Bouwmeesters - u moet met deze kosten rekening houden

landmeter kosten

Of het nu gaat om constructiefouten, schimmelschade of energiebesparingspotentieel: bouwtaxateurs zijn voor veel gebieden het juiste aanspreekpunt. De kostentracker-expert legt in ons interview uitgebreid uit welke kosten te verwachten zijn voor de bouwmeester.

Vraag: Welke diensten levert een bouwkundig expert eigenlijk?

Kostentracker-expert: bouwkundige of gebouwexperts houden zich bezig met zowel de technische als de economische kant van gebouwen. Het maakt niet uit of het gebouw momenteel in aanbouw is of een oud gebouw.

In economische termen worden voornamelijk taxaties en vastgoedtaxaties voorbereid, die informatie geven over de waarde van de woning en eventuele factoren die de waarde kunnen verminderen.

landmeter kosten

Het werk van een landmeter omvat verschillende taken

Vanuit technisch oogpunt beperkt het werk van de bouwdeskundige zich niet tot constructiefouten en bouwschade: een bouwkundige kan ook energetische berekeningen en metingen uitvoeren en adviseren over energiebesparende ontwerpen en technologieën, zodat latere exploitatiekosten even groot zijn. laag mogelijk. Warmtevraag- en rentabiliteitsberekeningen, die de basis vormen voor de best mogelijke planning van de bouwtechniek, worden meestal ook uitgevoerd door civiel ingenieurs.

Bouwtaxateurs kunnen zich specialiseren in afzonderlijke gebieden, maar kunnen over het algemeen op al deze gebieden adviseren.

In de regel hebben ze een relevante opleiding gevolgd en vele jaren ervaring opgedaan voorafgaand aan hun werk als expert, evenals hun opleiding in nieuwe technologie en moderne bouwmethoden. Vanwege hun hoge deskundigheid zijn hun oordelen vaak buitengewoon waardevol, maar hun rapporten zijn vaak navenant duur.

Vraag: Wat zijn de kosten van deskundige adviezen van de bouwdeskundige? Geldt hier een vergelijkbaar vergoedingsbeleid als voor architecten?

Kostentracker-expert: de HOAI, die van toepassing is op architecten en ingenieurs, is sinds 2009 niet langer bindend voor bouwexperts. Sindsdien zijn ze vrij om hun prijzen vast te stellen. Velen van hen houden zich echter nog steeds in grote lijnen aan de richtlijnen van de HOAI bij het vaststellen van prijzen.

Voor de prijs van een rapport is natuurlijk wat voor soort rapport het is natuurlijk belangrijk.

In de regel kunt u voor eenvoudige, beknopte taxatierapporten van onroerend goed rekenen op forfaitaire kosten van ongeveer 250 - 350 EUR .

Uitgebreidere rapporten, die dan ook juridisch bindend zijn, kunnen afhankelijk van de waarde van het gebouw 1.500 EUR of meer kosten.

Als het gaat om documentatie of het onderzoeken van constructiefouten, worden vaak uurtarieven gehanteerd voor facturering.

Afhankelijk van het type beoordeling wordt in de meeste gevallen tussen de 70 en 80 euro per uur in rekening gebracht.

Dergelijke uurtarieven kunnen ook aanzienlijk hoger zijn voor speciale activiteiten.

Daarnaast moet u reiskosten en bijkomende kosten berekenen voor het opmaken van een schriftelijk rapport, mocht dit nodig zijn.

Een klein voorbeeld van kosten uit de praktijk

Wij laten de bouwkundig expert een korte taxatie maken van de waarde van onze woning die wij willen verkopen. Zo beloven we onszelf een voordeel bij prijsonderhandelingen met potentiële kopers.

Postprijs
Gedetailleerd taxatierapport, 15 pagina's, vast tarief590 EUR
Verkrijgen van de nodige documenten65 EUR
Afstandstoeslag90 EUR
totale prijs745 EUR

Dit zijn natuurlijk slechts de kosten van een specifieke taxateur voor een enkel gebouw. De kosten kunnen ook in andere gevallen aanzienlijk verschillen. Andere beoordelaars kunnen ook andere kosten in rekening brengen voor een assessment.

