Wat kost de bijdrage van de ongevallenverzekering?

kosten ongevallenverzekering

Als er door een ongeval blijvende gezondheidsschade ontstaat, beschermt de ongevallenverzekering u tegen de financiële gevolgen. Deze verzekering keert echter slechts in bepaalde gevallen uit en moet daarom eerder worden gezien als een aanvulling op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. In een gesprek met de kostentracker-expert maken we onder meer duidelijk welke kosten een ongevallenverzekering veroorzaakt en waar je op moet letten bij het afsluiten van een dergelijke dekking.

Wat is een particuliere ongevallenverzekering?

Kostentracker: als u door een ongeval blijvend lichamelijk of geestelijk gehandicapt bent of als deze gebeurtenis zelfs tot de dood leidt, dekt de ongevallenverzekering de financiële gevolgen. Afhankelijk van het contract loont dit ook als de effecten niet blijvend zijn. De verzekeringsdekking is 24 uur per dag en wereldwijd geldig.

Statistisch gezien hebben particulieren echter minder ongevallen. Bedenk daarom voor het tekenen van het contract of de wettelijke ongevallenverzekering in combinatie met de arbeidsongeschiktheidsverzekering niet voldoende is.

Welke bijdragen moet ik verwachten?

Kostentracker: hoe hoog de kosten voor een ongevallenverzekering zijn, is afhankelijk van de volgende factoren:

 • Professionele activiteiten
 • Reikwijdte en hoeveelheid uitkeringen
 • Contracttermijn
 • Persoonlijke risicofactoren zoals een hobby met een hoog risico op ongevallen
 • Aantal te verzekeren personen

U kunt een goede basisbescherming krijgen vanaf ongeveer 6 EUR per maand. Als u extra voordelen wilt, kan het bijdragebedrag rond 20 EUR per maand verhoging.

De gevarengroepen

kosten ongevallenverzekering

De kosten van een ongevallenverzekering zijn afhankelijk van de risicogroep van het beroep

Omdat werk en hobby de frequentie van ongevallen beïnvloeden, worden de verzekerden bij de premieberekening in twee risicogroepen ingedeeld. De commerciële en vele academische beroepen vallen onder risicogroep A. U behoort tot gevarengroep B als u een activiteit uitvoert met hoge fysieke belasting en / of een hoog risico op letsel. Voor kinderen tot 18 jaar is er een aparte gevarengroep K.

Waarschuwing: gevaarlijke hobbysporten zoals parachutespringen kunnen niet in elk contract worden verzekerd. Het is daarom essentieel om te controleren welke vrijetijdsactiviteiten de polis dekt voordat u een contract afsluit.

Welke voordelen moeten in de polis worden vermeld?

Kostentracker: het belangrijkste voordeel van uw ongevallenverzekering is de financiële vergoeding die u ontvangt als u door een ongeval invalide blijft. Bereken het bedrag zo hoog dat het in geval van nood voldoende is. Aangezien kleine stoornissen veel vaker voorkomen dan volledige arbeidsongeschiktheid, moet de verzekering schade dekken vanaf slechts één procent. Als u geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft, moet u er rekening mee houden dat het uitbetaalde bedrag tot het einde van uw leven moet duren. Een arbeidsongeschiktheidsuitkering van enkele honderdduizenden euro's wordt dan sterk aanbevolen.

Spreek indien mogelijk een progressie af tussen 225 en 350 procent. Zo krijgt u een veelvoud van het verzekerde bedrag bij ernstige invaliditeit.

De ledenbelasting bepaalt hoe hoog de financiële vergoeding is voor het functieverlies van een lichaamsdeel. Deze dient voldoende hoog gekozen te worden en tevens met progressie af te stemmen.

