Loden leidingen laten vervangen: deze kosten moet u betalen

vervangingskosten voor leidingen

Sinds de laatste verlaging van de toegestane grenswaarde voor lood in huishoudelijk drinkwater (2013) zijn loden leidingen niet meer mogelijk in huishoudelijke waterinstallaties. Bovendien is het lood, dat al sinds de Romeinse tijd wordt gebruikt, niet bepaald gezond - het is een zenuwgif en kan zelfs leiden tot hyperactiviteit, gedragsstoornissen en verminderde intelligentie bij kinderen en adolescenten. Bestaande leidingen dienen daarom zo snel mogelijk vervangen te worden. In ons interview bespreken we wat dat kan kosten met de kostentracker-expert.

Vraag: Wat kost het om loden leidingen te vervangen?

Kostentracker-expert: dat hangt natuurlijk altijd af van de grootte van de woning, de omvang van de installatie en de gevolgde procedure.

Voor een volledige vervanging van een gemiddelde eengezinswoning, kunt u in elk geval kosten tussen de 3.000 EUR en 4.000 EUR aannemen - als richtlijn kunt u ongeveer 30 EUR per m² tot 35 EUR per m² strong> Bereken woonoppervlak voor een nieuwe installatie. De volgende renovatiekosten, die u mogelijk nog moet maken, tellen hier niet mee.

In theorie kunnen ook de oude leidingen volledig worden stilgelegd en kan de installatie volledig opnieuw worden gelegd - ook opbouw om kosten te besparen. Dit is echter zelden gewenst.

vervangingskosten voor leidingen
U kunt de muren het beste zelf inbreken.

Als je een handje helpt en zelf op de nieuwe slots klopt en de muren zelf weer sluit, rijd je natuurlijk uiteindelijk het goedkoopste. Indien nodig kunt u de kabels zelfs zelf in de gefreesde sleuven leggen - alleen de aansluitingen moeten dan (verplicht) door een gespecialiseerd bedrijf worden gemaakt.

In dat geval zijn persoonlijke bijdragen altijd de moeite waard. Met redelijk gemiddeld vakmanschap kan nog veel goed worden gedaan.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

In ons 120 m² grote huis hebben we het oude drinkwatersysteem losgekoppeld en nieuwe leidingen aangelegd. We frezen zelf de nodige sleuven, ook het sluiten van de muren doen we zelf, aangezien we achteraf toch een grote verbouwing plannen. Door de nieuwe planning naar onze behoefte zal het nieuwe drinkwatersysteem iets uitgebreider zijn dan het oude.

Postprijs
Totale herinstallatiekosten3.255 EUR
totale prijs3.255 EUR

De hier getoonde kosten hebben betrekking op een specifiek individueel geval en de werkzaamheden door een specifiek installatiebedrijf. De kosten voor het vervangen van oude loden leidingen kunnen in andere gevallen variëren.

Vraag: Wat is bepalend voor de kosten van vervanging van leadlines?

vervangingskosten voor leidingen
De kosten voor het vervangen van loden leidingen worden bepaald door verschillende factoren.

Kostentracker-expert: relevant hier is:

  • hoe groot het huis is en hoe lang de te vervangen lijn is
  • Welke renovatiemethode wordt gebruikt (1: 1 vervanging van de leidingen na het openen van de muren, loskoppelen van de oude leidingen en nieuwe installatie, gemengde vorm van beide methoden afhankelijk van de ruimte, ondergrond leggen van de nieuwe installatie, enz.)
  • hoeveel persoonlijk werk wordt er gedaan
  • welke verdere werkzaamheden er nog nodig zijn in de loop van de vervanging (bv. renovatie van de muren na sluiting)

De kosten moeten altijd specifiek in elk individueel geval worden gepland door een ervaren specialist; Dit is de enige manier om tot een verstandige beslissing te komen over kosten en planning van maatregelen.

Vraag: Kunnen de kosten als moderniseringsmaatregel worden doorberekend aan de huurders?

vervangingskosten voor leidingen
De kosten voor het vervangen van loden leidingen mogen niet worden doorberekend aan huurders.

Kostentracker-expert: nr. De vervanging van de loden leidingen is een maatregel reparatie en geen modernisering. De kosten kunnen dus niet aan de huurders worden doorberekend, maar moeten door de huiseigenaar zelf worden gedragen.

Omgekeerd is er zelfs sprake van een gezondheidsbedreigend gebrek in het gehuurde, waardoor de huurder recht heeft op huurvermindering. De rechtbank van Hamburg zag een huurverlaging van 5% gerechtvaardigd in appartementen die uitsluitend door volwassenen werden bewoond, en zelfs 9% in het geval van een klein kind in het huis.