Muuropening - wat zijn de kosten?

muurpenetratiekosten

Als deuren of ramen achteraf in een muur moeten worden aangebracht of als een deel van een muur om andere redenen moet worden verwijderd, moet een muuropening worden gemaakt. De kostentracker-expert legt in een interview uitgebreid uit welke kosten dit kan veroorzaken.

Vraag: Waar zijn muuropeningen nodig - en waar moet je op letten?

Kostentracker-expert: allereerst is het doorbreken van een muur geen eenvoudige taak - het project kan behoorlijk complex zijn.

Het gaat erom welk doel de doorbraak dient te dienen. In de meeste gevallen is de geplande plaatsing van een deur of raam de reden waarom er een doorbraak moet plaatsvinden. Ook in veel gevallen dient een bestaande muur geheel of althans gedeeltelijk verwijderd te worden om kamers met elkaar te verbinden en zo een betere verdeling van de woonruimtes te creëren.

Het belangrijkste criterium waarmee rekening moet worden gehouden, is of het een dragende of niet-dragende muur is. Dragende muren mogen niet zonder meer worden verwijderd - in het ergste geval is er een acuut risico op instorting van het gebouw.

In sommige gevallen is een doorbraak in een dragende wand door de lokale omstandigheden zelfs niet mogelijk;

muurpenetratiekosten

Een bouwkundig ingenieur moet de muuropening goedkeuren

Voor de doorbraak moet een bouwkundig ingenieur worden geraadpleegd die de bouwkundige voorwaarden zal berekenen. In sommige gevallen zijn de statica en de bouwtekening van de woning uit de bouwfase voldoende, in andere gevallen is het noodzakelijk dat de constructeur de situatie ter plaatse bekijkt. Vervolgens geeft hij nauwkeurige instructies waar en hoe de pauze gemaakt mag worden en hoe de ondersteuning precies moet worden gemaakt. Als regel worden stalen liggers gebruikt om de opening te overbruggen De constructeur geeft gedetailleerd aan welke staalkwaliteit en -dikte moet worden gebruikt en hoe de dragers moeten worden ontworpen. Van deze specificaties mag niet worden afgeweken om de stabiliteit van het gebouw als geheel niet in gevaar te brengen.

In de praktijk is het altijd problematisch dat je niet altijd in één oogopslag met absolute zekerheid kunt zien welke wanden wel en welke niet draagkrachtig zijn.

Dragende wanden zijn niet altijd uitsluitend de buitenmuren van een gebouw - ze worden tijdens de bouwplanning ook vaak in de woning geplaatst. Met name bij gebouwen met meerdere verdiepingen zou dit dramatische gevolgen hebben als een van deze muren door de doorbraak een deel van zijn draagvermogen zou verliezen.

In de regel worden doorbraken nu gemaakt met steenzagen - dit maakt nauwkeurige zaagsneden op het geplande punt mogelijk en resulteert zo in een schone opening met gladde randen.

Het beitelen van een wand is in principe mogelijk, maar niet altijd praktisch, zeker niet als er achteraf deuren of ramen geplaatst moeten worden. Af en toe doen de ambachtslieden dit echter nog op deze manier.

Als het gaat om de kosten van een muurdoorbraak, mag men zeker niet overdreven optimistisch zijn - in de praktijk kan dit een aanzienlijke inspanning vergen.

Vraag: Wat kost het openen van een muur?

Kostentracker-expert: het is moeilijk te zeggen in algemene termen - de kosten zijn altijd afhankelijk van de lokale omstandigheden.

In eenvoudige gevallen en met niet-dragende wanden kan je in de meeste gevallen grofweg met kosten in de range van ongeveer 200 EUR per m² tot 400 EUR per m², als je een bouwkundig ingenieur raadpleegt, meestal extra kosten moeten betalen van ongeveer 250 EUR tot 500 EUR.

Voor de uitvoering van een niet-dragende wand heeft u in principe geen specificaties nodig, maar in sommige gevallen kan het toch aan te raden zijn om de effecten van een geplande wijziging door een specialist te laten beoordelen.

muurpenetratiekosten

Een muuropening in een dragende muur levert beduidend hogere kosten op dan een niet-dragende muur

Bij dragende wanden ontkom je sowieso niet aan de constructeur. De kosten voor de werken zijn hier ook beduidend hoger - in de meeste gevallen zal je minstens de kosten van 500 EUR per m² tot 700 EUR per m² moeten berekenen.

Afhankelijk van de grootte van de opening en de plaatselijke omstandigheden, alsook de vereisten van de constructeur, kan dit gemakkelijk meer dan 1.000 EUR bedragen, in extreme gevallen 2.000 EUR per m² tot 3.000 EUR per m² strong> vervallen.

