Lektest bij het carter: deze kosten kunnen ontstaan

lektest-carter-kosten

Zowel beerputten als kleine rioolwaterzuiveringsinstallaties moeten door een officieel erkende deskundige op waterdichtheid worden gecontroleerd. Dit is vanaf 2012 bindend geregeld in DIN 1986-30. Bij opvangputten van beton wordt achteraf een kleine hoeveelheid water (0,10 l per m² bevochtigd oppervlak) toegevoegd, waarna de test wordt uitgevoerd volgens DIN EN 1610. De kostenopvolgers kunnen nagaan wat kosten zijn te verwachten voor een dergelijke lektest ons interview.

Vraag: Wat kost een lektest op een beerput?

Kostentracker-expert: de kosten zijn altijd afhankelijk van het uitvoerende bedrijf en de prijzen.

Voor de meeste providers liggen de kosten van de lektest tussen ongeveer 150 EUR en 250 EUR.

lektest-carter-kosten
Uiteraard moeten ook de leidingen naar het carter worden gecontroleerd.

Men mag niet vergeten dat de rioolbuizen die naar de verzamelput leiden natuurlijk ook op lekkage gecontroleerd moeten worden. Afhankelijk van de gegeven pijplengte, de bestaande pijpdiameter en het aantal aftakkingen in de rioolbuizen, kan dit de kosten nog duurder maken - tot de kosten van een complete lektest voor een eengezinswoning een>. Dit is echter zelden het geval.

In ieder geval moet ervoor worden gezorgd dat een gedetailleerd protocol en uitgebreide documentatie van de lektest door de aanbieder worden verstrekt. Lektesten op verzamelputten zonder bijbehorend protocol worden doorgaans niet herkend.

Als er tijdens de lektests echter lekken worden gevonden, moeten deze onmiddellijk worden verholpen. Hiervoor zijn in ieder geval aanzienlijk hogere kosten te verwachten.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

We laten onze afvoervrije septic tank tegen een vast tarief controleren door een aanbieder om de dichtheid van ons carter te controleren en een rapport op te stellen.

Postprijs
Routebeschrijving (binnen een straal van 50 km)0.00 EUR
Lektestcarter (vast tarief)178 EUR
totale prijs178 EUR

De hier weergegeven kosten hebben alleen betrekking op een vast tarief dat door een specifieke aanbieder wordt gevraagd. De kosten die gemaakt worden voor de lektest van het carter in andere gevallen kunnen ook hoger of lager zijn.

Vraag: Wat bepaalt de kosten van een lektest bij de beerput?

lektest-carter-kosten
De kosten van lektesten worden beïnvloed door verschillende factoren.

Kostentracker-expert: hier moet rekening mee worden gehouden:

  • de kosten geschat door de respectievelijke gecontracteerde aanbieder
  • de lengte van de leidingen die naar het carter leiden
  • de buisdiameter van de rioolbuizen
  • indien van toepassing de kosten van de te herstellen schade

Vraag: Hoe vaak moet u afvoervrije septic tanks laten controleren op waterdichtheid?

Kostentracker-expert: in principe is een inspectie vereist na installatie en na grote renovatie- of verbouwingswerkzaamheden.

De aanvullende inspectie-intervallen die in acht moeten worden genomen, zijn afhankelijk van de statuten van de betreffende gemeente. In veel gevallen kan dit een testinterval zijn van 15 tot 20 jaar, maar in veel waterbeschermingsgebieden is de test elke 5 jaar of vaker nodig.

Bij een gerechtvaardigd vermoeden van een lek kan het betreffende bevoegd gezag ook direct opdracht geven tot een test, ook buiten de anders geldende testintervallen.

Vraag: Kunt u met de lektest voor het carter ook kosten besparen?

lektest-carter-kosten
U kunt alleen kosten besparen door de verschillende aanbiedingen met elkaar te vergelijken.

Kostentracker-expert: door aanbiedingen van verschillende providers te verkrijgen en te vergelijken, kunt u zeker de kosten optimaliseren die een beetje moeten worden betaald. Dit is met name van belang wanneer er vaker inspecties moeten worden uitgevoerd, omdat hierdoor de verwachte jaarlijkse kosten lager blijven.

De kosten voor lektesten in kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties (opvangtank en systeem) kunnen indien nodig worden verlaagd met een bijbehorend onderhoudscontract.

Anders is de enige optie om indien nodig (indien beschikbaar) samen te werken met de buren en de lektesten altijd samen te laten uitvoeren. Zo kunt u eventueel met individuele aanbieders kleine prijsverlagingen bedingen. Niet elke provider accepteert dit echter altijd.