Olieverwarming vervangen door gasverwarming: welke kosten zijn te verwachten?

Olie-verwarming-tegen-gas-verwarming-uitwisselingskosten

Niet in de laatste plaats om ecologische redenen en uit angst voor mogelijke dreigende verboden, overwegen velen hun olieverwarming te vervangen door gasverwarming. In ons interview bespreken we met de cost tracker experts welke kosten er te verwachten zijn bij een dergelijke uitwisseling en welke veranderingen in stookkosten te verwachten zijn.

Vraag: Welke kosten moet u verwachten als u een oliekachel laat vervangen door een gaskachel?

Kostentracker-expert: de kosten van een dergelijke uitwisseling worden meestal onderschat. Naast de kosten voor gasverwarming, die inclusief installatie kan oplopen tot 7.000 EUR tot 12.000 EUR, de kosten voor het verwijderen of buiten bedrijf stellen van de olietank en de kosten voor [link u=gasaansluitingskosten] het tot stand brengen van een gasaansluiting kan worden verwacht.

Olie-verwarming-tegen-gas-verwarming-uitwisselingskosten
Voor de kosten moet u rekening houden met ongeveer 12.000 euro.

Deze kosten gelden voor een eengezinswoning - in het geval van een appartementsgebouw of een meergezinswoning moeten voor de verbouwing beduidend hogere kosten in rekening worden gebracht.

Aan de andere kant - op basis van de huidige olieprijs - zijn er geen significante besparingen te verwachten door simpelweg de brandstof te veranderen. De olieprijs is momenteel maar iets hoger dan de huidige gasprijs op basis van kWh warmte. Toekomstige toeslagen (CO2-heffing) zullen later een gelijk effect hebben op olie en gas, zodat er geen direct kostenvoordeel is bij het achteraf inbouwen van een gaskachel.

Door het hogere rendement van het verwarmingssysteem ontstaan ​​er echter kostenbesparingen bij het overschakelen van een oud olieverwarmingssysteem naar een moderne gascondensatieketel. Een ander klein voordeel komt voort uit het wegvallen van de olietank, waardoor vaak meer ruimte in de kelder ontstaat.

Sample kosten

Een oudere olieverwarmingsinstallatie moet worden vervangen door een nieuwe condensatieketel op gas.

Postprijs
Kosten voor het maken van gasaansluiting2.100 EUR
Condensatieketel op gasEUR 5.200
Installatie- en aansluitkosten, demontage van olieverwarmingEUR 3.500
Installatie van condensatietechniek (schoorsteen)1.800 EUR
Ontmanteling en afvoer van de olietank900 EUR
Totale vervangingskosten verwarming ermeeEUR 13.500
Jaarlijkse besparing op verwarmingskosten door condenserende verwarming (16.000 kWh jaarlijkse verwarmingsbehoefte)ongeveer 220 euro per jaar

De hier getoonde kosten zijn alleen van toepassing bij ombouw naar een specifiek ketelmodel en individuele omstandigheden. De kosten voor een wijziging in een ander geval kunnen ook aanzienlijk verschillen.

Vraag: Wat zijn de individuele kosten die gemoeid zijn met het omschakelen van olieverwarming naar gasverwarming?

Olie-verwarming-tegen-gas-verwarming-uitwisselingskosten
Voorwaarde voor de wijziging is dat er een gasaansluiting aanwezig is.

Kostentracker expert: om überhaupt een gaskachel te kunnen bedienen is een gasaansluiting verplicht. Op de meeste plaatsen in Duitsland zijn gasleidingen in de directe omgeving, dus een aansluiting is mogelijk. Dit hoeft echter niet per se overal het geval te zijn.

In de meeste gevallen bedragen de kosten voor het aanleggen van een gasaansluiting tussen de 1.500 en 2.500 euro. Indien langere leidingtrajecten nodig zijn (ongunstige ligging van de volgende aanvoerleiding of langere tracé over het terrein), zijn in individuele gevallen kosten tot € 5.000, - voor de gasaansluiting alleen mogelijk.

Boiler en installatie

Voor de ketel zelf moet ongeveer ongeveer 3.000 EUR en 6.000 EUR per m² voor een eengezinswoning worden geraamd.

Afhankelijk van de grootte van de te verwarmen ruimte en het benodigde verwarmingsvermogen stijgen de kosten dan navenant. Zelfs voor een twee-onder-een-kapwoning zijn ze ongeveer 20% hoger, met een verwarmingssysteem voor een appartementengebouw moeten aanzienlijk hogere kosten worden verwacht.

De installatiekosten zijn afhankelijk van de individuele omstandigheden en de daadwerkelijke installatie-inspanning. Als de oude olieverwarmer tegelijkertijd wordt gedemonteerd, moet u voor de montage zeker rekening houden met de kosten tussen de € 1.500 en € 2.500 . Indien nodig worden deze kosten nog hoger bij meer inspanning.