In dit geval moet u ook minimaal 250-500 EUR als kosten voor de constructeur instellen - afhankelijk van de omvang van de nodige berekeningen kan dit hier ook aanzienlijk duurder zijn. In extreme gevallen kunnen zeer complexe berekeningen en taxatiewerkzaamheden tot 1.000 EUR kosten.

Een klein voorbeeld van kosten uit de praktijk

We willen een doorgang laten inbouwen in een dragende muur tussen de hal en de woon-eetkamer. Hiervoor is een muurdoorbraak nodig.

In de door ons geplande breedte is de doorgang statisch niet bijzonder problematisch, maar ter ondersteuning is een stalen ligger aangebracht.

Postprijs
Statische beoordeling en berekening450 EUR
Routebeschrijving80 EUR
Oprichting van de bouwplaats98 EUR (vast tarief)
Baanbrekend werk 2,5 m²1.375 EUR
Gereedschapskosten687 EUR
Stalen liggers en installatie350 EUR
Puinverwijdering300 EUR
Kernboren120 EUR
totale prijs3.460 EUR
Totale kosten per m² (zonder constructeur)1.204 euro per m²

Dit is natuurlijk maar een eenmalig kostenvoorbeeld dat alleen van toepassing is op zeer specifieke werkzaamheden in individuele gevallen door één bedrijf. In andere gevallen kunnen de kosten aanzienlijk verschillen.

Vooral wandzagen of betonzagen wordt in veel gevallen anders aangerekend - hier spelen vaak de kosten per m² gezaagd oppervlak (Qm²) een rol. U moet daarom altijd voorzichtig zijn met aanbiedingen:

Qm² betekent altijd de kosten per m² gesneden oppervlakte, terwijl de gebruikelijke vierkante meter kosten betrekking hebben op het af te scheiden gebied.

U kunt de grootte van het snijvlak eenvoudig berekenen door de benodigde snijlengte in m te vermenigvuldigen met de wanddikte in m.

Een voorbeeld: er wordt een 36,5 cm dikke muur uitgesneden met een totale lengte van 4 m. 0,365 mx 4 m=1,46 vierkante meter.

De kosten voor 1 m² bij het zagen van beton liggen doorgaans tussen de ongeveer 200 EUR - 400 EUR, plus toeslagen voor speciale ontwerpen en bijkomende kosten voor de bouwplaatsuitrusting, voor het gereedschap en andere noodzakelijke werkzaamheden.

Vraag: Waar zijn de kosten van een muurdoorvoer van afhankelijk?

Uitgavenregistratie: hier zijn een paar dingen waarmee u rekening moet houden, inclusief specifieke lokale omstandigheden:

 • of het nu een dragende of niet-dragende muur is
 • de omvang van de doorbraak
 • de kosten voor de statische beoordeling en de statische berekeningen
 • de kosten voor het voorbereiden en inrichten van de bouwplaats (opruimen, afdekken, werkvoorbereiding etc.)
 • de kosten van de daadwerkelijke doorbraak
 • de gereedschaps- en machinekosten die in individuele gevallen worden gemaakt
 • de kosten voor de nodige stalen liggers en de plaatsing volgens specificaties van de constructeur (draagconstructie, staaldikte en staalkwaliteit, etc.)
 • de kosten van de noodzakelijke kernboringen
 • de kosten voor de verwijdering van het bouwpuin
 • de kosten voor eventueel nog noodzakelijk extra werk
 • Aanpak en opbouw van de bouwplaats afhankelijk van de prijs van de aanbieder
muurpenetratiekosten

Er zijn alleen lage kosten voor muuropeningen in gipsplaat of zeer dunne muren

Door het grote aantal invloedsfactoren kunnen de kosten voor een muurdoorbraak sterk verschillen van geval tot geval. In sommige gevallen zijn hier aanzienlijke kostenverschillen mogelijk.

Bovendien is een doorbraak niet in alle gevallen mogelijk - ondanks alle mogelijke ondersteuningsmaatregelen kan het statische risico in individuele gevallen, vooral bij zeer grote openingen of het verwijderen van een complete wand, te groot zijn. Dat bepaalt de constructeur.

Vraag: Hoe worden de kosten voor de constructeur berekend? En wie kan nu eigenlijk statische beoordelingen uitvoeren?

Kostentracker-expert: bouwkundig ingenieurs (bouwkundig ingenieurs) zijn meestal gemakkelijk te vinden in de gele pagina's of in de gele pagina's.

De kosten die een bouwkundig ingenieur in rekening brengt, zijn in wezen gebaseerd op de scope van de beoordelingen en de uit te voeren berekeningen.

