Wat zijn de kosten van losse beugels?

losse-beugel-kosten

Losse beugels worden gebruikt om slecht uitgelijnde tanden bij adolescenten en volwassenen te corrigeren. Deze tandheelkundige regulator is relatief goedkoop en kan scheve tanden in de juiste positie brengen. Maar wat kost de therapie, welke varianten zijn er en welke voor- en nadelen bieden ze? Al deze vragen lichten we toe in een interview met de kostentracker-expert.

Wat zijn losse beugels?

Kostentracker: losse beugels creëren ruimte voor de tanden, dichten tandopeningen en kunnen de kaak strekken. Ze bestaan ​​uit een individueel vervaardigde kunststof basis waarin bevestigingsdraadelementen zijn ingebed. Als alternatief worden plastic spalken gebruikt die de tanden bedekken.

Wat kosten losse beugels?

Kostencheck: er is geen algemeen antwoord op deze vraag, aangezien de kosten afhankelijk zijn van de individuele diagnose, de duur van de behandeling en de gekozen variant. Het te betalen bedrag voor de losse beugels is gemiddeld tussen 600 en 1.500 EUR.

De kosten van de onzichtbare Invisalign-aligners zijn aanzienlijk hoger dan die van de conventionele, verwijderbare tanduitlijning. Voor deze therapievorm moet u rekening houden met kosten van minstens 2.000 EUR.

Kostenoverzichtprijs
losse beugels600 - 1.500 EUR
Invisalign-alignersvanaf 2.000 EUR

Vaak biedt de tandarts of orthodontist verstandige, particuliere aanvullende diensten aan, zoals het sealen van de tanden. Dit zijn geen uitkeringen en moeten in ieder geval uit eigen zak worden betaald.

Dekt de zorgverzekeraar de kosten voor de losse beugels?

losse-beugel-kosten

Volwassenen moeten de kosten van losse beugels meestal zelf dragen; bij kinderen en adolescenten hangt het af van de ernst

Kostentracker: voor volwassenen betaalt de zorgverzekeraar de kosten voor losse beugels slechts in zeer weinig individuele gevallen, bijvoorbeeld als de verkeerde uitlijning het gevolg is van een ongeval.

Bij adolescenten zijn de verzekeringskosten afhankelijk van de ernst van de diagnose. Deze is onderverdeeld in zogenaamde orthodontische indicatiegroepen (KIG). Er is alleen een subsidie ​​van het ziekenfonds van KIG 3. Bij een lichte tandafwijking in KIG 1 en 2 dekt de zorgverzekering echter geen enkel deel.

Maar zelfs als de zorgverzekeraar de volledige behandelingskosten betaalt, moeten de ouders vooraf betalen en eerst 20 procent van de kosten betalen (10 procent voor het tweede kind) uit eigen zak. Pas na succesvolle afronding van de therapie krijgt u het resterende deel uit de zorgverzekering vergoed.

Als het nageslacht onzichtbare beugels wenst, vergoedt de wettelijke ziektekostenverzekering maximaal de kosten die zouden worden gemaakt bij conventionele tandheelkundige regulering. U moet het verschil uit eigen zak betalen.

Onze tip: aangezien de dekking van de kosten door de ziektekostenverzekering niet altijd gegarandeerd is, vooral bij losse beugels voor kinderen en jongeren, dient u de behandeling en het kostenplan van de orthodontist in te dienen bij de zorgverzekeraar voordat de start van de behandeling. De tandarts kan dit ook voor u doen. Ontvang een schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van kosten of een gedetailleerde uitleg van een eventuele afwijzing.

Belangrijk: bewaar alle facturen die u van de orthodontist ontvangt. Ze dienen als bewijs van de eigen bijdrage dat u na succesvolle afronding van de behandeling de vergoeding krijgt van de zorgverzekeraar. Dien dit samen met het certificaat van voltooiing in bij de zorgverzekeraar. Als uw kind de therapie afbreekt of als het niet lukt omdat de losse beugels te weinig zijn gebruikt, krijgt u geen geld terug!

Hoeveel betaalt de aanvullende tandartsverzekering?

Kostentracker: dat hangt af van het afgesloten contract. Vaak dragen de aanvullende verzekeraars bij diagnose KIG 1 of 2 echter minimaal een deel van de behandelingskosten. Ook volwassenen krijgen vaak een deel van de hoge kosten uit de aanvullende tandartsverzekering. Om niet voor nare verrassingen te staan, dient u voor aanvang van de hoorzitting het behandel- en kostenplan van de behandelende arts in te leveren en de kosten te laten bevestigen

Welke verschillende modellen zijn er?

Kostentracker: er zijn drie verschillende soorten losse beugels:

  • de actieve schijf,
  • het functionele orthodontische apparaat,
  • de transparante Invisalign-spalken.
losse-beugel-kosten

Er zijn verschillende soorten beugelfuncties

De actieve plaat wordt meestal voorgeschreven aan kinderen die deze losse beugel dragen tijdens het wisselen van tanden. De tandheelkundige regulator oefent een constante druk uit op de kaak en tanden zodat deze in een bepaalde positie worden bewogen. De actieve plaat strekt de kaak uit en creëert ruimte. De arts of, in overleg met de tandarts, de drager stelt in de loop van de behandeling zelf de in de plaat ingebouwde schroeven bij tot het gewenste resultaat is bereikt.

De functionele uitrusting beweegt niet alleen individuele tanden, maar kan ook hun kaakpositie beïnvloeden. Deze losse tandaanpassingen worden bijvoorbeeld gebruikt wanneer de onderkaak te ver naar achteren staat.