Afhankelijk van de individuele vereisten moeten aanvullende diensten in het contract worden opgenomen. In detail zouden dit zijn:

 • Ziekenhuis dagvergoeding
 • Dagelijkse uitkering bij ziekte
 • Uitkering voor herstel
 • Reddingskosten
 • Vervoerskosten
 • Cosmetische operaties
 • Overgangsvoordelen
 • Kuuroorden en revalidatiediensten
 • Uitkering bij overlijden

Als u uw familieleden wilt verzekeren buiten de overlijdensrisicoverzekering in het geval van uw overlijden, moet u een uitkering bij overlijden overeenkomen die niet te laag is. Maar ook als de verzekerde niet komt te overlijden is dit van belang, want de verzekeringsmaatschappij kan na het ongeval een voorschot betalen. Dit is beperkt tot de premie die als overlijdensuitkering is afgesproken.

Als u een eerdere ziekte heeft die gedeeltelijk verantwoordelijk is voor de gezondheidsgevolgen van een ongeval, kan de verzekering de uitkeringen verlagen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een eerder beschadigde pees heeft na meerdere ligamentrekkingen, die scheurt als gevolg van een ongeval of als een bestaande diabetes het genezingsproces verergert. Goede tarieven verlagen de uitkering alleen als de ziekte heeft bijgedragen aan minimaal 50 procent van de bijzondere waardevermindering. Hier moet u zeker op letten bij het afsluiten van een contract.

kosten ongevallenverzekering

Letsel veroorzaakt door het tillen van zware voorwerpen wordt niet noodzakelijk gedekt door de ongevallenverzekering

In principe wordt een externe gebeurtenis voor de bedrijven beschouwd als een ongeval. Spreek indien mogelijk af dat de verzekeringsdekking ook van toepassing is als het letsel werd veroorzaakt door uw eigen beweging of fysieke inspanning. U bent alleen verzekerd als u tijdens het joggen uw enkel verdraait en de achillespees scheurt of als u thuis een wervel verdraait bij zwaar tillen.

Sommige providers vergoeden ook als een ongeval werd veroorzaakt door een verminderd bewustzijn. Dit omvat naast microslaap en flauwvallen ook epileptische aanvallen, een hartaanval of beroerte. Sommige tarieven betalen zelfs als het ongeval plaatsvond onder invloed van drugs of alcohol. Alcohollimieten zijn echter vrijwel altijd van toepassing en de invloed van illegale drugs is in principe uitgesloten.

Helaas komen de fysieke gevolgen van tekenbeten steeds vaker voor. De verzekeringsdekking moet daarom infecties na insectenbeten en ziekten omvatten.

Veel bedrijven dragen bij in de kosten van noodzakelijke reddingsoperaties, bijvoorbeeld na een ongeval in de alpiene omgeving.

Als het uiterlijk van het slachtoffer na een ongeval is aangetast, worden ook de kosten voor cosmetische ingrepen gedekt.

Veel polissen kennen een termijn van 15 maanden waarbinnen een gezondheidsprobleem moet worden gemeld. In sommige tarieven wordt deze periode verlengd tot 18 maanden, wat sterk wordt aanbevolen.

Wat is een ledenbelasting?

kosten ongevallenverzekering

De ledematenbelasting bepaalt hoeveel geld wordt gegeven voor welke ledemaat


Kostentracker: dit contractdetail zou een van de belangrijkste moeten zijn. Het bepaalt hoeveel geld u ontvangt als een deel van het lichaam zijn functie verliest. Voor elke schakel bepaalt de verzekering de mate van bijzondere waardevermindering die het vertegenwoordigt, als u er geen gebruik meer van kunt maken of zelfs verliest bij een ongeval.

Als verschillende delen van het lichaam zijn aangetast, worden de graden van identiteit toegevoegd. De waarden zijn echter alleen van toepassing als het apparaat volledig onbruikbaar is. Bij gedeeltelijke bijzondere waardevermindering krijgt u alleen het in de koppelingsbelasting afgesproken bedrag pro rata.

tips en trucs
Let op een zo hoog mogelijke ledenbelasting. Schade aan inwendige organen moet ook afzonderlijk worden verzekerd en vermeld.

Wat is het verschil tussen een wettelijke en particuliere ongevallenverzekering?

