Vloerplaat voor een garage: wat zijn de kosten?

vloerplaat garage kosten
Per kubieke meter beton is minimaal 110 euro te verwachten

Geprefabriceerde garages zijn praktisch, een zelfgebouwde garage is meestal steviger. In beide gevallen is één ding essentieel: de fundering voor de garage. In een interview laat de cost tracker expert in detail zien welke kosten er kunnen ontstaan ​​voor een vloerplaat in een garage en vooral hoe kosten bespaard kunnen worden.

Vraag: Is de basis voor een eenvoudige garage echt zo complex?

Kostentracker-expert: het belang van de fundering mag niet worden onderschat, zelfs niet met een ‘simpele’ garage. Al het andere werkt alleen als er een solide basis is.

In de meeste gevallen is de meest kosteneffectieve oplossing een doorlopende funderingsplaat. Maar zelfs daarvoor moet je vaak diep in je zak graven.

Vraag: Wat kost een funderingsplaat voor een garage?

Kostentracker-expert: dat hangt natuurlijk af van een aantal aanvullende factoren, zoals hoe groot de garage moet zijn en hoe de vloerplaat moet worden gemaakt.

In de regel kunt u ongeveer 80 - 90 EUR per m² berekenen als grove richtlijn voor het betonneren van de vloerplaat. Als de graafwerkzaamheden ook door een gespecialiseerd bedrijf worden uitgevoerd, kan de prijs aanzienlijk oplopen. In dit geval moet u zeker rekenen op ongeveer 150 EUR per m² garageplaats.

Vraag: zijn er alternatieven?

vloerplaat garage kosten

Een stripfundering kan zelfs duurder zijn dan een doorlopende vloerplaat

Kostentracker-expert: Vooral bij geprefabriceerde garages kunt u ook stripfunderingen maken. Laat je het werk over aan een gespecialiseerd bedrijf, de kosten voor de stripfundering zijn vaak nog hoger.

Om kostenredenen dient u in de regel een eenvoudige, doorlopende bodemplaat te gebruiken.

Vraag: Welke kostenfactoren zijn van invloed op de prijs van de funderingsplaat?

Kostentracker-expert: hier spelen meer factoren een rol dan op het eerste gezicht lijkt:

  • de gebruikte concrete kwaliteit en kwantiteit
  • de dikte van de te storten vloerplaat
  • het type en de hoeveelheid wapening die zal worden gebruikt
  • het type bekisting dat zal worden gebruikt
  • de kosten van de grondwerken
  • de kosten voor het afvoeren van de grond (indien nodig)

Vraag: Hoe beïnvloedt de hoeveelheid en kwaliteit van beton de kosten?

Kostentracker-expert: het is gemakkelijk te berekenen met het bedrag: in het algemeen moet u rekening houden met ongeveer 110 - 160 EUR per m³ beton.

Hoe hoger het betonverbruik (bijvoorbeeld door een extra vorstschort of een dikkere vloerplaat), hoe hoger de totaalprijs.

Afhankelijk van de kwaliteit en eigenschappen van het beton, kost beton meer of minder. In de meeste gevallen wordt hier minimaal beton van beton klasse C25 gebruikt; er is meer draagvermogen nodig, maar de eisen kunnen ook hoger zijn.

Vraag: Wat wordt bedoeld met een vorstschort?

vloerplaat garage kosten

Hoe diep het vorstvrije gebied ligt, is afhankelijk van de klimaatzone

Kostentracker expert: om te voorkomen dat de grond onder de vloerplaat bevriest, wordt vaak een funderingssleuf die direct aansluit op de zijkant van de vloerplaat tot een vorstvrije diepte gegraven en vervolgens gevuld met beton wanneer de vloerplaat wordt gestort.

In de meeste delen van Duitsland steekt de funderingssleuf dan ongeveer 80 cm de grond in - alleen in sommige gebieden met bijzonder strenge winters kan het vorstvrije gebied pas beginnen op een diepte van 100 cm of zelfs 150 cm. Dan is er natuurlijk meer beton nodig om te vullen.

Vraag: Hoe dik is een vloerplaat in het algemeen onder een garage?

Kostentracker-expert: dat varieert. Plaats je alleen een kleine en lichte prefab garage op de bodemplaat en wil je alleen een middelzwaar voertuig in de garage parkeren, dan is de bodemplaat meestal 25 cm dik.

Hierbij dient echter altijd rekening te worden gehouden met de voldoende dikte van de onderlaag, die de vloerplaat ook daadwerkelijk stabiel moet dragen. Bij twijfel enkele centimeters bij beide optellen (verdichting is ook belangrijk voor de ondergrond!) Of de juiste dikte kan door een specialist berekend worden.
Indien bij de prefab garage een funderingsplan wordt meegestuurd, moet u dat uiteraard doen. verwijs naar degene die daar wordt gegeven. Houd de sterkte van de fundering precies.

Vraag: Hoe beïnvloedt de wapening de prijs?

vloerplaat garage kosten

Het aantal wapeningsnetten wordt gespecificeerd in het bouwplan


Kostentracker-expert: wapeningselementen kunnen in verschillende hoeveelheden nodig zijn. Als er een vast funderingsplan is, wordt altijd het aantal en de hoeveelheid wapening voorgeschreven. Deze specificaties moeten dan altijd zeer nauwkeurig worden opgevolgd.

In het algemeen moet u tussen 70 en 220 EUR aan kosten per wapeningsnet berekenen.

Vraag: Heeft het type bekisting ook invloed op de prijs?

Kostentracker-expert: ja, maar slechts een kleine. In de regel beslist het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert of er zogenaamde “verloren bekisting” of gewone bekisting met bekistingsplaten en bekistingsolie wordt uitgevoerd.