In beide gevallen worden de beugels in het tandtechnisch laboratorium gemaakt. Het plastic bord kan worden gemaakt in de toon van het tandvlees, gekleurd of zelfs met ingelegde motieven. Kleine patiënten geven veel de voorkeur aan een dergelijke kindvriendelijke tandverstelling, zodat de ouders minder moeite hebben om de noodzakelijke draagtijden af ​​te dwingen.

De Invisalign-beugels zijn een speciale vorm van verwijderbare beugels. Er worden vrijwel onzichtbare spalken gebruikt, die in het laboratorium worden vervaardigd met behulp van een 3D-model. Bij elke behandelingsstap krijgt u een nieuwe spalk die als een beugel druk op de tanden uitoefent. De Invisalign-methode heeft echter zijn grenzen en is niet geschikt voor echt ernstige tandafwijkingen.

De gebruikte variant heeft ook een effect op de prijs. Bij lichte tandafwijkingen kost de behandeling met losse beugels vanaf 600 EUR. De therapie met de transparante alignerspalken kosten minstens 2.000 euro , wat ook niet gedekt wordt door de ziektekostenverzekering.

Waarschuwing: er zijn bedrijven die de Invisalign-behandeling zeer voordelig aanbieden via internet. Het wordt sterk afgeraden deze tandheelkundige behandelingen te gebruiken. Omdat u zelf de tandafdruk maakt, kan tandbeschadiging niet worden uitgesloten. Wil je een stralende lach met een onberispelijk gebit, dan moet je de behandeling zeker laten uitvoeren door een tandarts of orthodontist.

Hoe verloopt de behandeling?

losse-beugel-kosten

Eerst wordt een afdruk van de tanden gemaakt

Kostentracker: eerst onderzoekt de tandarts het gebit en de kaak en maakt een afdruk van het gebit. De losse beugels worden vervolgens in het laboratorium vervaardigd en moeten vervolgens dagelijks volgens de voorgeschreven draagtijd worden gebruikt. Het verloop van de behandeling wordt gedocumenteerd door regelmatige bezoeken aan de tandarts en de tandheelkundige regeling wordt indien nodig bijgesteld.

Als u een aligner draagt, krijgt u bij elk bezoek aan de tandarts een nieuwe totdat het gebit de gewenste positie heeft bereikt.

Voor welke tandafwijkingen zijn losse beugels geschikt?

Kostentracker: deze tandheelkundige regulatoren zijn een zeer belangrijk therapeutisch instrument met een breed scala aan mogelijke toepassingen. Naast het corrigeren van uitlijningsfouten, kunnen volwassenen de kaak voorbehandelen voordat ze bruggen of kronen plaatsen. Uitgesproken TMJ-klachten zijn ook toepassingsgebieden voor losse beugels voor volwassenen.

Hoe lang moeten de bretels worden gedragen?

Kostentracker: dit verschilt sterk van geval tot geval. De behandeling duurt gemiddeld één tot vier jaar, afhankelijk van de ernst van de slecht uitgelijnde tanden.

Wat zijn de voordelen van losse beugels?

Kostentracker: losse beugels bieden verschillende voordelen ten opzichte van vaste tandenaanpassingen:

  • Ze kunnen worden verwijderd om te worden schoongemaakt en gegeten. Dit maakt de tandheelkundige zorg veel gemakkelijker, omdat er geen tijdrovende reiniging onder gelijmde beugels en draden nodig is.
  • De intervallen tussen de individuele controleafspraken kunnen relatief breed worden ingesteld.

Zijn er nadelen?

Kostentracker: naast de voordelen zijn er verschillende nadelen:

losse-beugel-kosten

Bretels interfereren met spreken

- Door de structuur met de gehemelte plaat, hinderen de losse beugels het spreken, maar ook het sporten. Dit maakt het soms moeilijk om aan de vereiste draagtijd van 16 uur te voldoen.

  • Zelfs bij regelmatig gebruik duurt de behandeling vaak langer dan bij vaste beugels.
  • Veel volwassenen geven de voorkeur aan verwijderbare beugels, maar deze zijn slechts in beperkte mate geschikt voor deze groep patiënten, omdat bij deze vorm van therapie gebruik wordt gemaakt van de groei van het gebit. Zodra dit is voltooid, kunnen alleen kleine tandafwijkingen worden gecorrigeerd met losse beugels.
  • Bij kleine patiënten is opslag soms een probleem, als de beugel bijvoorbeeld voor lichamelijke opvoeding wordt verwijderd, bestaat de kans op verlies. Dit risico kan echter worden geminimaliseerd door speciale doses te gebruiken.
  • De vergoeding van kosten voor kinderen is afhankelijk van het succes van de behandeling.
  • De behandeling duurt relatief lang.

Waar moet tijdens de therapie rekening mee worden gehouden?

Kostentracker: Vooral bij losse beugels is de medewerking van de patiënt essentieel. De orthodontische orthese moet minimaal 16 uur per dag worden gedragen om het gewenste behandelsucces te bereiken. Dit vereist veel geduld, aangezien de behandeltijd zich kan uitstrekken over enkele maanden of jaren.

Hoe lang duurt de behandeling met losse beugels?


Kostencontrole:
hoe lang u of uw kind een losse beugel nodig heeft, hangt af van de individuele bevindingen. De behandeling kan drie tot vier jaar duren.

Vaak wordt deze vorm van tandregulatie alleen gebruikt als voorbereiding op vaste beugels. Hoe lang de losse beugels in dit geval gedragen moeten worden, hangt af van de groei van de kaak. De toch al langdurige behandeling met de losse beugels wordt gevolgd door de therapie met de vaste tandverstelling, die enkele jaren kan duren. Er is dus veel geduld nodig.