Verander de naam: is het mogelijk en wat kost het?

kosten naamswijziging

Onze naam vergezelt ons een leven lang en maakt daarom deel uit van onze identiteit. Niet iedereen is echter blij met de voornaam die hun ouders ons geven. Sommige mensen hebben ook last van hun achternaam, bijvoorbeeld na een scheiding. In een uitgebreid interview met de kostentracker-expert maken we duidelijk wat een naamswijziging kost en hoe ingewikkeld het proces is.

Kan iemand zijn naam naar believen veranderen?

Kostentracker: nee, zo eenvoudig is het niet. Als uw naam u niet bevalt of als deze niet klinkt zoals u dat wilt, is dat geen voldoende argument.

Wie, wanneer en onder welke omstandigheden u uw naam kunt wijzigen, staat in Duitsland vermeld in de Name Change Act. Hier kunt u lezen dat er een geldige reden moet zijn. Een door de autoriteiten geaccepteerde gelegenheid kan zijn:

 • De naam komt veel mensen beledigend of vreemd over.
 • Het klinkt belachelijk en leidt tot plagerige woordspelingen.
 • Het is psychisch belastend voor de drager, bijvoorbeeld door gezinsmishandeling in het verleden.
 • Het komt zo vaak voor dat het niet mogelijk is om de persoon duidelijk te identificeren.
 • De spelling is erg ingewikkeld en / of de naam is moeilijk uit te spreken.
 • Na een scheiding wil je graag terug naar je vorige achternaam.
kosten naamswijziging
Onder bepaalde omstandigheden kan de voornaam worden gewijzigd.

Bij het wijzigen van de bijnaam zijn er naast de bovenstaande andere redenen:

 • Uw huidige voornaam komt niet meer overeen met uw geslachtsidentiteit na een geslachtsverandering. Vaak gaat deze naamswijziging hand in hand met een verandering van het geregistreerde geslacht.
 • Uw buitenlandse voornaam moet gegermaniseerd zijn of vervangen door een Duitse bijnaam.
 • Als u een kind heeft geadopteerd, is een naamswijziging onder bepaalde omstandigheden mogelijk nadat de procedure is afgerond.

Wat kost de naamswijziging?

Kostentracker: hoe hoog de kosten zijn, hangt af van de administratieve inspanning.

Type wijzigingkosten
Verandering van voornaamtot 255 EUR
Verandering van achternaamtot € 1.022, -
Naamswijziging na definitieve scheiding30 EUR
Afwijzing van de aanvraagmaximaal 50 procent van de administratiekosten

Daarnaast zijn er extra kosten voor de noodzakelijke wijziging van de identificatiedocumenten:

documentkosten
Identiteitskaart30 EUR
Rijbewijs20 tot 40 EUR
Kentekenbewijs I en II12 tot 20 EUR

Welke andere vereisten zijn er?

Kostentracker: de aanvrager van een naamswijziging in Duitsland moet de Duitse nationaliteit hebben of recht hebben op asiel. Bovendien moeten ze hun hoofdverblijfplaats in Duitsland hebben en bewijzen dat ze zich op het moment van de aanvraag in Duitsland bevinden.

Om de voornaam van een kind te wijzigen, moet het kind minstens één jaar oud zijn en niet de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt. Daarnaast kan de naam van minderjarigen alleen worden gewijzigd als er zwaarwegende redenen zijn.

Waar moet ik de aanvraag indienen?

Kostentracker: dien de aanvraag voor een naamswijziging schriftelijk in bij de bevoegde autoriteit of het registratiekantoor. In het geval van kinderen wordt het verzoek gedaan door de wettelijke vertegenwoordiger. Het is ook nodig om in detail uw persoonlijke redenen voor het wijzigen van de naam uit te leggen.

Bij het verwerken van de aanvraag controleert de griffier onder meer belangrijke details zoals een eventuele schuld. Helaas bestaat het risico dat u uw betalingsverplichtingen wilt omzeilen en wordt de aanvraag vrijwel altijd afgewezen.

Welke documenten heb ik nodig?

kosten naamswijziging
Om uw naam te wijzigen, moet u ook uw identiteitskaart meenemen.

Kostentracker: als u uw naam wilt wijzigen, heeft u de volgende documenten nodig:

 • Kentekenbewijs of kopie identiteitsbewijs,
 • Afgeronde aanvraag voor een naamswijziging,
 • Uittreksel uit het geboorteregister.

Dit laatste is belangrijk omdat het de geschiedenis van eventuele naamsveranderingen in het verleden vastlegt. U kunt het uittreksel uit de geboorteregistratie opvragen bij de burgerlijke stand van uw geboorteplaats. De kosten voor dit document bedragen 10 EUR

Hoe is de naam in Duitsland ontstaan?

Kostentracker: in Duitsland is het principe van de onveranderlijkheid van de naam van toepassing, wat betekent dat deze niet willekeurig of zonder toestemming kan worden gewijzigd. De voornaam van een persoon wordt vrij gekozen door de ouders. Alle bijnamen waaraan het kind zou kunnen lijden, mogen niet worden gebruikt. Bij het registreren van de naam controleert de kadaster of de naam voldoet aan de wettelijke eisen.

De achternaam van het kind is de naam die de ouders dragen bij de geboorte. Als ze verschillende familienamen hebben, kan het nageslacht een van de twee of een derde getrouwde naam hebben die door de ouders is bepaald.

Ik ga opnieuw trouwen en ik wil dat mijn kinderen mijn achternaam hebben. Is de?

