Olietankreiniging: welke kosten zijn te verwachten?

olietank schoonmaakkosten

Aardgas en stookolie zijn nog steeds de meest voorkomende verwarmingsmiddelen in Duitsland. Terwijl aardgas uit de pijpleiding komt, wordt stookolie opgeslagen in een tank. Je moet ook op de tank letten. Het schoonmaken van de tank is om wettelijke redenen (nog) niet verplicht, maar om technische redenen wel regelmatig. De kostentracker-expert legt in ons uitgebreid interview uit wat de schoonmaakkosten zijn.

Vraag: Wat kost het om de olietank schoon te maken?

Kostentracker-expert: dat kan alleen van geval tot geval worden beoordeeld: de kosten zijn afhankelijk van de grootte van de olietank en de individuele reinigings- en onderhoudswerkzaamheden.

Men moet eerst differentiëren:

 • of de olietank alleen wordt schoongemaakt
 • of er een schadeanalyse en reparatie (bijvoorbeeld pitting) wordt uitgevoerd
 • of er een binnencoating van de olietank moet worden aangebracht
 • of een olietank moet worden vervangen

Schoonmaak

Met een eenvoudige reiniging van de tank zijn de kosten niet al te hoog. Forfaitaire aanbiedingen voor schoonmaak beginnen bij ongeveer EUR 300 tot EUR 400 voor kleine tanks. Bij de meeste arrangementen is het afvoeren van een bepaalde hoeveelheid restolie inbegrepen.

Als grotere tanks moeten worden schoongemaakt of als het schoonmaken complexer is, kunnen de kosten voor het schoonmaken oplopen tot 1.200 EUR en meer. Een prijsvergelijking tussen verschillende aanbieders is hier in ieder geval zinvol, omdat er relatief grote prijsverschillen kunnen zijn.

Bij het reinigen wordt alleen al het olieslib in de tank afgezogen. Hoeveel olieslib zich vormt, hangt af van de kwaliteit van de gebruikte stookolie en van de plaatselijke omstandigheden (luchttoevoer, plastic tank).

Bij grotere tanks (stalen tanks, ondergrondse tanks) wordt gereinigd in de vorm van een inspectie, terwijl bij kunststof tanks in de meeste gevallen een drukspoeling plaatsvindt om het olieslib uit de tank.

Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden

olietank schoonmaakkosten

Verwacht meerdere 100 € voor het reinigen van de olietank

Als de stookolietank tijdens het reinigen beschadigd raakt, moet een schadeanalyse en reparatie worden uitgevoerd. De kosten zijn afhankelijk van het soort schade (bijvoorbeeld putjes) en de omvang van de schade. Ook het type tank dat in elk geval wordt gebruikt, speelt een rol.

Bij enkelwandige tanks zonder binnenbekleding is roest in de meeste gevallen het grootste probleem en de meest voorkomende reden voor reparatie. De kosten voor dergelijke roestreparaties kunnen echter niet als een vast bedrag worden opgegeven.

Als er een binnencoating van de tank moet worden aangebracht, moet u in de meeste gevallen rekening houden met kosten in de orde van grootte van ongeveer 250 EUR per m².

Er moet onderscheid worden gemaakt tussen gedeeltelijke coatings van aangetaste gebieden of volledige coatings die eventueel zijn aangebracht. Bij individuele beschadigingen is in de meeste gevallen een gedeeltelijke coating van de aangetaste zones en hun directe omgeving voldoende. Voor grote tanks (bijv. 10.000 l) kunnen de kosten voor gedeeltelijke coatings echter tussen de € 1.000 en € 2.000 liggen bij .

In de meeste gevallen moet u rekening houden met kosten meer dan 2.000 EUR voor een volledige bekleding van de tank.

Ontmanteling en verwijdering

Als een stookolietank al te zwaar beschadigd is, moet de olietank worden vervangen. Voor de ontmanteling van de oude stookolietank moet u rekening houden met kosten van minimaal ongeveer 600 EUR. In individuele gevallen en bij grote tanks kan dit ook aanzienlijk duurder zijn.