Als het in individuele gevallen slechts een kwestie is van het bekijken van het bestaande bouwplan en de oorspronkelijke structurele planning en daaruit enkele eenvoudige, algemene specificaties maken, kom je er vaak vrij goedkoop mee weg.

Als de bouwkundig ingenieur echter ter plaatse naar de situatie moet kijken en dan voor een ingewikkelde berekening komt te staan ​​waarbij met veel rekening moet worden gehouden, zal dat natuurlijk navenant duurder zijn omdat de inspanning voor bouwkundige planning dan enorm toeneemt .

In het minimum geval moet u ongeveer 250 EUR rekenen voor een statische beoordeling, maar als de constructeur erg duur is, kan dit gemakkelijk tot 2.000 EUR oplopen. De kostenverschillen tussen individuele constructeurs zijn meestal niet al te groot, aangezien ze allemaal aan vergelijkbare berekeningsspecificaties (HOAI) voldoen voor hun prestaties.

In sommige gevallen is het mogelijk dat een uitvoerend bedrijf een bouwkundig ingenieur bij de hand heeft, die dan vaak tegen een lagere prijs assessments voor het bedrijf uitvoert, die het bedrijf vervolgens gewoon doorgeeft aan de klant.

In geen geval mag u vooraf een statische beoordeling achterwege laten (of laten inpreken). Zelfs het meest ervaren bedrijf kan individuele problematische punten over het hoofd zien of ze verkeerd inschatten. Je moet altijd op zeker spelen met delicate dingen zoals een muurdoorbraak.

Bij dragende wanden is een statische beoordeling een must - aangezien dragende wanden in gebouwen altijd boven elkaar worden geplaatst, staat de stabiliteit van het hele huis altijd in het geding als een individuele wand statische zwakheden heeft.

Stalen liggers kunnen niet zomaar in een dragende wand worden gemonteerd op basis van de geschatte dikte en duimlager - de montagemethode en de liggerconfiguratie moeten exact worden berekend. Er is geen ontkomen aan.

Bespaar dus in ieder geval nooit op structurele planning.

Vraag: Welke extra kosten kunnen er ontstaan?

muurpenetratiekosten

Er kunnen voor alles extra kosten in rekening worden gebracht

Kostentracker expert: Allereerst moet de bouwplaats worden ingericht en voorzien van een foliewand. Dit beschermt de omgeving tegen stof en bij wandzagen ook tegen het gebruikte koelwater dat onder druk over de zaag wordt gepompt.

In veel gevallen zijn hier vaste tarieven vereist, maar in individuele gevallen kunnen deze diensten ook afzonderlijk worden gefactureerd op basis van uurkosten, meestal 25 EUR per uur tot 50 EUR per uur en vakman.

De gereedschapskosten worden meestal gebruikt ter compensatie van de gereedschapsmaterialen die door het werk zijn versleten en gebruikt. In sommige gevallen zijn de kosten voor de stalen balk en de benodigde steunen voor de dragende wanden ook in de gereedschapskosten inbegrepen.

Vraag: Waarom moet u betalen voor kernboren?

Cost tracker expert: Kernboren is niet in alle gevallen nodig - in de praktijk is dit meestal het geval bij betonnen muren of moeilijk bereikbare hoeken.

De kosten worden altijd berekend op basis van de individuele inspanning en liggen meestal tussen 100 EUR en 300 EUR.

Vraag: Wanneer wordt er aan de muur gezaagd?

Kostentracker-expert: in het algemeen wordt dit aanbevolen als er later een deur of raam in de opening moet worden ingebouwd en de opening niet over de gehele hoogte van de muur hoeft te lopen.

Zaagwerk levert gladde, zuivere sneden op - dit is een groot voordeel bij de latere montage van een latei of raam.

De kosten zijn hier iets goedkoper dan bij een normale opening - in het algemeen zul je voor het plaatsen van een deur of raam rekening moeten houden met openingskosten van ongeveer € 1.000 - € 1.500.

Vraag: Kunt u het puin zelf afvoeren?

Kostentracker-expert: in theorie is dit natuurlijk mogelijk, maar u moet het aantal en het gewicht niet onderschatten.

Ook als u het puin zelf weghaalt, zijn er natuurlijk afvoerkosten. Of het huren van een container voor gemengd bouwafval eigenlijk voordeliger is dan het afvoeren door het ambachtelijke bedrijf, moet per geval worden bezien.

Bij kleinere openingen (bijvoorbeeld voor een deur of raam) is een simpele tag meestal voldoende. De verwijderingskosten worden dan eenvoudig berekend op basis van het gewicht van het puin.