Ombouw van de tegelkachel: welke kosten zijn te verwachten?

renovatiekosten tegelkachel

De geldende grenswaarden voor emissies en ook voor fijnstofemissies van kachels en schoorstenen zijn de afgelopen jaren geleidelijk aangescherpt. Veel tegelkachels worden ook beïnvloed door de nieuwe grenswaarden; het antwoord is om het filter achteraf aan te brengen of de kachel om te bouwen. In ons interview hebben we aan de cost tracker experts gevraagd welke kosten hiervoor te verwachten zijn.

Vraag: Wat kost het om een ​​tegelkachel om te bouwen?

Kostentracker expert: De laagste kosten worden gemaakt als u alleen een passief fijnstoffilter heeft geïnstalleerd. De kosten bedragen dan ongeveer 300 EUR. Deze filters werken echter met een cassettesysteem, de filtercassette dient regelmatig vervangen te worden wat continu extra kosten met zich meebrengt.

renovatiekosten tegelkachel
De ombouw van een tegelkachel is afhankelijk van veel verschillende factoren.

Deze lopende kosten worden geëlimineerd met een actief filter. De aanschafkosten bedragen ongeveer 1.000 EUR, en een stroomaansluiting is ook vereist.

In veel gevallen wilt u de oude tegelkachel volledig moderniseren en efficiënter maken in zijn prestaties. Dit gebeurt met een nieuw verwarmingselement, waarvoor men echter rekening moet houden met kosten van ongeveer 1.500 EUR tot 3.000 EUR. De bijbehorende installatiekosten worden geschat door de ovenfabrikant. Bij veel tegelkachels gaat dit relatief snel, waardoor de vervangingskosten laag blijven.

Indien nodig worden bij modernisering ook de rookpijpbochten en de naverwarmingskast vervangen, wat vaak noodzakelijk is, zeker bij oudere tegelkachels ouder dan 30 jaar. De installatie van een elektronische verbrandingsluchtregeling en, indien nodig, een waterzak maakt de gemoderniseerde tegelkachel nog efficiënter. Hiervoor zijn echter ook extra kosten te verwachten.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

We hebben onze oude tegelkachel aangepast aan de nieuw geldende grenswaarden en een actief fijnstoffilter geïnstalleerd door de kachelfabrikant.

Postprijs
Filterkosten1.150 EUR
Installatie650 EUR
Laat een elektricien de stroom aansluiten110 EUR
totale prijs1.910 EUR

De hier getoonde kosten hebben alleen betrekking op een eenvoudige ombouwmaatregel (achteraf inbouwen van een actief fijnstoffilter). Bij grotere renovaties aan de tegelkachel kunnen de kosten beduidend hoger zijn.

Vraag: In welke prijsklasse zijn de kosten voor het ombouwen van de tegelkachel?

renovatiekosten tegelkachel
De prijzen voor de renovatie liggen tussen 500 en 2000 EUR.

Kostentracker-expert: als het slechts een eenvoudige aanpassing van een filter is, kunt u meestal wegkomen met kosten tussen de ongeveer € 500 en € 2.000.

Bij grote renovaties, zoals het vervangen van een verwarmingselement op de tegelkachel, moet je in veel gevallen rekening houden met hogere kosten. De prijzen voor nieuwe verwarmingselementen beginnen rond de 1.500 EUR, maar kunnen ook aanzienlijk hoger zijn, afhankelijk van het type verwarmingselement en het vereiste verwarmingsvermogen van de kachel. De conversiekosten bedragen dan al 2.000 EUR en 4.000 EUR.

Als er extra moderniseringsmaatregelen worden genomen, zoals het vervangen van de rookleidingbochten en de naverwarmingskast, kunnen er aanzienlijke meerkosten ontstaan. Aan de andere kant werkt een oven met een nieuw verwarmingselement en een herontworpen naverwarmingskast vaak veel efficiënter, waardoor de kosten na een bepaalde tijd weer gedeeltelijk worden afgeschreven.

Welke moderniserings- en renovatiemaatregelen zinvol zijn voor een oude tegelkachel, hangt altijd af van de individuele tegelkachel, de staat en de ouderdom en van de gebruiksfrequentie.

Meestal kan de ovenfabrikant na een bezoek ter plaatse een inschatting maken van de kosten voor een ombouw of een volledige modernisering.

Vraag: Waarvan zijn de kosten voor het ombouwen van een kachel afhankelijk?

renovatiekosten tegelkachel
De kosten zijn afhankelijk van verschillende factoren.

Kostentracker-expert: relevant hier is:

  • of er alleen een filter is geïnstalleerd of dat de tegelkachel volledig moet worden omgebouwd
  • de constructie en het ontwerp van de tegelkachel
  • de leeftijd van de tegelkachel
  • het verwarmingsvermogen dat de tegelkachel in de toekomst levert of zou moeten leveren
  • de nodige ombouwmaatregelen (alleen vervanging van het verwarmingselement, ombouw van de naverwarmingskast en rookleidingbochten, ombouw van de treinen of het luchtkanaalsysteem, etc.)
  • de kosten voor extra geplande moderniseringsmaatregelen om de efficiëntie te verhogen (installatie van een elektronische luchttoevoerregeling, installatie van een waterzak, enz.)