Kostentracker: na een scheiding behouden de kinderen hun achternaam, zelfs als de zorgzame ouder besluit hun eigen meisjesnaam weer te gebruiken. Als deze ouder wil dat het nageslacht dezelfde naam heeft, moet de andere voogd akkoord gaan.

Als de verzorgende ouder opnieuw trouwt, kan het kind ook de nieuwe gehuwde naam aannemen. Voorwaarde voor deze naamswijziging is:

 • Het kind heeft de leeftijd van vijf bereikt en gaat zelf akkoord.
 • De biologische vader en de nieuwe echtgenoot zijn het daarmee eens.
 • Het registratiekantoor certificeert de wijziging.

Als de biologische vader van het kind akkoord gaat, kan het kind ook een dubbele naam krijgen in plaats van de nieuwe familienaam.

Als de biologische vader het er niet mee eens is, kan de familierechtbank de toestemming vervangen. Deze beslissing wordt echter alleen genomen als de naamswijziging in het belang van het kind is, bijvoorbeeld omdat het kind ernstige nadelen zou ondervinden als het geen nieuwe naam zou krijgen.

Ik heb een stiefkind en de voogdij verandert. Wat zit er in dit geval?

Kostentracker: als de voogdijrelatie verandert na de geboorte van een kind, bijvoorbeeld vanwege een huwelijk of scheiding, hebben de ouders de mogelijkheid om hun achternaam binnen drie maanden te wijzigen.

U kunt ook een naam krijgen zonder uw gezag te wijzigen. Het kind krijgt dan de naam van een stiefouder.

Als het vaderschap wordt aangevochten of als het vaderschap vervolgens wordt erkend, kan de familienaam van het kind ook worden gewijzigd. Het krijgt dan de naam van de moeder of die van de biologische vader.

Bijzonder geval van adoptie

kosten naamswijziging
In het geval van adoptie kunnen beide namen zelfs worden gewijzigd.

Bij adoptie kunt u niet alleen de achternaam van het kind wijzigen, maar ook de voornaam.

Bij het wijzigen van de voornaam zijn echter alleen het belang van het kind doorslaggevend. Als het kind ouder is en zich identificeert met zijn doopnaam, is een wijziging alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk. In dat geval kunt u een tweede bijnaam kiezen.

Kan ik mijn naam veranderen na een huwelijk of scheiding?

Kostentracker: bij het trouwen kan elke Duitse burger zijn achternaam wijzigen. De familienaam van de echtgenoot kan worden aangenomen, of in de toekomst kan een dubbele naam worden gebruikt. Als beide echtgenoten hun achternaam willen behouden, kunt u een getrouwde naam kiezen die het kind later krijgt.

In het geval van een scheiding kan de echtgenoot die de naam van de ander heeft aangenomen, terugkeren naar zijn oorspronkelijke achternaam.

Ik heb een buitenlandse naam die niet overeenkomt met het gebruikelijke schema hier. Kan ik dit laten veranderen?

Kostentracker: als uw naam ongebruikelijk is in Duitsland of niet uit Latijnse karakters bestaat, kunt u deze laten aanpassen bij naturalisatie of bij het trouwen. Dit is geen naamswijziging in strikte zin en vereist geen complexe toepassing. In dat geval is de burgerlijke stand in uw woonplaats verantwoordelijk.

Kan ik mijn naam in het buitenland laten wijzigen?

Kostentracker: aangezien de naamswijziging in Duitsland aan bepaalde voorwaarden is gebonden, wordt deze soms door de autoriteiten afgewezen. De naamgevingsrechten van andere landen zijn echter vaak flexibeler, dus het idee om het in deze landen te proberen, ligt voor de hand.

Een dergelijke naamswijziging wordt echter niet noodzakelijk erkend in Duitsland. Dit is bijvoorbeeld het geval als een willekeurige naamswijziging in het buitenland bedoeld is om ons principe van onveranderlijkheid van namen te omzeilen. Zelfs als u in het buitenland een adellijke titel en een daarmee verband houdende naamswijziging probeert te krijgen, moet u verwachten dat dit mislukt vanwege de autoriteiten.

Hoe zit het met artiestennamen?

kosten naamswijziging
Op de identiteitskaart kunnen ook artiestennamen worden ingevoerd.

Kostentracker: u kunt een artiestennaam kiezen als u een artiest of een freelancekunstenaar bent en onder dit pseudoniem al een bepaalde nationale reputatie heeft opgebouwd. U moet dit bewijzen aan de overheid, bijvoorbeeld via publicaties op internet of via mededelingen van het sociaal fonds voor kunstenaars.

Door de artiestennaam in de identiteitskaart in te voeren, kunt u deze legaal gebruiken in de bedrijfsvoering.

Ik wil de volgorde van de voornamen wijzigen. Is dat zonder problemen mogelijk?

Kostentracker: sinds 1 november 2018 kunt u officieel uw middelste naam als uw hoofdnaam gebruiken in alle paspoortdocumenten. Sindsdien kunt u de bestelling laten wijzigen door middel van een eenvoudige aangifte bij de burgerlijke stand.

Tip: eind maart 2020 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Justitie in een gezamenlijk document verklaard dat er een wijziging van de Duitse naamgevingswet is gepland. Het toepasselijke recht is te ingewikkeld, te verwarrend en gedeeltelijk zelfs in tegenspraak met zichzelf. Veel burgers willen ook meer mogelijkheden om hun naam te wijzigen. Deze zullen de komende jaren aanzienlijk worden vereenvoudigd.

Hoe snel de wetswijziging wordt doorgevoerd en met welke punten er daadwerkelijk rekening wordt gehouden, valt nog te bezien.