Olieverwarmer vervangen: wat zijn de kosten?

olie-verwarming-vervangingskosten

Verouderde olieverwarming is inefficiënt en duur. Overstappen op een nieuw verwarmingssysteem is daarom in veel gevallen de moeite waard. In ons interview legt de cost tracker-expert uit wat de te verwachten kosten zijn bij het vervangen van de oude oliekachel.

Vraag: Wat kost het om een ​​olieverwarming te vervangen?

Kostentracker-expert: dat kan niet in één keer worden gezegd voor een enkel bedrag. De kosten zijn altijd gebaseerd op de verwarming waarvoor wordt gewisseld, de grootte van de verwarming en de individuele lokale omstandigheden.

Allereerst moet er onderscheid gemaakt worden welke kachel vervangen moet worden:

 • op een nieuwe oliekachel
 • op een nieuwe condensatieketel op olie
 • op een gaskachel
 • op een biomassa verwarmer
 • op combinatieverwarming met hernieuwbare energiebronnen

Afhankelijk van hoe het nieuwe verwarmingssysteem eruit moet zien en welke prestaties het moet hebben, kunnen de kosten aanzienlijk variëren. De vervanging van de kachel kan tussen de ongeveer 5.000 EUR en tot 25.000 EUR kosten.

Wisselen naar nieuwe olieverwarming of oliecondensatieverwarming

olie-verwarming-vervangingskosten

Het vervangen van een oude oliekachel heeft veel voordelen

De omwisseling naar een nieuwe oliekachel zorgt voor de laagste kosten. Voor een verwarmingsketel van de gebruikelijke grootte voor een gemiddelde eengezinswoning, moet u kosten berekenen tussen ongeveer 3.500 EUR en 5.500 EUR.

Daarnaast zijn er de installatiekosten en de kosten voor een warmwatertank, indien deze ook aan vervanging toe is. Na de vervanging worden de kosten gemaakt voor het hydraulisch balanceren, dat wettelijk verplicht is.

Indien een nieuwe olietank nodig is, bedragen de kosten daarvoor - afhankelijk van de inbouwsituatie - in totaal ongeveer 3.000 EUR.

Als er een energiebesparende oliecondensatieketel moet worden geïnstalleerd, moeten hogere kosten worden verwacht. Voor de installatie van de condensatietechniek en de noodzakelijke aanpassing van de schoorsteen wordt ongeveer 1.500 EUR tot 2.500 EUR extra aangerekend. De kosten voor de stookolieketel kunnen dan iets (ongeveer 1.500 - 2.500 EUR) hoger zijn dan voor conventionele olieverwarming.

Deze hogere kosten betalen zich echter meestal terug, aangezien het stookolieverbruik in condensatieketels ongeveer 20% lager is dan in olieketels zonder condensatietechniek. Door deze besparingen zijn de extra kosten meestal in zeer korte tijd terugverdiend. Stookoliecondensatieketels zijn daarom state-of-the-art.

Uitwisseling op een gaskachel

olie-verwarming-vervangingskosten

Gasverwarming kost ongeveer hetzelfde als olieverwarming

Als er in plaats van de oude olieketel een gasverwarming of gascondensatieketel moet worden geïnstalleerd, zijn de kosten voor de verwarmingsketel iets lager dan voor een olieketel of een ketel voor condenserende verwarming op olie. Het verschil in kosten is echter minimaal.

De overige kosten zijn relatief hoog, de aansluitkosten en de kosten voor de warmwatertank (als deze ook wordt vervangen) liggen in een vergelijkbaar bereik als voor een olieverwarmingssysteem met hetzelfde vermogen.

Indien er nog geen gasaansluiting beschikbaar is, moeten de kosten voor de aansluiting ( circa € 1.500 tot € 2.500) worden opgeteld. In individuele gevallen kan dit in moeilijke aansluitsituaties duurder zijn. Lees er hier meer over.

In de huidige kostensituatie is aardgas iets goedkoper dan stookolie, dus gasverwarming als vervangende verwarming zorgt later ook voor iets lagere stookkosten.

