Nachtboilers: de te verwachten kosten voor aanschaf en exploitatie

kosten van de nachtaccumulator

Nachtverwarmers zijn een overblijfsel uit de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw, toen elektriciteit voornamelijk werd gewonnen door de omzetting van bruinkool in elektriciteit. Nieuwe apparaten (ter vervanging van de oude apparaten) zijn nog steeds beschikbaar, maar de bediening is allesbehalve goedkoop. De kostentracker-expert legt in een interview in detail uit welke kosten nachtverwarmers tegenwoordig kunnen veroorzaken bij aanschaf en gebruik.

Vraag: Wat kosten de apparaten voor verwarming van de nachtopslag vandaag?

Kostentracker-expert: het is over het algemeen niet zo eenvoudig om te zeggen dat de prijzen altijd afhankelijk zijn van de bevoorradingsbron en de apparatuur.

In de praktijk moet je altijd onderscheiden welk type apparaat je wilt aanschaffen:

 • eenvoudige apparaten met laag vermogen (ongeveer 2 kW)
 • eenvoudige, krachtigere apparaten (ongeveer 4 kW tot 6 kW vermogen)
 • moderne apparaten met thermische relais en variabele lastregeling (alle prestatieklassen)

Het type toestel bepaalt in hoge mate de prijsklasse waarin men zich beweegt voor de aankoop.

kosten van de nachtaccumulator

De aanschafkosten voor een eenvoudige nachtboiler zijn laag

Als alleen een eenvoudig apparaat met laag vermogen nodig is, zijn de aanschafkosten meestal niet erg hoog. In de regel moet u - afhankelijk van het type apparaat en de fabrikant - vanaf ongeveer 600 EUR rekenen. Merkapparaten kunnen ook iets duurder zijn.

Als daarentegen een hoger apparaatvermogen (vanaf ongeveer 4 kW) nodig is voor nachtopslagverwarming, stijgen ook de kosten. Hier liggen de aankoopprijzen meestal in het bereik van ongeveer € 800 tot € 1.000.

Voor modern uitgeruste apparaten met thermische relais en variabele belastingsregeling moet u in de praktijk meestal vanaf 1.200 EUR rekenen. Afhankelijk van de fabrikant en individuele uitrusting kunnen de prijzen ook iets hoger zijn. Ook hier geldt: hoe hoger de output, hoe hoger de prijs. Wil je je nachtaccumulator ook aansluiten op een fotovoltaïsche installatie om elektriciteitskosten te besparen, dan heb je zeker een apparaat uit deze klasse nodig. Deze apparaatklasse moet je ook selecteren als je de nachtboiler wilt integreren in een zogenaamd smart grid netwerk. In een smart grid netwerk ("Internet-der-Energie") communiceren stroomopwekkers, energieopslag en stroomverbruikers continu met elkaar en optimaliseren ze de distributie van energie. In tegenstelling tot de verouderde nachtboilertechniek is dit een zeer moderne toepassing voor accumulatieverwarming.

Investeren in nieuwe nachtverwarmers is meestal de moeite waard - moderne verwarmingssystemen werken veel efficiënter en zijn veel beter te regelen dan verouderde en verouderde modellen.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

In het appartement van een flatgebouw worden de 30 jaar oude nachtboilers vervangen door modernere apparaten. Het verwarmingsvermogen van de afzonderlijke apparaten is elk 2 kW. De apparaten worden aangesloten door het gespecialiseerde bedrijf, de oude apparaten worden door het bedrijf gedemonteerd en afgevoerd.

Postprijs
4 nachtopslagapparaten, eenvoudig ontwerp, nominaal vermogen 2 kWEUR 2.308
Aansluiting en demontage / afvoer van oude apparaten450 EUR
Totale kosten van vervanging2.758 EUR

Dit is natuurlijk maar een eenmalig kostenvoorbeeld dat alleen van toepassing is op een heel specifiek model nachtboiler en de aansluitkosten van een heel specifiek bedrijf. De kosten voor een omruiling kunnen ook in andere gevallen aanzienlijk verschillen.

