Olieverwarming: kosten voor regulier onderhoud zijn te schatten

onderhoudskosten voor olieverwarming

Bij het berekenen van de jaarlijkse verwarmingskosten mogen de kosten van verwarmingsonderhoud niet worden vergeten. Regelmatig onderhoud helpt schade vroegtijdig op te sporen en uitval van de verwarming en mogelijk dure reparaties te voorkomen. Ze zijn dus ook financieel de moeite waard. In ons interview wilden we van de kostentracker-expert weten welke onderhoudskosten er te verwachten zijn voor olieverwarmingssystemen.

Vraag: Wat zijn de geschatte kosten voor het onderhoud van een oliekachel?

Kostentracker expert: De kosten zijn altijd afhankelijk van de prestatie van de oliekachel (in kW) en de leeftijd van de kachel.

In de meeste gevallen bedragen de kosten voor het jaarlijkse onderhoud van de verwarming zelf tussen ongeveer 100 EUR en 250 EUR. Als er een onderhoudscontract wordt afgesloten, kunnen de kosten nog lager zijn.

onderhoudskosten voor olieverwarming
De olietank moet regelmatig worden gereinigd.

Onafhankelijk hiervan moet de olietank ook regelmatig worden gereinigd en geïnspecteerd. De kosten voor zo'n schoonmaak verplaatsen, afhankelijk van de tankgrootte en het type, tussen ongeveer 300 EUR en 1.200 EUR voor de gebruikelijke tankmaten in een gezinswoning. In de meeste gevallen wordt er elke 5 tot 7 jaar schoongemaakt, en vaker als er veel olieslib aanwezig is. De verwachte jaarlijkse kosten voor tankreiniging bedragen dan ongeveer 45 EUR tot 240 EUR per jaar, en zelfs hoger voor vaak noodzakelijke reiniging.

Niet te vergeten zijn de kosten voor de schoorsteenveger, die regelmatig controles moet uitvoeren. Afhankelijk van de controlefrequentie moet u rekening houden met kosten tussen de ongeveer 40 EUR en 100 EUR per jaar.

Alles bij elkaar genomen kunnen de totale onderhoudskosten voor een olieverwarmingssysteem tussen de ongeveer 180 EUR en tot 600 EUR per jaar liggen.

Sample kosten

We hebben een olieverwarmingssysteem met een olietank van 4.000 l in ons huis van 140 m². We schatten onze jaarlijkse onderhoudskosten voor de verwarming in.

Postprijs
Onderhoud verwarming (kosten onderhoudscontract per jaar zonder reparaties)155 EUR per jaar
schoorsteenveger85 EUR per jaar
Tankreiniging (elke 5 jaar uitgevoerd, kosten geëxtrapoleerd naar 1 jaar)110 EUR
Totale jaarlijkse onderhoudskosten voor de verwarming350 EUR per jaar
maandelijkse eigen bijdrage voor onderhoud29,17 EUR per maand

De hier getoonde kosten zijn berekend in een specifiek geval en voor een specifiek verwarmingssysteem. Ook de kosten voor onderhoudscontracten met andere bedrijven, maar ook voor schoorsteenvegers op andere plaatsen en verschillende tankafmetingen kunnen sterk variëren.

Vraag: Hoe hoog moet u de onderhoudskosten van een oliekachel berekenen?

onderhoudskosten voor olieverwarming
De onderhoudskosten bedragen minimaal 180 euro.

Kostentracker-expert: dat hangt altijd af van hoe groot de verwarming is gedimensioneerd (vermogen in kW, afhankelijk van of het een een- of meergezinswoning betreft), hoe oud de verwarming is en in hoeverre het onderhoud heeft plaatsgevonden. uitgevoerd zou moeten zijn.

In principe kunnen de jaarlijkse onderhoudskosten voor een olieverwarmingssysteem variëren van ongeveer € 180 tot meer dan € 600. Belangrijk is dat u geen van de kostenposten over het hoofd ziet (technisch onderhoud door verwarmingsmonteurs, schoorsteenvegers en onderhoud olietank).

Controle door de schoorsteenveger, die één of twee keer per jaar plaatsvindt, is verplicht; onderhoud van het systeem zelf en reiniging en inspectie van de olietank kan naar eigen inzicht worden uitgevoerd. Sommige verwarmingsfabrikanten hebben alleen jaarlijks onderhoud nodig om de garantie voor nieuwe kachels te behouden.

Als u uw olietank niet laat reinigen, riskeert u dure (totale) schade aan uw verwarmingssysteem als er olieslib in de systeempomp komt. Dit risico is vooral hoog als u regelmatig tankt. Schade aan de tank wordt mogelijk niet op tijd herkend en gerepareerd. Ook een tankreiniging wordt altijd sterk aanbevolen. De hoeveelheid aanwezige olieslib geeft informatie over hoe vaak moet worden schoongemaakt.

Meer informatie over het reinigen van olietanks en de daaraan verbonden kosten vindt u hier.

Vraag: Waar zijn de onderhoudskosten van een oliekachel van afhankelijk?

onderhoudskosten voor olieverwarming
De onderhoudskosten zijn afhankelijk van verschillende factoren.

Kostentracker-expert: het volgende is doorslaggevend voor het systeem zelf:

 • het vermogen van het verwarmingssysteem (in kW)
 • of het systeem wordt gebruikt voor het verwarmen van een eengezinswoning of een appartementsgebouw / appartementsgebouw
 • de leeftijd van de plant
 • de kleine reparaties die nodig zijn tijdens het onderhoud
 • of er een onderhoudscontract is afgesloten

Bij de schoorsteenveger zijn de kosten gebaseerd op andere punten:

 • hoe vaak het jaarlijks moet worden gecontroleerd (meestal 1 - 2 keer per jaar, mogelijk vaker)
 • Of het nu gaat om een ​​kamerluchtafhankelijke of kamerluchtonafhankelijke verwarming (kamerluchtonafhankelijke verwarming vereist meestal lagere kosten)
 • welke schoorsteenveger de opdracht krijgt (vrije keuze schoorsteenveger, gratis bepaling van de erelonen schoorsteenveger mogelijk)

Bij het reinigen van de tank zijn de kosten gebaseerd op de volgende punten:

 • Grootte (capaciteit) en type tank
 • Eventuele resterende olie die moet worden weggepompt
 • de prijzen van de gecontracteerde aanbieder
 • de hoeveelheid olieslib (bepaalt de benodigde intervallen voor reiniging)
 • Of er nu reparaties of coatings aan de tank nodig zijn voor individuele reiniging of dat een beschadigde tank moet worden vervangen
 • de kosten die de bestelde aanbieder in rekening brengt voor reiniging en inspectie (meestal gelden forfaitaire tarieven voor bepaalde tankmaten)