Er moet ook rekening worden gehouden met de kosten voor nieuwe olietanks: terwijl kleine accutanks met een inhoud van 1.000 l al beschikbaar zijn voor ongeveer 500 EUR (zonder installatie en levering), moet u aanzienlijk meer verwachten met grotere tanks. Een dubbelwandige plastic tank met het gebruikelijke vulvolume voor een eengezinswoning (ongeveer 3.000 l) kost ongeveer 2.000 euro, voor een dubbelwandige stalen tank van dezelfde grootte moet je ongeveer 3.000 euro rekenen. Een ondergrondse tank buiten de stal veroorzaakt kosten van ongeveer 1.000 euro per 1.000 liter vulvolume.

Als het nodig is om een ​​olietank te vervangen, kunnen hoge kosten worden verwacht, waaronder demontage, aankoop van de tank en het plaatsen van de nieuwe tank.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

In een appartementsgebouw moet de olietank met een inhoud van 11.600 liter (enkelwandige stalen tank) voor het eerst na een lange bedrijfsperiode worden gereinigd. Bij het reinigen wordt schade zichtbaar, die kan worden verholpen door een gedeeltelijke interne coating.

Postprijs
Reiniging, restolie wegpompen, inspectie650 EUR
Vervangen van filters0 EUR (inbegrepen)
Herstel door beschadigde delen op de vloer gedeeltelijk te coaten1.500 EUR
totale prijs2.150 EUR

Dit kostenvoorbeeld geeft alleen de kosten weer van een specifiek individueel geval met individuele lokale omstandigheden De kosten voor het reinigen en repareren of coaten van de tank kunnen ook in andere gevallen significant verschillen.

In het huidige voorbeeld zijn de schoonmaakkosten lager vastgesteld dan in andere gevallen gebruikelijk, aangezien het tankreinigingsbedrijf ook de reparaties heeft uitgevoerd.

Vraag: Van welke factoren zijn de kosten voor een olietankreiniging afhankelijk?

Kostentracker-expert: de doorslaggevende factoren zijn hier:

olietank schoonmaakkosten

De grootte van de olietank heeft een aanzienlijke invloed op de prijs

 • de tankgrootte
 • het type stookolietank
 • de hoeveelheid slib die moet worden afgevoerd
 • de hoeveelheid resterende olie die moet worden weggepompt
 • of reparaties of coatings nodig zijn
 • of de tank eventueel moet worden gedemonteerd en vervangen
 • de prijsstelling van de aanbieder (forfaitaire prijzen, inbegrepen diensten zoals filterwissel, etc.)
 • de individuele werkdruk en de heersende lokale omstandigheden
 • voor het totaal van de onderhoudskosten van de stookolietank ook: de reinigingsintervallen in het specifieke individuele geval

Een vergelijking van de kosten tussen verschillende leveranciers is zeker de moeite waard bij het reinigen van stookolietanks (vergelijking van kostenramingen van verschillende leveranciers) De prijsverschillen tussen individuele aanbieders kunnen aanzienlijk zijn.

Vraag: Welke kosten moet u berekenen afhankelijk van de tankgrootte?

Cost tracker expert: dat hangt natuurlijk altijd af van de aanbieder, het type tank en de hoeveelheid restolie die teruggepompt moet worden. U kunt zich globaal oriënteren op het volgende schema:

Tank maatKosten ongeveer
tankinhoud tot 4.000 longeveer 300 tot 500 euro
4.000 l tot 7.000 longeveer 500 tot 700 euro
Tankinhoud van 7.000 tot 10.000 literongeveer € 700 tot € 900
vanaf 10.000 l tankinhoudmeer dan 1.000 EUR

Dit is uiteraard slechts een globale richtlijn, ook de kosten kunnen in individuele gevallen verschillen door forfaitaire prijzen, noodzakelijke extra services of regionale verschillen.