Condensatietechniek, opslagtank voor warm water

Olie-verwarming-tegen-gas-verwarming-uitwisselingskosten
Warmwatertanks kosten ongeveer 1600 euro.

Bij aanschaf van een nieuwe warmwaterboiler liggen de kosten voor een eengezinswoning tussen ongeveer € 800 tot € 1.600. Bij tweegezinswoningen en meergezinswoningen zijn de kosten doorgaans navenant hoger vanwege de grotere benodigde opslagcapaciteit.

De installatie van de condensatietechniek, die in de schoorsteen is ingebouwd, kost tussen ongeveer 2.500 euro tot 3.500 euro. Indien nodig is hiervoor een bijbehorende schoorsteenrenovatie nodig, in de meeste gevallen blijven de kosten binnen de aangegeven marge.

Demontage en verwijdering van olietanks

Bij het overschakelen op gasverwarming is de olietank niet meer nodig en moet daarom worden gedemonteerd of afgevoerd. Afhankelijk van de grootte en het type van de tank zijn kosten in de range van ongeveer 500 tot 1.500 EUR te verwachten, en zelfs nog hogere kosten voor een ondergrondse tank.

Meer informatie over de kosten die kunnen ontstaan ​​bij het afvoeren van een olietank vindt u op dit punt. Sommige gasleveranciers dekken echter gedeeltelijk de kosten van de verwijdering van de olietank die verschuldigd zijn bij het overschakelen van olieverwarming naar gasverwarming.

Vraag: Wat bepaalt het kostenniveau bij het overschakelen van olieverwarming naar gasverwarming?

Olie-verwarming-tegen-gas-verwarming-uitwisselingskosten
De overgang van olieverwarming naar gas is afhankelijk van verschillende factoren.

Kostentracker-expert: de sleutel hier is:

  • welke kosten worden gemaakt om de gasaansluiting tot stand te brengen
  • welke kosten worden gemaakt voor de geselecteerde ketel (afhankelijk van het benodigde vermogen en de te verwarmen ruimte)
  • de installatie-inspanning (afhankelijk van het individuele geval)
  • de kosten voor het installeren van de condensatietechniek
  • wat de kosten zijn van het afvoeren van de olietank (afhankelijk van tankgrootte en type)
  • of een warmwatertank nodig is (grootte van de opslagtank hangt af van de warmtapwatervraag)

Vraag: In hoeverre loont de overstap naar condenserende verwarming?

Kostentracker-expert: als je het rendement van een oud olieverwarmingssysteem vergelijkt met dat van een modern gasverwarmingssysteem, zie je een duidelijk verschil.

Terwijl het rendement van een oud olieverwarmingssysteem tussen ongeveer 70% en maximaal 85% ligt, halen moderne condenserende verwarmingssystemen op gas een rendement van bijna 110%.

Het verschil (25% tot 40% verschil) betekent ook een even groot verschil in het verbruik van verwarmingsmedia. Zelfs als olie en gas vergelijkbaar hoge prijzen hebben (ongeveer 6,5 cent / kWh warmte), is er een overeenkomstig verschil in de verwachte verwarmingskosten.

Als je rekent met een gemiddelde warmtebehoefte van 75 kWh / m² op jaarbasis (isolatie volgens EnEV-norm), bedraagt ​​dit verschil ongeveer 170 EUR tot 270 EUR op jaarbasis voor een eengezinswoning van 140 m² aan het huidige prijsniveau. Bij slecht geïsoleerde woningen is het verschil navenant groter.

Vraag: Is de overstap van olie naar gas vanuit ecologisch oogpunt de moeite waard?

Olie-verwarming-tegen-gas-verwarming-uitwisselingskosten
Vanuit ecologisch oogpunt zijn beide kachels niet optimaal.

Kostentracker-expert: dat kan alleen worden beantwoord met een duidelijk ja en nee.

Olieverwarmers hebben duidelijk de grootste ecologische voetafdruk, vooral als het gaat om oudere oliekachels. Bij het overschakelen naar een moderne condenserende verwarming op olie kan een huis van 140 m² ongeveer 14% CO2 besparen, terwijl de overstap naar een condenserende verwarming op gas 34% bespaart. Dit komt doordat stookolie ongeveer 318 g / kWh CO2 uitstoot, terwijl aardgas slechts 247 g / kWh uitstoot.

Een echt enorme vermindering van de CO2-uitstoot zou echter worden bereikt door over te schakelen op verwarming van houtblokken (17 g / kWh) of verwarming op pellets of houtsnippers (23 of 28 g / kWh).

Zolang onze elektriciteitsopwekking niet fundamenteel verandert, zijn zowel stadsverwarming als warmtepompen vanuit ecologisch oogpunt geen erg goed alternatief - met dienovereenkomstig 'schone' elektriciteitsopwekking zijn warmtepompen in het bijzonder de schoonste oplossing wanneer het gaat om CO2.