bij grotere vloeroppervlakken resulteert dit al snel in een aanzienlijke hoeveelheid laminaat die moet worden afgevoerd. In ons interview hebben we de kostentracker gevraagd welke verwijderingsmethoden mogelijk zijn voor de oude vloerbedekking en welke kosten te verwachten zijn.

Vraag: Welke mogelijkheden zijn er om laminaat weg te gooien en wat kost het?

Kostentracker-expert: Kleine hoeveelheden (bijv. bij het herstellen van laminaatvloeren) kunnen zonder aarzelen bij het restafval worden afgevoerd. Dit is niet mogelijk bij grotere hoeveelheden - zoals de vloer van een hele kamer. Laminaat wordt ook niet als grofvuil beschouwd - laminaatvloeren kunnen dus niet worden weggegooid bij de grofvuilinzameling. Het verbranden van laminaat is niet toegestaan ​​ en kan resulteren in hoge boetes.

Het volgende is toegestaan:

  • verwijdering in het recyclingcentrum
  • afvoer via de vloerlaag bij het leggen van een nieuwe vloer
  • verwijdering in de houten container

Allereerst een voorbeeld van kosten.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

We hebben een nieuwe laminaatvloer laten leggen door een specialist in onze woonkamer en eetkamer (samen 42 m²). Wij hebben de oude laminaatvloer laten demonteren en afvoeren door een gespecialiseerd bedrijf als onderdeel van de vloervernieuwing. Ons oude laminaat wordt zwevend gelegd.

Postprijs
Ontmanteling en afvoer van oude vloeren (zwevend) tijdens het leggen155,40 EUR
Totale kosten van ontmanteling en afvoer ermee155,40 EUR
Kosten per m² erbij3,70 EUR

De hier getoonde kosten hebben alleen betrekking op de prijsstelling van een specifiek gespecialiseerd bedrijf bij het leggen van een nieuwe vloer. De kosten die andere gespecialiseerde bedrijven voor dezelfde dienst in rekening brengen, kunnen variëren.

Met name bij verlijmd laminaat zijn hogere kosten te verwachten voor verwijdering en afvoer.

Vraag: Welke kosten moet u verwachten bij de individuele toegestane verwijderingsroutes?

Kostentracker-expert: in de meeste gevallen bedragen de kosten per ton meestal ongeveer 100 EUR, maar dit kan variëren afhankelijk van de verwijderingsmethode.

Afvoeren naar het recyclingcentrum

verwijderingskosten voor laminaat
Laminaat kan natuurlijk ook bij het recyclingcentrum worden afgevoerd.

Een levering aan het recyclingcentrum is in de meeste gevallen geen probleem, in veel gevallen worden kleine hoeveelheden (soms tot 3 m³) gratis aanvaard. Voor grotere hoeveelheden van particuliere huishoudens kunnen ook vergoedingen van toepassing zijn, die in veel gevallen rond de 100 euro per ton bedragen. In de meeste gevallen hoeft u dus zelden meer dan rond de € 10 à € 15 te rekenen voor een kofferbak vol oud laminaat.

Afvoer door de vloerlaag

Als de nieuwe vloerbedekking wordt gelegd door een gespecialiseerd bedrijf, bestaat de mogelijkheid om de oude vloer te laten verwijderen en afvoeren door een gespecialiseerd bedrijf. Er zijn meestal maar lage kosten voor beide samen, je bespaart extra werk, zeker bij verlijmde laminaten. Daar zijn de kosten voor ontmanteling en verwijdering meestal 5 EUR per m² tot 10 EUR per m², met zwevende laminaten meestal tussen 2 EUR per m² en 5 EUR per m².

Afvoeren in de container

verwijderingskosten voor laminaat
Laminaat kan in een container worden weggegooid.

Voor grote tot zeer grote hoeveelheden (bijvoorbeeld de vloerbedekking van een hele vloer) die u zelf wilt weggooien, is een bijbehorende container zinvol als u deze niet zelf kunt vervoeren. Afhankelijk van het dragermateriaal hoort laminaat in houten containers (behandeld hout, A2). De kosten voor een kleine container van 5 m³ tegen een forfaitair tarief (levering van containers, inzameling, verwijdering in totaal) beginnen bij ongeveer 300 EUR, afhankelijk van de locatie en de containerleverancier.

U kunt op dit punt meer lezen over de kosten voor het afvoeren van hout in de container.

Vraag: Waarvan zijn de kosten voor het weggooien van laminaat afhankelijk?

Kostentracker-expert: relevant hier is:

  • hoeveel laminaat wordt geproduceerd (kleinere hoeveelheden kunnen vaak gratis worden ingeleverd bij het recyclingcentrum
  • of er een nieuwe vloer wordt gelegd door de vloerlaag (afvoer via de vloerlaag mogelijk)
  • of grotere hoeveelheden worden afgevoerd in een zelfbestelde container (container voor behandeld hout)