Op het eerste gezicht lijken de vervangingskosten relatief hoog - in dit geval is het beter om geen vraag te stellen over de afschrijvingstermijn. Desalniettemin zullen door vervanging van de oude, meestal slechts gedeeltelijk werkende nachtverwarmers, de lopende elektriciteitskosten uiteraard worden verlaagd.

Vraag: Waar hangen de kosten van nieuwe nachtboilers in de praktijk van af?

Kostentracker-expert: hierbij moet u natuurlijk rekening houden met verschillende omstandigheden:

 • de respectieve apparaatklasse die wordt gekocht
 • het nominale vermogen van de apparaten (in kW)
 • de individuele uitrusting en eventuele aanvullende uitrusting van de afzonderlijke apparaten
 • de fabrikant van de apparaten
 • Aansluitkosten voor vervanging
 • Eventuele bijzondere kosten voor de verwijdering van oude, met asbest verontreinigde apparaten

Met deze factoren moet eerst rekening worden gehouden bij de aanschaf van een nieuwe nachtboiler. Dit kan in de praktijk leiden tot prijsverschillen van meer dan 100% in de acquisitiekosten.

Voor het stroomverbruik van nachtboilers (d.w.z. de werkelijke werkelijke bedrijfskosten van de nachtboiler) gelden dan geheel andere criteria.

Vraag: Waar zijn de bedrijfskosten in wezen van afhankelijk?

Kostentracker-expert: dit gaat over een paar basiszaken:

kosten van de nachtaccumulator

Hoeveel energie de nachtboiler verbruikt, is afhankelijk van verschillende factoren

 • de hoeveelheid warmte die nodig is in het gebouw
 • de leeftijd van nachtaccumulatoren
 • de ingebouwde besturingstechniek
 • het type warmteverbruiksberekening en de nauwkeurigheid ervan
 • de nauwkeurigheid van de aanpassing aan de individuele verwarmingsbehoeften van het gebouw
 • de geschatte elektriciteitsprijs voor de werking van de nachtboiler (LT of laaglasttarief)
 • of er ook een PV-systeem is aangesloten

De exploitatiekosten die daarbij ontstaan, kunnen dus van geval tot geval sterk verschillen. In de praktijk moet elke factor afzonderlijk zorgvuldig worden overwogen en berekend.

Vraag: Waarom is de verwijdering van oude apparaten die met asbest zijn verontreinigd duurder?

Kostentracker-expert: als asbest is ingebouwd in de geheugenmodules of in het apparaat zelf, moeten speciale beschermende maatregelen in acht worden genomen bij het demonteren en vervoeren van het apparaat - dit verhoogt de inspanning in individuele gevallen.

Het afvoeren van asbest (in vergelijking met de anders gebruikelijke inbouwmaterialen) is aanzienlijk duurder. Het demontagebedrijf berekent dan uiteraard de hoge verwijderingskosten voor de vervanging van de verwarming door aan de opdrachtgever.

Vraag: Wat zijn de geschatte elektriciteitskosten voor nachtopslagverwarming?

Kostentracker-expert: allereerst spelen de volgende factoren een rol:

 • de individueel gegeven verwarmingsbehoefte
 • de efficiëntie (efficiëntie) van het systeem en de regelnauwkeurigheid
 • de elektriciteitsprijs

Vraag: Dus allereerst is er behoefte aan verwarming?

Kostentracker-expert: precies. De basis hierbij zijn allereerst de individuele verwarmingsbehoeften van de afzonderlijke kamers.

Een ruimte kan een bepaalde hoeveelheid warmte per jaar nodig hebben (in kWh). Hoe beter de appartementen en huizen geïsoleerd zijn, hoe lager deze verwarmingsbehoefte.