Vraag: Van welke factoren zijn de kosten van een expert opinion doorgaans afhankelijk?

Kostentracker-expert: er zijn een paar dingen waarmee u rekening moet houden:

  • welk type beoordeling wordt gebruikt en in welke mate
  • de mate van gedetailleerdheid van het deskundigenrapport
  • de waarde van het gebouw
  • de individuele prijsstelling van de respectievelijke expert

Afhankelijk van deze factoren zijn de prijzen voor een taxatie heel verschillend: een taxatietaxatie van een huis kan € 350, - of € 2.000, - kosten.

In de regel kunt u echter vooraf informeren naar de gemaakte kosten en vaak de prijzen tussen verschillende experts vergelijken.

Vraag: Welke soorten taxaties worden er naast taxatierapporten geproduceerd?

landmeter kosten

Bouwtaxateurs worden ook ingezet bij renovatiewerkzaamheden

Kostentracker-expert: een zeer belangrijk gebied bij gebouwtaxaties zijn natuurlijk bouwschade en constructiefouten.

Een bouwfout is de fundamentele oorzaak van latere structurele schade. Zelfs de leek kan structurele schade vaak vrij gemakkelijk zien, maar vaak niet het structurele defect erachter.

Hier komt de expertise van de bouwkundige in beeld: hij kan alle oorzaken van de schade achterhalen en zo ook helpen om een ​​echt effectieve en blijvende reparatie van de bouwschade te realiseren.

Ook na waterschade, brand of andere ernstige schade kan een taxatie door de bouwmeester worden uitgevoerd.

Ook voor de renovatie van gebouwen wordt vrij vaak vooraf het advies van een expert gevraagd.

Naast deze deficiëntierapporten worden er ook energetische rapporten gemaakt. Dit omvat onder meer het onderzoeken en documenteren van de energetische toestand van de woning, het uitvoeren van passende testen (bijv. Blower door-test en thermografie) en het afgeven van passende bevestigingen over de staat van het gebouw. Indien nodig worden ook koudebruggen en zwakke plekken in de isolatie door de deskundige opgespoord en gedocumenteerd.

Bouwbiologische onderzoeken en vervuiling in woonruimten vormen een ander gebied voor deskundige meningen.

Schimmelverontreiniging wordt ook onderzocht en gedocumenteerd door bouwmeesters; de oorzaken van de schimmelbesmetting worden ook bepaald in een gedetailleerde beoordeling en maatregelen om de achterliggende tekortkoming effectief te verhelpen, worden getoond.

Bouwtaxateurs kunnen desgewenst ook exacte woonruimteberekeningen uitvoeren. In sommige gevallen is een dergelijke berekening vereist.

Vraag: Hoe zijn de kosten voor taxaties in het algemeen?

Kostentracker-expert: veel recensenten maken goedkope korte rapporten op kleine schaal voor een zeer lage prijs. In de regel moet u voor een gemiddeld huis tussen de tussen 250 en 500 EUR rekenen.

In het geval van duurdere gebouwen zijn de kosten meestal hoger - hier kan zelfs voor korte rapporten tot 600 EUR of 700 EUR worden gemaakt.

Korte rapporten zijn niet juridisch bindend en meestal maar een paar pagina's lang. In de meeste gevallen is dat voldoende om op zijn minst professionele ondersteuning te hebben bij prijsonderhandelingen (zowel als koper als verkoper).

Voor meer gedetailleerde, ook juridisch bindende rapporten, die dan meestal een lengte hebben van 15 pagina's of meer, moet u van de meeste recensenten € 1.000 tot € 1.500 berekenen.

Tijdens de taxatie worden vaak verschillende documenten gecontroleerd om rekening te houden met problematische buurtrechtsituaties of bestaande verblijfs- of doorgangsrechten die de waarde van een onroerend goed aanzienlijk kunnen verminderen.

Voor het opvragen van individuele documenten is een vergoeding verschuldigd - de deskundige factureert dan meestal de kosten voor de aanschaf van de benodigde documenten aanvullend.

