Lasvergunning - u moet deze kosten berekenen

laslicentiekosten

In de metaalbewerking zijn gekwalificeerde specialisten vrijwel altijd gewild - en goed betaald. Lassers vallen in dit gebied. De cost tracker expert legt in een interview uit welke kosten je moet verwachten voor de benodigde lasvergunning.

Vraag: Welke opleiding heb je nodig als lasser?

Kostentracker-expert: er is meer dan één lasproces - en dus meer dan één lasvergunning. Het hangt er altijd van af met welk proces u op welk gebied wilt werken - dat bepaalt welke lasvergunning u nodig heeft. Voor de meesten van hen is het logisch dat u de lasvergunning krijgt voor de processen die ook in hun hoofdberoep worden gebruikt (bijv. Automobielsector, in de commerciële voertuigbouw, reling in de staalconstructie, enz.). Voor veel beroepen zijn er bijbehorende cursussen en examens.

De basislasmethoden die tegenwoordig worden gebruikt, zijn:

 • Autogeen lassen (gasfusielassen)
 • Handmatig booglassen (MMA-lassen)
 • Wolfraam inert gas lassen (TIG)
 • Metal inert gas lassen (MIG)
 • Metaalactief gaslassen (MAG)
 • Plasma lassen
laslicentiekosten

Voor elk lasproces is er een opleiding

U kunt ook voor elk lasproces uw eigen training doen. De basis om als lasser te werken is echter altijd de lasvergunning. Deze basisopleiding wordt afgesloten met een examen bij TÜV. Alle voltooide aanvullende opleidingen en vervolgopleidingen worden vervolgens opgenomen in de lasvergunning (laspas) die wordt afgegeven na een succesvol examen. Elke lasvergunning moet om de 2 jaar worden vernieuwd om geldig te zijn. Er moet telkens een examen worden afgelegd.

Na de basisopleiding kun je ook trainen tot:

 • Voorman lassen
 • Lastechnicus
 • Laskwaliteitstester of aan
 • Lasingenieur

Iedereen die een technische bachelordiploma heeft behaald, kan ook apart studeren om lasingenieur te worden - dit is de "academische" weg naar lassen.

Met alleen de lasvergunning kunt u echter al werken - in het gebied waarvoor de lasvergunning geldig is.

De training duurt anders, afhankelijk van voorkennis en handvaardigheid - dienovereenkomstig verschillen de kosten voor de individuele trainingen van geval tot geval.

Vraag: Wat kost een lasvergunning meestal?

laslicentiekosten

Lastrainingen kunnen tussen de 200 en enkele duizenden euro's kosten, afhankelijk van de focus

Kostentracker-expert: dat kan niet over de hele linie worden gezegd. De kosten zijn altijd afhankelijk van welk lasproces je gebruikt of in welk beroep je wilt lassen.

Als u bijvoorbeeld wilt lassen in de automobielsector, kunt u een passende opleiding volgen voor ongeveer EUR 200 - 400.

Als u echter pijpleidingen wilt lassen, zal de benodigde specialistische kennis en opleiding meer in de orde van grootte van enkele duizenden euro's aan opleidingskosten liggen.

Dat toont al de fundamentele verschillen in de lastraining aan. Naast opleidingen zijn er ook kwalificaties en bijscholing, die meestal ook geld kosten.

Een klein kostenvoorbeeld uit de praktijk:

Een gezel uit de automobielsector zou in zijn bedrijf ook graag laswerk willen doen. Hiervoor maakt hij de lasvergunning. Hiervoor levert hij ook een kwalificatiebewijs voor de bouw van bedrijfsvoertuigen.

Postprijs
Lasvergunning voor de automobielsector320 EUR
Bewijs van kwalificatie in de constructie van bedrijfsvoertuigen590 EUR
totale prijs910 EUR

Dit is natuurlijk maar een voorbeeld van een specifieke opleiding. Ook de kosten voor andere trainingen kunnen aanzienlijk verschillen.

Vraag: Van welke factoren zijn de kosten voor de lasvergunning afhankelijk?

Kostentracker-expert: hier zijn verschillende dingen van belang:

 • voor welk gebied of voor welke procedure de lasvergunning moet worden verkregen
 • waar de training zal plaatsvinden
 • welke voorkennis bestaat

Dit alles heeft invloed op de kosten die u moet berekenen voor de lasvergunning.

Vraag: Is het mogelijk om volledige kennis op te doen?

laslicentiekosten

Er zijn ook meer uitgebreide trainingen

Kostentracker-expert: ja, dat is in principe mogelijk. Zo kun je via verschillende opleidingen die op elkaar voortbouwen een opleiding tot lasspecialist volgen.

In de regel wordt echter een kwalificatiedoel gesteld op basis van de operationele activiteit of een gewenste activiteit die overeenkomt met de feitelijke vereisten. Dit kwalificatiedoel kan dan stukje bij beetje worden bereikt door middel van individuele cursussen die op elkaar voortbouwen. Deze individuele cursussen bevatten dan elk theorie en praktijk.

Zo'n 'gespreide' training met een vast doel wordt bijvoorbeeld bij DEKRA Akademie aangeboden, maar ook bij vele andere instellingen.

De duur van de individuele cursussen kan sterk variëren, afhankelijk van uw voorkennis.

De basiscursus kan in een paar weken of in maximaal 9 maanden worden afgerond - afhankelijk van of je al eerder hebt gelast of basiskennis hebt.

Het is altijd belangrijk om ervoor te zorgen dat de training DWS-IIW-gecertificeerd is en dat het examen van de lasser wordt uitgevoerd in overeenstemming met IIW / EWF-richtlijn 1111. Het komt dan overeen met internationaal geldige en erkende normen.

In het DWS-systeem zijn de individuele lastrainingen voorzien van een groot aantal niveaus - voor de meeste lasprocessen zijn er 4 tot 6 niveaus die moeten worden voltooid.

Vraag: Kunnen de kosten voor de lasvergunning ook worden gesubsidieerd?

Cost Tracker Expert: ja, er zijn verschillende manieren om dit te doen.

laslicentiekosten

De werkgever betaalt vaak de kosten voor de lasseropleiding

Enerzijds kan de werkgever natuurlijk de opleidingskosten betalen. Eigenlijk is dit een vrij gangbare aanpak - uiteindelijk profiteren de werkgever en het bedrijf van de vaardigheden van de werknemer.

Ook het arbeidsbureau kan de kosten voor zijn rekening nemen. Hiervoor hoef je niet per se als werkzoekende ingeschreven te staan ​​- in sommige gevallen kan dit ook als je in loondienst bent.

Daarnaast zijn er ook overheidssubsidies die gebruikt kunnen worden om de lasvergunning te financieren, zoals de opleidingscheque.

Voordat u zelf de kosten van de lasvergunning draagt, dient u zich eerst te informeren over alle mogelijkheden die u in uw eigen situatie heeft om de kosten door een ander te laten vergoeden. In veel gevallen zijn de kansen om de kosten gedekt te krijgen redelijk groot.