De volgende tabel laat dit heel mooi zien - het gaat over de verwarmingsbehoefte per m² en jaar (kWh / m²a).

BouwnormRichtwaarde bij benadering voor de verwarmingsbehoefte (in kWh / m²a)
Geheel niet gerenoveerd pand, bouwjaar 1960 - 1980gemiddeld 160 kWh / m²a, tot 300 kWh / m²a
Gebouwen volgens de norm thermische isolatie verordening 1977 (WSVO 77), gebouwd vanaf 1977technisch maximaal 250 kWh / m²a toegestaan
Gebouwen volgens de Standard Thermal Insulation Ordinance 1982 (WSVO 82), gebouwd vanaf 1982technisch maximaal 150 kWh / m²a toegestaan
Gebouwen volgens de norm thermische isolatie verordening 1995 (WSVO 95), bouwjaar vanaf 1995technisch maximaal 100 kWh / m²a toegestaan
Bouwen volgens de EnEV 2002 norm, laagenergiewoningtechnisch maximaal 70 kWh / m²a toegestaan
Gebouwen volgens de EnEV 2004 KfW-60 of KfW-40 woningtechnisch is maximaal 60 kWh / m²a of 40 kWh / m²a toegestaan
Gebouwen volgens de EnEV 2007 norm KfW Efficiency House 70 of Efficiency House 55technisch dezelfde normen als efficiëntiehuis 60 of efficiëntiehuis 40
Gebouwen volgens de EnEV 2009 norm, efficiëntiehuis 40 tot efficiëntiehuis 85technisch maximaal 25 kWh / m²a tot 55 kWh / m²a toegestaan
Gebouwen volgens de EnEV-norm 2014, passiefhuis tot en met efficiëntiehuis 70technisch maximaal 15 kWh / m²a tot 45 kWh / m²a toegestaan

Dit zijn allereerst technische grens- en richtwaarden.
In individuele gevallen is er ook het aantal buitenmuren en de grootte en het isolatievermogen van de ramen.

Dit laat zien hoe verschillend de verwarmingsbehoefte kan zijn tussen oude en moderne geïsoleerde gebouwen. In een goed gerenoveerd gebouw mag je doorgaans een waarde verwachten van rond de 75 kWh / m²a. In een niet-gerenoveerd, ouder gebouw kan dit gemakkelijk twee of zelfs drie keer zo hoog zijn.

Vraag: In hoeverre verschilt het rendement van individuele nachtboilers van elkaar?

Kostentracker-expert: in wezen moet je zeggen dat nachtboilers een jammerlijk inefficiënte vorm van verwarming zijn.

Vanuit technisch oogpunt ligt het totale rendement van nachtopslagverwarming rond de 40 - ter vergelijking: moderne gascondensatieketels hebben vaak theoretische rendementen die zelfs hoger kunnen zijn dan 100%. Zelfs een eenvoudige houtkachel met een technisch verantwoord ontwerp haalt vandaag al 85%.

De mate van efficiëntie geeft aan hoeveel van de opgenomen energie daadwerkelijk wordt omgezet in warmte. Bij nachtboilers is dat vanwege het technische concept heel weinig. Toen nachtverwarmers wijdverspreid raakten, was dat niet eens het doel om een ​​hoog rendement te creëren. Het ging erom zoveel mogelijk overtollige elektriciteit kwijt te raken. Dat moet je altijd in gedachten houden.

Door slijtage zijn oudere toestellen vaak beduidend minder efficiënt dan moderne toestellen. Daar wordt een wat betere omzetting van elektriciteit in warmte bereikt, althans met moderne regel- en regeltechniek en technisch geavanceerde opslagprocessen.

Vraag: Waarom ging het allemaal om het wegwerken van elektriciteit?

kosten van de nachtaccumulator

In de jaren 60/70 was elektriciteit 's nachts goedkoper

Kostentracker-expert: in de jaren 60 en 70 werd elektriciteit voornamelijk opgewekt met steenkool. Bruinkoolcentrales hebben echter het nadeel dat ze continu moeten worden benut om efficiënt en kosteneffectief te kunnen werken.

