Openhaardshow: wat zijn de kosten?

kosten brandweerkazerne

Als de schoorsteenveger van het district komt, is dat niet voor niets. Elke veegbeurt kost geld, maar ook voor de reguliere, verplichte keuringen moet betaald worden. De kostentracker-expert laat in ons interview zien welke kosten er gemaakt worden voor zo'n check, door de meesterschoorsteenveger een “openhaardshow” genoemd, en welke verschillen er kunnen zijn.

Vraag: Wat kost een openhaardshow?

Kostentracker-expert: daar is geen algemeen antwoord op. Vóór de liberalisering in 2012 waren de prijzen vrij uniform, maar nu kunnen er aanzienlijke prijsverschillen zijn.

Allereerst moet onderscheid worden gemaakt tussen:

 • of er een kennisgeving wordt gegeven of
 • of er maar één open haard look wordt uitgevoerd

Beide zijn verschillende zaken die in individuele gevallen ook andere kosten veroorzaken.

De districtsschoorsteenveger is altijd verantwoordelijk voor de openhaardmelding - ongeacht of er een andere schoorsteenveger wordt gekozen voor veegwerkzaamheden of niet (sinds 2012 kan iedereen dit doen).

Na elke openhaardshow wordt opnieuw een openhaardmelding afgegeven. Zolang er niets fundamenteel verandert aan het gebouw en de stookinstallaties (verwarming) (er wordt bijvoorbeeld een nieuwe oven geïnstalleerd), is tussendoor geen verdere melding van de haarden nodig.

Een openhaardshow daarentegen moet binnen 7 jaar minstens twee keer plaatsvinden. Er moet een tussenruimte van minimaal 2 jaar tussen zitten.

kosten brandweerkazerne

Alle haarden worden bij acceptatie en eenmaal per jaar gecontroleerd

Bij de openhaardshow worden alle haarden in de woning en alle bestaande afzuigsystemen grondig gecontroleerd.

De kosten hiervoor zijn altijd afhankelijk van de situatie in het individuele geval. De berekening is gebaseerd op zogenaamde werkwaarden (AW), die een maat zijn voor de werkbelasting van de schoorsteenveger.

In de Veeg- en keuringsverordening (de KÜO) zijn de arbeidswaarden en de omrekenfactoren bindend. Ze verschillen afhankelijk van de staat. Afhankelijk van in welke federale staat u zich bevindt, wordt een arbeidswaarde van tussen € 1,07 en € 1,37 inclusief btw in rekening gebracht.

Bovendien zijn er van staat tot staat nog meer verschillende voorschriften in detail. In sommige deelstaten worden bijvoorbeeld reiskosten berekend op basis van arbeidswaarden, in andere niet.

Gratis veegwerk en soevereine taken

Voor puur veegwerk (meten, controleren, schoonmaken) kan elke meester-schoorsteenveger zijn eigen prijzen bepalen. De wijkschoorsteenveger hoeft voor deze werkzaamheden geen opdracht meer te krijgen, maar een eventuele gratis schoorsteenveger kan aangevraagd worden.

Dit geldt echter niet voor soevereine taken. In detail zijn dit de volgende taken:

 • de open haard show
 • het uitgeven van mededelingen over de open haard
 • het veranderen van open haard mededelingen
 • structurele acceptatie (volgens staatswet)

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

De wijkschoorsteenveger bezoekt een moeilijk bereikbare woning op een afgelegen locatie om de nodige vuurshow te houden. Bij twee eerdere pogingen was er niemand in de woning aanwezig voor de keuring; de wijkschoorsteenveger mag de vuurshow pas voor de derde keer uitvoeren.

De woning is voorzien van centrale verwarming op gas en een open haard. De totale lengte van het uitlaatsysteem is 10 m.

PostArbeidswaarde
Basiswaardeopbouw11,7 AW
Toeslag voor extra keuring10 AW
Uitlaatsysteem 10 m10 AW
Kennisgeving van open haarden10 AW
Toeslag voor extra schouw (kachel)6 AW
totaal47,7 AW
conversie65.35 EUR incl. Btw

Deze factuur is slechts een voorbeeld van kosten voor een specifiek individueel geval, in andere gevallen kunnen de kosten ook variëren. De omrekeningsfactor varieert afhankelijk van de federale staat en kan ook lager zijn.