Uitwisseling op een biomassakachel

De omwisseling naar een biomassakachel is niet alleen trendy, deze heaters zijn in vergelijking ook bijzonder goedkoop. De stookkosten kunnen tot 30% lager zijn dan bij een oliecondensatieketel van dezelfde grootte. Bovendien is er een hoge prijsstabiliteit voor verwarmingsmateriaal (pellets, houtsnippers, stammen) in vergelijking met olie, wat ook in de toekomst kan worden verwacht. De olieprijs daarentegen schommelde de afgelopen 10 jaar tot wel 100%.

Voor de omwisseling naar een biomassaverwarmingssysteem moeten echter relatief hoge kosten worden geaccepteerd. Afhankelijk van het type en het ontwerp van de verwarming kan tussen 15.000 EUR en 25.000 EUR worden verwacht. In ruil daarvoor is echter hoge financiering beschikbaar voor uitwisselingen.

Uitwisseling op een gecombineerde verwarming met hernieuwbare energiebronnen

Naast vervanging van de primaire verwarming kunnen ook hernieuwbare energiebronnen worden geïntegreerd om verwarmingsenergie en warm water op te wekken. Dit geldt vooral voor thermische zonne-energie.

Door de sterke prijsverlagingen van de afgelopen jaren kan er vandaag al een zonnesysteem worden aangeschaft voor meerkosten van ongeveer € 5.000 tot € 10.000. Besparingen op verwarmingskosten van 20% - 30% zijn te verwachten en er zijn subsidies beschikbaar voor het systeem zelf.

Bij zeer lage verwarmingsbehoeften (hoogrendement isolatie of efficiëntie woning) zijn de besparingen door thermische zonne-energie echter zo gering dat de meerkosten zich doorgaans pas op zeer lange tijd terugverdienen.

Zonnesystemen kunnen worden gecombineerd met elk type primaire verwarming, of het nu gaat om gasverwarming, olieverwarming, biomassaverwarming of condensatieverwarming.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

Voor een eengezinswoning met een woonoppervlak van 140 m² laten we een oude olieverwarmingsinstallatie vernieuwen. We kiezen voor een moderne condensatieketel.

Postprijs
Boiler - initiële kosten4.200 EUR
Installatie van condensatietechniek en aanpassing van de schoorsteen2.100 EUR
Warmwateropslagtank - aanschafkosten1.250 EUR
Installatiekosten, installatieaccessoires, hydraulische inregeling4.500 EUR
totale prijs€ 12.050, -
Bevordering van de inruilbonus voor ketelsminder dan 500 euro
dus eigen kostenEUR 11.550

De hier vermelde kosten voor het vervangen van de olieverwarming hebben alleen betrekking op een individueel geval. In andere gevallen kunnen aanzienlijk verschillende kosten van toepassing zijn.

Vraag: Waarvan zijn de kosten voor het vervangen van een olieverwarmingstoestel afhankelijk?

Kostentracker-expert: let op:

 • de grootte en afmetingen van het verwarmingssysteem
 • welk type verwarming wordt uitgewisseld
 • welke andere systeemonderdelen ook worden vervangen (warmwateropslagtank, olietank, etc.)
 • de installatie-inspanning
 • welke subsidies kunnen worden verkregen (bv. inruilbonus ketel, subsidie ​​biomassa, etc.)
 • Of er extra isolatie wordt toegepast (combinatiefinanciering mogelijk, lagere dimensionering van het verwarmingssysteem mogelijk bij verminderde warmtevraag)
 • de lokale omstandigheden op de plaats van installatie
 • de prijsstelling van het uitvoerende gespecialiseerde bedrijf

Al deze factoren moeten van geval tot geval worden bekeken. Het is echter vooral belangrijk om te beslissen op welk verwarmingssysteem u wilt overschakelen. In ieder geval moet een zorgvuldige rentabiliteitsberekening worden gemaakt met betrekking tot alle mogelijke alternatieven.

Vraag: Welke subsidies zijn er voor het vervangen van de verwarming?

olie-verwarming-vervangingskosten

Voor een biomassa verwarming krijgt men hoge subsidies

Kostentracker expert: Als je enkel ruilt voor een condensatieketel, kan je profiteren van de zogenaamde "boiler swap bonus" van 500 euro.