Dit is vooral 's nachts een probleem, wanneer niemand elektriciteit gebruikt (zeker niet dan) omdat iedereen slaapt. Om deze reden wordt het teveel aan “nachtstroom” (vandaar de term voor de tariefklasse) tegen bijzonder gunstige prijzen aangeboden.

Steeds meer nachtboilers laadden zichzelf 's nachts op met de hoeveelheid elektriciteit die ze nodig hadden voor de volgende dag, wat resulteerde in hetzelfde hoge gebruik van de energiecentrales' s nachts als tijdens piekmomenten overdag. Zo werd lange tijd een uniform gebruik van de vele bruinkoolcentrales verzekerd.

Vraag: Wat is de elektriciteitsprijs vandaag?

Kostentracker-expert: aangezien we nu een groot deel van onze elektriciteit uit andere soorten elektriciteitscentrales halen (gelukkig), is het probleem van capaciteitsbenutting er niet meer - en hoeven we daarom 's nachts geen elektriciteit meer te verspillen tegen de laagste prijzen.

In veel gebieden is er helemaal geen nachtstroom of laaglasttarieven (zoals de verlaagde tarieven ook wel werden genoemd). In de meeste gevallen wordt slechts een licht verlaagde elektriciteitsprijs aangeboden als zogenaamd "warmtepomptarief", aangezien warmtepompen ook elektriciteit omzetten in warmte (zij het veel efficiënter en met een veel hoger rendement).

Verlaagde tarieven zijn nu ongeveer 20 cent / kWh, normale elektriciteitskosten meestal ongeveer 30 cent / kWh, afhankelijk van de provider en het verbruikte bedrag. Zelfs fotovoltaïsche elektriciteit die u zelf opwekt, is niet gratis - in de praktijk moet u voor de meeste systemen meestal de kosten van gemiddeld 8 cent / kWh tot 11 cent / kWh als opwekkingskosten berekenen.

Als we naar de vergelijking kijken, kunnen we zien hoe oneconomisch verwarmen met elektriciteit is:

brandstofStookkosten per kWh warmteEfficiëntie van het verwarmingssysteem
natuurlijk gasongeveer 6,5 cent / kWh90%, bij condenserende verwarmingssystemen zelfs technisch 110%
Biomassa (CO [sub] 2 [/ sub] -neutraal, bijv. Houtpellets)ongeveer 5 cent / kWh85% tot 95%, met condensatietechnologie in sommige gevallen zelfs meer
Nachtopslagverwarming met laag tariefongeveer 20 cent / kWh40% - 50%
Nachtopslagverwarming met normale stroomongeveer 30 cent / kWh40% - 50%
Nachtopslagverwarming bediend door een PV-systeemcirca 8 cent / kWh tot 12 cent / kWh, tijdelijk opgeslagen elektriciteit vanaf circa 18 cent / kWh (hoge opslagkosten elektriciteit)40% - 50%

Dit laat duidelijk zien waarom nachtboilers beslist en zeker thuishoren in de vorige eeuw. Oude apparaten vervangen of aansluiten op een PV-systeem heeft in principe alleen zin als u de hoge kosten voor het installeren van een nieuw verwarmingssysteem wilt vermijden (gas: ongeveer 15.000 EUR plus radiator, biomassa ongeveer 25.000 EUR per radiator). Berekend over een periode van ongeveer 20 jaar, zelfs dat loont in veel gevallen.

De reden waarom ze niet worden geruild, ligt echter vaak bij de verhuurders en eigenaren van appartementsgebouwen. Alleen de huurders profiteren van een verlaging van de stookkosten, de verhuurder hoeft alleen te betalen voor de nieuwe verwarmingsinstallatie.