Kostencheck: We hebben de belangrijkste verschillen samengevat in de volgende tabel:

Voordelen van een particuliere ongevallenverzekeringWettelijke ongevallenverzekering voordelen
Betaalt voor elk ongeval waardoor de verzekerde blijvend gehandicapt is.Ongevallen in het woon-werkverkeer en ongevallen op de kleuterschool, school of op de werkplek
Eenmalige betaling in het contractueel overeengekomen bedrag. Afhankelijk van het contract kan ook een maandelijks ongevallenpensioen worden uitgekeerd.U krijgt financiële middelen voor noodzakelijke revalidatiemaatregelen, in het geval dat u zorg en ondersteunende diensten nodig heeft om weer aan het beroepsleven te kunnen deelnemen.
De verzekeringnemer en alle personen die in het contract zijn opgenomen, zijn gedekt.Verzekerd zijn scholieren, studenten, werknemers en vrijwillig verzekerde zelfstandigen.

De wettelijke ongevallenverzekering biedt waardevolle ondersteuning, maar gaat pas in als het ongeval:

 • op de kleuterschool of school,
 • in het trainingscentrum,
 • op het werk,
 • of op weg ernaartoe of op weg naar huis

gebeurt.

Ongevallen die zich in het huishouden of in de vrije tijd voordoen, zijn echter niet gedekt. Ook al maak je een kleine omweg op weg naar je werk, de wettelijke ongevallenverzekering loont niet meer.

De wettelijke ongevallenverzekering is ook primair verantwoordelijk voor noodzakelijke behandelingskosten en revalidatiemaatregelen. Bovendien ontvangen werknemers een vervangingsloon voor werknemers in plaats van loon bij ziekte bij langdurige, ongevalsgerelateerde ziekte. U krijgt echter geen vergoeding als u bijvoorbeeld uw huis moet verbouwen om het na het ongeval toegankelijk te maken voor gehandicapten.

Particuliere ongevallenverzekeringen worden in één bedrag uitbetaald en u kunt ze naar eigen inzicht gebruiken.

Is een ongevallenverzekering ook voor kinderen de moeite waard?

kosten ongevallenverzekering

Een ongevallenverzekering kan ook handig zijn voor kinderen

Kostentracker: aangezien de wettelijke ongevallenverzekering voor kinderen alleen van toepassing is als het ongeval plaatsvindt op school of kleuterschool of op de directe route daarheen, kan een kinderongevallenverzekering erg handig zijn. Het beschermt ook de jongeren thuis en in hun vrije tijd, bijvoorbeeld bij het sporten. In veel contracten zijn ook kinderen onder de 10 jaar verzekerd tegen vergiftiging die tot blijvende schade leidt.

Als er een ongeluk gebeurt, kan dat enorme financiële gevolgen hebben, zeker voor kinderen. De ongevallenverzekering dekt dan bijvoorbeeld de verbouwing van het appartement of een opleiding op een speciale school. Aangezien de bijdragen aan de kinderongevallenverzekering met kosten tussen 4 en 19 EUR per maand binnen een beheersbaar bereik liggen, is het zeker de moeite waard om te overwegen om de nakomelingen op deze manier te beschermen.

Hebben senioren nog een ongevallenverzekering nodig?

Kostentracker: senioren hebben geen wettelijke ongevallenbescherming. De ongevallenverzekering voor senioren bij een ongeval vergoedt ondersteunende diensten zoals huishoudelijke hulp, een verzorger of “maaltijden op wielen”, ook voor senioren is deze verzekering te zien als een nuttige aanvulling. In uw geval vallen letsels, afhankelijk van het contract, onder de definitie van een ongeval dat voor jongeren nog uitgesloten is. Dit omvat bijvoorbeeld een fractuur van de dijbeenhals.

De bijdragen hiervoor bedragen 10 tot 45 EUR, afhankelijk van de omvang van het contract en de verzekerde voordelen. Vanwege het grote premium assortiment, moet u gedetailleerd advies inwinnen voordat u een nieuwe aanschaft.

Hoe kan ik de ongevallenverzekering opzeggen?

Kostentracker: in de regel kunt u de ongevallenverzekering jaarlijks opzeggen. Let op de opzegtermijn van drie maanden. Als de aanbieder de premie verhoogt, heeft u een bijzonder opzeggingsrecht.