Mineraal beton: deze prijzen moet u berekenen

mineraal beton prijs

Als u op zoek bent naar een stabiel materiaal voor de onderbouw van paden of bestrating, dan heeft u met mineraal beton meestal gelijk. De kostentracker-expert legt in een interview uit wat deze bijzondere vorm van beton kan kosten en wat de prijsverschillen zijn.

Vraag: Wat is er speciaal aan mineraalbeton en hoe wordt het gebruikt?

Kostentracker-expert: hoewel mineraal beton wordt geclassificeerd als een klassiek beton, bevat het geen cement als bindmiddel.

Mineraalbeton bestaat alleen uit grind in verschillende korrelgroottes en wordt gemengd met water aangebracht. Het krijgt zijn sterkte door verdichting - door de speciale verdeling van de korrelgroottes in het mineraalbeton, de zogenaamde sorteercurve, is het sterk verdichtbaar en heeft het een zeer hoog draagvermogen. Na het verdichten, wat altijd met een professionele plaatverdichter moet gebeuren, is het oppervlak volledig vlak en kan het direct beladen worden.

De meeste minerale betonsoorten zijn ook goed doorlatend voor water, wat wordt bereikt door grijswacke en bepaalde soorten grind toe te voegen.

Afhankelijk van de sorteercurve en de korrelgrootte kunnen mineraalbeton echter heel andere kosten hebben. Om de vereiste hoeveelheid correct in te schatten, moet rekening worden gehouden met dichtheid, gewicht en volume.

Vraag: Wat kost mineraal beton?

mineraal beton prijs

De prijzen voor mineraalbeton zijn heel verschillend

Kostentracker-expert: de prijzen voor mineraalbeton kunnen behoorlijk verschillen - afhankelijk van verschillende factoren.

In de regel kunt u echter prijzen aannemen in de range van iets minder dan 10 EUR per ton tot ongeveer 30 EUR per ton.

De omrekening van ton naar m³ is hier lastig omdat het volume altijd afhankelijk is van de mate van compressie. Om deze reden wordt mineraalbeton meestal per ton verkocht.

Als u wilt weten hoeveel mineraalbeton u nodig heeft voor een bekend volume, moet u altijd de dichtheid gebruiken die het vaakst door de fabrikant wordt opgegeven. Aangezien dit tot op zekere hoogte een kwestie van ervaring is, dient u bij aankoop advies in te winnen bij de aanbieder.

Als u het benodigde bedrag verkeerd berekent, kan dit leiden tot aanzienlijk hogere kosten dan nodig.

Een voorbeeld van kosten uit het dagelijks leven:

We willen een deel van de weg voorzien van een onderconstructie van mineraal beton. Volgens onze berekeningen hebben we 5 ton mineraal beton nodig. We kiezen voor 0/32 graan.

Postprijs
Mineraalbeton, korrel 0/32, 5 t88 EUR
Bezorgkosten98 EUR
totale prijs186 EUR

Dit zijn natuurlijk alleen voorbeeldkosten voor een bepaald type mineraal beton van een bepaalde aanbieder. In andere gevallen kunnen de kosten aanzienlijk verschillen - ook door verschillende transportafstanden.

Vraag: Van welke factoren is de prijs van mineraal beton afhankelijk?

Kostentracker-expert: er zijn drie belangrijke factoren die hier doorslaggevend zijn:

  • de provider
  • de vereiste korrelgrootte van het mineraalbeton
  • de kwaliteit van het mineraalbeton

Hiermee kunt u de prijs bepalen. Naast deze basisfactoren spelen ook verschillen in bezorgkosten een belangrijke rol in de totaalprijs.

Vraag: Hoe groot zijn de prijsverschillen tussen individuele aanbieders?

mineraal beton prijs

De prijzen voor mineraalbeton kunnen aanzienlijk fluctueren, afhankelijk van de aanbieder

Kostentracker-expert: het prijsverschil kan hier enorm zijn. Enerzijds veranderen de prijzen erg sterk van aanbieder tot aanbieder, anderzijds zijn er ook enorme verschillen.

Bekende providers rekenen vaak meer dan twee keer zoveel aan als goedkope online providers. Dat zegt niet altijd iets over de kwaliteit.

De prijsverschillen zijn hier vaak het gevolg van verschillende leveranciers van de respectievelijke dealers.

Vraag: Hoe maakt het graan een verschil in prijs?

Kostentracker-expert: de grootste prijsverschillen voor verschillende korrelgroottes zijn meestal bij de bekende providers.

Daar kunnen de prijzen fluctueren met enkele euro's per ton, afhankelijk van de korrelgrootte.

In het geval van goedkope online aanbieders zijn de prijsverschillen voor individuele korrelgroottes erg klein - of niet aanwezig. Er zijn nogal wat leveranciers op dit gebied waar bijna elke korrelgrootte dezelfde prijs heeft.

Vraag: Hoe herken je de kwaliteit van mineraal beton?

mineraal beton prijs

De goede kwaliteit van mineraalbeton is op het eerste gezicht niet te zien

Kostentracker-expert: Om de kwaliteit van mineraalbeton zichtbaar te maken, zijn er zogenaamde sorteerlijndiagrammen.

Ze geven grafisch de verdeling van de individuele korrelgroottes in het mengsel weer. Er moet worden gestreefd naar een zo ideaal mogelijke verdeling van de individuele variabelen - hiervoor wordt de zogenaamde Fuller's lijn gebruikt, die ook in het diagram wordt weergegeven.

Het vertegenwoordigt de ideale verdeling van de individuele korrelgroottes in het mengsel.Met deze ideale verdeling kan het mineraalbeton het beste verdicht worden en na verdichting ontstaan ​​er geen "gaten" binnenin die het draagvermogen zouden kunnen verzwakken.

Hoe dichter de verdeling van de korrels in het mengsel bij de ‘ideale lijn’ ligt, des te hoger is de kwaliteit van het mineraalbeton.

In sommige gevallen kan een hogere kwaliteit ook een hogere prijs per ton betekenen - maar dat hoeft niet per se het geval te zijn.

In sommige gevallen kunt u ook bij goedkope providers zeer goede kwaliteit krijgen.

Vraag: Welke rol spelen de bezorgkosten in de totaalprijs?

Kostentracker-expert: zoals ons kostenvoorbeeld al heeft aangetoond, speelt een zeer belangrijke rol.

Als het om bezorgkosten gaat, zijn er echter grote verschillen van aanbieder tot aanbieder en speelt uiteraard ook de bezorgafstand een rol.

In ons voorbeeld kwamen we weg met zeer lage bezorgkosten - er waren immers twee leveringen nodig vanwege het grote tonnage. De prijs voor een levering was 49 EUR.

Bezorgkosten worden door veel aanbieders niet expliciet vermeld - maar vraag zeker om een ​​prijsvergelijking om niet voor nare verrassingen te komen staan ​​- de bezorgkosten maken een doorslaggevend deel uit van de totaalprijs.