Onderhoud rookmelder: welke kosten zijn te verwachten?

rookmelder-onderhoudskosten

Rookmelders in huurappartementen zijn nu verplicht in alle deelstaten. Naast de acquisitiekosten zijn vooral de lopende onderhoudskosten voor verhuurders en vooral huurders van belang. Onze vraag aan de cost tracker experts was welke kosten er doorgaans gemaakt worden voor het onderhoud van rookmelders en welke kostenverschillen er kunnen zijn.

Vraag: Hoe duur is het reguliere onderhoud van rookmelders?

Kostentracker expert: dat hangt grotendeels af van het gebruikte rookmeldersysteem.

rookmelder-onderhoudskosten


Onderhoud omvat ook het vervangen van de batterij van de rookmelder.

Bei einfachen Rauchmeldern, die mit wechselbaren Batterien betrieben werden, fallen natürlich Kosten für den Batteriewechsel an. Je nachdem, welche Art von Batterien verwendet werden und welche Batteriequalität man wählt, bewegen sich die jährlichen Kosten meist tussen ongeveer 1,50 euro en 3 euro per rookmelder.

Apparaten met ingebouwde batterijen voor 10 jaar brengen geen kosten met zich mee voor het vervangen van de batterij. Onderhoud en jaarlijkse functionele testen moeten echter nog worden uitgevoerd. Afhankelijk van of de verhuurder zelf, een huismeester of een externe dienstverlener het reguliere onderhoud uitvoert, kunnen de kosten heel verschillend zijn. Voor rookmelders die op afstand kunnen worden onderhouden, moet rekening worden gehouden met jaarlijkse onderhoudskosten tussen 5 en 15 EUR per rookmelder.

Als de rookmelders worden gehuurd of gehuurd bij een speciale aanbieder, worden er vaak geen aparte onderhoudskosten per jaar getoond. Het onderhoud op afstand van de detectoren is - evenals de aanschafkosten - gewoon inbegrepen in het jaarlijkse huurbedrag. Voor huurders betekent dit echter niet per se dat zij ook de volledige huurkosten moeten betalen. Het is juridisch omstreden of dergelijke huur- of leasekosten zelfs aan huurders kunnen worden doorberekend. Eigenlijk zou alleen het gerapporteerde onderhoudsdeel van deze kosten aan de huurders moeten worden doorberekend - als dit deel niet apart wordt getoond, kan het voor verhuurders moeilijk zijn om de kosten überhaupt door te berekenen.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

In ons appartement zijn in totaal 3 rookmelders geïnstalleerd. Volgens de wetten van onze federale staat zijn wij als huurders verantwoordelijk voor het onderhoud en de werking van onze rookmelders. Als huurder moeten we de benodigde accu's (9 V blok) gewoon zelf op eigen kosten aanschaffen. Een keer per maand voeren we zelf de functionele test op het toestel uit.

Postprijs
Batterijkosten per jaar4,50 EUR
Totale onderhoudskosten per jaar mee4,50 EUR

Apparaten met ingebouwde jaarlijkse batterijen kunnen verschillende onderhoudskosten met zich meebrengen. Evenzo kunnen de kosten die de verhuurder via de energierekening toekent, afwijken van deze kosten (in federale staten waar de verhuurder verplicht is om de rookmelders te onderhouden).

Vraag: Wat is de orde van grootte van de jaarlijkse onderhoudskosten voor rookmelders?

Kostentracker expert: in het algemeen kunt u kosten aannemen tussen ongeveer 1,50 EUR tot 15 EUR per jaar, afhankelijk van of het puur gaat om batterijvervangingskosten of de (externe -) onderhoudskosten bij een externe provider.

Overigens heeft de verhuurder ook de mogelijkheid om via een huurverhoging ("moderniseringsmaatregel") een deel van de aanschafkosten voor de toestellen (doorgaans tussen 8% en 10% van de totale aanschaf- en installatiekosten) over te dragen aan de huurders.

De stijging van de maandhuur zal hoogstwaarschijnlijk niet bijzonder groot zijn (in de meeste gevallen zelfs bij dure systemen maximaal € 1 - € 2, vaak beduidend minder), maar brengt natuurlijk ook extra kosten met zich mee die huurders moeten dragen.

Als de verhuurder de rookmelders huurt of huurt bij een overeenkomstige aanbieder, kunnen er per jaar andere onderhoudskosten ontstaan ​​- afhankelijk van hoe hoog de onderhoudskostencomponent is inbegrepen in de jaarlijkse huurkosten en of in individuele gevallen de gehele huurprijs voor de rook alarmen kunnen worden toegewezen aan de huurders (de rechtbanken oordeelden tot nu toe anders in dit opzicht).

Vraag: Waarvan zijn de onderhoudskosten voor rookmelders afhankelijk?

rookmelder-onderhoudskosten


Het onderhoud van een rookmelder is afhankelijk van verschillende factoren.

Kostentracker expert: Maßgeblich ist hier:

  • of het nu een systeem met vervangbare batterijen is of een systeem met ingebouwde batterijen 10 jaar batterijen
  • of huurders of verhuurders moeten betalen voor de batterijwissel (afhankelijk van de respectievelijke deelstaat)
  • die het jaarlijkse onderhoud op zich neemt van systemen met vast geïnstalleerde batterijen (verhuurder, conciërge, dienstverlener, onderhoud op afstand, etc.)
  • of het een gehuurde of geleasde rookmelder betreft (indien nodig is gedeeltelijke of volledige toerekening van de gehele huur- of leasekosten mogelijk)

Indien in de huurovereenkomst geen afspraak is gemaakt tussen verhuurder en huurder over de toerekening van onderhoudskosten aan de individuele huurder, is toewijzing in de regel niet mogelijk. Het is essentieel om hier aandacht aan te besteden.