In dit geval zag de wijkschoorsteenveger af van een toeslag vanwege het moeilijk bereikbare, afgelegen huis. Reiskosten werden ook niet in rekening gebracht.

Vraag: Van welke factoren zijn de kosten afhankelijk?

Kostentracker-expert: er spelen talloze factoren een rol als het gaat om de kosten voor de openhaardshow en de openhaardmelding:

kosten brandweerkazerne

De kosten van de schoorsteenveger zijn afhankelijk van verschillende factoren

 • op het type gebouw
 • op het aantal gebruikseenheden (wooneenheden) in de woning
 • over de lengte van de uitlaatsystemen
 • op het aantal open haarden
 • de individuele werklast van de wijkschoorsteenveger
 • het meerwerk van de wijkschoorsteenveger bij het betreden van het gebouw
 • het aantal ovens
 • hoeveel exemplaren van de haardmelding zijn vereist

Vraag: Zijn de arbeidswaarden bindend?

Kostentracker expert: Ja, welke arbeidswaarden in rekening worden gebracht is vastgelegd in het veeg- en keuringsreglement (KÜO).

De schoorsteenveger van het district bepaalde echter nog een kleine, individuele factureringsruimte waarvan hij gebruik kon maken.

Daarnaast biedt de KÜO ruimte voor de hogere uitgaven voor de haardkeuring, waar de wijkschoorsteenveger eventueel gebruik van kan maken. Toeslagen moeten echter altijd worden afgeleid uit de KÜO-kostentabel.

Vraag: Welke zaken worden altijd berekend voor de openhaardshow?

Kostentracker-expert: Allereerst is dit de zogenaamde basiswaarde voor het gebouw. Het is ook te zien in de eerste positie in ons kostenvoorbeeld.

Met deze functie dekt de wijkschoorsteenveger alle werkzaamheden die horen bij de voorbereiding van de openhaardshow. Dat gaat over de registratie van zijn bezoek, de werkplanning en andere werkzaamheden in aanloop naar het eigenlijke tentamen.

De basiswaarde voor het gebouw is 11,7 AW. Indien het gebouw ook bijkomende gebruikseenheden (wooneenheden) heeft, wordt de basiswaarde van het gebouw met 4 eenheden per bijkomende gebruikseenheid verhoogd.

Vraag: Hoe worden de reiskosten in rekening gebracht?

Kostentracker-expert: in sommige deelstaten is het gebruikelijk om de reis in AW te factureren.

Het bijbehorende factuuritem is meestal "arbeids- en inspectievergoeding". Hier komt het echter om de hoek kijken dat dit vaste tarief per gebruikseenheid in rekening wordt gebracht.

Dit is een wettelijke vereiste. Het belang van de wetgever in deze zaak was dat de totale gemaakte reiskosten beter verdeeld worden tussen mensen in grootstedelijke gebieden en mensen in dunbevolkte gebieden. Het verrekenen van de forfaitaire werk- en inspectievergoeding per wooneenheid is dus geen vergissing van de wijkschoorsteenveger, maar is feitelijk wettelijk geregeld.

In andere deelstaten worden de reiskosten eenvoudigweg vastgesteld als forfaitaire reiskosten in geldwaarde, zoals het geval is bij ambachtelijke bedrijven.

Vraag: Wat zijn de kosten voor de haardmelding?

kosten brandweerkazerne

Er zijn extra kosten verbonden aan het doen van een melding

Kostentracker-expert: in principe worden 10 AW's in rekening gebracht voor het weergeven van de openhaardmelding.

Dit geldt echter alleen voor maximaal 3 haarden. Voor elke extra open haard rekent de wijkschoorsteenveger dan 2 AW per extra haard als er meer dan 3 open haarden in het gebouw zijn.

Er kunnen nog steeds extra kosten worden gemaakt als er extra kopieën van de openhaardmelding nodig zijn. In dit geval rekent de schoorsteenveger 2 AW voor elk bijkomend exemplaar.