Vraag: Met welke tussenpozen is een olietankreiniging nodig?

olietank schoonmaakkosten

Hoe vaak de olietank moet worden schoongemaakt, hangt af van verschillende criteria

Kostentracker-expert: het kan van persoon tot persoon verschillen. Doorslaggevend is de hoeveelheid olieslib die zich in een bepaalde tijd vormt. Hierbij spelen de lokale omstandigheden een rol.

Blootstelling aan licht (bijv. Met doorzichtige plastic tanks) kan de vorming van slib bevorderen, evenals het binnendringen van lucht (bijv. Bij het tanken). Zwevende vaste stoffen bezinken dan sneller en vormen in het algemeen grotere hoeveelheden olieslib.

Ook een huisinstallatie bestaande uit koperen leidingen is in dit opzicht problematisch. De ervaring leert dat met kortere tussenpozen grotere hoeveelheden olieslib kunnen worden gevormd dan bij andere pijpleidingsystemen van verschillende materialen. Bij het plannen van de reinigingsintervallen dient u hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Over het algemeen wordt elke 5 tot 7 jaar schoongemaakt. Dit zorgt er in de meeste gevallen voor dat er geen overmatige hoeveelheden slib aanwezig zijn. Bij kunststof tanks zijn de reinigingsintervallen in sommige gevallen wat langer, maar ook hier dient uiterlijk om de 10 jaar te worden gereinigd.

Voor de individuele bepaling van de reinigingsintervallen moet rekening worden gehouden met de volgende voorwaarden:

 • de hoeveelheid stookolie die jaarlijks wordt opgelegd
 • uw eigen tankgedrag
 • mogelijke effecten van UV-straling
 • mogelijke zuurstoftoevoer
 • mogelijk contact met non-ferrometalen

Een gespecialiseerd bedrijf kan het beste adviseren over individueel zinvolle reinigingsintervallen. Bovendien geeft de hoeveelheid olieslib dat zich heeft opgehoopt aan of er meer of minder vaak moet worden gereinigd.

Vraag: Wat zijn dat de jaarlijkse onderhoudskosten?

Cost tracker expert: als u de kosten voor het schoonmaken opsplitst, krijgt u in de meeste gevallen jaarlijkse kosten van 100 EUR tot 200 EUR voor het noodzakelijke onderhoud van de olietank (zonder coating en reparaties). Dit lijkt te rechtvaardigen voor de onderhoudskosten.

Vraag: Kunnen deze kosten worden afgeschreven?

Cost tracker expert: De kosten worden dan gedeeltelijk opgevangen door een langere levensduur van de tank en het veilig vermijden van dure schade aan de brander of het verwarmingssysteem zelf. Dit is dus een risicomaatregel voor veel duurdere schade aan de verwarmingsinstallatie.

Bovendien viel de verwarming uit bij schade, wat in de meeste gevallen met veel meer overlast gepaard zou gaan.

Daarnaast bestaat de kans op olielekkage door een beschadigde tank. In geval van nood zou u de daaruit voortvloeiende enorm hoge kosten voor het herstellen van de schade persoonlijk moeten betalen (wettelijke verplichting).

Als gevolg van de veiligheidscontrole bij mogelijke schade wordt bij elke reiniging een attest afgegeven dat de tank in orde en schadevrij is. Dit certificaat kan dienen als bewijs voor autoriteiten of verzekeringsmaatschappijen dat de tank geen gevaren of risico's met zich meebrengt (tankdichtheid, geen lekkende stookolie, geen risico op beschadiging van de brander of het verwarmingssysteem).

Zelfs als u eventuele reparatiekosten (interieurcoating) toevoegt die met veel langere tussenpozen worden gemaakt (of helemaal niet), blijven de reinigings- en onderhoudskosten voor de stookolietank binnen redelijke grenzen.