Luchtwarmtepomp: aanschafkosten

lucht-warmtepomp-kosten-acquisitie

De warmtepomptechnologie is de afgelopen jaren duidelijk aan zijn triomfantelijke opmars begonnen, niet in de laatste plaats vanwege de genereuze subsidies die worden betaald bij het overschakelen op warmtepompverwarming. Luchtwarmtepompen zijn het goedkoopste type warmtepompen. Hoe hoog de gemiddelde aanschafprijs van een lucht-warmtepomp voor een eengezinswoning is en welke subsidies er gelden, leest u in ons interview met de kostentracker-expert.

Vraag: Hoe duur zijn de aanschaf van luchtwarmtepompen?

Kostentracker-expert: als grove richtlijn voor de aanschafkosten kost een goed geïsoleerde eengezinswoning van gemiddeld zo'n 12.000 euro voor een lucht-lucht warmtepomp en een gemiddeld ongeveer 14.000 euro voor een lucht-water warmtepomp Warmtepomp gaat uit. Bij grotere of slechts licht geïsoleerde woningen kunnen de kosten navenant hoger zijn.

lucht-warmtepomp-kosten-acquisitie
Ook voor de montage moet je rond de 1500 euro rekenen.

Daarnaast zijn er installatiekosten voor het systeem die, afhankelijk van de lokale omstandigheden, gemiddeld rond de € 1.500 tot € 2.500 bedragen. Er kan subsidie ​​worden verkregen bij het overschakelen van een ouder verwarmingssysteem op fossiele brandstoffen naar een verwarmingssysteem met warmtepomp.

De wat meer kosteneffectieve lucht-lucht warmtepompen zijn meestal alleen geschikt voor een nieuw gebouw dat dienovereenkomstig is ontworpen voor dit verwarmingssysteem, achteraf inbouwen in een oud gebouw is problematisch.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

We vervangen onze oude olieverwarmingsinstallatie door een moderne lucht-water-warmtepomp met een vermogen van 11 kW inclusief bufferopslag.

Postprijs
Gemerkte warmtepomp9.100 EUR
Volledige installatiekosten2.200 EUR
Aanpassingen aan meterkast350 EUR
Totale kosten ermee11.650 EUR
minus financiering1.300 EUR
betaal er zelf meeEUR 10.350

Deze kosten zijn van toepassing op een specifiek verwarmingsmodel en installatie in een specifiek gebouw. De systeemkosten en de installatiekosten kunnen in andere gevallen verschillen.

Vraag: Wat zijn de individuele kosten voor een lucht-warmtepomp?

Kostentracker-expert: aangezien er geen ontwikkelingskosten zijn, die verplicht zijn voor de andere twee typen warmtepompen (geothermische warmtepomp en grondwaterwarmtepomp), kunt u relatief lagere kosten verwachten bij de aanschaf van een luchtwarmtepomp. pomp dan bij andere typen warmtepompen.

lucht-warmtepomp-kosten-acquisitie
Reken bij een warmtepomp op minimaal 9.000 euro aanschafkosten.

Voor het systeem zelf mag u ongeveer 9.000 EUR tot 14.000 EUR verwachten voor gemiddelde eengezinswoningen, afhankelijk van het vereiste rendement en het gewenste ontwerp van de warmtepomp.

Er zijn ook installatiekosten, die in de meeste gevallen tussen de € 1.500 en € 2.500 liggen. Afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden en de individuele installatie-inspanning kunnen de kosten in individuele gevallen ook hoger zijn.

Als er een omkeerbare warmtepomp nodig is (kan de kamers ook koelen in de zomer), kunnen er iets hogere kosten worden verwacht.

Vraag: Waarvan zijn de aanschafkosten voor een lucht-warmtepomp afhankelijk?

lucht-warmtepomp-kosten-acquisitie
De aanschafkosten van lucht-warmtepompen zijn afhankelijk van verschillende factoren.

Kostentracker-expert: de doorslaggevende factor hierbij is:

  • Welk type warmtepomp is gekozen (lucht-lucht warmtepomp of lucht-water warmtepomp)
  • welk warmtepompmodel met welk vermogen is geselecteerd
  • of er ook een buffertank moet worden aangeschaft
  • welke installatiekosten in het specifieke geval worden gemaakt en welke individuele installatiekosten er zijn
  • of er een omkeerbare pomp wordt aangeschaft (iets hogere kosten mogelijk, maar de mogelijkheid om de kamers in de zomer te koelen)

Vraag: Wat is het verschil tussen een lucht-lucht warmtepomp en een lucht-water warmtepomp?

lucht-warmtepomp-kosten-acquisitie
Er zijn ook verschillende modellen voor luchtwarmtepompen.

Kostentracker-expert: beide typen warmtepompen halen warmte uit de omgevingslucht - vandaar de naam. Omdat lucht vrij beschikbaar is, zijn er geen ontwikkelingskosten nodig.

Met de lucht-lucht warmtepomp wordt de warmte op zijn beurt overgedragen aan de lucht. Dit veronderstelt dat er al een centraal ventilatiesysteem in de woning aanwezig is. In de meeste gevallen is dit alleen het geval bij nieuwbouw - de latere installatie van een centraal ventilatiesysteem in het oude gebouw is erg duur, vaak technisch moeilijk uitvoerbaar en bijna altijd oneconomisch. Bovendien hebben lucht-lucht-warmtepompen het laagste rendement van alle typen warmtepompen - en veroorzaken dus de hoogste verwarmingskosten in vergelijking met alle andere typen.

Lucht / water-warmtepompen werken iets efficiënter. Ze dragen de warmte die aan de buitenlucht werd onttrokken over naar een verwarmingsvloeistof (warmwaterverwarming). Aangezien de meeste conventionele verwarmingssystemen warmwaterverwarmingssystemen zijn, zijn lucht-water-warmtepompen de gemakkelijkste manier om oude verwarmingssystemen te vervangen door een warmtepomp zonder hoge ontwikkelingskosten te hoeven accepteren zoals bij de geothermische warmtepomp a > of de grondwaterwarmtepomp.