In een gebouw mogen in totaal maximaal 30 AW's worden gefactureerd.

Vraag: Is er een aparte post voor het controleren van een extra haard?

Kostentracker-expert: ja, u kunt dat zien in ons kostenvoorbeeld.

Daar werden 6 AW's in rekening gebracht voor de test van de extra oven voor de extra geïnstalleerde open haard. Dat is een vast tarief per extra verbrandingspunt.

Vraag: Hoe worden rookgasafvoersystemen in rekening gebracht voor de openhaardshow?

Kostentracker-expert: het hiervoor voorziene vaste tarief is 1 AW per meter totale lengte van alle verticale delen van de uitlaatgasroutes.

Dit omvat de inspectie van het gehele uitlaatsysteem inclusief verbindingsstukken (rookleidingen, aansluitingen, etc.).

In het geval van externe schoorstenen (bijv. Een uitwendig gemonteerde roestvrijstalen schoorsteen) wordt een totale lengte van maximaal 3 meter berekend.

Vraag: Welke extra kosten ontstaan ​​door de moeilijke ligging van gebouwen?

Kostentracker-expert: deze extra kosten zijn meestal niet bijzonder hoog.

10% toeslag over de kosten (telkens over alle kosten) wordt in rekening gebracht indien de woning zich op een eiland of op Halligen bevindt die geen wegverbinding hebben met het vasteland.

Een districtsschoorsteenveger rekent altijd 25% toeslag als zijn veeggebied zich over meerdere eilanden uitstrekt.

Voor gebouwen die doorgaans moeilijk te bereiken zijn (zoals een berghut of een jachthuis), wordt 0,7 AW per minuut reistijd in rekening gebracht.

Vraag: Zijn er toeslagen voor bezoeken buiten de normale werktijden?

Kostentracker-expert: ja. In principe kunt u ook 's avonds of in het weekend een afspraak maken met de wijkschoorsteenveger.

Er worden speciale toeslagen in rekening gebracht:

 • op werkdagen (werkdagen) voor 06.00 uur
 • op werkdagen (werkdagen) vanaf 18.00 uur
 • op zaterdagen
 • op zon- en feestdagen

De wijkschoorsteenveger kan op zon- en feestdagen 100% toeslag rekenen op alle kosten. Op andere momenten is de speciale toeslag voor de speciale tijdafspraak 50%.

Vraag: Welke andere extra kosten kunnen er ontstaan?

kosten brandweerkazerne

Een schoorsteenveger kan op elk moment de vochtigheid in het brandhout meten

Kostentracker-expert: tijdens zijn bezoek kan de schoorsteenveger van het district ook wat ander nuttig en belangrijk werk doen.

Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat hij een vochtmeting doet aan de vaste brandstof (hout) om te bepalen of het verwarmingsmateriaal voldoende droog is. De wijkschoorsteenveger mag hiervoor 6 AW rekenen.

Daarnaast zijn er diverse controlewerkzaamheden, die elk met 3 AW worden berekend:

 • Controle van de datum op het typeplaatje van verwarmingssystemen voor één kamer en het tijdstip waarop de grenswaarden in acht werden genomen
 • Controleren of en wanneer bepaalde ketels buiten dienst moeten worden gesteld en de isolatie van leidingen en fittingen controleren
 • Controle van speciale apparatuur voor centrale verwarming

Als de wijkschoorsteenveger ook speciale apparaten op circulatiepompen controleert, komt er een extra werkwaarde bij de berekening.

Als de wijkschoorsteenveger controleert of de warmteafgifte van buizen en fittingen voldoende beperkt is, rekent hij 2 AW aan.

Vraag: Zijn er bijzondere keuringen die niet op een vaste manier in rekening worden gebracht?

Kostentracker-expert: Ja, de KÜO voorziet in een zogenaamde "event-gerelateerde review". De wijkschoorsteenveger mag deze na de aan deze keuringen bestede tijd in rekening brengen.

Het uurtarief is gespecificeerd: in dit geval wordt 0,8 AW per werkminuut in rekening gebracht.