Bij de overstap naar biomassaverwarming zijn hogere subsidies mogelijk. Ze bedragen minstens 3.500 EUR, maar kunnen ook hoger zijn dan 4.000 EUR als ook condensatietechniek wordt gebruikt.

Meer informatie over biomassaverwarming en de mogelijke subsidies vindt u hier.

Vraag: Wanneer is het de moeite waard om de olieverwarming te vervangen?

Kostentracker-expert: Het vernieuwen van de verwarming is over het algemeen de moeite waard als de verwarming ongeveer 20 jaar oud is. Veel verwarmingssystemen worden na deze leeftijd inefficiënt en duur.

Overschakelen naar nieuwere verwarmingssystemen kan echter ook de moeite waard zijn, vooral wanneer wordt overgeschakeld op biomassaverwarming. De huidige hoge subsidies zullen niet altijd beschikbaar zijn en ook de verlaging van de stookkosten loont.

Vanuit ecologisch oogpunt is een verandering ook zinvol - niet alleen door het vermijden van klimaatschadelijke gassen (biomassa verbrandt CO [sub] 2 [/ sub] -neutraal) maar ook met betrekking tot de onzekerheid over toekomstige wettelijke vereisten en de ontwikkeling van de olieprijs.

Sommige landen in Europa, zoals Denemarken, hebben het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie en gas voor verwarming al volledig verboden. Overstappen op klimaatvriendelijke vormen van verwarming is zeker een verstandige zaak, zeker als de olieverwarming ouder is.

Vraag: Wat zijn de voordelen in termen van stookkosten?

Kostentracker-expert: 1 kWh warmte uit stookolie kost momenteel ongeveer 6,5 cent. Dezelfde hoeveelheid warmte kost aanzienlijk minder met biomassa-energiebronnen.

EnergiebronKosten voor 1 kWh warmte in centen
Stookolie (huidig)6,5 cent per kWh
Aardgas (stroom)6 cent per kWh
Pellets5 cent per kWh
Houtsnippers en boomstammen3,5 tot 4,5 cent per kWh
olie-verwarming-vervangingskosten

De prijzen voor stookolie zijn al het andere constant

Opgemerkt moet worden dat de prijs van stookolie aanzienlijk kan fluctueren: in 2012 was deze bijna 10 cent per kWh, wat aanzienlijk hoger is dan nu. Aan de andere kant bleven pellets en houtsnippers de afgelopen jaren vrijwel constant in hun prijs, die is afgevlakt rond de 200 euro per ton.

De effecten op uw eigen stookkosten zijn eenvoudig te berekenen. In een goed geïsoleerde vrijstaande woning is de verwarmingsbehoefte circa 75 kWh / m² per jaar. Een woning van 140 m² heeft dus gemiddeld zo'n 10.500 kWh warmte per jaar nodig.

Tussen houtsnippers en stookolie is er een kostenverschil van 315 EUR aan jaarlijkse verwarmingskosten.

In slecht geïsoleerde en oudere gebouwen is de verwarmingsbehoefte vaak twee tot drie keer zo hoog, evenals het verschil in stookkosten.

Vraag: Hoe bereken je of een verandering zinvol is?

Kostentracker-expert: het is logisch om uit te gaan van "de kosten toch".

Een sowieso vernieuwing van de olieverwarming, inclusief alle werkzaamheden, kost ongeveer 9.000 euro. Als je de kosten voor biomassaverwarming rond de 20.000 euro neemt en de subsidies aftrekt, krijg je een verschil van bijna 7.000 euro.

7.000 EUR / 315 EUR kostenbesparing per jaar=22 jaar terugverdientijd

Zelfs in een goed geïsoleerd huis met een lage verwarmingsbehoefte, loont de omschakeling binnen de levensduur van het verwarmingssysteem.

Hierbij wordt geen rekening gehouden met mogelijke toekomstige stijgingen van de olieprijs. Als de olieprijs ook maar licht stijgt, wordt de terugverdientijd zeer snel verkort.

U kunt meer lezen over de prijzen voor stookolie in dit bericht.