De prijzen zijn meestal niet heel verschillend, verloren bekisting levert over het algemeen alleen wat meer werk op. Ze blijven na uitharding in het beton en hoeven niet te worden verwijderd.

Vraag: Welke andere kosten kunnen er ontstaan?

Kostentracker-expert: Indien u een verwarmde garage wilt realiseren, dient u onder bepaalde omstandigheden te overwegen om de vloerplaat onder de garage te isoleren om warmteverliezen op te vangen.

Volgens de EnEV moet de vloerplaat sowieso in alle verwarmde ruimtes geïsoleerd worden - maar dit geldt alleen voor ruimtes die permanent verwarmd worden tot boven de 12 ° C.

Dergelijke isolatie kan aanzienlijke meerkosten met zich meebrengen, afhankelijk van hoe effectief deze wordt uitgevoerd. In dit geval moet u rekening houden met kosten van 10 EUR per m² tot 20 EUR per m².

Als je wilt voldoen aan de waarden die de EnEV vereist, moet je veel moeite doen. In veel gevallen rijst dan de vraag of het zinvol is de garage permanent op kamertemperatuur te brengen.

Anderzijds is isolatie slechts een eenmalige investering die zichzelf op lange termijn terugverdient door thermische warmteverliezen te beperken. Houd hier ook rekening mee als u de garage later voor andere doeleinden wilt gebruiken dan alleen om het voertuig te parkeren (bijvoorbeeld als hobbyruimte of als werkplaats waar u lang verblijft).

Vraag: Hoe zit het met de grondwerken, is het erg duur?

Kostentracker-expert: ja, meestal wel. Voor de funderingsproductie moet u ongeveer 9 EUR per m³ voor het uitgraven rekenen, maar moeilijke bodems (meestal van bodemklasse 6) kunnen de kosten aanzienlijk verhogen.

vloerplaat garage kosten

De aarde moet niet alleen worden verwijderd, maar ook worden verwijderd

Daarnaast moet u minimaal hetzelfde bedrag opnieuw berekenen als u de grond wilt laten afvoeren. Al met al moet u rekening houden met hoge kosten voor grondwerken.

In ons kostenvoorbeeld graven we een 40 cm diepe funderingssleuf, het vloeroppervlak is 15 m². Dus ongeveer 6 m³ aarde moet worden verwijderd en afgevoerd. Voor het vorstschort is nog eens 6 m³ aarde nodig. Naast de kosten voor het verwijderen en afvoeren van 12 m³ grond, zijn er bijkomende kosten die het bedrijf aanrekent (machinegebruik, werktijd, enz.) U kunt rekenen op ongeveer 80 EUR per uur.

Vraag: Hoe kunt u kosten besparen op de funderingsplaat voor een garage?

Kostentracker-expert: het belangrijkste punt hier is persoonlijke bijdrage. De grondwerken zouden geen probleem moeten zijn, zeker niet met een kleine garage.

Indien nodig kunt u een kleine minigraafmachine lenen die u zelf kunt bedienen. De huurkosten bedragen hier ongeveer 100 tot 150 EUR per dag of zelfs goedkoop in het weekend.

Voor de funderingskuil hoef je niet veel grond te verwijderen, alleen als je aan de zijkanten een vorstschort wilt graven, moet je wat meer aarde verwijderen. In de regel kunt u het uitgegraven materiaal nog vrij eenvoudig (gratis) op uw eigen terrein verspreiden.

In dit geval zijn de bekisting en het leggen van de wapening niet al te moeilijk, aangezien de statica in de meeste gevallen ook vrij onproblematisch is. Als de garagefabrikant echter een funderingsplan heeft, moet u zich daar natuurlijk aan houden. Het is het beste om een ​​specialist te laten uitleggen hoe u met bekistingsplaten of bekistingselementen voor verloren bekisting moet omgaan, inclusief hoe u de wapening correct plaatst.

Vraag: Wat zijn de geschatte materiaalkosten?

vloerplaat garage kosten

De kosten voor de bekisting zijn in vergelijking vrij laag

Kostentracker-expert: voor bekistingsplaten moet u meestal ongeveer 1,50 EUR per m tot 3 EUR per m uitgeven, plus hoekverbinders en bekistingsolie. Voor een bus bekistingsolie van 5 liter moet u rekenen vanaf ongeveer 20 euro in de ijzerhandel.

Voor het beton kunt u het beste gebruiksklaar beton gebruiken. Hier moet u tussen 80 en 130 EUR per m³ (inclusief stroomtoeslag en inpompen) berekenen. Als u nog steeds versnellers moet instellen en slechts een kleine hoeveelheid koopt, kunnen er extra kosten van toepassing zijn.

Over het algemeen zult u met de materiaalprijs voor kleine garages in de meeste gevallen ondanks stortklaar beton waarschijnlijk ver onder de 1.000 euro komen.

Vraag: Zijn er opties als je de casting niet zelf wilt doen?

Kostentracker-expert: ja, die zijn er ook. De belangrijkste kostenpost, die ook heel gemakkelijk kan worden teruggebracht, zijn de grondwerken.

Dus als je zelf de funderingskuil graaft en zelf de verblindende laag maakt en deze afdekt met folie, is het andere werk veel goedkoper.

In overleg met het bedrijf kunt u dan wellicht ook de bekisting volgens instructie bevestigen en de verstevigingen uitzetten en bevestigen. Dit scheelt weer kosten.

Dit alles kan in de regel vrij eenvoudig worden gedaan.

Tips en trucs

Met een grotere of zeer massieve garage kan zelfstandig werken behoorlijk moeilijk en tijdrovend zijn. Deze inspanning mag u nooit onderschatten. Zelf de vloerplaat storten is zinvol, zeker voor kleinere prefabgarages.