Vraag: Wat zijn de kosten van expertmeningen in de energiesector?

landmeter kosten

Voor het afgeven van een energiepas kunnen kosten tot 500 € worden verwacht

Kostentracker-expert: op dit gebied hangt het altijd af van wat wordt beoordeeld in welke mate en welk type documentatie vereist is.

Als het alleen een kwestie is van het afgeven van een energiecertificaat (hoewel niet alle bouwtaxateurs in elke deelstaat daartoe bevoegd zijn), liggen de kosten meestal tussen de 150 EUR en 500 EUR - afhankelijk van welke energie certificaat is vereist.

Uitgebreidere rapportages, die vaak verplicht zijn om bepaalde beurzen te verkrijgen, zijn dan echter veel duurder. De kosten zijn altijd afhankelijk van de omvang van het benodigde rapport.

Onderzoeken zoals thermografie (documentatie van de energieverliezen in het gebouw) moeten altijd apart betaald worden. De kosten voor een eenvoudige analyse liggen tussen de 100 EUR en 200 EUR, maar voor uitgebreide onderzoeken die ook specifieke aanbevolen maatregelen bevatten, zijn de kosten meestal 300 EUR tot 500 EUR sterk >. Blower Door Tests kosten gewoonlijk tussen de 300 EUR en 400 EUR, EnEV-certificaten voor een gebouw kosten gewoonlijk tussen de 450 EUR en 600 EUR voor de meeste eengezinswoningen.

Verdere gebruikelijke kosten voor energetische onderzoeken en rapportages vindt u in onderstaande tabel.

activiteitKosten ca.
Energieadvies volgens BAFA-richtlijnen of KfW-richtlijnen, woningen tot 150 m²ongeveer 700 EUR - 900 EUR
voor grotere gebouwen vanaf 150 m²meestal rond de € 1.100, - tot € 1.300, -
Schriftelijke deskundigenverklaring voor adviesongeveer 150 EUR bijkomende kosten
vraaggericht energiecertificaatongeveer 250 EUR - 300 EUR
Afspraakvergoeding voor het aanmaken van energiecertificatenongeveer 400 EUR
Detectie van koudebruggenongeveer 150 EUR voor de eerste koudebrug, 100 EUR voor elke volgende
Lek detectieongeveer 100 EUR per uur

Dit zijn natuurlijk slechts globale richtlijnen - in individuele gevallen kunnen de vereiste kosten aanzienlijk verschillen.

De kosten voor energetische beoordelingen kunnen enigszins worden beperkt door passende overheidssubsidies, vooral als het gaat om energetische renovatie of bouwtoezicht. In de regel dekken de financieringsinstanties tot 50% of zelfs 60% van de kosten van de expert.

Vraag: Wat kosten de beoordelingen van verontreinigende stoffen - en wat wordt er precies beoordeeld?

Kostentracker-expert: dit gebied zoekt naar veel verschillende verontreinigende stoffen in het huishouden:

  • Chemische verontreinigingen en asbest (zoals PAK's, formaldehyde maar ook VOS en irriterende gassen
  • microbiële ladingen in kamers
  • Schimmel en schimmelgifstoffen
  • radioactieve vervuiling

In de meeste gevallen worden monsters van de kamerlucht genomen en geëvalueerd voor het onderzoek.

In de praktijk wordt de activiteit gewoonlijk belast met uurlonen tussen de 70 en 100 EUR per uur, de kosten voor noodzakelijke laboratoriumtests moeten in sommige gevallen afzonderlijk worden gedragen. Bijzondere onderzoeken kosten al gauw enkele honderden euro's.

Volledige analyses van de kamerlucht worden vaak aangeboden tegen een vast tarief van ongeveer € 1.000, -.

Op het gebied van schimmelbeoordeling worden vaak gereduceerde tarieven gehanteerd: de beoordeling van een enkel besmettingspunt wordt meestal aangerekend aan 250 EUR - 350 EUR, elk extra besmettingspunt kost dan vaak ongeveer. 50 EUR extra.

Meestal zijn er extra kosten voor uitgebreid advies en specifieke aanbevelingen voor maatregelen.

Schriftelijke rapporten en uitgebreide documentatie van de schimmelschade kosten vaak 250 EUR of meer, afhankelijk van de omvang.